[pl] Szejk Imran Hossein: część Tory podrobiona pod syjonizm

Szejk Imran Hossein: część Tory podrobiona pod syjonizm

Przekład Piotr Bein, 20.12.2017

Ktoś sfałszował Torę tak, by Ziemia Święta rozciągała się od Nilu po Euftrates. Nabī Ibrahīm (‘alaihi al-Salām błogosławieństwo islamskie) musiał daleko jechać z Babilonu, by dotrzeć do Ziemi Świętej. A jednak Babilon zapewne leżał na obszarze fałszywie w Torze nazwanym Ziemią Świętą. Nabī Mūsa (‘alaihi al-Salām) też zmarł na Synaju bez podróży do Ziemi Świętej w swym życiu. Więc Synaj nie jest częścią Ziemi Świętej, a mimo to z pewnością leży na terytorium oznaczonym w Torze jako Ziemia Święta.
Oszustne państwo Izrael – oszustne gdyż nie leży w Świętym Izraelu Nabī Dāūda i Nabī Sulaimāna (‘alaihim al-Salām) – uznaje Gazę i kilka in. regionów zamieszkałych obecnie przez Arabów, za część Ziemi Świętej. Dla większości Izraelczyków ziemie te należą do Izraelitów, bo są częścią Ziemi Świętej, a Izraelici mają prawo wyrzucenia Arabów mieszkających na ich ziemiach.
To jest najkrótsze możliwe wyjaśnienie zawziętych, barbarzyńskich wojen mających oczyścić etnicznie Gazę, by Izraelici mogli ją odzyskać dla siebie.
O ironio! Ci w zachodniej cywilizacji, którzy mają dziś władzę i bez przerwy używają jej do torowania drogi dla tworzenia, przetrwania i nieustannego wzrostu oszustnego państwa Izrael, nieustępliwie uzurpują rolę nosicieli cywilizowanego sposobu życia.
Zawsze gardzili islamem i prawosławiem (Rum w Koranie) i uważali muzułmanów i prawosławnych za barbarzyńców. Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy (a później Amerykanie, Kanadyjczycy itd.), którzy wierzą w zachodnią wersję chrześcijaństwa, wdziali szaty mesjanistyczne ‘wybrańców’ Pana Boga Najwyższego.
W istocie jest zupełnie odwrotnie i prawda o ich barbarzyństwie wypływa na wierzch w Gazie — prawda oczywista dla wszystkich, co mają jeszcze coś z uczciwości i prawości… co jeszcze potrafią jasno myśleć.
Jak powinni muzułmanie reagować na to barbarzyństwo i oszustwo?
1. Ci nadal chcący mieszkać lub popierać zachowania Zachodu, gdzie mężczyzna może poślubić drugiego mężczyznę, i dumnie utożsamiający się z siłami zbrojnymi Ameryki, W. Brytanii, Francji, Niemiec itd. jako “naszymi”, powinni być uważani za należących do Zachodu a nie do Społeczności Mahometańskiej (sallahu ‘alahi wa sallam). Nie są już naszymi braćmi i siostrami w islamie!
2. Muzułmanie powinni wycofać poparcie rządów, które królują nad muzułmanami i nie zareagowały dotąd prawidłowo na izraelski genocyd i czystki etniczne Arabów i muzułmanów w Gazie.
3. Dotyczy to szczególnie muzułmanów egipskich, którzy nadal popierają post-ichwański militarny rząd w Kairze. Skoro rządy ichwanu w Egipcie były okrutne, to rząd Sisi jest jeszcze gorszy! Wielkie i chwalebne siły zbrojne Egiptu nie pisną nawet na izraelski genocyd wobec muzułmanów w Gazie. Zdrada przez siły zbrojne Egiptu jest może nawet gorsza. Nie otworzą drzwi dla prześladowanych w Gazie, by szukali bezpieczeństwa i schronienia w Egipcie. Izrael jest w stanie wyniszczyć wszystkich muzułmanów w Gazie, ich domy, szkoły, szpitale itd., a nawet zabić ich wszystkich – łącznie z kobietami i dziećmi, a Egipt nic nie zrobi na to.
4. To jst oczywiste. Izrael toczy rozmyślną wojnę masowej destrukcji podczas błogosławionego Ramadanu (Izrael zawsze wybiera na to Ramadan), by rozeźlić muzułmanów możliwie w jak najwyższym stopniu. Izrael robi tak, by umożliwić proces wstępowania dużej liczby muzułmanów do udawanego dżihadu ISIS w płn. Iraku. Jak inaczej mógłby Izrael przekonać opinię światową, że islam wypływa jako zagrożenie dla całej ludzkości, a Izrael musi prowadzić wielką wojnę by ją ocalić od zagrożenia islamem? Jak inaczej Izrael toczyłby swą wielką wojnę o poszerzanie granic po fałszywe biblijne kresy Ziemi Świętej? Jak inaczej Pax Judaica zastąpiłoby  Pax Americana, które stacza się po równi pochyłej?
Radzę specjalnie moim czytelnikom arabskim, by czytali moją książkę Jerusalem in the Qur’an (Jerozolima w Koranie, która tłumaczy temat. Została przetłumaczona na arabski i właśnie opublikowana pt. Al-Quds fil Qur’an przez KA’ Editions w Tunezji. Książkę można też zamówić w mej księgarni on-line.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/