Mentalność Kalego — hipokryci Gajówki Maruchy lamentują nad obarczaniem “polskie obozy śmierci” a podcięli skutecznego w temacie “żyda” Beina 2 razy

Izrael oburzony walką Polski o dobre imię. „To były polskie obozy śmierci i nic tego nie zmieni”.

Grypa666 Twój komentarz oczekuje na moderację. 

W walce z żydłackim antypolonizmem przyjąłem strategię: obnażać największe Holo-łgarstwa. Oto najważniejsze z nich w bieżącym temacie:

1. Z wcześniejszego planu bankstera Rotszylda, reżim hitlerowski był żydowski syjonistyczny. Większość wierchuszki III Rzeszy, SS, SA jak i ponad 100 tys. Żydów w Wehrmachcie byli żydowskimi syjonistami. Żydów w Niemczech nakłaniała III Rzesza do emigracji do Palestyny, wspierała tę emigrację i osadnictwo żydowskie w przyszłym państwie Izrael.

2. Holokaust to zbrodnia hitlerowska ludobójstwa na ponad 20 grupach, wśród których najliczniejszą i wyjątkową również pod wzgl. intelicydu (zagłada warstwy inteligenckiej narodu) byli Słowianie chrześcijańscy (Rosjanie, Polacy, Serbowie…).

3. Szoa (zagłada Żydów) jest wyjątkowe jedynie w tym sensie, że (nieokreślone dotąd) miliony ż/Żydów zginęły z planu i częściowo z rąk współplemieńców  syjonistów i ich mocodawców, tj. żydobanksterii.

4. Wszystkie odszkodowania za tamto ludobójstwo spadają na następców prawnych ówczesnego żydłactfa: banksteria Wall Street i City of London, zbrodnicze nielegalne państwo syjonistyczne Izrael okupujące Palestynę, światowe i krajowe organizacje syjonistyczne globalnie.

5. Żydłactfo odpowiada za rozpętanie nienawiści do Słowian, ż/Żydów i in. grup – ofiar Holokaustu i in. zagład, które wykorzystały gojów na wykonawców ludobójstwa i in. masowych zbrodni żydłackich.

6. Zagładę Polaków z rąk żydo-sowietów i żydo-banderowców należy rozliczać pod tym samym adresem co zbrodnie syjo-hitlerowskie. Jako wciągnięci do spisku, osoby spoza grupy syjo-żydłackiej, podlegają indywidualnym osądom, bez obwiniania całego ich narodu.

7. Zgodnie z regułą żydłacką, że każdy żyjący w danym czasie po Szoa ż/Żyd jest ocalałym z Holokaustu, każdy żyjący od okresu II wś. Polak jest Ocalałym z Holokaustu. Jako takiemu, należą mu się, ad perpetuum, od ww. następców żydłackich sprawców odszkodowania za zniszczone dobra materialne osobiste i narodowe (pomniki, zbiory sztuki i książek, obiekty religijne…), utraconą rodzinę, przyjaciół, znajomych i współobywateli, traumę pokoleniową, zaprzepaszczone możliwości rozwoju przodków rzutujące na obecny status Ocalałego itp. itd.

Dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa
Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com

 

 

Grypa666 Twój komentarz oczekuje na moderację. 2018-01-29 (poniedziałek) @ 03:38:01

Zbieracie owoce tego, do czego sami się dołożyliście: służalczość zdradzieckiego żontu, przy dokumentnym rozbiciu dołów patriotycznych. Razem mogliśmy dokonać czegoś, a tak to przerąbane dla wszystkich.

W polowaniu na „ż/Żydów”, w czym udział wzięli forum i admin Gajówki parokrotnie ku uciesze neo-ubecji i żydłactfa, ofiarami padli skuteczni polscy patrioci Bein, Szubert i Vismaya (Wiesława z Dąbrowskich).
Mentalność Kalego: jak Polakom żydłactfo wciska kłamstwo o obozach zagłady to be, ale jak rodacy pogrążą Polaka to OK.
Admin wie i siedzi cicho, sqrviele z forum też.

Poza kopiowaniem, co takiego zrobiła Gajówka w temacie Holo-oszustw?
PiSraelici grają gierojów narodowych (przed wybiurami?), a praktycznie nic nie zrobili dla odkłamania Holo-łgarstw.

Wkład „żyda” Beina do wpisowego tematu, pomniejszony „dzięki” m.in. Gajówce:

https://piotrbein.net/2018/01/01/54208/

https://piotrbein.net/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

https://piotrbein.net/2011/08/05/rewizjonizm-odwracanie-rol-i-restytucje-kazus-polsko-zydowski/

https://piotrbein.net/2009/12/28/list-otwarty-do-dr-aliny-calej-zydowski-instytut-historyczny

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/