23 sierpnia uczcijmy pamięć Ofiar stalinizmu i nazizmu

PB: Fajnie, tylko co wstrzymuje KPOS od głoszenia prawdy o hitlerowcach, podobnej do tej o ż-sowietach: reżim żydłacki, syjonistyczny, wspierany przez międzynarodowych syjonistów i ż-banksterię, wspierający emigrację Żydów do Palestyny:
………………………….
On Monday, August 22, 2016 1:54 PM, ofiary stalinizmu <[email protected]> wrote:

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

Committee for Commemoration of the Victims of Stalinism

23 sierpnia uczcijmy pamięć Ofiar stalinizmu i nazizmu

Parlament Europejski większością głosów  uchwalił w roku 2009, by w  dniu 23
sierpnia, w 70 rocznice podpisania haniebnego  Paktu Ribbentrop- Mołotow
przeciw Polsce,  uczcić pamięć Ofiar  zbrodni i masowego    ludobójstwa tych
reżimów  i przypomnieć  krzywdy jakie doznały  narody z ich strony w wyniku
rozpętania II Wojny Światowej  1 i 17 września 1939 ,a zakończonej w maju
1945 roku klęską hitlerowskich Niemiec i zwycięstwem drugiego agresora
zbrodniarza – Józefa Stalina. Wiele krajów znalazło się po 1945 roku pod
nową okupacją trwającej  do roku 1989. Różne wielkości liczb  ofiar
zamordowanych, okaleczonych i skrzywdzonych w inny  sposób podają źródła
statystyczne  ale nie jest zawyżona liczba około 100 milionów
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce postanowił włączyć się aktywnie
,w miarę swoich ograniczonych politycznie obecnie ,  możliwości do obchodów
oraz  apeluje do Społeczeństwa Polskiego i innych narodów,  o przyłączenie
się do obchodów.  W Polsce, gdzie stalinizm jawny i ukryty był szczególnie
okrutny i krwawy, działający od ponad 26 lat Komitet Pamięci Ofiar
Stalinizmu  włącza się do  realizacji  wezwania.
Ponadto apeluje  do wszystkich państw byłego bloku sowieckiego, by we
własnym zakresie przygotowały się, nie tylko do obchodów tego Dnia, ale
rozpoczęły szerszą informację  o zbrodniach, krzywdach i szkodach
wyrządzanych przez lata  narodom przez system bolszewicko-stalinowski.
Komitet podjął się też , w razie potrzeby, pewnej formy koordynacji na
zasadzie primus inter pares  (pierwszy spośród równych).
Przede wszystkim zwrócił się do organizacji i osób o postawach
patriotycznych o współudział  w przygotowaniu do godnego obchodu tego Dnia,
upowszechnienia wiedzy, szczególnie na Zachodzie i wśród młodych pokoleń o
represjach  i zbrodniach obu reżimów.
Istnieje bowiem  uzasadniona obawa, że pewne siły będą próbować
generalizować  zbrodnie nazistowskie, a pomniejszać winy stalinizmu.
Szczególnie na Zachodzie  łagodniej ocenia się Stalina , bo w pewnym okresie
wojny, z konieczności,  stał się uczestnikiem koalicji antyhitlerowskiej.
Poza tym państwa zachodnie nie doznały nigdy stalinowskich represji i
krzywd.
Istnieje także inny ważny powód,  by łagodniej ocenić stalinizm.  Otóż
stalinowski system był tworzony i funkcjonował z dominującym udziałem
ludności pochodzenia żydowskiego.  Stąd w powszechnej ocenie i odczuciu w
Polsce  był on traktowany jako reżim “żydokomunistyczny”.
Już w okresie rewolucji bolszewickiej Żydzi stanowili przytłaczającą
większość  w jej kierownictwa, np. na 21 komisarzy rewolucji  aż 17
stanowili Żydzi (2)
W Polsce i innych podbitych i zhołdowanych krajach, Stalin wykorzystywał
Żydów, bo nie ufał w pełni  Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom . Po
zakończaniu wojny Stalin przysłał  do Polski około 250 tys.,  ( wielu nie
znało nawet języka polskiego) by pilnowali Polaków i usadowił ich na
naczelnych stanowiskach w PRL ;w wojsku, w rządzie, w administracji , UB,
Stalin nie ufał nawet takiemu sowieckiemu agentowi jakim był prezydent
Bolesław Bierut Toteż Żydzi, szantażując  dziś sprawdzonym “wytrychem
antysemityzmu” będą chcieli  wyolbrzymić zbrodnie hitlerowskie, ukazując
przede wszystkim martyrologię Żydów, holocaust, Auschwitz, Birkenau, getta.
Mogą także pojawić się próby współobwiniania za zbrodnie hitlerowskie
Polaków i inne nacje nieżydowskie, co propaganda żydowska czyni dzięki
głupocie władz polskich już od lat.
Nie pomniejszając okrucięstwa i ogromu zbrodni nazistowskich, trzeba
przypomnieć  opinii światowej takie zbrodnie sowieckie , jak Katyń, Charków
Miednoje, Włodzimierz Wołyński, tysiące nie odkrytych jeszcze masowych i
pojedynczych grobów , cierpienie milionów  ofiar zesłanych na Sybir, do
Kazachstanu  i w głąb Związku Radzieckiego, zamęczonych w łagrach, zmarłych
z głodu, chorób, wycieńczenia. Należy także  przypomnieć i zapoznać opinię
światową ze zbrodniami na ludności ukraińskiej, której 20 milionów  zmarło w
latach dwudziestych z głodu wywołanego sztucznie przez  bolszewików pod
przewodnictwem Stalina. Także inne kraje zniewolone, doznały ogromu
okrutnych represji, prześladowań i krzywd, jak kraje bałtyckie, Węgry,
Czechosłowacja, NRD . W tych krajach Stalin oddał władzę swoim agentom, ale
i oni nadzorowani byli przez super agentów przeważni  pochodzenia
żydowskiego.
Nawet  nad prezydentem  PRL Bolesławem Bierutem, który był wiernym  agentem
sowieckim, nadzór sprawował Jakub Berman (żyd protegowany przez zbrodniarza
Berię , szefa KGB w ZSSR ). Podobna sytuacja była na Węgrzech, w
Czechosłowacji, w NRD .
Nie chodzi o licytacje , który z nich  był większym zbrodniarzem: Hitler ,
Stalin, Beria cz Himmler.  ale  o uczciwe pokazania okrucieństwa oby
systemów. Z tym, że reżim hitlerowski poniósł pewne, choć nieadekwatne do
winy, konsekwencje a stalinowski nie.

Dzięki odszkodowaniom wypłacanym np. przez Niemcy Żydom wzbogacone zostało
i wzmocniło się militarnie państwo Izrael, a inne kraje zubożone ,
zniszczone , obrabowywane ; także po zakończeniu wojny, w tym Polska.

Natomiast  posowiecka Rosja nadal  nie poczuwa się do odpowiedzialności za
zbrodniczą przeszłość poprzedniej emanacji władzy  i nie próbuje do tej
pory jej uczciwie rozliczyć,  a winnych , symbolicznie, moralnie  osądzić i
ukarać, choćby dla  zadośćuczynienia  moralnego  ofiarom.

Wrocław 14 sierpień 2015Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu

Dr Leszek Skonka – Przewodniczący KPOS

Adres kontaktowy: tel. 691 830350, E-mail: [email protected]

Konto: Deutsche Bank, Leszek Skonka  97 1910 1048 2944 2803 6405 0001

Dr Leszek Skonka

– B.  nauczyciel akademicki, działacz opozycji  przed sierpniem 1980 ( Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela-  ROPCiO), organizator Wolnych Związków
Zawodowych  (WZZ) na Dolnym Śląsku, współorganizator i  współ kierujący
strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, członek Prezydium w pierwszym
składzie  Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ, organizator i prowadzący
pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku)  na temat organizowania i
działania związkowego, a następnie  w MKZ po zakończeniu strajku, dla
działaczy i  organizatorów nowych związków.

Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu nowego ruchu
pracowniczego, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał
by Związek, zgodnie z Umową Sierpniową  z 1980 roku,  nie wychodził poza
swój Statut pracowniczy. Za swoją postawę pomówiony  został przez
kierownictwo “Solidarności” publicznie, bez jakichkolwiek podstaw o rzekome
sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze
wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był współtwórcą, spotwarzony
publicznie, bez prawa do obrony, zaocznie skazany na karę śmierci cywilnej
przez “Solidarność” kierowaną przez takich szubrawców  jak Karol Modzelewski
i Władysław Frasyniuk.  W 1990 roku Założyciel i przewodniczący
Stronnictwa Sprawiedliwości  Społecznej, które wystawiło i zarejestrowało
listy kandydatów do sejmu i senatu( lista  nr  50). Jest też założycielem
istniejącego od 1988 roku Stowarzyszenia pn. Komitetu Pamięci Ofiar
Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy,
zainicjował  w 1988 roku budowę  pierwszego  w Polsce i na świecie Pomnika
Ofiar Stalinizmu, odsłoniętego  podczas uroczystości 17 września 1989 – w
50-tą rocznice agresji Związku Radzieckiego  na Polskę i  stojący od ponad
26 lata w centrum Wrocławia, dla uczczenia pamięci ofiar stalinizmu.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/