Prezes Reduty Dobrego Imienia powołany do Rady Dyplomacji Historycznej MSZ

Pobierz obrazki

Pobierz obrazki

Maciej Świrski, prezes RDI powołany do Rady Dyplomacji Historycznej MSZ

Miło nam poinformować, że Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom został powołany do nowo powstałej Rady Dyplomacji Historycznej, która będzie organem pomocniczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Celem Rady jest wspieranie działań MSZ w dziedzinie promocji historii Polski za granicą, w tym szczególnie:
– współtworzenie strategii polityki historycznej państwa polskiego,
– opracowanie rekomendacji i propozycji priorytetów dla polskich placówek zagranicznych
w zakresie dyplomacji historycznej,
– wspieranie działań MSZ skierowanych na przeciwdziałania „wadliwym kodom pamięci”,- wspieranie działań MSZ w mediach zagranicznych (przygotowywanie propozycji i rekomendacji),- inspirowanie działań zmierzających do tworzenia i wzmocnienia katedr historii Polski lub studiów polonistycznych na zagranicznych uniwersytetach, a także programów stypendialnych dla zagranicznych historyków w Polsce,
– współpraca merytoryczna w przygotowaniu propozycji przedsięwzięć promujących polską narrację historyczną za granicą (konferencje, obchody rocznic historycznych, wystawy, filmy, prezentacje internetowe),
– wspieranie MSZ w zakresie upowszechniania znajomości historii Polski w kulturze masowej zagranicą, zwłaszcza poprzez propozycje i rekomendacje kierowane do przedstawicieli Polonii
i instytucji polskich za granicą.

Do Rady oprócz prezesa Reduty zaproszeni zostali: koordynator sekcji ds. kultury, tożsamości narodowej i polityki historycznej w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, prezes IPN, prezes Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor Muzeum Historii Polski, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prezes Fundacji Ośrodka Karta.

Na czele Rady stoi przewodniczący – sekretarz stanu do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej MSZ.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/