[uaktualnienia] Piotr Bein: “Spór” z Izraelem o “polskie obozy”?

Piotr Bein, uaktualniane od 31.1.2018

Wnioski

To nie jest spór z Izraelem, elementem globalnej skrytej kliki władzy. Wytresowali nas do postrzegania fragmentarycznego, myślenia zaprogramowanego.
Nikt nie wie na pewno, oprócz architektów, a ci zaczęli plan w XVIII w. Obserwujemy konsekwentną jego realizację.
Demonizuje się naród przed atakiem nań. W grę wchodzą domniemane formy ataku poruszone przez rozmaitych komentatorów:
1. Przygotowanie światowej opinii publicznej do egzekucji Prawa 447 Kongresu USA nt. restytucji mienia utraconego w wyniku II wś. W przypadku Polski jest to wiszące nad nami od lat, 65 mld dolarów na rzecz Żydów. Jeśli prawo przejdzie w systemie USA, niepotrzeba jednak wzmocnienia demonizają Polaków: światowa opinia publiczna i tak uważa nas za współpracowników Hitlera.
2.  Konflikt zbrojny regionalny w interesie ww. kliki władzy, z poświęceniem Polski i Polaków na straty wojenne. Prawdopodobne, zważywszy na pkt 3.
3. Szantaż dla rządu Polski odnośnie banksterskiego planu na region Międzymorza. Militarny plan przewiduje przeniesienie sił NATO bliżej Rosji (Ukraina, Mołdawia, ewentualne przyczółki zdobyte w Donbasie). Super-agent faszyngtońskich neokonów, Singer po to utworzył brygadę polsko-ukraińsko-litewską. Zachodni najemnicy myślą dwa razy, zanim zaciągną się dla oliparchatu, zostały katolackie i greko-katodebilne rusofoby. Po to “Zachód” jątrzy celowo konflikt donbaski. W odpowiedzi, Rosja uszczelnia strategię obronną, w tym nuklearny atak zapobiegawczy na wyrzutnie USA w Polin i Rumunii. Za “upust” z 65 mld i zmiany polskie obozy na podobne Holo-oszustwo, żydłactfo może chcieć przechytrzyć Rosję z W-szawy.
4. Ustawa w interesie Polaków przy b. silnym dziwacznym proteście żydłactfa, miałaby kamuflować antypolski rząd jako pro-polski, by nadać mu wiarygodności
na resztę kadencji, przed ostatecznym ciosem bankstersko-syjonistycznym a la Grecja.
5. Ostateczny los nowelizacji ustawy IPN  spoczywa w rękach prezydenta Dudy. Do niego żydowska grupka komgresmanów USA wystosowała pismo w “dyplomatycznym” języku nacisku i szantażu. Nie zazdroszczę mu zadania. Naród dość ma usłużnego żydłactfu Polin.
Witold Gadowski wymienia także sytuację polityczną w Izraelu jako możliwą przyczynę chucpy z ustawą IPN: nadchodzą tam wybory. Z doniesień izraelskich:  Netanjahu ma najniższe w swej kadencji notowania publiczne, często Izraelczycy żydowscy demonstrują przeciw niemu. jakaś grupa może go chcieć usunąć, ostatnio miał kilka spraw i przesłuchań na policji. Ale to nie dotyczyłyby bezpośrednio ataku na Polskę.
Jaki nie byłby plan, mamy do czynienia z grubymi nićmi szytą prowokacją, która zaszkodzi wizerunkowi Polski i Polaków, chyba że nastąpiłaby niezwlocznie równie głośna kontr-kampania polska na koniec. A na to liczyć nie możemy przy istniejącej własności mediów. Od lat w podróżach po świecie spotykam się z opiniami, że Polacy współpracowali z hitlerowcami i zabijali Żydów w Polsce.
Na prowokację odpowiada się asymetrycznie, odwrotnie niż chcieliby. Jeśli pójdziemy protestować pod ambasadę czy gdziekolwiek, mendia obrócą to przeciw nam. Jeśli nie pójdziemy, wszawski żont zrobi to, co mu żydłactfo podyktuje.

Asymetryczne działania:

Poprawność polityczna wzmacnia Holo-oszustwo
Z wyjątkami jw. PrawdaDlaPolaka2. Ks. Prof. Guz, moje prace, przytłaczająca większość komentatorów kundli się w poprawności politycznej. Boją się pręgierza “antysemita!” od chazarskich antysemitów, oprawców swoich współplemieńców (w tym semiccy sefardyjczycy), największych w dziejach hejterów wobec semickich Arabów.
Ww. anglojęzyczny filmik umieściłem z braku laku, ale to idiotyczny użytecznizm: niefaktyczne 1000 lat wspólnej historii, zapraszenie do Polin wroga całej ludzkości — autor będzie przesiewał jak nachoćców, pod okiem uzbrojonych mosiadziaków? Porządni Żydzi od dawna żyją między nami jako Polacy, a zagraniczni bez pompy z wdzięcznością przybywają jako turyści, za nasz żont są nam rzecznikami (Norman Finkelstein). Autor boi się rzucić żydłactfu prawdę w twarz przed globalną publiką — patrz Przeciwdziałania poniżej.
Zaś Gadowski, zbesztawszy premiera, że nie wyrzucił ambasador Izraela, w innym filmiku (min. 13:30) wyznaje poparcie i sentyment dla syjonistycznego zbrodniczego państwa.  Schizofrenia, ignorancja czy syjonizm? Wszak to syjoniści z banksterią odpowiadają za Holokaust!Równie bezmyślnie insynuuje on pod adresem Rosji udział w chucpie “polskie obozy” i cieszy się z banicji sportowców Rosji z Olimpiady. Niedziwota, że zachwycał się Trampkiem, patriotami i gazem z „USA”. Gaz ruski, skroplony w Rosji, dostarczony z „Zachodu”, cena znacznie wyższa niż rurą z Rosji, żydłaki ruskie i USraelskie swój interes zrobiły. Czy Gadowski biadoli, że Polaków nie stać na ogrzewanie przez ruskich? Bezużyteczne patrioty też przez nich?
Wytłumaczenie z nauki o ludobójstwie
Naród, grupę demonizuje się przed ludobójczym atakiem. Wkrótce po II wś. dla ukrycia siebie jako prawdziwych sprawców, banksteria i sponsorowani przez nią syjoniści, przekłamali fakty. Utworzyli Religię i Biznes Holokaustu. Wyznaczyli “ofiary” (siebie) i sprawców (prawdziwe ofiary, np. Polacy, chrześcijanie).
Ludobójstwo:
  • nagłe i masowe (Zagłada Ormian, Greków i Asyryjczyków w krytpto-żydowskiej Turcji… Hołodomor,… Szoa i Holokaust w ogóle) albo pełzające długoterminiowo
  • odebranie majątku osobistego i narodowego oraz zasobów
  • aborcja, odbieranie dzieci
  • zniewalanie, wymazywanie i przekłamywanie historii i kultury, degeneracja morałów i wartości tradycyjnych, odnaradawianie, korupcja instytucji religijnych i wiary człowieka
  • odludnianie, stwarzanie warunków niemożliwych do normalnego życia (Gaza… GMO i chemizacja… radioaktywność, smog elektromagnetyczny i 5G… medycyna rockefellerowska, “leki” i szczepienia… mafia dintoryjna… debilitująca edukacja… śmieciowa praca… uzależnianie od socjalu np. 500+)…
Od lat, globalny kompleks władzy judeocentrycznej (żydłactfo) popełnia genocyd grupom i narodom, w tym plemiennie własnemu żydostwu: tradycje ucisku i rabinicznego terroru wzgl. mas żydowskich, wdrożone w Szoa, a od 1948 w zbrodniczym państwie w Palestynie i globalnie poprzez syjonizm świecki i lubawiczerski.
Wytłumaczenie koniunkturalne
Mamy nagle na korzyść narodu  ustawę zakazującą symboli banderowskich i negacji Rzezi Wołyńskiej, od tegoż rządu, który ściągnął do kraju grozę banderowską, pomagał oliparchatowi kijowskiemu ujarzmiać Ukraińców na całej Ukrainie i etnicznych Rosjan w Donbasie.
PiSraelici grają gierojów narodowych przed wybiurami, a praktycznie nic nie zrobili dla odkłamania Holo-łgarstw. IPN afiszuje się z moralnością, a przyczynił się do korupcji śledztw jedwabieńskiego i kieleckiego, nic nie zrobił w obalaniu mitów i zawłaszczeniu pojęcia Holokaust przez żydłactfo: Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski
Po “zamachu stanu” po kolacji u Jojne Danielsa, rząd w-szawski przepoczwarzył się ze skrycie popierającego ż-banksterię i syjonizm, na jawnie pro-żydłacki. Zapowiedź prezesa w menopauzie, Kalksztajna, o celebrowaniu rocznicy Pizduckiego/Selmana, zarządca baraku Polin uzupełnił: 100 lat niepodległości w Polin obojga narodów.
W ciągu następnych kliku lat grozi Polakom kompletne zawłaszczenie i wywłaszczenie wskutek “rządów” ferajny z City of London i Wall Street. Polin będzie koniem trojańskim zniewalania narodów w regionie MiędzyMordzia. Ukraina już jest oliparchatem, gdzie gojów traktuje się jak bydło i mięcho armatnie. Dołączy Polin Judeopolonią zwane. Poszerzy się toto o kto wie które narody. Docelowo, NWO ma zniewolić całą ludzkość pod “żelaznym prętem” żydłackim

Pozornie pro-polskie ustawki mają nadać “lepszej” zmianie we W-szawie autorytetu i zaufania narodowego, przed nadchodzącymi wybiurami samożydowymi i ileś lat później — ostatecznym ciosem bankstersko-syjonistycznym.
Przeciwdziałania
Poważne państwo wie, co robić, lecz państwa nie mamy, choćby niepoważnego. Jesteśmy pod totalną okupacją, wszystkie decyzje witalne dla narodu dyktuje okupant. W okresie II wś. świadomość narodowa i indywidualna były o niebo wyższe. Mieliśmy w ręku broń, mogliśmy zlikwidować zdrajcę, wroga, agenta obcych. Dziś, metody wojny hybrydowej są tak zaawansowane, że nawet pełne uzbrojenie narodu nie gwarantuje wyzwolenia i suwerenności.
Inne państwa wykonują za nas lepszą robotę przeciw bieżącej chucpie niż w-szawski żont krypto.
We własnej wojnie (badawczej, publicystycznej i edukacyjnej) z żydłackim antypolonizmem przyjąłem strategię: obnażać największe Holo-łgarstwa. Oto najważniejsze z nich w bieżącym temacie:

1. Z wcześniejszego planu bankstera Rotszylda, reżim hitlerowski był żydowski syjonistyczny. Większość wierchuszki III Rzeszy, SS, SA jak i ponad 100 tys. Żydów w Wehrmachcie byli żydowskimi syjonistami. Żydów w Niemczech nakłaniała III Rzesza do emigracji do Palestyny, wspierała tę emigrację i osadnictwo żydowskie w przyszłym państwie Izrael.

2. Holokaust to zbrodnia hitlerowska ludobójstwa na ponad 20 grupach, wśród których najliczniejszą i wyjątkową również pod wzgl. intelicydu (zagłada warstwy inteligenckiej narodu) byli Słowianie chrześcijańscy (Rosjanie, Polacy, Serbowie…).

3. Szoa (zagłada Żydów) jest wyjątkowe jedynie w tym sensie, że miliony ż/Żydów (nieokreślone dotąd, na pewno nie mityczne “6 mln”), zginęły z planu i częściowo z rąk współplemieńców  syjonistów i ich mocodawców, tj. żydobanksterii.

4. Wszystkie odszkodowania za tamto ludobójstwo spadają na następców prawnych ówczesnego żydłactfa: banksteria Wall Street i City of London, zbrodnicze nielegalny syjonistyczny Izrael okupant Ziemi Świętej, światowe i krajowe organizacje syjonistyczne globalnie.

5. Żydłactfo odpowiada za rozpętanie nienawiści do Słowian, ż/Żydów i in. grup – ofiar Holokaustu i in. zagład, które wykorzystały gojów na wykonawców ludobójstwa i in. masowych zbrodni żydłackich.

6. Zagładę Polaków z rąk żydo-sowietów i żydo-banderowców należy rozliczać pod tym samym adresem co zbrodnie syjo-hitlerowskie. Jako wciągnięci do spisku, osoby spoza grupy syjo-żydłackiej, podlegają indywidualnym osądom, bez obwiniania całego ich narodu.

7. Zgodnie z regułą żydłacką, że każdy żyjący w danym czasie po Szoa ż/Żyd jest ocalałym z Holokaustu, każdy żyjący od okresu II wś. Polak jest Ocalałym z Holokaustu. Jako takiemu, należą mu się, ad perpetuum, od ww. następców żydłackich sprawców odszkodowania za zniszczone dobra materialne osobiste i narodowe (pomniki, zbiory sztuki i książek, obiekty religijne…), utraconą rodzinę, przyjaciół, znajomych i współobywateli, traumę pokoleniową, zaprzepaszczone możliwości rozwoju przodków rzutujące na obecny status Ocalałego itp. itd.

 

Ocalały z Holokaustu — nowa definicja dla ofiar prawdziwych

Może wyjdzie z tego Konwencja Warszawska o Ocalałych z Banksterskiego Holokaustu…
Zasadnicza różnica:
1. Żydzi, którzy przeżyli, w większości byli oprawcami, syjonistami i konformistami, Żydzi rzeczywiście Ocalali z Szoa to niedobitki godne szacunku i pomocy: pamięć historyczna, zwrot nieruchomości (ziemi, działki) obecnie na naszym terytorium, za resztę my Polacy nie odpowiadamy prawnie.
2. Eksterminacja Polaków równomierniej rozłożyła się na całe społeczeństwo. W intelicydzie przeżyły żony i dzieci oraz rodzeństwo nie-inteligenckie. Przeżyli też polscy kolaboranci itp., ale to kropla w morzu. Reszta kwalifikowałaby się wg definicji Ocalałego z Holokaustu, w tym następne pokolenia, które cierpieć będą: traumę osobistą na wspomnienia, zbiorową traumę upokorzeń jak obecne, priorytet innych muzeów przed polskimi itd. itp.
Ciekawym detalem jest status Polaków zasymilowanych, pochodzenia żydowskiego. Skoro odmówili emigracji do Palestyny wg projektu banksterii i syjonistów, czuli się Polakami. Prawnemu następcy II RP należą się odszkodowania za stracone życie ludzkie w przypadku śmierci bezpotomnej, a potomkom – gdziekolwiek by nie rezydowali.
Ditto dla in. narodowości nie-polskich w II RP.
Wychodzę z przesłanek:
– Prawni nastęcy banksterii i syjonistów kontynuują byt.
– Banksterię stać na nieskończone łożenie na potomków swych ofiar II wś.
– Holo-oszustna definicja Ocalałych Żydów zostaje ograniczona ofiar żydowskich rzeczywistych i ich potomków. Inaczej pada zasada jednolitego traktowania wszystkich ofiar.
– Inne grupy ofiar Holokaustu (ok. 20) traktowane są wg tejże zasady.
– Proces kwalifikacji jako Ocalały i oszacowanie odszkodowań wymagają nakładu inwestycyjnego i wykonawczego, na koszt następców winowajców.

 

Dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa

Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/