Nienawiść żydowska do Żydów, Słowian, Niemców, chrześcijan, muzułmanów…

Piotr Bein, urywek z Judeocentrycy i masowe zbrodnie

[odnośniki w klamrach tamże]

Od czasu ukończenia opracowania, wybuchło kilka nowych wojen świadczących, że żydłacka nienawiść i rozbój nie znają granic geograficznych ni czasowych: Libia, Syria, Jemen, Donbas. Zastosowane elementy wojny hybrydowej pokazują zaś, że repertuar techniczny tej nienawiści jest niewyobrażalny: nachoćctfo na cywilizację Białych, GMO, zawłaszczanie i zatruwanie wody pitnej, szczepionki, “leki” i medycyna rockefellerowska, stale rosnące promieniowanie jonizujące, mikrofalowe i elektromagnetyczny smog, broń klimatyczna, opryski chemośladowe… W przygotowaniu: 5G, miasta rockefellerowskie, Agenda 2030, sztuczna inteligencja, transhumanizm, klonowanie…

Krypto-żydowscy hitlerowcy napędzali niemiecką nienawiść do Żydów, spełniając syjonistyczne poświęcenie żydowskich cierpień dla Izraela: “Skłonię antysemitów do likwidacji żydowskiego majątku. Antysemici […] wzmogą prześladowania i ucisk Żydów”. [144] Syjonistyczne marionetki doszły do władzy i zrujnowały Niemcy, obiecując 1000 lat Rzeszy, co miało nastąpić poprzez wyniszczające i niekończące się wojny. Syjoniści hitlerowscy nauczyli Niemców, że Hitler był Mesjaszem 1000-letniej Rzeszy. Obecnie judeocentrycy koncentrują się na Izraelu i obiecują NWO – wieczne szczęście przez “wojny bez końca”, które wykorzystują nie-żydowskich żołnierzy i środki, oraz nastawiają chrześcijan przeciwko muzułmanom. Mega aktorzy radykalnego “żydowskiego Boga” przeniknęli całe spektrum polityki USA, dążąc do pokonania Ameryki, odpowiednika Imperium Otomańskiego dla donmeh. Robią to manipulując fobiami, co wyprzedza interwencje i masowye zbrodnie.

“Zmiana” przywództwa USA po wyborach 2008 r. pokazuje, że kameleon KWJ nie zmienia swojego charakteru. Wice-prezydent Biden, sekretarz stanu Clinton, szef sztabu Emanuel i kilku wysokich rangą doradców to syjoniści. Większość pozostałych to również syjoniści lub zwolennicy NWO związani z Radą Stosunków Zagranicznych (CFR), Komisją Trójstronną i Grupą Bilderberg. Sekretarz obrony Gates zastąpił Donalda Rumsfelda za kadencji Busha, był dyrektorem CIA w czasach Busha-seniora, współkierował grupą zadaniową CFR z Brzezinskim i był zaangażowany w aferę Iran-Contras. Polityka USA pozostanie anty-rosyjska i anty-serbska. B. główny negocjator USA w Dayton, mający spełnić kluczową rolę w departamencie stanu Clintonowej, Holbrooke zasugerował to w szeroko publikowanej “Bośniackiej beczce prochu” (22.10.2008), napisanej z b. bośniackim wysokim przedstawicielem w Bośni, Paddy Ashdown. Spodziewając się zwycięstwa Obamy, artykuł apelował, by USA odnowiło zobowiązania do “przetrwania Bośni jako państwa, przez utrzymanie skutecznej obecności wojsk i […] znalezienia sposobów uwolnienia Bośni z konstytucyjnej pętli”, czyli likwidacji Republiki Serbskiej w BiH. Interwencjonistyczna narracja nadal dominuje dyskurs, jak w  analizie NYT (13.12.2008) pt. “Obawy przed nowymi konfliktami etnicznymi w Bośni”, rzeczywiście będącej pro-muzułmańskim apelem o wzmożenie interwencji USA celem “połączenia” BiH, by uniknąć kolejnej wojny. Twierdząc, że “przywódcy całej Bośni” mieli nadzieję na większe zaangażowanie USA, NYT przygotowuje podstawę polityczną i ideologiczną, jako że takie nadzieje mają wyłącznie radykalni muzułmanie. Media USA nawijają: “Bośnia jest w głębokim kryzysie […] Mówi się nawet o nowej wojnie”. [145]

Albright pokonała Serbów wojną informacyjną, “dyplomacją”, tajnymi działaniami i MTKJ. Hillary Clinton postępuje tak samo. Wiceprezydent Joseph Biden, żarliwy syjonista (“Jestem syjonistą. Nie musisz być Żydem, by być syjonistą”) [146] i serbofob, jest również oddany muzułmańskiej BiH. Mladić i Karadzić zastąpią Miloszewicia w MTKJ i mantra o ludobójstwie w Bośni stanie się “ludobójstwem Republiki Serbskiej na muzułmanach w Srebrenicy”. Od czasów umowy w Dayton, kierowany przez KWJ Zachód kwestionuje legalność Republiki Serbskiej, oraz dąży do ograniczenia władzy tego “ludobójczego tworu” niegodnego istnienia, “produktu serbskiej kampanii czystek etnicznych”.

Po rozpadzie ZSRR, neokoni wzywali do konfrontacji, pomimo słabości Rosji. Notatka Pentagonu “Wytyczne Planu Obrony” (DPG 1992) pióra  neokonów Wolfowitza i Lewisa Libby, zalecała totalną wojnę USA-NATO z Rosją, gdyby Moskwa zagrażała bezpieczeństwu USA i rodzącym się demokracjom w b. bloku sowieckim. DPG zapewniało, że Rosja nie użyje atomu, ale jak tylko skończy się “współpraca” Jelcyna, Rosja spręży swoje możliwości nuklearne w regionie bałtyckim, podkreślanym przez DPG. Neokoni uważają Serbię za przyrostek Rosji, do oderwania dla hegemonii USA w Europie. W retoryce neokonów nt. secesji Kosowa rozbrzmiewał anty-rusycyzm, a wkrótce potem  potępili oni rosyjską obronę suwerenności Kaukazu. Żydzi głęboko nienawidzą Rosjan, których przodkowie zniszczyli chazarskie imperium, ojczyznę przodków wielu neokonów. Carowie Rosji wladali większością terenów, na których Żydzi mieszkali w Europie, w tym carski zabór Polski. Syjoniści w Rosji chcieli przywłaszczyć sobie bogactwa Rosji i zmusić rosyjskich Żydów do wyjazdu do Palestyny.

Czerwony terror zamienił Rosję “w pustynię zamieszkałą przez białych czarnuchów”. Trocki obiecał “przelać rzeki krwi”, które “przewyższyłyby wszystkie klęski kapitalistycznych wojen”; “najwięksi bankierzy zachodni będą z nami współpracować. Jeśli wygramy rewolucję, ustanowimy władzę syjonistów na resztkach jej cmentarza i staniemy się taką siłą, że cały świat padnie na kolana […] Terrorem i rozlewem krwi wpędzimy rosyjską inteligencję w kompletne osłupienie, idiotyzm i upodlenie”. Zaapelował do Żydów w Rosji, by “wspaniale i radośnie” “nienawidzili wszystko, co rosyjskie” i z “zapałem” “unicestwiali rosyjską inteligencję – oficerów, inżynierów, nauczycieli, generałów, duchownych, naukowców i pisarzy!”. [147] Obietnice te spełnił.

Nienawidzący chrześcijan bolszewicy dokonali ludobójstwa na chrześcijańskich Słowianach, głównie Rosjanach. Głosili rewolucję komunistyczną poprzez zastąpienie boskiej władzy państwową. Wśród bolszewików przeważali fanatyczni Żydzi, a większość Żydów radzieckich uczestniczyła i sympatyzowała z rewolucją. Bolszewicka prasa l. 1917-1921 dokumentuje, że na 514 stanowisk w państwie bolszewickim, Żydzi zajmowali 437 (85%), a Rosjanie tylko 21. [148] W 1921 r. pracownicy organów bezpieczeństwa Czeka wymordowali ponad 140 tys. osób. [149] Aleksandra Sołżenicyna uznano za antysemitę i kłamcę za ujawnienie udziału Żydów w rewolucji i sowieckich pogromach. [150]

W l. 1930-ych, tajna policja NKWD “była jedną z najbardziej zażydzonych ze wszystkich radzieckich instytucji”. [151] Żydzi zarządzali Gułagiem w najgorszym okresie sowieckiego terroru (1930-1938), który pochłonął miliony istnień ludzkich. Stalin był figurantem dla chazarskich Żydow: jego zastępcy w partii komunistycznej, Łazara Kaganowicza i jego kuzyna Lawrentego Berii, który został szefem tajnych służb. Kaganowicz nakazał zniszczenie majestatycznej Cerkwi  Chrystusa Zbawiciela w Moskwie [152] oraz ludobójstwo przez zagłodzenie 5 mln ludzi na Ukrainie (1932-1933). [153] W systematycznym niszczeniu chrześcijan przez bolszewicki terror w ciągu 50 lat po 1918 r. w Rosji, a później w Europie Wschodniej, zamordowano 600 biskupów, 40 tys. księży, 120 tys. zakonników i zakonnic oraz miliony świeckich. [154] W l. 1918–1938 liczba otwartych cerkwi w ZSRR spadła z 50 tys. do poniżej 500.

Żydowscy bankierzy sfinansowali bolszewicką rewolucję i radziecką gospodarkę. [155] Dziś zarządzają  USA i globalnie poprzez Bank Rezerw Federalnych USA, MFW, Bank Światowy oraz rzeszę banków inwestycyjnych. Stara nienawiść zniszczyła imperium rosyjskie, cara (antychryst dla Żydów) i rosyjskich prawosławnych. Żydzi od wieków przeciwstawiali zachodnich chrześcijan prawosławnym, by zapewnić sobie dominację. Krypto-Żydzi i rząd Izraela “szerzą nienawiść religijną do Rosjan w USA”, indoktrynują również ewangelistów w USA “fałszywym przekonaniem, że Rosja jest “Gogiem i Magogiem” [narody pod panowaniem szatana] z żydowskiej księgi Ezekiela” i uczą amerykańskich chrześcijan, że “Ameryka musi wywołać wojnę nuklearną z Rosją, by nastąpił powrót Jezusa, choć ci Żydzi nienawidzą Jezusa i rosyjskich chrześcijan”.[156] Krypto-żydowscy “jezuici stworzyli mit o “Porwaniu Kościoła”, o którym krypto-Żydzi nauczają chrześcijan, aby utrzymać ich w fałszywym przekonaniu, że nie poniosą konsekwencji bezbożnego ataku na ludzkość”. Syjonistyczni Żydzi nastawili chrześcijan w USA do “odczuwania nienawiści do muzułmanów” i wojen z narodami muzułmańskimi i wykorzystują “swą kontrolę nad kościołami do podsycania wojny nuklearnej z Rosją”. [157]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/