MUS ZNAĆ Spowiedź Ukraińca GORZKA PRAWDA i inne dzieła Wiktora Poliszczuka

On Monday, July 11, 2016 10:26 PM, “[email protected]
Szanowni Państwo

Polecam szczególnie prace Wiktora Poliszczuka, który całe swe życie poświęcił
obnażeniu kłamstw i przeinaczeń jakie narosły wokół najnowszej historii Ukrainy
oraz nacjonalizmu ukraińskiego.
W swych naukowych publikacjach, jako Ukrainiec, wielokrotnie zwracał uwagę na
bezmyślne powtarzanie przez polskich historyków zakłamanej narracji ukraińskich
nacjonalistów i współczesnych historyków ukraińskich, którzy wszelkimi sposobami
próbują wybielić lub sfałszować prawdę o mordach OUN-UPA na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej.

Wiktor Poliszczuk zawsze zbrodnie OUN UPA nazywał ludobójstwem, twierdził także,
iż decyzja o przeprowadzeniu Akcji “Wisła” była słuszna pokazując analogiczne
działania innych państw takich jak USA i Kanada w czasie II Wojny Światowej.
Dorobek naukowy Wiktora Poliszczuka jest w Polsce albo nieznany albo krytykowany
bądź ignorowany (szczególnie przez środowiska związane z Michnikiem i Gazetą
Wyborczą) z powodów politycznych, nakazujących przemilczanie zbrodni OUN i UPA.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatnie, uzupełnione przez Autora, wydanie
książki “Gorzka prawda: cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa”

http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23015745-23010001__PZTA_2.html

Pozostałe dzieła Wiktora Policzuka (link nalezy zcalic o ile ulegl rozerwaniu
przez program pocztowy):
http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_Za.html?P2=Poliszczuk&P1=23010006&szukaj.x=20&szukaj.y=7

Wiktor Poliszczuk pochodził z mieszanej rodziny polsko-ukraińskiej, sam określał
się jako “prawosławny Ukrainiec”. Posiadał obywatelstwo polskie i kanadyjskie.
Ojciec Bartłomiej, matka Aniela (Nina) z Witkowskich. Po agresji ZSRR na Polskę,
jego ojciec – do 1934 wójt gminy Dubno został aresztowany przez NKWD, a w
kwietniu 1940 rozstrzelany bez sądu. 13 kwietnia 1940 Wiktor wraz z matką i
siostrami został wywieziony do Kazachstanu, gdzie przebywał do listopada 1944.
Potem rodzina przesiedliła się do obwodu dniepropetrowskiego USRR. W 1946
Poliszczukowie przybyli do Polski.

Po ukończeniu w 1950 Liceum Pedagogicznego w Legnicy pracował jako nauczyciel
języka rosyjskiego w Gimnazjum Kamieniarskim w Jaworze. Po ukończeniu studiów na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i uzyskaniu tytułu magistra otrzymał
nakaz pracy w prokuraturze powiatowej w Jaworze, gdzie doszedł do rangi
podprokuratora. Następnie pracował jako radca prawny i adwokat; z Polski wraz z
rodziną wyemigrował do Kanady w 1981 roku.

Na emigracji rozpoczął pracę jako korektor techniczny w wydawanym w Toronto
tygodniku diaspory ukraińskiej Новий
Шлях(ukr.) (pol. Nowa Droga), związanym z
emigracyjnym OUN-M. Jak stwierdził, wówczas zainteresował się i rozpoczął
badania nad nacjonalizmem ukraińskim, którego ofiarą padła siostra jego matki
(zamordowana za publiczne używanie języka polskiego). Tak opisał motywy podjęcia
badań nad zagadnieniem nacjonalizmu ukraińskiego:

“W Kanadzie już po pierwszych miesiącach mego pobytu zetknąłem się z wręcz
zoologicznym nacjonalizmem ukraińskim, z nienawiścią do wszystkiego, co polskie
i co rosyjskie. Ja, wychowany w duchu patriotyzmu ukraińskiego, ukształtowany na
klasyce polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, zachodnioeuropejskiej i
amerykańskiej, nie mogłem się pogodzić z takim spojrzeniem na świat i na ludzi,
dlatego też, jak i w związku ze świadomością tego, czego dopuścili się
banderowcy na Wołyniu wobec ludności polskiej, podjąłem decyzję o poszukiwaniu
materiałów stanowiących bazę moich badań nad nacjonalizmem ukraińskim. Temat ten
pochłonął mnie całkowicie, pracowałem nad nim bezustannie.”

W latach 90. XX wieku rozpoczął własnym nakładem publikacje w tym zakresie.
Autor ponad dwustu opracowań, książek naukowych i publicystycznych, artykułów
naukowych, polemik, recenzji, publikacji prasowych w języku angielskim,
ukraińskim i polskim opublikowanych w periodykach w Kanadzie i USA, w tym 5
obszernych tomów wyboru dokumentów pod wspólnym tytułem Integralny nacjonalizm
ukraiński jako odmiana faszyzmu.

Pracę doktorską (Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa)
obronił w 1994 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
promotorem był prof. Bernard Janusz Albin. Pracę habilitacyjną (Dowody zbrodni
OUN i UPA) w roku 2002 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego
ostatnią pracą było tłumaczenie na język polski książki Dmytro Doncowa Nacjonalizm.

W 1998 odznaczony przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Złotą Odznaką Zasługi za
działalność na rzecz Polonii.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z dorobkiem Wiktora Poliszczuka.

Marcin Dybowski
509 459 439

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/