Na wypadek szykan suszpowych: działacz społeczny Andrzej Dziąba prosi o poparcie

On Friday, July 29, 2016 8:29 AM, Andrzej Dziąba <[email protected]> wrote:

Drodzy Przyjaciele!

Wystąpiłem do najważniejszych instytucji władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz kontrolnej w zakresie praworządności, a w zasadzie jej braku, aby na drodze prawnej usunąć przeszkody na drodze do względnie spokojnego funkcjonowania w patologicznym ustroju III RP. Brakuje tylko dobrej woli, aby to co prawnie jest możliwe, zastosować.
 
Gdyby to okazało się nieskuteczne i represywna władza usiłowała pozbawić mnie wolności, będę oczekiwał od Was pomocy. W treści moich wystąpień oraz w załącznikach znajdują się potrzebne szczegóły. Trzeba je tylko wykorzystać. Proszę w razie potrzeby o współpracę pomiędzy sobą. 
 
Zabrakło istotnego zainteresowania oraz współpracy, kiedy zostałem 29 grudnia 2014 r. aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Wyciągnąłem wnioski z tej sytuacji. 
 

Pozdrawiam.Andrzej Dziąba.

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Data: 29 lipca 2016 17:04
Temat: Fwd: W sprawie VI K 145/09 SR w Radomsku IV Ka 389/10 SO w Piotrkowie Trybunalskim
Do: blo <[email protected]>
sawszystkie istotne szczegóły.

Prezydent RP

dr Andrzej Duda
 
 
Uprzejmie przesyłam treść moich wystąpień do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro,, Rzecznika Praw Obywatelskich,  Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w związku z rażącym naruszeniem prawa podczas oskarżenia, postępowania sądowego zakończonego skazaniem oraz postępowania wykonawczego w sprawach VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku IV Ka 389/10 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegóły znajdują się w załącznikach.
W sprawie VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku i  IV K 219/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie toczy się jeszcze postępowanie wykonawcze. Obszernie opisuję to w załączniku ” Zestawienie spraw karnych sądowych”. Średnio w okresie od 1996 do 2011 r. wydawano na mnie jeden wyrok rocznie. Szczególne nasilenie miało miejsce w poprzedniej dekadzie.
W wyniku represywnego działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości zniszczono mój warsztat pracy i możliwości zawodowe, pozycję społeczną oraz rodzinę. Dalsze uporczywe egzekwowanie ciążących jeszcze na mnie wyroków zagraża mojemu zdrowiu i życiu.
W piśmie z 25 listopada 2015 r. wystąpiłem do Pana z wnioskiem o ułaskawienie w trybie art. 567 kpk (załącznik), ale procedurze nadano bieg w trybie art. 561 kpk. Podobnie czynili Pana poprzednicy począwszy od Aleksandra Kwaśniewskiego, a na Bronisławie Komorowskim kończąc. Sądy w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim zaopiniowały wniosek o ułaskawienie negatywnie. Czy tak ma wyglądać “Dobra zmiana” w wykonaniu PiS i reprezentujących ją instytucji publicznych?
Z poważaniem.Andrzej Dziąba.

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Data: 29 lipca 2016 10:24
Temat: Fwd: W sprawie VI K 145/09 SR w Radomsku IV Ka 389/10 SO w Piotrkowie Trybunalskim
Do: kpcp <[email protected]>

Komisja Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji
 
 
Uprzejmie przesyłam treść moich wystąpień do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z rażącym naruszeniem prawa podczas oskarżenia, postępowania sądowego zakończonego skazaniem oraz postępowania wykonawczego w sprawach VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku IV Ka 389/10 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegóły znajdują się w załącznikach.
W sprawie VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku i  IV K 219/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie toczy się jeszcze postępowanie wykonawcze. Obszernie opisuję to w załączniku ” Zestawienie spraw karnych sądowych”. Średnio w okresie od 1996 do 2011 r. wydawano na mnie jeden wyrok rocznie. Szczególne nasilenie miało miejsce w poprzedniej dekadzie.
W wyniku represywnego działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości zniszczono mój warsztat pracy i możliwości zawodowe, pozycję społeczną oraz rodzinę. Dalsze uporczywe egzekwowanie ciążących jeszcze na mnie wyroków zagraża mojemu zdrowiu i życiu.
Proszę o możliwość wystąpienia na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu przedstawienia stanu i zagrożeń w szeroko pojętym systemie prawnym.
Z poważaniem.Andrzej Dziąba.
 
 

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Data: 29 lipca 2016 10:16
Temat: Fwd: W sprawie VI K 145/09 SR w Radomsku IV Ka 389/10 SO w Piotrkowie Trybunalskim
Do: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka <[email protected]>

PrzewodniczącySejmowej Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka
Stanisław Piotrowicz
 
Uprzejmie przesyłam treść moich wystąpień do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z rażącym naruszeniem prawa podczas oskarżenia, postępowania sądowego zakończonego skazaniem oraz postępowania wykonawczego w sprawach VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku IV Ka 389/10 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegóły znajdują się w załącznikach.
W sprawie VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku i  IV K 219/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie toczy się jeszcze postępowanie wykonawcze. Obszernie opisuję to w załączniku ” Zestawienie spraw karnych sądowych”. Średnio w okresie od 1996 do 2011 r. wydawano na mnie jeden wyrok rocznie. Szczególne nasilenie miało miejsce w poprzedniej dekadzie.
W wyniku represywnego działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości zniszczono mój warsztat pracy i możliwości zawodowe, pozycję społeczną oraz rodzinę. Dalsze uporczywe egzekwowanie ciążących jeszcze na mnie wyroków zagraża mojemu zdrowiu i życiu.
Proszę o możliwość wystąpienia na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia stanu i zagrożeń w szeroko pojętym systemie prawnym.
Z poważaniem.Andrzej Dziąba.
 
 

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Data: 29 lipca 2016 09:12
Temat: Fwd: W sprawie VI K 145/09 SR w Radomsku IV Ka 389/10 SO w Piotrkowie Trybunalskim
Do: biurorzecznika <[email protected]>

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar
 
 
Uprzejmie przesyłam treść wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wielokrotnie występowałem do RPO ze skargami, które bez względu na osobę Rzecznika były traktowane w sposób urągający zasadom praworządności. Załączam zestawienie wszystkich spraw karnych, jakie mi wytoczono w okresie tzw.transformacji ustrojowej.
Również w sprawie VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku IV Ka 389/10 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim skierowałem skargę z prośbą o sporządzenie i złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. Nie otrzymałem w tej sprawie odpowiedzi.
26 lipca 2016 r. uczestniczyłem w proteście pod Ministerstwem Sprawiedliwości w związku ze skazaniem i wezwaniem do odbycia kary Zygmunta Miernika. Czy podobne zgromadzenie mam zorganizować pod siedzibą Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie?
Z  poważaniem.Andrzej Dziąba.

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Data: 29 lipca 2016 08:46
Temat: W sprawie VI K 145/09 SR w Radomsku IV Ka 389/10 SO w Piotrkowie Trybunalskim
Do: skargi <[email protected]>

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro
 
 
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji skierowanej do Pana w sprawie nieprawidłowości związanych z oskarżeniem mnie z art. 226 kk przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu, a następnie skazaniem przez Sąd Rejonowy w Radomsku i Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z licznymi błędami w zakresie kwalifikacji czynu i przedawnienia karalności, rozmowy jaką przeprowadziłem 9 maja 2016 r. z prokuratorem Mirosławem Chłopikiem w Prokuraturze Krajowej między innymi w sprawie sporządzenia i złożenia kasacji do Sądu Najwyższego uprzejmie proszę o informację, czy podjęto postulowane przeze mnie działania.
 
W trakcie postępowania wykonawczego Sąd Rejonowy i Okręgowy w Częstochowie dopuściły się naruszenia prawa w zakresie właściwości miejscowej. 8 czerwca 2015 r. złożyłem wniosek o uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego z 30 grudnia 2014 r., który rozpatrywał moje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie. Załączam treść tego pisma. Sąd Rejonowy i Okręgowy w Częstochowie orzekały z naruszeniem właściwości miejscowej. Pomimo tego zarzutu najpierw Sąd Rejonowy w Częstochowie w analogicznym składzie orzekał w swojej sprawie. 15 lipca 2015 r. skierowałem zażalenie do Sądu Okręgowego (załącznik), który również orzekał w swojej sprawie. 
 
Proszę o przeprowadzenie gruntownej i kompleksowej kontroli przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z oskarżeniem mnie z art. 226 kk przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu, który Trybunał Konstytucyjny określił jako niezgodny z konstytucją, skazaniem mnie z tego art. przez Sąd Rejonowy w Radomsku, zmianą kwalifikacji czynu z art. 226 na 216 kk, skazaniem pomimo przedawnienia karalności przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim , nie uwzględnieniem wniosku adwokata z urzędu o wznowienie postępowania na wniosek z urzędu z powodu przedawnienia karalności oraz licznymi błędami w trakcie postępowania wykonawczego przez Sądy w Częstochowie.
Ponawiam postulat spotkania z Panem Ministrem.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/