[dyskusja] Po czyściostfwie na pokaz poznajemy prosorka Koraba-Ka

PB: slander = The action or crime of making a false spoken statement damaging to a person’s reputation.

Did you mean libel? libel = A published false statement that is damaging to a person’s reputation; a written defamation.
 
Your smear “Bein is not a Pole, he is a Jew” is a derogatory, offensive lie, devoid of any substance. You’ve made it publically, in retaliation for my critique of your public activities. It’s a political blogger’s duty to analyse public statements and declarations by an authority of presidential candidate and university professor.
 
You failed to rationally counter each and every one of my retorts, during the campaign and repeatedly thereafter. Legal scare in this situation only proves how lowly character you are.
 
Canada has, after UK, the toughest libel law. I insist you should launch here a libel suit against me LOL
///// [tłum. pb] Miał pan na myśli zniesławienie na piśmie (ang. libel)? Pana oszczerstwo “Bein nie jest Polakiem, jest Żydem” jest poniżajacym, obraźliwym kłamstwem, pozbawionym wszelkiego uzasadnienia. Rzucił je pan publicznie odzajemniając się za mą krytykę pana działalności publicznej.
Obowiązkiem blogera politycznego jest analizować publiczne oświadczenia i deklaracje od autorytetu w osobie kandydata na kandydata na prezydenta Polski, do tego profesora uniwersyteckiego.
Nie odparł pan racjonalnie na żaden z mych komentarzy krytycznych, ani w czasie kampanii, ani wielokrotnie potem. Straszenie sądem w tej sytuacji dowodzi tylko, jak nisko pan pełza.
Kanada ma po W. Brytanii najsurowsze prawo o zniesławieniach. Nalegam, by pan wszczął tu pozew przeciw mnie BUHAHA
On Wednesday, July 6, 2016 10:22 AM, Prof. W. Julian Korab-Karpowicz <sopot_plato@hotmail.com> wrote:

Dear Mr. Bein,

Thank you for giving so much attention to my person in your blog. You must perfectly aware that everythng you write about me (and some other respected individuals) is false and it has a form of a slander, and accoring to the Canadian law is can bring penal consequences. Vancouver is a small city.  — WJKK

///// [tłum. pb] Szanowny Panie Bein, dziękuję za tak wiele uwagi mej osobie na pana blogu. Zdaje sobie pan doskonale sprawę, że wszystko, co pan o mnie (i in. szanowanych osobach) pisze jest fałszem w formie pomówienia (ang. slander= zniesławienie w mowie). Wg prawa w Kanadzie może to pociągnąć karne następstwa. Vancouver to małe miasto.

PB: Frazes o pięknie języka pogrzebany, prosorek wyjął sztuczkę dowodu “historycznego”.
Przykładów z której historii? Większość jej jest zakłamana. W debacie o ustroju Korab-Ka przytoczył  arystotelesowe kategorie, z których żadna od dawna nie ziszcza się polskiemu narodowi. Tym bardziej są nieziszczalne wobec Jew World Order.
To tak jak z bełkotem Koraba-Ka o harmonii i pięknie… brak potwierdzenia empirycznego, nawet we własnej osobie:
– zakamuflowane uosobienie niezgody Korab-Ka to ożydzacz, zdrajca Polskiej Racji Stanu w wybiurach na prezydęta RP,
– antyteza Piękna i Prawdy, konformista i oportunista, egzemplarz lokajstfa żydomanoństfu, łże o naturze reżimu PiS.
Co do piękna języka, ci prości Polacy: Niemcy w Polsce bez cenzury +18
mają więcej zdrowego rozsądku, niż razem wzięte marionetki w żondzie i agenci wpływu jak prosorek A. Nowak,  doktorek Migalski i duo Chojecki – Kowalski:
Prosorku, wystarczy trzymać się Boga, praw Jego danych nam naturalnie. Do tego trza modlić się o Łaski Ducha Świętegho. Polecam materiały Ks. Prof. dra Tadeusza Guza.
Korab-Karpowicz: Kiedy ktoś wygłasza tezy (a w szczególności tezy kontrowersyjne) podstawowym wymogiem logicznym jest przedstawienie dowodu (przykładów z historii). Inaczej tezy są bezwartościowe, a mowa jedynie bełkotem.
Krzysztof Kornatowicz: Tak się złożyło  że z tych najsprawniej władających językiem polskim najwięcej jest  Żydów właśnie. Ich to starannie kształcono w mowie i piśmie, przygotowując do roli panów.

Przeciętny obywatel nie miał takich możliwości, ambicji, pieniędzy, ani przewidujących rodziców, aby z wielką dbałością nauczyć się pięknie, poprawnie posługiwać językiem ojczystym. Uczył się konkretnego fachu po ojcach, a do pracy w polu, na wsi, skąd jeszcze kilkadziesiąt lat temu pochodziło większość naszych ojców, sztuka retoryki w ogóle nie była potrzebna.  Nie znaczy to wcale, że Polacy byli idiotami, nie dysponowali świadomością polityczną, genetyczną inteligencją  Jednak byli zbyt dobroduszni aby na to zwracać uwagę, co wykorzystywali ci, którzy chcieli ukraść Polskę.

Zobaczmy, jak jeszcze do niedawna klan prawniczy blokował innym przystąpienie do zawodu. […] Miałem nieprzyjemność poznać się w pewnej akcji wyborczej z prof. Korab-Karpowiczem i muszę przyznać, że coś w tym jest.

PB: Logika głupca i/lub zdrajcy Polskiej Racji Stanu. Pozory i głupota :))) Mój skromny post bije w prosorka idoli (żydłactfo i ich PiS) w b. doniosłej sprawie Brexitu… równie dosadnie, jak przedtem w PO, szopkową sztafetę ze stajni Bnai Brith. Jak zawsze, miast merytorki, prosorek Korab-Ka wali “cnotliwie” ad hominem z pozycji “harmonii i piękna” — katolickiego!!!

Zdrajca Polaków, katolik Macierewicz “pięknie” mówi łgarstwami od waszyngtońskich neokonów, także katolicy Duda, Szydło… [dyskusja] Grossowska żenada prezydęta Polin w rocznicę fałszywej flagi w Kielcach
Można po katolacku piękną polszczyzną wulgarnie ożydzić rodaka — z zemsty, wobec braku kontr-argumentu na uzasadnioną krytykę: Prof. Korab-Karpowicz: “Pan Piotr Bein nie jest Polakiem – jest Żydem”
Można durnie scyropolsko z pięknymi słowy na usteczkach słodkich oddać agenturalnemu kandydatowi (JKM) podpisy powierzone na swą niepokalaną postać. JKM wciska grabieżczą prywatyzację, oszukańcze JOWy czy truciznę GMO. Więc prosorek oddał podpisy durniowi i skończonemu krypto-żydowskiemu cynikowi, Ozjaszowi Goldbergowi. Ale tak zachwycająco szlachetnie oddał, że nikt z podpisanych nie pisnął…
Prosorek Korab-Ka od początku kandydziorstfa na prezia Polin czaruje publikę wyświechtanymi frazesami, w oderwaniu od realki, bez progamu politycznego dla Polaków. Wypolerowane słówka: piękny kraj Polska i nieskazitelni jego mieszkańcy…
Po czyściostfwie na pokaz poznajemy kłamcę, oszusta… Prosorek zaklina się na Przykazanie Boskie, a diabłu się zaprzedał.
Julian Korab-Karpowicz: Drodzy przyjaciele i mili wrogowie (bowiem Chrystus nakazał miłować nawet nieprzyjaciół — co nie oznacza, że nie można się przed nimi bronić).

Kto jest wrogiem, a przyjacielem Polski bardzo łatwo ustalić po języku jakim się kto posługuje. Od polskiego języka bije piękno i zawarta jest w nim miłość.
Wrogowie Polski zaś zniekształcają nasz piękny język. Ich język i poglądy są wulgarne. To sztuka rozpoznawania prawdy od pozorów.
Posługiwanie się piękną mową polską to prawdziwa obrona Polski, a nie wygadywanie głupot wulgarnym językiem.

PB: Haniebnie występują zastępy polskich (?) luminarzy… Komiczne zestawienie nt. Brexit:

Kundel żydłactfa prof. A. Nowak: demokracja europejska, zagrożenie od „imperialnej Rosji”
Antysystemowiec brytyjski: bilderbergi, NWO, zagrożenie od elit „Zachodu”
Sekta hasbarna expertuf Chojecki – Kowalski: Putin wszędzie — kołchoz UE oraz bolszewickie, sowieckie, ruskie zagrożenie dla Polski od wewn. (krytycy NATO) i od Wschodu

Poniższe aktualnie napopularniejsze WSZYSTKIE dotyczą żydłactfa jako pierwotnych sprawców. Proszę Krzycha Kornatowicza o debatę, skoro zarzuca tu zbytni nacisk na ż. Wiadomo, że bez szabas gojów i użytecznych durni nieszłoby srulom tak gładko. W każdym razie pozostają pierwotnym sprawcą. Edukacja w tym może zmniejszyć liczbę gojowskich pomagierów, na pewno nie zaszkodzi. Bez precyzyjnej diagnozy problemu, próby jego rozwiązania spełzną na niczym, jak dotychczas od wieków. […]

Krzysztof Kornatowicz: Nie Duda , a Prezydent Polski Andrzej Duda !
Prezydent Polski został wybrany dzięki spreparowanej ordynacji wyborczej , braku pieczy nad przestrzeganiem Konstytucji Polski w części odnoszącej się do wyłaniania reprezentantów do parlamentu , przez odpowiedzialne za jej przestrzeganie Trybunał Konstytucyjny , Komisarzy Wyborczych , sądów , a przede wszystkim na skutek żałośnie niskiej świadomości politycznej społeczeństwa polskiego , które swoją biernością , lenistwem umysłowym i brakiem inteligencji w samoorganizacji oddaje walkowerem władzę w Polsce mafiom politycznych ludożerców .
I to do tego biernego społeczeństwa należy przede wszystkim mieć pretensje o ten stan rzeczy !
Do organizacyjek obywatelskich i ich liderków trzeba mieć przede wszystkim pretensję , że przez całe lata nie potrafią opracować fortelu , aby uwieść te bierne masy i zorganizować sie w samoobronie . Nie potrafią całymi latami stać się liderami dla mas !!! Są żałośnie słabi , naiwni , mało błyskotliwi i beznadziejnie pomysłowi , ale za to pyszni , zarozumiali i głupi ! Z takimi liderkami i z tak strasznie niską świadomością przeciętnego Polaka ojczyzna nasza musi zginąć i zginie marnie !
W obliczu takiej strasznej zbrodni , sprowokowanej przez szefów miejscowej policji , wojska i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego polski prezydent oddał hołd bestialsko pomordowanym Polakom , żydowskiego pochodzenia . Zrobił, to tak , aby zaznaczyć w umysłach ewentualnych przyszłych naśladowców ludożerców jak będzie odbierane zatracenie się w nienawiści .
Właśnie zatracenie się w zaszczepionej nienawiści każe doszukiwać się w każdym geście , nakryciu głowy , stosownym do sytuacji , wypowiedzianym słowom , maniakalnie doszukiwać się kolaboracji z Żydami , niszczeniem dobrego imienia państwa , brakiem szacunku do nas – Polaków . To czysta nienawiść , taka sama , jak nienawiść , która doprowadziła zbrodniarzy w Kielcach do zbrodni !!!

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/