Sąd uznał argumentację RDI ws. art. o AK-owcach, egzekutorach kontrwywiadu KG AK

http://mail.sofresh-email.pl/p/5ler80dn02/3ds9jmqjzj/

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/