Kredyty: beznadziejne, obojętne i antypolskie stanowiska wszystkich prominentów Polin

On Thursday, September 1, 2016 3:39 AM, w.sawicki <[email protected]> wrote:

 

   Witam

Informuję, że dnia 27 sierpnia 2016 r. do wszystkich decydentów do których piszę od dawna w sprawie naszej tragedii kredytowej (78 adresatów) wysłałem tekst zapowiedzianej już kilkakrotnie mojej interwencji do Komisji Europejskiej. I coś mi się wydaje, że to i już mój ostatni list – pożegnalny, bo widzę, ze dziwne rzeczy dzieją się wokół mnie. Chyba zbytnio paru osobom (czy systemowi) się naraziłem.

Załączam ten dokument w PDF do lepszego czytania i w Wordzie – do wykorzystania w dowolny sposób, po swojemu i nawet wyrywkowo.

   Jest to wersja rozszerzona o historię tej walki o normalność i o dodatkowe wyjaśnienia. To materiał dowodowy. Cytuję w nim beznadziejne, obojętne i antypolskie stanowiska wszystkich naszych prominentów wybrane z otrzymywanych listów. I proszę o pomoc, by to dotarło do świadomości osób za to odpowiedzialnych.

Tak wiem, skarga do Unii to kompromitacja Polski, ale dłużej już z tym czekać nie można.

   Bo w Polsce (przypominam) oficjalnie nie istnieje nadzór nad działalnością kredytodawców i wbrew temu co się powszechnie przyjmuje, nawet KNF i UOKiK oświadczają, że tej funkcji nie pełnią. I to bezprawie powoduje, że mamy lichwę, która została ustawą z sierpnia 2015 r. oficjalnie akceptowana, a łamanie prawa w ofertach i umowach są tolerowane zarówno przez organy rządowe jak i prokuraturę, która nawet piszę, że ’’Wprowadzenie klienta w błąd co do rzeczywistych kosztów zobowiązań nie zawiera znamion czynu zabronionego’’. I roczna grabież Kraju przez banki to 16 miliardów zł, co jest ogromną kwotą w zestawieniu z pozycjami budżetu. I rocznie 7000 osób przez swoją sytuację kredytową popełnia samobójstwo. Premier, Wicepremier Morawiecki, MF, Rzecznik Finansowy, NIK, NBP i Wszyscy inni, pozostaję bierni wobec tego problemu, oświadczając, że to nie ich sprawa.

   I po raz kolejny i już ostatni teraz zaapelowałem: Nie uruchomię tej procedury gdy choć jedna Osoba z Państwa napisze mi, że podejmuje działania by coś z tym zrobić i pojawi się optymizm na naprawę Rzeczpospolitej. I dalej: Macie Państwo jeszcze szanse powstrzymać mnie przed wysłaniem tego, unikniemy kompromitacji przed Unią i Narodem – dacie dowód, że jesteście uczciwymi Polakami. I czekam, a w tym liście napisałem:

I SIĘ NAWET ZASTANAWIAM, CZY TO MOŻE JA JESTEM NIENORMALNY I GŁUPI, ŻE SIĘ TYM PRZEJMUJĘ.
WIĘC PYTAM – KIM SĄ CI WSZYSCY, CO SIĘ NA TO GODZĄ, MILCZĄ I MNIE NIE TOLERUJĄ ?

   A ta obojętność decydentów na ten problem z bankami stanowi dowód nieodpowiedzialności lub celowej antynarodowej postawy. I chyba to na tym polega. I stanowi już ostatnie uzasadnienie do tej mojej interwencji do Komisji Europejskiej. Liczę na pomoc, bo nie przypuszczam, by to z czym mamy do czynienia w Polsce było w interesie strategicznym Unii.

—————-

   A w temacie problemu frankowego. Chciałem przedstawić moją koncepcję rozwiązania problemu Frankowego. Przesłałem to już dawniej wielu decydentom, z sugestią by zgłosili to jako swój pomysł, ale nikt tym się nie zainteresował. Jestem uparty i myślę, że jest to niepodważalne i najprostsze rozwiązanie. Trzeba wymusić wykonanie analizy rachunkowej tego założenia, czego nikt nie zrobił, a twierdzę, że banki ”straciły” by tu mniej, niż w innych propozycjach i łatwiej by to zostało przyjęte, a kredytobiorcy byli by w 100% usatysfakcjonowani. To do przemyślenia, bo obecne rozwiązania do niczego nie prowadzą, a przy tym wydaje sie, że Sąd Najwyższy uzna za niekonstytucyjne żądanie zwrotu spreadu. Ten tekst załączam.

Pozdrawiam
Wojciech Sawicki

(te załączane teksty przesłałem już do kilku redakcji, a teraz do Was, ok. 100 adresatów, z nadzieją, że coś to pomoże)

Koncepcja Franki

Zapowiedź interwencji w KE

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/