Żydłactfo chce przeforsować w KneSSejmie ustawę o nadzorze bezpieczeństwa żywności

PB: Jest właśnie tak z “bezpieczeństwem” żywności — pretekst zacieśniania kontroli nad źródłem i jakością żywności gojów.

Pod tą nazwą w USraelu:
– skonsolidowano biurokracje, trza jednego pszetsawiciela danego ż-przemysłu, żeby osiodłać cały sektor
– goni się właścieli uprawiających ogródki przydomowe na użytek nie tylko własny
– prześladuje Amiszów i itp. rolników tradycyjnych, opornych na ż-rolnictwo, zwłaszcza gdy sprzedają bezpośrednio publice
– pod pozorem Codex Alimentarius wycofuje z półek sklepowych pożyteczne gojom suplementy i witaminy
– dobiera trujące opakowania i dodatki do napojów i żywności…
W definicję “bezpieczeństwa żywności” wchodzi też zapewnienie dostatecznej ilości w stos.do potrzeb — tu zielone światło dla GMO, masowego spryskiwania, napromieniowywania itp. przy jednoczesnej likwidacji indywidualnego rolnika jako producenta żywności “ryzykownej”.
To jest dokladnie przemyślany genocyd, najwięcej badań na sdestrukcyjną skuteczność — w ż-fundacji Rockefellera i ż-przemyśle GMO.
Czego spodziewać się od krypto-żydłaka Kalksztajna — przecie po to osadzili go na czele PiSuaruf…
Wstawiam na blog jako HIPER-ALARM (poważne bio-zagrożenie całego narodu).
………………………………

Michał Jarzyński: PIS -dzielski rząd sieroty Jarka , idącego na smyczy CIA/Mossad w trosce o Nasze “bezpieczeństwo” /czytaj : niebezpieczeństwo/ zamierza przeforsować w Sejmie ustawę o nadzorze bezpieczeństwa żywności

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2476,Projekt-ustawy-o-Panstwowej-Inspekcji-Bezpieczenstwa-Zywnosci.html
w myśl której powołana zostanie jedna instytucja, zamiast dotychczasowych kilku podmiotów do kontroli bezpieczeństwa żywności, a mianowicie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Poprzez redukcję / likwidację kilku instytucji zaoszczędzone zostaną pieniądze, które będzie można przeznaczyć na inny cel. Na zewnątrz wszystko to wygląda ładnie i pięknie .
Niemniej zważywszy fakt, iż PIS /tak samo jak PO / jest agenturalną partią CIA/Mossad, takie ich działanie /zresztą każde inne tez /powinno być przedmiotem pogłębionej analizy kontrwywiadowczej pod kątem tego : komu faktycznie i do czego ma ta ustawa służyć. Dla mnie jako fachowca jasnym jest, iż ta ustawa jest przeciwko Polsce i Polakom. Spowoduje, że rządzącym łatwiej będzie truć Naród Polski w sytuacji , gdy będzie miał jedną , dodatkowo całkowicie podporządkowaną sobie instytucją , niż wtedy gdyby tych instytucji było kilka tj, tak jak dotychczas.
Proszę wszystkich o nagłośnienie tej mojej opinii, celem nie dopuszczenia do uchwalenia tej szkodliwej dla Polski i Polaków ustawy.
Demaskowanie okupacyjnego reżimu jest jednym z zadań jakie postawiłem w swojej odezwie/manifeście do Narodu Polskiego.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/
Konkretnie chodzi o pkt. 2. który mówi , cytuję :

” Demaskujmy agenturę okupanta ! ten okres konfliktu sprzyja ujawnianiu się agentury – wykorzystajmy to do wyczyszczenia przedpola.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/