Żydo-reżim IIIRP obnaża własne przestępstwa

PB: teoria ograniczenia się do odnawialnych źródeł energii jest polityką samobójczą, obliczoną na ograniczenie ludzkiej populacji (neomaltuzjanizm) – takie są cele światowej finansowo-gospodarczej mafii propagującej i realizującej w państwach Zachodu politykę liberalizmu i globalizmu — Na ocknienie: polityka atomu, węgla, ropy i gazu napycha kieszenie ż-banksterii, właścicielowi korporacji w tym biznesie. Rozmyślny zabieg kontroli i niszczenia gojów (tak jak w piniondzu, merdiach, religiach, kuldurze  i politykierstwie).
Energię A, jeśli zapoznać się z jej historią, od początku żydłactfo nastawiło na jej aspekt niszczący życie. Patrz namolne tuszowanie skutków Czarnobyla i Fukuszimy, pogłębiane rozmyślnie z każdą nową katastrofą A.

Należy wrócić do koncepcji energetyki jądrowej — Zapraszenie siłowni A do Polski. Debile w KneSSejmie to przeczytają 🙂 i zagłosują :((
Wrogie interesom Polaków, lobby smarują łapówą ok. 10 tys. euro na  (p)osła (3 mln euro od ustawki). Ws. atomowych może i więcej, bo większy profit dla ż-korporacji.

Energetycznie jest fuzja jądrowa nieopłacalna: więcej energii na inicjację reakcji niż jej wyprodukować.
Odpady radioaktywne pod łóżko autora artykułu, czy na export jedwabnym szlakiem?

Dane o kosztach energii o tyłek otrzeć. Tabela 2 z l. 1980-ych. Dziś energie ze źródeł tzw. odnawialnych (Słońce, wiatr, geoterma) konkurują z powodzeniem z pozostałymi.
Koszty są tzw. LOC (norma obliczeniowa). Dla energii A, LOC ignoruje ogromne koszty społeczne (choroby, śmierć wskutek radiacji w całym cyklu od kopania rudy uranu po składowanie odpadów radioaktywnych przez tysiące lat) oraz fantastycznie wysokie techniczne koszty transportu i składowania odpadów.

Trza doliczyć koszty społeczne groźby  atomowej dla ludzkości od broni A (możliwa m.in. dzięki reaktorom w siłowniach cywilnych) i wyścigu zbrojeń A.

Tabela pomija gaz, który wypiera węgiel w produkcji energii, będąc tańszym i czystszym źródłem o złożach globalnie nieporownywalnie większych. Filtry załatwiają sprawę smogu.

Toteż można znaleźć zupełnie inne dane:
http://www.renewable-energysources.com/
http://wims.unice.fr/xiao/solar/cost.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source

Subsydia rządowe dla rzekomo najtańczych źródeł są najwyższe.

Podobnie z rozkładem nakładów, co odzwierciedla względne siły oddziaływania rozmaitych lobbingów.

Gdyby zainwestować te same środki w odnawialną energię, mielibyśmy ustrojstwa w domu, uniezależniające od zaopatrzenia w energię przez ż-korporacje.

Kto jak kto ale Niemcy potrafią rachować. Nie na darmo odchodzą od energii A na słoneczną, wiatrową i inne. Odpady A i radioaktywny gruz z rozebranych siłowni przyślą do Polin na składowanie?

Więc dziękujmy, że nie mamy “czystej” — jewropejsatym w Bruxeli — energii A i tolerujmy wyłączenie prądu od czasu do czasu. Mówmy głośno biuroqrvom w Bruxeli i Wszawie, że wolimy to od energii A i składowania śmieci radioaktywnych!

Wykorzystanie dużych własnych zasobów gazu ziemnego — Większość złóż w Polsce tkwi w łupkach, czyli trza szczelinować = duże koszty techniczne, ogromne ekologiczne i społeczne na wiele pokoleń, w tym utrata praw do zlicencjonowanych ziem! Lepiej importować tani gaz z Rosji, co właśnie zdecydowała Wszawa chęcią podłączenia się do Gazociągu Płn. 2, mimo że wybudowała dużym kosztem terminal gazowy w Świnoujściu na gaz z krypto-ż Kataru!

Słowem, WPS przed pisaniem programów politycznych i opartej na nich demagogii w bież. artykułach, powinno dokształcić się. Albo zatrudniać do tego ekspertów. Minus łapówy i otwarte ż-słownictwo, nie widzę różnicy w porównaniu z “pracą” (p)osłów.
Zawsze się znajdą użyteczni idioci, którzy takie pierduły połkną na bazie emocjonalnej, co widać np. w braku trzeźwej krytyki w niniejszym wątku.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/