[discussion] Marxists spin from Belgrade and Zakopane / Marksiści nadają z Belgradu i Zakopanego

[I supplement the English version with some info that is well-known to my Polish readers. – pb]
.

PB: Thanx, Marek, Good quick research… but these are commonly known facts to those interested in the topic, also to older generation world-wide, but unfortunately — not to the younger generations brain-washed by hasabara.

I’ve added your comment on top of my take on the belied article, you can find both of them here.
Why have you not commented the biggest lie of the Fort Russ article, BEFORE you’ve passed it on to your audience, as if there were no better articles at that website currently, e.g.
I dot find the question re Putin formulated in Peter Myers’ text you refer to.
More important, what would be the answer?
Piotr Bein, PhD, PEng (retired)
independent genocide researcher
Grypa666.wordpress.com
PiotrBein.wordpress.com
Marek Głogoczowski: [Comment under my introductory comment on top of this text]
Piotr Bein To: Italian Polish,Niezaleznatelewizja Info,Ruch Edukacji Narodowej REN,Zdzisław Jankowski,barbara pawlowskaand 1 more…Cc:E. Makowiecka,Marek Chrapan,Marek Krasnopolski,Maziakowski Lech,Maria K. Wiczand 89 more..Dec 17 at 2:31 PM
.

Apologetics worth a hasbara spinner… While darting onto  excrement like a hungry dog, Dr Głogoczowski disseminates BS uncritically, the same armchair philosopher/nuclear scientist/Russologist and advocate of extreme Jew’s interests who peddles Judeocentric spin and propaganda  Then why not this, Doktor? 

///

Apologetyka hasbarnika… Rzucając się jak głodny pies na ścierwo, rozpowszechnia bezkrytycznie ten sam dr Głogoczowski filozof/atomista/rusycysta fotelowy lokaj żydłackich interesów:

 
Fort Russ is the website of “anti-american Americans” – M.G.
Like hell :))) Chief editor an American, editorial staff Serbs in Belgrade, all anti-Judeocentric. Not long ago, the cabal attempted to infiltrate and destroy their good work at Fort Russ. 
Jo :))) Amerykanin naczelny redaktor i anty-sorosiaki Serbowie w Belgradzie, wszyscy anty-żydłaccy. Próby infiltracji i rozbicia niedawno przez ż-suszpy.
Bolsheviks did not overthrow the tsar. The Bolsheviks overthrew the liberal-pro-Western provisional government of Kerensky 
Never mind the names and terms. Everything went according to a plan by the Judeocentric cabal. The 18th century Rothschild NWO scheme following the “French” revolution (thanks for demon-cracy!) has aimed at creating national states to fill the space of imperia and crowns being overthrown. The same national states are now being destroyed within EU,  watered-down from White European majority to neo-marxist entities of the North American Union, by neo-marxist mechanisms such as lavines of non-assimilable “regfugees” and reversed racism against the Whites.
Detailed plan of “Russian” revolution and its implementation — by “Sephardic” masonic crypto-Jews in crypto-Jew Ataturk’s Turkey (his “kin” follower Erdogan today).  Some details and references in Judeocentrics and Mass Crimes.
///
Się zwał to się zwał. Wszystko było zaplanowane przez żydłactfo w ramach XVIII- wiecznego planu NWO rotszyldziaków: po rewolucji “francuskiej” (dzięki! wprowadziła demonkrację), obalać monarchie, imperia, carat, tworzyć demokratyczne państwa narodowe na ich miejsce, przyszłościowo do obalenia w ramach odnaradawiania  (UE, Unia Ameryki Płn., zalew Białych nacji ciapatymi itp. w połączeniu z neo-marxizmem).
Detaliczny plan i wykonanie w carskiej Rosji — przez krypto-żydłactfo “sefardyjskie” z Turcji krypto-żydłaka Ataturka (dziś krypto-żydłak Erdogan). Szczegóły: Judeocentrycy i masowe zbrodnie
removal of Nicholas II from power
Barbaric, typical Judeocentric cabal’s nurder of the whole tsarist family. Russian Orthodox faithful honour tsar Nicolai the Second as a saint in memory of that martyrdom.
///
Bestialskie typowo żydłackie morderstwo całej rodziny carskiej. Prawosławni Rosjanie czczą przez to Mikołaja II jako świętego.
Do people who oppose the Bolsheviks and Lenin really believe that Russia would be better off if the whole of the 20th century was run by liberals, revolutionaries practicing terrorist methods, and generals who changed their oath?
Do “Communist” hasbarniks  really believe that tsarist empire would not be better than Trockist-Stalinist terror regimes that have genocided tens of millions of Russians. incl. the “brain” of the nation, i.e. the intelligence class and church hierarchy, quite similar to what the Jew followers of the Soviet nighmare have committed in WW2 Poland.
///
Czy żydłaccy propagandyści “komunizmu” naprawdę wierzą, że carat nie byłby lepszy od trockistowsko-stalinowskiego genocydu na dzies. mln. Rosjan, w tym ich “mózg” — inteligencja i hierarchia cerkiewna, podobnie jak w Polsce II wś. 
Ad point 3 in the article. — No Brits nor Germans, but the Jew bansster cabal over there. The loaded question assumes Jew mentality identical to that of a Goy.  The latter would not annihilate his/her own kind for thwe sake of an extreme tribal or national goal, as the Zionists and J-banksters did by planning and executing Shoa on millions (exact numbers still not known) of their Jew brethren.
///
Pkt 3. To nie żadni Brytyjczycy i Niemcy, tylko ż-banksteria stamtąd. Pytanie podchwytliwe, zakłada mentalność żydłaka jak u goja. Tymczasem wiadomo: goj nie zgładziłby swoich dla skrajnego celu narodowego, natomiast syjoniści wyreżyserowali Szoa milionów Żydów.
 
part of the aristocracy was expelled from Russia
Quite possible: the Zionists and Jewish “aristocracy” have also ducked the fate of Shoa victims. In 20th century Balkan wars, Jews  have been evacuated from bloody conflict areas in advance… How about the advance warning to Jewish employees at WTC before 9/11?
As far as I know, Trotzky’s Red Terror has not spared the native Russian in aristocracy, inteligentsia, church hierarchy and clergy nor monastyrs. Likewise, since the Iraqi wars began in 1990, at least 5 mln CIVILIAN Iraqis have persihed.
///
Całkiem możliwe: syjoniści i “arystokracja” żydłacka też uniknęli Szoa w II wś. Na Bałkanach ewakuowano Żydów przed masakrami Serbów… Wyprzedzające ostrzeżenie 11 IX Żydów pracujących w WTC…
O ile wiem, “Czerwony Terror” Trockiego nie oszczędził rdzennego Rosjanina w arystokracji, inteligencji, hierarchii cerkiewnej, klerze ani zakonnictwie prawosławnym. Podobny terror wykonało żydłactwo w Iraku l. 1990-tych — co najmniej 5 mln ofiar śmiertelnych CYWILNYCH!
 
these Bolsheviks were not just ‘crooks and bandits’ as some like to cry – Lenin was also a nobleman
They did not need be thugs, having at their disposal thousands criminals imported from Mexico for that purpose. Next, the article focuses on native Russian Bolsheviks, following common hasbara like the one served in Poland, millions where MILLIONS of supposedly native Poles eagerly serve the J-cabal in genociding the Polish compatriots, e.g. recent legioslation on mandatory vaccinations of infants and grown-ups, forcing of GMO …and many other anti-national laws.
/// 
Nie potrzebowali być bandytami, mieli do dyspozycji tysiące bandytów przywiezionych z Meksyku, Dalszy materiał skupia się na Rosjanach-bolszewikach — wynkik prania mózgów i szabas gnojstwa, nie inny niż np. w Polin, gdzie MILIONY podobno rdzennych Polaków wysługuje się w ludobójstwie rodaków przez żydłactfo. 
 
Dzierżyński
Last name and estate stolen by a Jew following an insurgence — one in a long series) instigated by the J-cabal in order to continue steady cleansing of Polish nobles and intelligentsia, while furthering Judeocentric supremacionist goals in Eastern Europe.
///
Nazwisko i majątek zagrabione przez żydziora wskutek któregoś tam zrywu Polaków za wolność żydłacką i własną zgubę. 
 
portray the Red Guards as people from the people, and White Guards as a “white bone” – is vulgar and even unnatural from a historical point of view
Falsehoods then as much as today, by hasbara that Głogoczowski peddels without a critical comment.
///
Zafałszowanie wtedy i dziś przez hasbarę, którą zachwyca się Głogoczowski.
 
In the Red Army, there were 75,000 former officers
The Judeocentric cabal is famous for its exploitation of Goyim for own ends. In Poland, Polish medical doctors and nurses — from good truly Polish and often with old noble roots, participate in injecting Poles with genocidal vaccines from Jew Big Pharma, according to “laws” passed under the influence and corruption — from the memebrs of central government, thtu the parliamentarians, to medical staff and disease control beurocrats — by the Big Pharma and Rockefeller “medicine” lobbies. In Donbass, unwilling Ukrainian recruits have been executed with a shot by Jew death squadron in the trench behind. The same method has been common practice in Zio-Nazi 3rd Reich during WW2.
///
Żydłactfo słynie z exploatacji gojów do swoich celów. W Polin, lekarze i pielęgniarki, z dobrych inteligenckcih rodzin po mieczu i kądzieli (mój szkolny przyjaciel jednym z nich), biorą udział w ż-genocydzie scypionkowym. W Donbasie, nieposłusznych rozkazom wojaków ukraińskich zabijał od tyłu żydlłacki szwadron… Podobnie w syjo-hitlerowskim Wehrmachcie.
 
want to talk about how the crooks and sly bandits deceived and defeated the white-faced and beautiful Russian nobles who did not change their oath and were faithful to the emperor?
America discovered :))) Solzhenicyn writes about it, among other facts, in 200 years together, for which the J-cabal has condemned him. Solzhenicy writes, appealing to his nation to prevent future Holocausts of the Russians: not only some of the aristocracy, but the Russian proletariat and billage foilks made the J-genocide possible! A reasonable Russian would not question the fact.  No reasonable Pole would question that Russophobia rampant in Poland and among the Polish diaspora has been spinned by hasbara to foment conflict and — God forbid! — war with Russia. Nobody in the right mind would question that indeed Jew-invented Wahabbism has radicalized ISIS bandits, and — that Jewish cultural (neo)marxism has produced self-annihilating  “leftization” of the West’s younger generations.
///
Amerykę odkryli :))) Sołżenicyn m.in. pisze o tym w 200 lat razem –– nie tylko arystokracja, wielomilionowy proletariat i uciskany chłop ruski też! Rozsądny Rosjanin nie kwestionuje. Tak jak żaden rozsądny Polak nie kwestionuje, że rusofobię nakręciło żydłactfo szczując do wojny z Rosją. A nachoćctfo i terror ISIS nakręciła radykalizacja żydo-wahabizmem. A samobójcze “zlewaczenie” młodszych pokoleń na ż-Zachodzie to produkt żydłackiego neo-marxizmu.
millions of people participated in the Civil War – representatives of the most diverse ethnic groups, political groups, forces
The hasbara in mass manipulation: in the “French” revolution, the French nation —  steered by Rothschild”s Illuminati — with own hands ovethrew, killed, erased from the map the aristocracy and monarchy for the Jewish system to take hold under Liberté, égalité, fraternité slogans… Milliards of Goyim under false slogans still fall for Jewish revolutions all over the world.
///
Na tym polega żydłacka manipulacja masowa: w rjewoljucji “francuskiej” naród wysterowany przez iluminatów Rotszylda sam obalił, zgładził, wymazał z mapy arystokrację i monarchię na rzecz systemu żydłackiego pod wzniosłymi hasłami… Na podobne banery i bajery miliardy gojów na świecie nadal się nabierają.
 
Bolsheviks came to power as unprecedented idealists, liberators of the people and, in the best sense of the word, democrats.
Like hell! The aristocracy and the murdered tsarist family let it happen just like that… sending tens of millions of Russian=s to death in the ice and snow of Jew Yagoda’s Gulag.
///
Jo! Arystokracja i nieboszczyki carskiej rodziny przeszkodzili temu, posyłając dziesiątki mln Rosjan do piachu i lodów Gułagu.
 
white-faced and beautiful Russian nobles who did not change their oath and were faithful to the emperor
How many Russians have Jew thugs coerced to “choose” — comply, co-operate, obey, work for us, or go to the Gulag? Those who chose the Gulag, stood faithfull to national, Christian, cultural and other Russian values.
///
Ilu żydłactfo przymusiło “wyborem” — robisz dla nas albo kibitka. Ten kto pozostał wierny tradycyjnym wartościom narodowym, kulturowym i chrześcijańskim, zginął w ż-Gułagu  zamiast na froncie żydłackim. 
 
Faced with the possibility of the collapse of the empire and separatist movements on the national outskirts, the Bolsheviks immediately changed tactics, and quickly collected the empire, ultimately losing only Finland and Poland,
The author has overstrained his research ability LOL Poland was never Bolshevik … sooner in Bavaria…
///
Się ałtor nabadał buhaha. Polska nigdy nie była bolszewicka. Prędzej Bawaria…
 
It was a conflict of socialism and capitalism
:))) Both -isms Jew-generated and Judeocentric, timeless “dialectic”: deceived “proletariat”  exploited to Jew-capitalist and Jew-bankster ends.
///
:))) Oba izmy żydłackie, odwieczna “dialektyka”: skołowany “proletariat” exploatowany dla ż-kapitalisty i banksterii.
 
Point 12 Abomination by an author still living in the Marxis-Leninist-Communist-Jewish lie.
///
Pkt 12. Scyzoryk się sam otwiera… na ałtora.

.

On Sunday, December 17, 2017 8:10 AM, Marek Glogoczowski: A very interesting article, worth to be read and assimilate. Fort Russ is the website of “anti-american Americans” – M.G.

Dispelling 12 Myths about the Bolshevik Revolution

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/