NIE DO WIARY LECZ SERIO!!! Hrabia (?) Potocki z cadykiem chabad-lubawiczerów na Europę Wsch. chcą nam zamienić reparacje od Niemiec na ścinanie głów

Co popiera hrabia (?) JZ Potocki: cadyk chabad-lubawiczerów Aaron Israel Paz chce zamienić nam reparacje od Niemiec na ścinanie głów

Piotr Bein 23.11.2017

Podsumowanie: Banksteria obciążyłaby Niemców lichwiarską pożyczką na odszkodowania wojenne niby dla Polaków, lecz odebrałaby  należności w zamian za ludobójcze „technologie amerykańskie” i za wdrażanie talmudycznych 7 Praw Noego, adminstrowanych przez globalny Sanhedryn.
Na mocy tych przekrętnych i podstępnie wprowadzanych „praw”, zatwierdzonych w 2007 r. przez wspólną komisję watykańsko-rabiniczną, katolików należy ścinać jako bałwochwalców Jezusa Chrystusa. Pozostałe prawa też wyłącznie dla gojów, kara też przez ścięcie, też wystarczy jeden świadek żydowski.

Wprowadzenie

W kampanii agitacji wyborczej rzekomego prezydenta II RP na uchodźstwie, JZ Potockiego, wyszedł giga-geszeft Paz – Potocki, dot. wniosku do prezydenta USA o pomoc w odzyskaniu odszkodowań wojennych dla Polski od Niemiec. W tej machinacji, USA miałoby przekazać Polsce, w zamian za niesprecyzowaną część należności od Niemiec, niesprecyzowane technologie oraz  tajemnicze prawo USA, które miałoby wzbogacić nas cywilizacyjnie.

Niepotwierdzony prezydent II RP mianowany przez masona na podst. nielegalnej konstytucji sanacyjnej, Potocki własnym podpisem potwierdził pośrednictwo Paza na rzecz dobra publicznego ws, odszkodowań:

https://opolczykpl.wordpress.com/2017/11/14/wielka-sciema-z-chrabja-potockim-i-wielka-lechia-nikodemowicza/

W dokumencie między:

  • firmówką Banku Rezerw Polski w skrzynce pocztowej 🙂 firmy hochsztaplera Pazika z afery wekslowej PKP, po której zmienił nazwisko na Aaron Israel Paz,
  • a na dole, firmówką innej szemranej jaczejki Paza, Europejski Uniwersytet Techologii – Fundacja, już bez skrzynki pocztowej, ale z bankiem podobno chińskim…

czytamy:

Konwersja [odszkodowań wojennych od Niemiec] powinna się oprzeć o nowatorski system ekwiwalentnego pokrycia kosztów transferu do Polski technologii amerykańskich oraz kosztów wdrażania amerykańskich cywilizacyjnych osiągnięć konstruowania należycie rozumianego społeczeństwa demokratycznego.

Prawne procedury w/wym. konwencji dla kształtowania nowej architektury społęcznej chcemy oprzeć o system wartości wynikających z wspólnej Uchwały Kongresu USA Prawo 102-14  Marzec 20. 1991 r. [wytłuszczenia PB]

https://opolczykpl.wordpress.com/2017/11/19/ciag-dalszy-wielkiej-sciemy-z-chrabja-potockim-i-nikodemowiczem-oraz-matactwa-w-zwiazku-z-nia-czeslawa-bialczynskiego/

 

Pomijając brak zgody narodu na geszeft zamiany, wiadomo co spodziewać się po „amerykańskich” technologiach: GMO, szczepionki i leki „medycyny” rockefellerowskiej, szmelc obronny, zabójcze elektrownie atomowe, amerykański gaz skroplony „katarski” z Rosji, węgiel z Donbasu jaki mamy u siebie…

Natomiast nikt nie mówi o transferze tajemniczego systemu wartości. Wypełniam lukę, siedzę w temacie od lat. Jakież to amerykańskie osiągnięcia cywilizacyjne do udoskonalenia demokracji Polaków  obejmuje Prawo 102 -14? Muszą one być znaczne, skoro na równi z technologiami z USA, warte są zapłaty w miliardach przyznanych nam — w ostatniej kolejności na świecie — reparacji wojennych, no nie?

Tajemnicę dla wtajemniczonych odtajnia najdrobniejszy druk na dole dokumentu, opatrzony w kolorową gwiazdkę dawida (symbol 7 Praw Noego): Associated by Noahide Nations – Eastern European Center, tj. Stowarzyszenie z Narodami Noahidowymi – Ośrodek dla Europy Wschodniej. Użyto nieprawidłowo w angielskim by zamiast with — tłumaczenie  dla oszczędności w Chinach? LOL

Wsch.-europejska jaczejka Noahidów jest na pejsbóku z wizerunkiem Aarona Israela Paza. Pod tęczą zboczeńców i Noahidów czytamy m.in. o inicjatywie noahidowej: zmienić oświetlenie pałacu im. Stalina na …tęczowe. Logo pisma do zarządu pałacu podaje adres pocztowy taki sam jak Bank Rezerw Polin.

Chyba jedynym trzeźwym Polakiem okazał się Jerzy Ulicki-Rek. Nie otrzymał jednak  odpowiedzi od Potockiego na noahidowe pytanie. Nie zamieścił też swego wyjaśnienia.

https://grypa666.files.wordpress.com/2017/11/dbbff-palace.jpg?w=763&h=148

7 Praw Noego

Prawo 102-14 świadczy o tym, że jako podstawę porządku społecznego rząd USA lansuje Siedem Praw Noego, a nie Biblię, którą Trump wyciera sobie gębę na pokaz odurnionym gojom.  Prawa Noego, wg Encyclopedia Americana, to talmudyczne określenie 7 biblijnych praw danych Adamowi i Noemu przed objawieniem 10 przykazań Mojżeszowi na Górze Synaj, stąd wiążących dla całej ludzkości.

Dalej czytamy w 102 -14, że na 7 Prawach Noego rzekomo opiera się rozwój od zarania cywilizacji, w tym narodu amerykańskiego. Bez zasad etycznych i wartości Noego, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu – straszy Prawo 102 -14. Amerykanie muszą przekazać te wartości z [ich] znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia, podobnie jak ruch lubawiczerów sprzyja [tym wartościom] oraz krzewi je na całym świecie.

Sekta lubawiczerów praktycznie kontroluje większość sekt judaizmu z Brooklynu i poprzez Domy Lubawiczerów zakładane na całym świecie. To osobny długi rozdział, więc patrz materiały źródłowe na dole. Lubawiczerowie mają przemożny wpływ na administrację USA, politykę globalną i politykę wewn. w Izraelu i na Zachodzie.

Sześć praw Noego zabrania: bałwochwalstwa; bluźnierstwa przeciw Bogu; cudzołóstwa, kazirodztwa, homoseksualizmu i gwałtu; morderstwa; kradzieży; jedzenia żywcem i in. okrucieństw w stos. do zwierząt. Siódme prawo Noego nakazuje ustanowić sądy i sprawiedliwy porządek społeczny, żeby pilnowały przestrzegania praw Noego i tworzyły nowe.

Pozornie Prawa Noego mają sens moralny. Bałwochwalstwo jest jednak pojęciem zależnym od wyznania: np. dla katolika pogańskie posągi są bałwanami, a dla słowianowiercy — świętością. Podobnie jest z pozostałymi nakazami noahidowymi: Talmud nakazuje zabijać i okradać chrześcijan oraz przyzwala gwałt na dzieciach. Jeden standard prawny dla gojów, inny dla Żydów.

Talmud babiloński: Goja skazuje się na śmierć decyzją jednego sędziego [bez ławy przysięgłych]na podstawie zeznań tylko jednego świadka, nawet gdyby nie dostał odpowiedniego ostrzeżenia przed popełnieniem przestępstwa. Idzie na śmierć na podstawie zeznań mężczyzny i decyzją mężczyzny a nie kobiety. Mężczyzna, który zeznał lub skazał go może nawet być krewnym.

Natomiast Żyda można skazać na śmierć tylko, jeśli został odpowiednio ostrzeżony przed popełnieniem przestępstwa. Wyrok śmierci może wydać tylko 23 sędziów, na podstawie zeznań dwóch męskich świadków, którzy nie są zdyskwalifikowani z powodu pokrewieństwa. Talmud dodaje: Ale żadna z tych reguł nie dotyczy goja (Sanhedrin 57b, wydanie Steinsaltza tom 18 s. 110).

Hasło Noahide Laws w Encyclopaedia Judaica: złamanie któregokolwiek z 7 praw poddaje noachida karze śmierci przez obcięcie głowy (Sanhedryn 57a). Noachid to nie-Żyd poddany prawom Noego. Judeocentrycy mogą ściąć głowę każdemu chrześcijaninowi na podstawie prawa Noego o bałwochwalstwie. Księga Awoda Zora 9:4 w Miszne Tora Majmonidesa, (żydowski mędrzec, żył w l. 1135 – 1204): Chrześcijanie to bałwochwalcy, niedziela ich świętem. Maachalot Assurot 11:7: Chrześcijanie to czciciele Awoda Zora [bałwochwalstwa]. Hilchot Melachim 11: goj, który czci fałszywych bogów, zasługuje [na karę śmierci], jeśli czci ich w zdefiniowany sposób. Goj jest stracony za każdy rodzaj obcej czci, która wg żydowskiego sądu kwalifikuje czcicieli na ścięcie głowy.

Krótko mówiąc, wszyscy chrześcijanie zasługują na śmierć. Muzułmanie podobnie nie mają szans. Jeśli nie przyjmą 7 Praw, narażają się na wojnę żydowską, a jeśli przyjmą, wtedy jakikolwiek świadek może zeznać, że np. znęcają się nad zwierzętami …i śmierć przez ścięcie.

Encyclopedia Americana twierdzi mimo tego, że od wieków badacze biblijni widzą w Prawach Noego ogniwo między judaizmem a chrześcijaństwem, uniwersalne normy etycznego postępowania, podstawową koncepcję prawa międzynarodowego lub gwarancję podstawowych praw człowieka. Zaś Don Bell Reports donosi z żydowskich źródeł, że Żyd przestrzegający Torę jest wyjęty spod praw Noego, czyli ten substytut Dziesięciu Przykazań jest dla gojów. Talmudyczna interpretacja praw Noego dopuszcza różne formy kazirodztwa (Enziklopediya Talmudit notka 1 s. 351-352). Encyclopedia Judaica(s. 1192): złamanie któregokolwiek z siedmiu praw Noego jest karalne ścięciem głowy wg Sanhedrin 57a. Ścinanie głów chrześcijan przepowiada Objawienie Św. Jana 20:4 …i widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże.

Prawo Noego nt. sądownictwa zezwala skazać na ścięcie głowy na podst. zeznań jednego świadka. Talmud kłóci się tu z prawem żydowskim opartym na mojżeszowej Księdze Powtórzonego Prawa (17:6): nie można skazać na śmierć na podstawie zeznań jednego świadka. To jest pierwszorzędny dowód na przemyt fałszu pod pozorem podobieństwa do Dziesięciu Przykazań. Jeśli radykalny Żyd fałszywie oskarżyłby goja o złamanie któregokolwiek prawa Noego, jego zeznania wystarczyłyby za podstawę wyroku ścięcia. Talmudyczne prawo dla gojów nie zakłada niewinności do czasu udowodnienia winy.

Watykan popiera przyjęcie przez świat 7 Praw Noego!

Spotkanie komitetu watykańsko-żydowskiego w Jerozolimie (11-13.3. 2007 ) uznało (Zenit.org 20.3 2007): Żydowska tradycja podkreśla Przymierze Noego (patrz Księga Rodzaju 9: 9-12) jako zawierające powszechny kod moralny, który zobowiązuje całą ludzkość. Ideę tą odzwierciedla Pismo Święte w Księdze Dziejów 15: 28-29. Cały dokument.

Tyle o żydowskiej doktrynie. O chrześcijańskiej ani słowa! Prawosławny Brat Nathanael Kapner, przechrzta z judaizmu: Nie tylko Watykan „wybacza“ Żydom winę za ukrzyżowanie Jezusa Mesjasza, to jeszcze papież Benedykt uznaje ich przywództwo nazywając ich Wybranym Narodem Boga, a Prawa Noego tradycją żydowską. Kto więc będzie ostatecznym autorytetem moralnym od tzw. Praw Noego? Nie kto inny niż Żydzi. Antychrześcijańscy Żydzi!

W powyższym dokumencie wspólny komitet Watykanu i Naczelnego Rabinatu Izraela apeluje do katolików, by przyjęli  sfabrykowane przez neo-faryzeuszy Prawa Noego, bezpodstawnie i heretycko sugerując, że mają one podstawę biblijną w Dziejach Apostolskich. Większego szaleństwa religijnego chyba nie ma; jedno z Praw Noego przewiduje karę śmierci przez ścięcie dla chrześcijan za bałwochwalstwo Jezusa Chrystusa!

Rabin lubawiczerów Yitzhak Ginsburg (Maariv 6.10.2004): Naszym obowiązkiem jest zmuszenie ludzkości do przyjęcia 7 praw Noego, a jeśli nie, to zostaną zabici. Ich witryna potwierdza karę śmierci za złamanie któregokolwiek z 7 Praw: Poza kilkoma wyjątkami, wyrok jest […] przez ścięcie szablą, najmniej bolesną spośród 4 metod egzekucji przestępców (patrz Hilchos Melachim 9:14). (Cztery metody egzekucji: w Torze: Skilah – ukamieniowanie; Srifah – spalenie; Hereg – ścięcie głowy; Henek – uduszenie.) Licznych formalności proceduralnych niezbędnych, kiedy oskarżonym jest Izraelczyk, nie trzeba przestrzegać w przypadku noachida; można go skazć na podstawie zeznania jednego świadka, nawet krewnego, lecz nie kobiety. Nie jest wymagane ostrzeżenie przestępcy przez świadka [przed dokonaniem przestępstwa] i jeden sędzia może wydać wyrok (Sanhedrin 57a, b; Hilchos Melachim 9:14).

Judaiści święcie wierzą w 7 Praw Noego. Inny rabin lubawiczerów, Shea Harlig przemówił (18.3.2007) do Kongresu USA, że ten zbiera się, by wypełnić jedno z siedmiu Praw Noego — tylko oni wiedzą, o które prawo chodzi.

Przemawiając (22.5.2004) do rabina Rzymu (my upamiętniamy 800-tą rocznicę śmierci Majmonidesa), Jan Paweł II zaakceptował antychrześcijaństwo myśliciela i przypisał mu pobożne życzenie o lepsze stosunki między Żydami a chrześcijanami. Nie ma tego w pismach Majmonidesa – oburzył się bloger „Maurice Pinay”. Jan Paweł II przytoczył urywek z księgi Hilchot Melachim XI w Miszne ToraMajmonidesa. Kontekst reprezentuje Mosziacha – podżegacza wojny i tępiciela gojów, który naprowadzi cały świat na wspólne czczenie Pana. Wg Hilchot Melachim, Chrystus nie jest Mesjaszem, bo nie żyje, a chrześcijaństwo i islam mają jedynie pomóc w przyjściu wieku mesjańskiego, kiedy bałwochwalcy (chrześcijanie w definicji Majmonidesa) będą musieli porzucić swą wiarę na korzyść Praw Noego, pod groźbą ścięcia głowy.

Trzy lata później (26.5.2007) okazało się, że Hans Kung, bliski przyjaciel i doradca następcy Jana Pawła II, jest członkiem organizacji noachidów (promotorów 7 Praw Noego), wyróżnionym za służbę masonom. Kung ma poparcie papieża dla swej pracy pt. Deklaracja Ku Globalnej Etyce. Etyce, którą mają poprzeć różne religie, wyznania i bezwyznaniowi (Canadian Catholic News 20.3.2007). Ewangelia nie jest już uniwersalną etyką.

Rabin Chaim Brovender stwierdził (Jerusalem Post 21.8.2007), że katolicyzm jest bałwochwalczy, a buddyzm nie. „Maurice Pinay” przypomniał (16.10.2007), że podczas pogrzebu kardynała Lustigera rabini konserwatywni i ortodoksyjni nie weszli do katedry, jakby pamiętni nakazu kary śmierci za takie bałwochwalstwo. Nawet muzułmanie nie są bałwochwalcami, wg Majmonidesa (Responsa 448), chociaż pod żydowskim panowaniem muszą poddać się, jak chrześcijanie, prawom Noego. „Maurice Pinay”: Mam nadzieję, że to rzuca nieco światła na potworne wyrażenia „tradycja judeochrześcijańska” i „starsi bracia w wierze” oraz na pomyloną przesłankę, że „Izrael” jest bastionem przeciw upadkowi cywilizacji chrześcijańskiej.

Podczas gdy usuwa się symbole chrześcijańskie i demokracje głoszą rozdział religii od państwa, Senat USA uhonorował (26.3.1991) urodziny naczelnego rabina lubawiczerów, Menachema Mendela Schneersona (1902 – 1994), tytułowanego z uwielbieniem Rebbe. Jako pierwsza osoba religijna, otrzymał pośmiertnie Złoty Medal Kongresu za przyczynek do “globalnej moralności”. Przemówienie Rebbe w 1983 r. zobowiązuje każdego Żyda, by wszystkie narody świata przestrzegały 7 Praw Noego. […] Rządy państw sterują statkiem, Żyd wytycza kurs.

Talmud i Prawa Noego są rabiniczną korupcją Tory, ale prawo publiczne USA nr 102-14 uznaje Rebbe i 7 Praw Noego jako podstawę moralną ludzkości. Schneerson nauczał: Żydzi są dumą stworzenia, goje są szumowiną, ale mają służyć Wybranym. Żydzi są Kapłanami, zaś prawa Noego (noahidowe) są religią dla szeregowych. Masoni nazwali siebie Noahidami i włączyli takież przepisy do swej  konstytucji z 1723 r.

Instytut Kodu Noego  http://www.noahide.org opublikował artykuł z 1983 r. pt. Rebbe mówi o Noachidach: Każdy Żyd ma obowiązek zapewnić, by wszyscy ludzie na świecie przestrzegali 7 Praw Noego […] Nie-Żyd prowadzi się zgodnie z 7 Prawami, bo są one przykazaniami Boga przekazanymi przez Mojżesza. Zapewnia to, że interesowności nigdy nie pozwoli się wypaczyć Boskich kryteriów postępowania.

Rabin Estulin napisał o rewolucji Rebbe w 2001 r., która dała Bushowi-juniorowi możliwość dokończenia tego, co zaczął jego ojciec: zwalczanie zła na świecie, jako początek i przedsmak spełnienia proroctw mesjańskich, tak jak zorganizował to Rebbe Schneerson. Po 11 IX, chasydzi widzą, że USA jest pchane w kierunku wypełnienia ich historycznej roli nauczania  [Praw Noego] w świecie.

Sanhedryn wskrzeszony

Talmudyści chcą narzucić światu prawa Noego poprzez Sanhedryn. W październiku 2004 r. po 1600-letniej przerwie uroczyście wskrzeszono starożytny Sanhedryn, najwyższy trybunał w Izraelu(IsraelNN.com 20.1.2005). Rok później poznaliśmy pierwsze jego prace (IsraelNN.com 7.11.2005): rozszerzanie zakresu kompetencji i akceptacja starożytnego znaczenia trybunału jako najwyższego autorytetu prawnego i przywódcy społecznego Żydów, bez względu na kraj zamieszkania. Sąd tradycyjnie składa się z 71 rabinów (po jednym na każde państwo diaspory i jeden na Izrael).

Rabin Nachman Kahane, przemawiał nt. roli Sanhedrynu wobec wydarzeń światowych. Jak echo reakcji Lobby Izraela w rządzie USA, skarżył się na tolerowanie przez ONZ dążeń Iranu do zniszczenia Izraela. Nawet bez tego, komentarze pod artykułem IsraelNN wskazują na problemy z tym trybunałem założonym na podstawie reguł Majmonidesa i halachy, wielowiekowego tworu rabinów w konflikcie z Torą. W Sanhedrynie brakuje gedolim, najbardziej czczonych rabinów-przywódców, którzy najczęściej są dyrektorami jesziw, a mogą być też rabinami chasydzkimi rozstrzygającymi o halasze i autorami literatury rabinicznej (http://wapedia.mobi/en/Gadol). Dla wiernych Torze, gedolim są rabini, którzy potępiają zabieranie ziem Palestyńczyków (http://www.jewsnotzionists.org/rabbismain.htm) i rację bytu państwa Żydów przed przyjściem Mesjasza, jako niezgodne z Pięcioksiągiem. Nie wygląda na to, że są w Sanhedrynie.

Wcześniej, IsraelNN doniósł (25.9.2005), że Sanhedryn wciąż usiłuje zdobyć szerokie poparcie i uzasadnienie w świecie Tory […] wiodący przywódcy duchowi sefardyjczyków i aszkenazyjczyków, rabini Owadia Josef i Szalom Eljasziw, nie poparli inicjatywy założenia nowego Sanhedrynu […] nazwiska większości założycieli zatajono, żeby nie zrezygnowali pod wpływem presji zewnętrznej. Następnie 71 rabinów wybrało spośród siebie siedmiu do kontaktów z publiką i uznanymi przywódcami duchowymi Izraela.

Czytelnicy IsraelNN kwestionują skład (Co najmniej 65 z 71 członków boi się ujawnić nazwiska – czy potrzebujemy Sanhedryn tchórzów? …Steinsaltz i Kahane synonimami jedności?), samozwaństwo (W 2003 r. ci przegrańcy rozesłali na Izrael 52 tys. petycji, a wróciło tylko kilka …poparcie przez Gedolim?), uczciwość („Tora“ znaczy Talmud) i legalność Sanhedrynu (Rebbe Schneerson był przeciw odnowie Sanhedrynu).  Napuszoność neguje nagłówki (trudno być Pokornym, kiedy większość rabinów w Sanhedrynie wierzy w swą absolutną Świętość i Doskonałość), a tupet zaszedł za daleko (Może do tego zbudują Świątynię, namaszczą Mesjasza […] Ta cała rzecz zupełnie mnie odrzuca). Steinsaltz nie jest tak szlachetny jak podaje prasa (zawsze był skrajny w dziedzinie Tory, więc owszem nadaje się). Fanatycy są podekscytowani: Sanhedryn wkrótce zawładnie światem [który] będzie działał zgodnie z Prawem Tory, a Izrael – z 10 przykazaniami i 613 nakazami boskiego prawa […] Narody zastosują 7 Praw Noego. Jedni przyklaskują ustalaniu przez Sanhedryn miejsca Świątyni, gdzie zasiadał w starożytności (najwyższy czas, żeby przeszła w żydowskie posiadanie), a inni widzą potencjalny konflikt z muzułmanami, gospodarzami terenu.

Dyskutanci zachwycają się (Niech Najświętszy pobłogosławi to wspaniałe zgromadzenie Żydów przestrzegających Torę, z rabinem Evenem Israelem na czele i nie-Żydami jak Dr. Jones. Niechaj rośnie ich moc!! Nadchodzą bardzo dobre dni. To ciało to symbol Światła, Dobra i Nadziei), jak i obawiają o powtórkę żydowskiej niedoli spowodowanej przez rabinów (nie gratulujcie sobie za chwytanie nagłówków w prasie […] kosztem halachy. Przestańcie grać na nadziejach prostych ale skołowanych Żydów – wasze fiasko może spowodować głęboką szkodę). Są wśród komentatorów faktografowie (osoby zaangażowane w [witrynie wymienionej jako praca rabina Levanoni] odcięli się zupełnie od najnowszego rozwoju [Sanhedrynu]), pragmatycy (możemy pożegnać się z autokratycznymi Dynastiami Rabinów), religijnie trzeźwi (Rabin M.M. Schneerson nie żyje. Pogódźcie się z tym. Zostawcie go. Idźcie do przodu), sarkastyczni mesjaniści (Potrzebujemy teraz Króla Żydów z nasienia Dawida. Inaczej po co nowy Sanhedryn?) jak i antysyjoniści (wygląda to na następny Kongres Żydowski, wszyscy wymienieni rabini są syjonistami).

Materiały źródłowe: Wybrańcy Boga  oraz  Judaizacja katolicyzmu: 7 Praw Noego

Więcej:

††††††††††††

Spisek hrabia (?) Potocki – cadyk Paz

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hhrjpc3C99U?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

Radosław Patlewicz prześwietlił Potockiego… oraz Sokolnickiego 

PB: Min. 22:40 Autor zlał Potockiego z Drem Kękusiem. Czy daltego, że Porozmawiajmy.pl zmontowała wywiady z oboma

Skąd się wziął prezydent Jan Zbigniew hrabia Potocki – Aleksander Berdowicz

PB: Pogadanka rażąco apologetyczna wzgl. znanego hohsztaplera Paza (vel Pazika). Wychodzi więc na krycie Potockiego, grubymi nićmi w mej opinii. Broniąc przyjęcia od Paza „gubernatorstwa” sprawy odszkodowań wojennych przez Potockiego, prezenter podaje metaforę: zaprasza cię do obserwacji swoich poczynań znany zbrodniarz masowy np. Hitler…

Jak najbardziej sprawdzić! Np. co poza aferą wexlową PKP ma za uszami Paz. Sprawdzić jakiej ideologii jest wyznawcą, w jakich instytucjach działa, strategicznych wzgl. Polskiej Racji Stanu.

Paz wychodzi jeszcze gorzej niż hochsztapler Pazik. Jest cadykiem (żyjący święty) lubawiczerów, sekty talmudycznej kontrolującej większość sekt judaizmu i nawet świeckich syjonistów. Lubawiczerowie mają przemożny wpływ na politykę USA i wielu państw zachodnich. Sa praktycznie V kolumną globalną, Domy Lubawiczerów powstają jak grzyby po deszczu wokól globu — od Vancouver, przez Indie i Niemcy, po Kraków i jakie jeszcze miasta w Polin — posprawdzajcie.
Na Kresach byli lubawiczerowie przed II wś. sektą jahwe-bojnych żydów przeciwnych tworzeniu Izraela itp. bankstersko-syjonistycznym zapędom. Dlatego ci ostatni spowodowali zagładę tych pierwszych w Szoa. Powojenni lubawiczerowie to pozoranci, śmiertelni wrogowie potomków przedwojennych z Kresów. Mówią o tym rabini Neturei Karta (inni antysyjonistyczni judaiści) na spotkaniu z Ahmadinedżadem kilka lat temu.

Paz jest też szefem Noahidzkich Nacji – Europa Wsch. Co to jest, opisałem w tytułowym artykule. Tęcza na pałacu Stalina, nawet Golgota PL to pikuś w porównaniu z 7 Prawami Noego, które zetną głowy gojom przeciwnym przyjęciu żydłackiej podstawy „cywilizacyjnej” w ich własnym kraju.

Prezenter mówi o tym, jak nieszkodliwi są Żydzi i że trza odróżnić Żydów od szkodników żydowskich, np. terminologią. Nic tu nie wnosi poza maskirowką; żydłactfo jest najpotężniejszą, najbardziej niebezpieczną grupą globalnie. Do nich należy prawie cała gospodarka globalna, kreacja pionindza z powietrza, propaganda, szczepionki i medycyna rockefellerowska, żarcie z Monsanto… Instytucje międzynarodowe: ONZ, NATO, WHO… Inne ludobójcze i strategiczne przemysły: największe zbrojeniówki świata, przemysł atomowy, energetyka i jej surowce…

Prezenter zaleca rozpoznać przeciwnika (min. 8:20) ale nie dał dobrego przykładu swoją oceną cadyka, hrabii i ich pomagiera ćparza. Miał zabłysnąć erudycją, a zrobił z siebie tubę hasbarną — opłacony jak ten ćparz, w solidarności plemiennej, czy z użytecznej durnoty?

“Hrabia ” Jaś Zbigniew Potocki skończony POLITYCZNIE on i jego zespół czyli MITOMAN, NARKOMAN I AFERAŁ!

“HRABIJA” POTOCKI ATAKUJE zamiast udzielić prostych odpowiedzi na 12 pytań

“Hrabija” Potocki info personalne i powiązania BIG PHARMA politycy P.O , SLD !

Wielka ściema z chrabją Potockim i wielką Lechią Nikodemowicza…

Niejaki hrabia. adept Jan Zbigniew Potocki

PB: Potocki wziął artykuł Trzcińskiej pomyłkowo jako mój i „wygnał” mnie z Ojczyzny :))) nazywając wrogiem Polaków. Można się pomylić… odpisałem uprzejmie, że to pomyłka i zapytałem co mu daje prawo rozporządzać miejscem mego zamieszkania (patrz wpis sprzed ok. tygodnia). Z braku reakcji ponowiłem żądanie, do dziś nie ma odpowiedzi. Tak traktują nas obecny i poprzedni prezydenci — jak zmieniłby krajobraz Potocki?

Imć: 1/ ORDER UŚMIECHU PRZYZNAWANY DZIECIOM
2/3/4/ Kawalerowie i Damy ORDERU ORŁA BIAŁEGO
5/ Soros ORDER ZASŁUGI RP III kl z GWIAIZDĄ
6/7 Prezydent Lech Wałęsa i ks. Jankowski odznaczeni przez chorego psychicznie człowieka. Juliusz Nowina-Sokolnicki samozwańczego prezydenta RP na uchodźctwie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Nowina-Sokolnicki

Jest to pseudo ORDER ŚWIETEGO STANISŁAWA, zlikwidowany przez II RP w 1918 roku z powodu jego zhańbienia przez zaborców. Juliusz Sokolnicki wydał własny „dekret” 9 czerwca 1979, przywracający Order św. Stanisława, i sprzedawał go za około 500 do 1000 $. Zapewne tak nabył go Ks. Jankowski i Wałęsa.

Na następcę swojego, pośmiertnie wyznaczył hochsztaplera Jana Zbigniewa Potockiego, uznawanego za kolejnego samozwańca. Jan Zbigniew Potocki nie jest wymieniany w genealogii arystokratycznego rodu Potockich. Figuruje tam 22 Janów, ale żaden z nich nie miał na drugie Zbigniew i nie urodził się w 1955. Najbliższy rocznikiem jest Jan Franciszek Stanisław Potocki urodzony w 1953.

Jedynym, prawdziwym, ostatnim prezydentem RP na uchodźctwie był P. Ryszard Kaczorowski. Rząd Juliusza Sokolnickiego, Zbigniewa Potockiego to mistyfikacja, parada oszustów, fałszywych rycerzy świątyni, masonów, prywatnych medali i bractw, fałszywych generałów i ministrów. W Polsce współtworzą ruch monarchistyczny, usiłując płynąć na falach ruchów historyczno- patriotycznych i narodowych. Są za Rządem wolnym od żydostwa i elementów obcych, mimo że sami mają wątpliwe korzenie narodowe.

Wracając do symboliki masońskiej w artykule, nie ma tam w odznaczeniach i medalach żadnych symboli masońskich. Za pomocą wyłącznie, symboliki krzyża maltańskiego, można by za masonów uznać wszystkich bohaterów virtuti militari; harcerzy noszący krzyż harcerski, kilka milionów Niemców odznaczonych krzyżem żelaznym i wielu innych.

[…] Pisałem nie tak dawno o Janie Zbigniewie Potockim oszuście – podającym się za hrabiego i prezydenta. Materiał mój powstał po tym, jak „hrabia i prezydent” oraz jego brat Stanisław Leszczyński – działając w zmowie z Tomaszem Rutkowskim z podwarszawskich Ząbek chcieli przejąć organizowany przeze mnie „Marsz Przeciwko Bezprawiu”, w dniu 20 kwietnia 2017 roku, w Warszawie.
Takie bandyckie działanie już wskazuje na to, że mamy do czynienia z oszustem, zaś metody działania są typowe dla MASONÓW i SYJONISTÓW. Moim zdaniem człowiek ten jest masonem i przez nich jest podstawiony, aby Polacy uwierzyli w kolejną bajkę. Dlaczego tak sądzę? 1. Brak jakiegokolwiek prześladowania, 2. Nagłe objawienie się prezydentem, 3. Pojawienie się z nikąd.

Dzięki dalszemu badaniu owej persony – Jana Zbigniewa Potockiego przez dziennikarzy śledczych z Dziennikarskie Biuro Śledcze i inne osoby, wychodzą na jaw kolejne informacje z nim związane. W kolejnej informacji zaprezentuję wszystkim artykuł z Codziennik 24 pt. Rzekomy prezydent Potocki na wychodźstwie mianowany przez masona ?

http://www.infoekspres-polska.96.lt/2017/11/01/piotr-moskwa-kim-naprawde-jest-jan-zbigniew-potocki-czyli-sprawa-hochsztaplera-wraca-jak-bumerang/

Garść pytań do Jana Zbigniewa hrabiego Potockiego

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/