Zahipnotyzowani Potockim

.

Andrzej Szubert: Wrogość kk wobec konstytucji i “reform” sejmu czteroletniego miała dwa główne powody:
– Cała wierchuszka aktywistów sejmu czteroletniego była masonerią.
Masonami byli m.in król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki,
marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski,  marszałek
Konfederacji Litewskiej Kazimierz Sapieha, oraz Hugo Kołłątaj – autor
tekstu konstytucji. W sumie wśród aktywistów sejmu czteroletniego było
kilkudziesięciu masonów (w tym nawet przedstawiciele kleru).
– Konstytucja narzuciła kościołowi podatek w wysokości 20 % dochodów.
Wcześniej przez 800 lat kk pasożytował na państwie, był największym
posiadaczem ziemskim u schyłku Rzeczypospolitej (od 1/5 do nawet 1/3
ziem było w rękach kk) i przez całe 800 lat niie płacił podatków.
Chciwy pazerny kler był wściekły właśnie o to, że konstytucja
narzuciła mu 20 % podatków, a na otarcie łez uczyniła żydo-katolicyzm
religią państwową. Miał więc kościół dzięki konstytucji zagwarantowane
większe wpływy, ale mniej kasy.
I to go wkurwiało.
PB: Starszy koment Szuberta do artykułu o Konstytucji 3. Maja: Wroga postawa Kościoła wobec Konstytucji 3 Maja i Reform Sejmu Czteroletniego
 
Ciekawy i użyteczny Czytelnikom byłby rzeczowy koment Hrabii Potockiego nt. Targowicy, reform Sejmu 4-letniego oraz postawy narodowej i roli jego przodków w tym czasie.
Andrzej Szubert: Mnie też zdziwiło, że Maciak promuje chrabjego, przy czym i on był jak zahipnotyzowany – nie zadał chrabjemu żadnego z najważniejszych pytań, dotyczących jego konszachtów z Israelem Pazem i nielegalności konstytucji kwietniowej.

Udawanie patryjoty przez chrabjego dotyczy też sprawy rzekomej zdrady jego przodka, który przystąpił do Targowicy. Ale nie była to żadna zdrada – konstytucja była nielegalna i arcyszkodliwa. Nie była “ratunkiem” a przyczyną ostatecznego upadu Rzeczypospolitej. I nie dziwi mnie, że duża część ruskiej i litewskiej szlachty przeciwko konstytucji wystąpiła.
O szkodliwości konstytucji 3 maja pisałem parokrotnie, a tu temat zrekapituluję:

– Została uchwalona nielegalnie w warunkach zamachu stanu.

– Rzeczypospolitą czyniła państwem wyznaniowym, katolickim, choć katolicy stanowili mniej niż 50 % mieszkańców (prawosławnych było mniej więcej tyle samo).

– Wzmocniony likwidacją liberum veto tron po śmierci Poniatowskiego oddawała w dziedziczne władanie Niemcom z Saksonii.

– Odebrała prawa polityczne szlacheckiej “gołocie” (głównie polskiej) umożliwiając za to zakup ziemi i nobilitację bogatemu mieszczaństwu – głównie niemieckiemu i żydowskiemu.

– Ogłosiła wielonarodową Rzeczypospolitą “Królestwem Polskim”, choć Polacy stanowili w nim mniejszość, co wywołało wściekłość Litwinów i Rusinów, którzy nie chcieli być “obywatelami Polski”. I to oni w większości utworzyli Targowicę.

Sumując – spiskowcy uchwalając konstytucję 3 maja chcieli uwolnić Rzeczypospolitą spod kurateli Rosji robiąc z niej protektorat Saksonii i papiestwa. Chrabja prezydęt Potocki nie musi wstydzić się przodka Targowiczanina. Ja sam bym do Targowicy przystąpił – gdybym wtedy żył.

PB: Panie Tadeuszu, Wrzucę pana koment w nowy wpis na Grypa666, proszę o notkę biograficzną. Dobrze że pan przypomniał, ostatnio Maciej Maciak (MusiszToWiedzieć) promuje Potockiego. Widocznie zwierzchnicy kazali, bo przedtem był sceptyczny wobec Potockiego.

Deprecjonuję? Krytykuję rzeczowo Potockiego na podst. tego, co zrobił i napisał. Nie jest ciekawe, ilu popiera go, tylko kto ma rację. Pan ocenia go na podst. zgadywanek babuni i rozmów z Potockim. Psychopaci potrafią być bardzo przekonywujący. 5G to jedna z “technologii”, którą Paz i Potocki załatwią nam od USraela w zamian za odszkodowania wojenne.. Dyrektywy zza morza pisały rządy i prezydenci na uchodźstwie, ja zaś pukam do rozumu.
Potocki publicznie zaatakował mnie, myśląc że napisałem tekst K. Trzcińskiej o nim i masonerii. Za tę antypolskość (wg niego), “wyrzucił” mnie z kraju 🙂 Nigdy nie sprostował, nie przeprosił ani nie uzasadnił potwarzy. Czytaj tu na samym dole; tamże wyłuszczyłem oszustny, masoński charakter sekty  “chrześcijańskiej” stojącej za organizacją, która „mianowała” Potockiego prezydentem. Proszę wskazać, który jeszcze “analityk” to zrobił.
Potocki najpierw zapewniał, że on nie pochodzi ze zdrajców Polski. U Maciaka zaś twierdzi, że spadek po przodkach uzależniony jest od wymazania rodowej winy zdrady narodu, czemu rzekomo służy jego obecna kampania “dobroczyństwa”. Nie odpowiedział na takie np.  zarzuty:
– nielegalność konstytucji sanacyjnej, zatem i jego nominacji na prezydenta
– konszachty z hochsztaplerem Aaronem Israelem Pazem i szemrany “bank” tego ostatniego
– sygnowanie pisma Paza do władz USA o zamianę odszkodowań wojennych  Polakom na “technologie” i “osiągnięcia cywilizacyjne” (żydłackie 7 Praw Noego).
Nie porzucę życia w Kanadzie, bo wolałby pan czytać moje krytyki pisane w Polin. Zgoda, służą one rozbijaniu… ale płonych nadzieji. Potocki nie zdał egzaminu na prezydenta przeoczając czy przemilczając powyższe punkty.
Proszę wskazać analityków, którzy ostrzegają naród od lat wobec ryzyka od ww. “technologii”. Proszę podać kto jeszcze wyjaśnił, jakie zagrożenie niesie 7 Praw Noego:
Do tego, panie Tadeuszu, trzeba być odosobnionym od polskiego sosu i myśleć samodzielnie.
Andrzej Szubert: Pani Otylio, z Tadeuszem (z Kazimierza Dolnego) zerwałem kontakt, gdyż jest to człowiek zaślepiony, czy jak to Pani napisała – zahipnotyzowany oszustem chrabją samozwańczym prezydętem (nieistniejącej II RP) Potockim, agentem żydowskiego mega-oszusta Aarona Israela Paza.
Sam zauważyłem, że nikt z gadających z oszustem chrabją nie zadał mu publicznie kilku najważniejszych pytań:
1) Czy chrabja wie, że jego mentor to mega oszust? A tutaj można obejrzeć „pajęczynę” – związki finasowe i gospodarcze złodziejskiego imperium Aarona Israela Paza. Aaron Israel Paz vel Krzysztof Antoni Pazik jest mega-oszustem i hochsztaplerm. Demaskuje go nawet gadzinówka pobratymca Szechtera vel Michnika.
2) Jak to się stało, że żydowski mega-oszust Aaron Israel Paz awansował chrabjego do “rady gubernatorów” fałszywego The Reserve Bank of Poland? Nadmienić należy, że ów “bank” to zwykłe oszustwo – to skrytka pocztowa służąca do transferu pieniędzy. Sama nazwa wzorowana jest na żydowskim złodziejskim FED-zie, który ograbia usrael od 1913 r.
3) Czy chrabja wie, że ewentualnie wyłudzone przez mega-oszusta Aarona Israela Paza odszkodowania od Niemiec nigdy nie trafią do Polski. Zdradza to inny dokument autorstwa mega-oszusta Aarona Israela Paza, mocodawcy i mentora chrabjego (najprawdopodobniej obojga narodów – polskiego i żydowskiego).
Dokument ten zdradza zamiary Israela Paza – pieniądze mają trafić do żydowskiego folwarku, bandyckiego usraela i mają być wykorzystane na zalanie Polski ” „technologią usraelską” (najprawdopodobniej głównie militarną do ew. ataku na Rosję) oraz usraelskich “osiągnięć cywilizacyjnych” i konstruowania “należycie rozumianego społeczeństwa demokratycznego”. Usrael od lat pokazuje jego “osiągnięcia cywilizacyjne” i to jak działa jego “demokracja” – agresje, najazdy, bombardowania suwerennych państw, a na własnym podwórku uchwały kongresu służące żydowskim rabusiom roszczeniowcom.
W drugim dokumencie znajdziemy jeszcze takie stwierdzenie:
„Prawne procedury w/wym. konwencji dla kształtowania nowej architektury społęcznej chcemy oprzeć o system wartości wynikających z wspólnej Uchwały Kongresu USA Prawo 102-14  Marzec 20. 1991 r.”
A oto owa uchwała żydofilskiego usraelskiego kongresu (prawo 102-14):

Wspólna uchwała Kongresu USA
Prawo 102-14
Marzec 20, 1991
Wyznaczenie dnia 26 marca 1991 roku, „Dniem Edukacji USA”.
Ponieważ  Kongres przyjmuje do wiadomości historyczną tradycję etycznych wartości i pryncypiów, które są podstawą cywilizowanego społeczeństwa i na których nasz wielki naród został ustanowiony;
Ponieważ te etyczne wartości i pryncypia są podstawą istnienia społeczeństwa od zarania cywilizacji, gdy były one znane jako Siedem Praw Noachidów [Siedem Praw Potomków Noacha];
Ponieważ  bez tych etycznych wartości i pryncypiów istnienie cywilizacji znajduje się w poważnym zagrożeniu powrotem do chaosu;
Ponieważ społeczeństwo jest poważnie zaniepokojone następującym osłabianiem tych pryncypiów, co powoduje kryzys, jaki zagraża podstawom cywilizowanego świata;
Ponieważ uzasadnione zwrócenie uwagi na ten  kryzys ma powstrzymać obywateli tego narodu przed utratą z obszaru widzenia ich odpowiedzialności za przekazywanie historycznych, etycznych wartości z naszej przeszłości do przyszłych pokoleń;
Ponieważ Ruch Lubawiczerów otacza opieką i upowszechnia te etyczne wartości i pryncypia w świecie;
Ponieważ Rabbi Menachem Mendel Schneerson, przywódca ruchu Lubawiczerów jest powszechnie szanowany a jego 89 urodziny przypadają 26 marca 1991 roku;
Ponieważ w uznaniu dla tego wielkiego duchowego przywódcy – „Rebbe”, ten nadchodzący rok, 90. rok jego życia, będzie postrzegany jako jeden z „nauczania i dawania”, ten rok, w którym zwracamy się ku nauczaniu i dobroczynności, aby przywrócić świat do moralnych i etycznych wartości zawierających się w Siedmiu Prawach Noachidów, oraz:
Ponieważ ten fakt ma być odnotowany w międzynarodowym Zwoju Honorowym podpisanym przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i inne Głowy Państw:
tak więc uchwalone zostaje przez Kongres Stanów Zjednoczonych, że dzień 26 marca 1991 roku – pierwszy dzień dziewięćdziesiątego roku życia rabina Menachema Schneersona, przywódcy światowego Ruchu Lubawiczerów, jest proklamowany  „Dniem Edukacji USA”.
Powołuje się Prezydenta do ogłoszenia proklamacji wzywającej naród Stanów Zjednoczonych do uczczenia tego dnia odpowiednimi ceremoniami i działaniami.
Podpisano: George Bush, Prezydent Stanów Zjednoczonych

Jak widzimy, mega-oszust Aaron Israel Paz planuje wyłudzenie od Niemiec w imieniu Polaków biliona dolarów, transfer ich do bandyckiego usraela i zalanie za nie Polski usraelskim złomem, oraz totalną judaizację Polski (wprowadzenie wzorem usraela kultu rasistowskich lubawiczerów).
Na temat rodziny Potockich znalazłem jeszcze coś takiego:

HASŁO NARODOWE
wychodzi wraz z dodatkiem ilustrowanym w niedzielę rano.
RoK I.
Kraków, 5 Ewiecień 1925.
Cena egzemplarza 25 gr. z dodatkiem ilustrowanym. 60 gr.
Nr. 12
Książe Sapieha i hrabia Potocki przy otwarciu uniwersytetu żydowsKiego w Jerozolimie!
„Książę Sapieha, były minister spraw za­granicznych, następnie poseł polski w Londy­nie, oraz przedstawiciel arystokracji polskiej hrabia Potocki przybyli do Jerozolimy, aby uczestniczyć w uroczystościach otwarcia żydow­skiego uniwersytetu”. Taką to radosną nowinę podaje Izraelowi wychodząca w Zurychu „Jiidische — Presszen- trale” i zaopatruje ją następującym komenta­rzem:
„Rodzina Potockich od wielu pokoleń po­pierała zawsze interesy żydostwa. Jeden z hra­biów Potockich przeszedł nawet w połowie XVIII stulecia na judaizm, za co spalono go na stosie w Wilnie w r. 1749″.
Polski czytelnik przyjąć musi te słowa ze szczerem zdumieniem: o co tu właściwie cho­dzi?
Czy jest to wielce niesamowita forma wdzięczności, czy też chęć skompromitowania?
Oświadczenie, że pewna rodzina polska od wieków służyła interesom żydostwa, jest „komplementem” całkiem niedwuznacznym. Wdzięczność żydowska ma także swe bardzo bolesne kolce

Można więc bez obawy popełnienia większej pomyłki nazywać Potockiego chrabją obojga narodów – zniewolonego polskiego i panującego żydowskiego.
4) Chrabja obojga narodów powołuje się na konstytucję sanacyjną z kwietnia 1935. Dlaczego nikt nie zapytał go, czy wie, że owa konstytucja, uchwalona przez nielegelnie rządzącą żydofilską, antypolską sanację była także nielegalna?
Wobec czego on powołujący się na nielegalną totalitarną sanacyjną konstytucję jest po prostu kabotynem i oszustem, żerującym na ignorancji jego rozmówców.
Niestety w ani jednej rozmowie z oszustem chrabją Potockim ani jeden rozmówca nie przedstawił mu owych fundamentalnych dla całej jego oszukańczej “działalności” pytań i nie zdemaskował go jako popychadła żydowskiego mega-oszusta Aarona Israela Paza.

Otylia Zigman: No właśnie, to jest najbardziej interesujące, jak Hrabia tłumaczy, w jaki sposób fizyczny może on odebrać Polskę zbrodniarzom wszechczasów! Tak, wszechczasów, bo oni te plany na podporządkowanie sobie całego świata wynieśli z Biblii, gdzie to opisywane jest jak ich Bóg Jachwe rozkazywał Izraelczykom, ciągle grabić i mordować, ościenne kraje i oni to robili a więc to, co czynią dzisiaj jest kontynuacją, z czego nie zrezygnują nigdy, bo to jest ich religią!!! To nazywają mesjanizmem żydowskim! Dlatego, jest bardzo trudno uwierzyć w kogokolwiek kto obiecuje  Polskę wolną od okupacji tych zbrodniarzy. Hrabia może zostać Prezydentem, tylko kiedy żydzi mu pozwolą, ale przed tym musi się zgodzić na wiele ustępstw, tzn. będzie, zostanie wszystko jak jest, tylko prosić Boga oby nie było znacznie gorzej! Ponieważ nadchodzi czas intensywnej likwidacji ludności gojów. Żydami zaludniają miejsca przez nich wybrane, A SĄ TO UKRAINA, POLSKA
I WIELKI IZRAEL. Hrabia czuje się pewien siebie, nikt mu w tym nie przeszkadza bo za jego plecami jest ochrona żydowska. Dla ludzi myślących, znających przyszłość globalistów, to co Hrabia opowiada, wprowadza wielkie wątpliwości.(???) Ja do tego znam osobiście kogoś, kto za pieniądze sprzeda matkę, ojca i całą rodzinę. I ten cwaniak nie pokazuje się na scenie wokół otoczki medialnej Potockiego. Robił to z początku i kiedy spotkał poważnych przeciwników rozumiejących oszustwo, schował się i nie ma go w żadnych mediach, ale wspomaga wszystkich
reklamujących Potockiego!  Ja bałabym się czynić gwarancję za Potockiego, bo z tym żydem, z którym on kolaboruje, to jest z Lubawiczerów, najgorszych zbrodniarzy żydowskich kanalii! 
A żydowski plan na Polskę jest; pozbyć się Polaków do 10-ciu milionów! A jest nas około 30 mil.
A więc, co chcą zrobić z 20-oma milionami, proszę o odpowiedz i zachowaj to co piszę dla siebie, bo mogę być rozjechana lub w inny sposób zlikwidowana! Jeden dzień miesiąc temu agent internet. nie pozwolił mi kolportować prawdy o Potockim przez 10 godzin, i to był z nadania tego, którego znam osobiście z Chicago. I jeśli mnie się coś stanie, to proszę przyjąć do wiadomości, że stało się przez chęć uratowania Polaków od planowanych mordów na nich. I jeszcze dodam, że każdy
kto spotkał się z Potockim bezpośrednio w wywiadzie został jakgdyby zahipnotyzowany na Amen!
A to jest zrobione specjalną metodą-falami, tak jak jest dokonywana hipnoza w mediach Rydzyka!
On Friday, April 27, 2018 3:05 AM, Tadeusz S.:

Droga Otylio, dziękuję bardzo. 

Znam to wszystko, śledzę od dawna to co się ukazuje na temat hrabiego. Generalnie jest tylko kilku “analityków”, którzy deprecjonują Potockiego -jednym z bardziej aktywnych jest chyba Piotr B. -zapraszam go do spotkania tait a tait z hrabią, zaaranżuję takie spotkanie. Zapraszam do pracy w Polsce -tu na miejscu, a nie gdzieś zza oceanu pisanie tekstów, które niczemu nie służą, a tylko rozbijaniu w prześmiewczy sposób. Podobnie było za okupacji niemieckiej -jedni walczyli i ginęli tu na miejscu, a inni pisali dyrektywy zza morza… Osobiście prowadzę walkę tutaj, na swoim podwórku, starając się przetrwać i uświadamiać ludzi (praca u podstaw, warsztaty zielarskie, Akademia Naturopatów itd…).
Myślę, że istnieje głębszy plan, na który przyzwolą pewne siły administrujące globem. One -te siły też się ścierają i kłócą. Walczą o dominację. Bez przyzwolenia tych sił nic się nie wydarzy i nie pomoże tutaj żaden Potocki, albo Bein. Właśnie wdrażana jest technologia 5G i w związku z tym wkrótce wszyscy będziemy pod całkowitą kontrolą.
Nie wszystko wiem, ale to co wiem to, to że hrabia ma czyste intencje. Włącznie z tym, że zamówiłem kobietę jasnowidzącą opinię od niej (ma 88 lat i jest absolutnie pewna). Rozmawiałem z hrabią wielokrotnie, również na te tematy, o których piszesz…
Pozdrawiam serdecznie, Tadeusz S. cd. potem, musiałem przerwać, bo mam gościa… 

 
 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/