Poszukiwacze terrorystów terroryzują niewinnych i bezbronnych Polaków!

Poszukiwacze terrorystów terroryzują niewinnych i bezbronnych Polaków !

Poszukiwacze terrorystów terroryzują niewinnych i bezbronnych Polaków !

ABW foto

http://wpolityce.pl/polityka/296185-wielka-akcja-abw-na-terenie-calego-kraju-zatrzymano-czterech-mezczyzn-planujacych-zamach-w-polsce

Łowicz, 16.06.2016r.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                                                 Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                                                     POLSKI RUCH OPORU                                                                                                                       Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                                                 Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi                                          www.wojdabejda.wordpress.com , http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Zbigniew Ziobro-Prokurator Generalny

Cezary Fiertek -Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Arkadiusz Szwedowski-Prokurator Okręgowy

 

Otrzymują:

Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa

International Tribunal into Crimes of Church and State,  http://itccs-polski.blogspot.de/

Sąd Prawa Zwyczajowego w Wiedniu

International Common Law Court of Justice Vienna

https://www.iccjv.org/

 

W związku z bezprawnym i bezpodstawnym atakiem terrorystycznym, napadem na obrończynię Narodu Polskiego i Polski, przedstawicielkę  Polskiego Ruchu Oporu, osobę wolną, Teresę z domu Znyk, zamachem dokonanym na zlecenie Panów prokuratorów, w dniu 07.06.2016r. na terenie prywatnej posesji położonej w woj. świętokrzyskim, należącej do znanej polskiej zielarki, Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy protest, oburzenie i domaga się oficjalnych przeprosin w mediach ogólnopolskich, które okrzyknęły tę akcję jako sukces ABW a fakty wskazują, że była to perfidnie zaplanowana z Waszej strony prowokacja, z udziałem m.in Waszych agentów, którzy przed Narodem Polskim odgrywali rolę jego obrońców.

Akcja terroryzowania bezbronnych działaczy wyrażających troskę o los i przyszłość Narodu Polskiego w jego Ojczyźnie jest wielkim skandalem międzynarodowym a służby ABW jako organizacja terrorystyczna  powinny zostać niezwłocznie rozwiązane.

Ten bandycki napad kilkunastu osób z podległych Wam służb, na osoby przypadkowo znajdujące się na terenie dwóch sąsiednich prywatnych posesji, z czego tylko na jedną z posesji, na posesję zielarki był prokuratorski nakaz przeszukania, wskazuje jednoznacznie na złamanie nie tylko praw ludzkich i obywatelskich ale na działania bez zezwolenia prokuratora, na działania bezprawne.

Nagłe wtargnięcie w dniu 07.06.2016r. o godzinie 9.00 przez płot kilkunastu osób w kominiarkach i w pełnych uzbrojeniu, przystawienie broni do brzucha, komenda : „Na glebę !!! “, skucie kajdankami, przetrzymywanie 8 godzin, aż  do godziny 17.00,  bez picia i jedzenia,  bez dostępu do toalety, z groźbą użycia broni palnej, kradzież telefonów, laptopów, dysków ( dwa dyski zawierające materiały do książki na temat ziołolecznictwa nieobecnej w tym dniu właścicielki posesji ), wymuszanie podpisywania protokułów ABW, nawet przez byłego właściciela działek dopełnia obraz bezprawia i kompromituje Panów prokuratorów jak też służby Wam podległe.

http://www.rmf24.pl/fakty/news-wielka-operacja-abw-zatrzymano-mezczyzn-ktorzy-planowali-zam,nId,2216285

Polski Ruch Oporu domaga się zwrotu bezprawnie zagrabionego mienia, które stanowi własność naszych organizacji:

  • nowy laptop,
  • aparat fotograficzny,
  • kolekcję USB Stick zawierającą materiały i dokumenty naszych organizacji jak też prywatne zdjęcia rodzinne jej prezes
  • notatnika zawierającego wykaz numerów telefonów i hasła dostępu na pocztę internetową, bloga oraz  do konta bankowego Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”oraz do konta prywatnego jej prezes pn. “TERESA WOJDA”

oraz mienia prywatnego właścicielki posesji :

  • dwa dyski z opracowaniami o ziołolecznictwie do wydania książki.

Wyżej wymienione przedmioty i zawarte w nich dane zostały zagarnięte, wbrew sprzeciwom jej posiadaczki, Teresy z domu Znyk, podczas tej ogólnopolskiej akcji skierowanej przeciwko osobom z tzw. ruchu narodowego, pod rzekomym pretekstem poszukiwania broni, środków wybuchowych.

Dla ułatwienia pracy pracownikom służb specjalnych podległym Panom Prokuratorom, Polski Ruch Oporu oświadcza, że w swojej ponad 5–letniej działalności zawsze występował i występuje o pokojowe odsunięcie od władzy  uzurpatorów nie posiadających legitymacji Suwerena – Narodu Polskiego do prawa sprawowania władzy i zajmowania stanowisk w instytucjach, które symulują instytucje państwowe i kościelne a zarejestrowane są jako prywatne firmy handlowe w UPIK w Waszyngtonie.

Prezes  wielce zasłużonego dla polskiej kultury narodowej Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, współtwórczyni Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego  Ruchu Oporu, organizacji bezkompromisowo, społecznie broniących Naród Polski przed zagrożeniami zsyłanymi przez uzurpatorskie władze wszelkich szczebli w Polsce, zasługuje na najwyższe uznanie i słowa wdzięczności a nie na tak haniebne, brutalne  potraktowanie !

Jako osoby uwolnione 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz  na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce :

uznajemy Was, szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe wraz z Waszymi pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski !

Nie posiadacie  legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego ! Wasze działania są nielegalne, bezskuteczne, bezprawne ! Działacie na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego i Polski ! Zajmujecie nielegalnie obiekty będące niezbywalną własnością Suwerena-Narodu Polskiego !

Żądamy niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

Panowie prokuratorzy odpowiadacie prywatnie, wraz z pomocnikami, swoim majątkiem za szkody i krzywdy wyrządzone osobom naturalnym, mieszkańcom Łowicza i okolic a  także za szkody wyrządzone Suwerenowi-Narodowi Polskiemu i Polsce, w tym obrończyniom Narodu Polskiego i Ludzkości; Teresie z domu Znyk, Marii z domu Znyk.

Suweren-Naród Polski pozbawia Was  praw obywatelskich !  Wasze majątki, Wasze konta bankowe, przechodzą na własność Suwerena- Narodu Polskiego. Macie prawo zabrać jedną walizkę i wraz z rodzinami opuścić na zawsze terytorium Suwerena- Narodu Polskiego ! Suweren wydaje Wam i Waszym dzieciom na zawsze zakaz wjazdu na terytorium Polski !

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130691,szykany-polki-w-niemczech-a-wspieranie-terrorystow-z-isis http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130767,aktem-laski-pokojowe-nawolywanie-do-opuszczania-polski

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130805,oficerowie-pokoju-udaremnia-zbrodnie-psychiatryczne

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/03/oficerowie-pokoju-udaremnia-dokonywanie-zbrodni-psychiatrycznych/

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

 

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk                                                                   Pierwszy Polski Sąd Prawa Zwyczajowego                                                                 POLSKI RUCH OPORU                                                                                                         Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”                                         Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/