Prezydent Hrabia Potocki poniża patriotów, roszcząc szemraną sukcesję

Piotr Bein 4.11.2017, treść skorygowana i rozszerzona 13.5.2018
Pan Hrabia raczył niedawno ożydzić i spotwarzyć Piotra Korczarowskiego. W takimże stylu dostało się Radosławowi Patlewiczowi, krytykowi Potockiego i jego współpracowników. Potocki wstrętnie poniżył obu patriotów w wywiadzie Marcina Króla (vloger PrawdaDlaPolaka), przydupasa pana Hrabii, znanego z obelżywości i gróźb karalnych wobec vlogerów Jack Caleib (bloger Miziaforum) i Uszi.
W tym współzawodnictwie o rynsztokowe ad hominem od Pana Hrabiego, Grypa666 była jednak pierwszą ofiarą 🙂 Odpowiadam asymetrycznie :)) nagłośnieniem mniej i więcej znanych acz zapomniane faktów nt. funkcji i urzędów, roszczonych przez Potockiego i jego poprzednika, Juliusza Nowinę-Sokolnickiego.
Spotwarzony przez prezydenta II RP
Potocki raczył spotwarzyć mnie 1.11.2017 w zw. z rozsyłką mejlową, której nie zapoczątkowałem ani nie poparłem, jako że zawiera wierutne banialuki Krystyny Trzcińskiej. Potocki zamejlował mi niespodzianie:

Szanowny PANIE.
Tacy jak Pan tak pisząc nie zasługują na odpowiedz.

Ale z treści tego paszkwila wynika że Pan nie jest Polakiem i nie 
rozróżnia spraw tak piszą Ci którym Naród Polski zwłaszcza
teraz przeszkadza w likwidowaniu Polski.
Pan winien opuścić Polskę i opuścić Polskę i udać się do swojego
kraju bo w Polsce dla takich podłych ludzi miejsca nie będzie.

Pozdrawiam i żegnam Jan Zbigniew HR. Potocki

Oceń sam z kopii wątku na dole. Tytuł wątku NIEJAKI HRABIA. ADEPT JAN ZBIGNIEW POTOCKI-KRYSTYNA TRZCIŃSKA-NEon24,pl i JEGO WIELKI MISTRZ>JULIUSZ NOWINA-SOKOLNICKI pochodzi z artykułu Trzcińskiej, nie ode mnie ani od osoby rozsyłającej jej artykuł.
Potocki strzelił gafę, lecz nie miał honoru ani odwagi sprostować ni przeprosić. Groźba banicji od takiej osoby to nie żart 🙂 Aspirant do prezydentury pod sanacyjną konstytucją, dorwawszy się do władzy mógłby kazać mnie zamordować, jak to za sanacji bywało, albo wrzucić do pierdla jak PiSraelici wrobili Dra Piskorskiego.
Szemrana nominacja na prezydenta
Poślizgiem z historii pełnej kontrowersji, Potocki rości prawo do prezydentury Polaków, jednego z najwyższych przywilejów i oznak zaufania od narodu polskiego. Prezydentura zobowiązuje służyć wyłącznie Polskiej Racji Stanu, tj. narodowi polskiemu czyli Suwerenowi. Potocki jeśli nawet byłby prezydentem, to na podstawie nielegalnej konstytucji sanacyjnej, która wyszła od tej samej nielegalnej sanacji, co zdradziła naród przed, podczas i po II wś.
Czym się zatem różni uzurpatorski prezydęt Potocki od uzurpatorskiego prezydęta Dudy? Duda jest nielegalny, z argumentu dogodnego Potockiemu. Argumentu, którego Polacy nie kupią, bez wzgl. na to, czy popierają Dudę czy nie. Co zaś ważniejsze, z punktu widzenia Suwerena, Duda jest nielegalny; nie udowodniono, że został wybrany większością wymaganą prawem. A jeśli nawet, to naród wybrał go poprzez masową żydłacką socjo-manipulację.
Dziwaczna jest postać dalekiego krewnego Potockiego, samozwańca i mitomana, Juliusza Nowiny-Sokolnickiego, mającego masońskie powiązania, o czym niżej. W latach 1972-90 piastował nieuznawany przez większość emigracji urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie. Wobec nadchodzących wyborów prezydenckich w Polsce, Sokolnicki sporządził „Akt przekazania suwerennej władzy” wybranemu przez naród, przyszłemu prezydentowi, po czym wycofał się z polityki. Mimo że “abdykował” na rzecz prezydenta Wałęsy, to przed śmiercią w 2009 r. nominował swym prezydenckim następcą swego dalekiego kuzyna, Jana Zbigniewa hrabiego Potockiego,  zgodnie z decyzją z ok. 1990 r. o rodzinnym dziedziczeniu urzędu (ale tylko Wielkiego Mistrza Orderu Św. Stanisława, który to zakon charytatywny wtedy sprywatyzował, zrzekając się prezydentury i wycofując z polityki, jak wynikałoby ze źródeł).
Niektórzy twierdzą, że Sokolnicki zrobił to dla kawału, gdyż słynął on z poczucia humoru. Inni — że to był służbowy manewr. Na uwiarygodnienie wyborów super-agenta CIA, Lejby Kone, na prezia “niepodległej” Polski w 1990 r. trza było pozorować oddanie urzędu przez przeciwnika komuny —  prezia na uchodźstwie. Zaś na przyszłościowy przypadek, w jakim znaleźli się obecnie popisdzielce (kompletna dezaprobata przez naród), pojawi się znikąd “zbawiciel” Blechu 2.0, Hrabia Potocki i wszystko pozostanie koszer. Służby miały do 19 lat, by obmyśleć i wdrożyć prezydencką “nominację bis” dalekiego kuzyna Sokolnickiego, Potockiego. W międzyczasie lud zapomni, że oni obaj zrzekli się roszczeń do urzędu prezydenta w 1990 r.
Potocki wiedział, że Sokolnicki zrzekł się prezydentury, a mimo to 19 lat później przyjął nominację od Sokolnickiego, dziedziczoną rodzinnie, wg Potockiego. Autor biografii Sokolnickiego zauważa w przypisie nr 17W tej sytuacji zgoła kabaretowo brzmi oświadczenie Jana Zbigniewa Potockiego, który powołując się na sukcesję uzyskaną od umierającego Sokolnickiego ogłosił się kolejnym Prezydentem Rzeczypospolitej (na Uchodźstwie).
Po śmierci Sokolnickiego w 2009 r. rzecznik Potockiego poinformował prezydenta Kaczyńskiego, iż „hr. Potocki oświadcza”:

1) z dniem śmierci Sokolnickiego ostatecznie zostały rozwiązane powołane przez niego rządowe struktury i nie będą one wybierane w przyszłości; 2) „szanując porządek prawny i wolę Narodu Polskiego w pełni honoruje wybranego w demokratycznych wyborach Prezydenta R.P. w Warszawie” i 3) podjął „starania w celu przekazania Urzędu Prezydenta R.P. na Uchodźctwie Prawowitemu Prezydentowi w Polsce”.

Zatem Potocki uznał koniec prezydentury RP na wychodźstwie z chwilą śmierci Sokolnickiego i nie zamierzał konkurować z wybranym przez naród prezydentem. Czemu więc przedstawia się jako prezydent Polaków w sukcesji II RP?! Robiący wRealu24 były podoficer policji Kamil Całek, bez sprawdzenia podstaw prawnych do roszczeń Potockiego ani masońskiej otoczki Sokolnickiego, nazywa Hrabiego zacny, znamienity. Wylewa krododyle łzy nad tysiącami kwiatu młodzieży polskiej skazanej na śmierć w Powstaniu Warszawskim przez tenże rząd na uchodźstwie, którego kontynuator „zacnie” siedzi przed nim w studio! Wojtek Olszański z kamratami omówił tę hańbę wystarczająco jasno, tylko wRealu24 nie wiedzom…
Zacny prezydent zna się na sprawach
Hrabia Potocki zarzuca mi, że nierozróżniam spraw. Popatrzmy jak on rozróżnia. Przede wszystkim, odszkodowania za zniszczenie Warszawy nie są oddzielnym rozdziałem w całości  szkód wyrządzonych Polakom przez najazd hitlerowski. Ale są łatwym łupem dla żydłactfa, będąc na łasce walcowanych waac samożydowyh. Potocki wymienia sumę zbyt niską: 880 mld $ (min. 7:20).  Za każdy milion zabitych Warszawiaków należy się rzędu 5 BILIONÓW ojro, przy ok. 5 mln ojro wartości życia ludzkiego w planowaniu w UE. Nawet nie wiemy, ilu Warszawiaków (ani obywateli II RP w skali całego państwa i Polonii) zginęło wskutek II wś.! Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski
A gdzie zniszczenia materialne, psychiczne? I od kogo należą się odszkodowania Polakom, Panie Hrabio? Twierdzę, że od prawnych następców ż-banksterii i syjusiów okresu II wś.: Wall Street, City of London, Izrael i światowe organizacje syjonistyczne. To ich poprzednicy odurnili Niemców do obu wojen światowych i do dzikiej ludobójczej nienawiści do ż/Żydów i Słowian…
Potocki mówi o rekompensacie Warszawiakom za poniesione szkody. Nic nie wiem, by on czy jego poprzednicy na uchodźstwie kontaktowali się z moimi rodzicami, którzy stracili wszystko w Warszawie (matka) i Wilnie (ojciec). Oboje nie żyją od lat, podobnie jak większość Warszawiaków ocalałych z II wś. Jestem prawowitym spadkobiercą, a nic a nic nie przyszło od Potockiego czy jego radców prawnych. Ponadto, nie życzę sobie, żeby uzurpator spod ciemnej masońskiej gwiazdy występował w moim czy rodziców imieniu o odszkodowania wojenne.
Potocki bredzi też o żydłactfie. Zaklina się, że nic nie ma do Żydów, należą im się odszkodowania, wszak przecierpieli swoje w II wś. Czy Polak Potocki nie wie, że wspóplemieńców wymordowali w Szoa żydobanksteria i ich syjoniści, a większość restytucji ląduje u następców tych morderców?
Masoński charakter sekty z biskupem Sokolnickim 
Wyświęcony 27.5.1983 przez ówczesnego prymasa brytyjskiej gałęzi Apostolskiego Kościoła Episkopalnego (AKE), Sokolnicki służył jako za-ca arcybiskupa AKE i zarazem jako biskup ds. Polonii. Po jego śmierci i ku jego pamięci, AKE ustanowił 2 medale za dobroczynność im. Biskupa Juliusza Nowiny-Sokolnickiego.
Jako prawosławny pytam, a katolik zapewne mi przyklaśnie. Co to za biskup bez seminarium, bez teologicznego wykształcenia wyższego i praktyki wiary np. w środowisku monastycznym. W prawosławiu hierarchą nie zostaniesz bez stażu religijnego w monastyrze.  A do tego aktywny polityk z wysokiej urzędowej półki, bo podobno prezydent narodu na uchodźstwie! AKE wymaga, by kandydat na biskupa miał  znaczny staż posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.
AKE, niewielka międzynarodowa sekta (USA, W. Brytania, Włochy, Argentyna, Australia), przyznaje swe założenie przez masonów i bliskie stosunki z masonerią. Oto artykuł po polsku z witryny AKE:
1
2
Źródło: “Wolnomularz Polski” Zima 2017/2018, nr 73. Artykuł reprodukowany na portalu AKE. Wstęp Wójtowicza wymienia masonów, Brooksa i Plummera, założycieli Apostolskiego Kościoła Ewangelicznego w USA. UGLE = Wielka Zjednoczona Loża Anglii. Dolna część artykułu jest tłumaczeniem tekstu z portalu AKE.
.
AKE miał w 2016 r. 6200 wiernych (w tym 1000 uczęszczających świątynie), 250 kapłanów, 200 świątyń, 10 szkół religijnych z 800 uczniami i 90 nauczycielami. Finansów, wydatków ani wpływów charytatywnych nie podano. Strona główna AKE podaje status zwolnienia podatkowego w USA i W. Brytanii.

Winieta portalu Apostolskiego Kościoła Episkopalnego. Kolaż symboli religijnych prawosławia bizantyjskiego a nie chaldejskiego, które miało swój wyrazisty odmienny styl. Napisy w językach obcych Chaldejczykom: greka i angielski.
.
Chaldeansoftheprovinceof Mardin.JPG Chaldejscy katolicy, XIX wiek. Etnicznie, starożytna podgrupa Asyryjczyków, semitów w płn. Iraku, Iranie, płd. Turcji i Syrii. Wyodrębnieni w XVI w. w wyniku schizmy od prawosławnego Kościoła Wschodu, tj. pięć wieków po schizmie rzymsko-katolickiej od prawosławia. Języki chaldejski neo-aramejski, asyryjski, neo-aramejski, turoyo. Językiem liturgicznym Chaldejskiego Kościola Katolickiego jest syriacki, tj. dialekt jęz. aramejskiego z okolic Edessy (obecnie Turcja). Ich liturgia zapisana jest w alfabecie syriackim.
 
.
Mnie prawosławnego oburza nadużycie symboli mej wiary przez AKE, sekty założonej przez masonów dopiero w XX w. Wolnomularze, masoni, iluminaci dali się zaprząc w wielowiekowe niszczenie chrześcijaństwa, czego finałem są zalew nachoćcami, farsa watykańska i haniebne sponiewieranie wiary, religii i kultury Białych przez żydomasonów u władzy.
Witryna AKE oświadczajesteśmy Gałęzią Kościoła Wschodniego, toteż legalną gałęzią Kościoła Powszechnego, którego Symbolem Wiary jest apostolska, wschodnia wiara, a którego Porządek wywodzi się poprzez Episkopalną Sukcesję ze starożytnego wschodniego episkopatu, powiązanego z pierwotnym Kościołem Wschodu, Apostołami i Panem naszym, Jezusem Chrystusem. — Przewielebny Arthur Wolfort Brooks (1889-1948); założyciel Apostolskiego Kościoła Episkopalnego

Witryna rości dalej: Apostolski Kościół Episkopalny (Święty Wschodni Apostolski i Katolicki Kościół Prawosławny), założony w 1925 r. i uznany przez Statuty Stanu Nowy Jork w 1932 r. jest autonomicznym i zupełnie niezależnym kościołem chrześcijańskim wiążącym dziedzictwo Chaldejskiego Kościoła Katolickiego, którego jest przedłużeniem, z tradycyjnym anglikanizmem. Jest więc jednym ze starszych oddzielonych czy “trwających” ciał anglikańskich obecnie istniejących, jedną z niewielu społeczności utworzonych bez podziału czy rozłamu w innym ciele kościelnym.
AKE zowie się święty, uzurpując tradycje religijne z Ziemi, po której stąpał Jezus Chrystu… z kultury chaldejskiej, która Go wyznała jako jedna z pierwszych w świecie. Jeśli chcą kontynuować tradycje chaldejskie, czemu nie podporządkują się współczesnej Cerkwi narodowej, zbliżonemuj do prawosławnych poprzedników katolickich Chaldejczyków? Autonomiczny i zupełnie niezależny kościół  to po prostu sekta, która myli katolicyzm z bliskowsch. prawosławiem i miesza je z anglikanizmem — wyznania sobie wzajemnie jak pięść do nosa, w wyniku podziałów i niszczeniu chrześcijan, do czego przyłożyła się żydomasoneria.
Sekta nie pogodzi pierwiastka katolickiego z prawosławnym (pierwotny Kościół Wschodu), bo katolicyzm zmienił dogmę prawosławną, m.in. wprowadził nowe bóstwo — papieża, którego AKE nie uznaje. Nie da się też rozwiązać przepychanek wewnątrz AKE ws. odłączenia frakcji katolickiej z anglikanizmu. AKE pozostanie przystanią dla grup niezrzeszonych, zaparkowanych  przez historię, czy osieroconych, np. oczekujący narodowej monarchii, prawosławni rojalistyczni Białorusini, figurujący jako stowarzyszeni unią personalną poprzez prymasa AKE.
Zamiast uznanej przynależności do którejś z chrześcijańskich wspólnot z episkopalną sukcesją bez zastrzeżeń, AKE cytuje świecką władzę w Nowym Jorku jako podstawę swego autorytetu. Masoni i inni członkowie sekty ubliżają Apostołom wciągając Ich w swą nazwę, podając swą historię i misję w sposób budzący kontrowersje i wątpliwości.
Czemu to ma służyć?
AKE proklamuje misję ekumeniczną: działać jako ośrodek ponownego połączenia chrześcijaństwa. Szczytny cel, ale czy możliwy wg proroctw biblijnych wobec żydomasońskiej realki coraz bliższej NWO.  Czy chaldejski emigrant z Syrii dołączyłby do AKE, czy do własnego katolickiego Kościoła Chaldejskiego albo np. do prawosławnego asyryjskiego, gdzie miałby znany sobie język i kulturę, bez “jurysdykcji” Watykanu skorumpowanego przez moce, które wywołały straszną wojnę w jego ojczyźnie?
Co oferuje AKE katolikowi rzymskiemu, np. polskiemu emigrantowi: Nie mamy żadnej potrzeby, aby rzymscy katolicy przestali chodzić do własnych kościołów i nie doradzamy im tego. Są jednak przypadki, że ktoś może nie móc całkowicie poddać się Stolicy Apostolskiej z różnych powodów duchowych czy doktrynalnych. Wtedy AKE oferuje udzielanie sakramentów, zgodnie z watykańskim kanonem 844(2).
Dla przeciwników SW I i II byłoby to nawet atrakcyjne, jako że AKE nie uznaje odstępstw synodalnych, gdyż są niezgodne z wiarą i praktyką kościoła niepodzielonego przez pierwsze tysiąc lat po Chrystusie. […] Jesteśmy integralną, historyczną częścią Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła. Nie wywodzimy się ze schizmy i nigdy celowo nie staraliśmy się oddzielić od Stolicy Apostolskiej. Naszą Wiarę stanowi niepodzielny Kościół – prawdziwie Powszechny – bez wprowadzonych błędów czy dodatków. Uważamy prymat Papieża za honorowy a nie oznakę władzy, zgodnie z prawoslawnym stranowiskiem sprzed 1054 r. [Schizma KK od prawosławia – pb] Nadal poważamy Papieża i modlimy się zań jak i za Stolicę Apostolską, aby skruszyła się za swe błędy i powróciła  do ortodoksyjnej Powszechnej wiary i praktyki, umożliwiając w końcu nasze ponowne połączenie.
Przetłumaczyłem prawidłowo słowo ang. Catholic na Powszechny. Anglojęzyczny czytelnik polski ma jednak tendencję rozumieć to jako katolicki, co nieuważnego może zachęcić do AKE. Ale to nie dla katolika, któremu papiestwo jest święte. Również nie dla prawosławnego — czemu nie dołączyć do którejś z cerkwi narodowych? Ich parafie są na Zachodzie w większych miastach, służąc emigracji, a coraz częściej katolikom i in. wyznawcom, szukającym powrotu do wczesnego obrządku i doktryny chrześcijańskiej.
AKE wabi katolika przypominając sukcesję wyświęceń poprzez katolicki Kościół Chaldejski: Choć konsekrację Antoine Lefberne, źródła naszych wyświęceń kapłańskich, zatwierdził Kościół Chaldejski (i nadal to uznaje), to wykonał ją Patriarcha Chaldejski bez mandatu z Watykanu. Toteż nasze święcenia uważane są za ważne lecz nielegalne wg tradycyjnego rozumienia prawa kanonicznego KRK. Ważne lecz nielegalne — skąd my to znamy z Potockim i Sokolnickim?
W przypadku Polonii uznającej Sokolnickiego i jego rzekomego prezydenckiego sukcesora, Potockiego, może sekta AKE ma służyć wpływom masońskim poprzez legendę “biskup Sokolnicki”?
Potocki dumny, że jest z tym światkiem Sokolnickiego powiązany “dziedziczną sukcesją”?
Jak Potocki stanie przed narodem polskim, w części katolickim, dla którego obce i wrogie są ezoteryka, idee anglikanizmu i masonerii, nie mówiąc o piłsudczyzmie i sanacji, z których historii, tradycji i “prawodawstwa” chciałby Potocki skorzystać, by dojść do władzy?
Szemrani “chrześcijanie” to jest ta mistyczna arystokracja, z którą obgaduje nasze sprawy narodowe przy kawie? To dzięki nim ma spadek, który wydaje rzekomo na walkę prawną o mamonę i wolność dla nas? Polacy stracili wszystko, majątki rodzinne, wolność… a ci „zacni możni” jakimś cudem zawsze nadziani i hasają wolni po ż-banksterskim świecie rzekomo im wrogim…
Promując się, Potocki podpiął się pod osoby i grupy patriotyczne i „alternatywne”. Nie mam wątliwości co do patriotów jak Olszański, Międlar i Zięba, ale Potocki i jego prowadzący zagrali na nosie Polakom, wykorzystując te zasłużone autorytety (mniejsza o ich błędy doraźne, kto jest bezbłędny?) do promocji hiper-agenta wpływu i potencjalnego kandydziora na nadchodzące wybiury. Dzieje się to akurat w czasie dokumentnej kompromitacji kaczyzmu i złudy popisdzielnej w ogóle.
Mają nas za aż takich debili, że połkniemy bez kwestionowania tę super-ustawkę polityczną dla użytecznych idiotów. Nas nie kupicie obiecankami-cacankami z repertuaru materializmu złotych krzyży na obżydliwych wstęgach, ani datkami na nasze rzeczywiście patriotyczne youtuby, bo one uległy zniszczeniu, a przetrwały agenturalne.
Dla nas, tylko Prawda jest ciekawa. Z Niej popłynie, co się nam należy. Reszta to jak mówimy w Kanadzie — bullshit! szanowny :))) panie hrabio Potocki.

++++++++++++++++++++++++

Wątek dyskusji mejlowej

On Saturday, November 4, 2017 7:45 AM, Piotr Bein:
Panie JZHR Potocki
Czego dotyczy Pana mejl? Jedyny materiał poniżej kwalifikujący się pod miano paszkwilu to artykuł Trzcińskiej, z którym nic nie mam do czynienia.
Żądam uzasadnienia potwarzy, jakobym był zdrajcą Polski.
Nie mieszkam w Polsce, podobnie jak miliony Polaków-patriotów.
Kim Pan jesteś, że „dysponujesz” czyimś miejscem zamieszkania?
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
On Wednesday, November 1, 2017 4:33 PM, Jan Potocki <jan.potocki@interia.pl>:

 
Szanowny PANIE.
Tacy jak Pan tak pisząc nie zasługują na odpowiedz.

Ale z treści tego paszkwila wynika że Pan nie jest Polakiem i nie 
rozróżnia spraw tak piszą Ci którym Naród Polski zwłaszcza
teraz przeszkadza w likwidowaniu Polski.
Pan winien opuścić Polskę i opuścić Polskę i udać się do swojego
kraju bo w Polsce dla takich podłych ludzi miejsca nie będzie.

Pozdrawiam i żegnam Jan Zbigniew HR. Potocki

 

Od: „Piotr Bein”
Do: „Otylia Zigman”; Agnieszka Scigaj@sejm.pl; jaroslaw.kaczynski@sejm.pl; „Królikowski jacek”; „Prof. W. Julian Korab-Karpowicz”; „w.sawicki”; norbert.kaczmarczyk@sejm.pl; „Konrad Daniel” podziemnatv@gmail.com; „Maria Kogowska”; maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl; „Rózaniec Pompeja”; „Józef Bizoń”; sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl; „Gm4. Sekretariat”; sekretariat@tv-trwam.pl; „Eugeniusz Sendecki Sendecki”; „Dariusz Kosiur” ; „Edward Maciejczyk”; jan.potocki@interia.pl; michal.potoczny@senat.pl; „Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski” ; „Polska Racja Stanu”; „Wiesław Kaźmierczak”;
Wysłane: 15:53 Środa 2017-11-01
Temat: Re: NIEJAKI HRABIA. ADEPT JAN ZBIGNIEW POTOCKI-KRYSTYNA TRZCIŃSKA-NEon24,pl i JEGO WIELKI MISTRZ>JULIUSZ NOWINA-SOKOLNICKI………….
korekta: przeoczyła
od kilku dni edytory yahoo i wordpress połykają mi litery

On Wednesday, November 1, 2017 7:48 AM, Piotr Bein:
Trzcińska zdaje się przoczyła słonia w składzie porcelany: prosorka Korab-Karpowicza buhaha
On Tuesday, October 31, 2017 6:00 PM, Otylia Zigman <zotylia@yahoo.com> wrote:
CUCHNĄCA  SPRAWA………..JAK  WSZYSTKO…….. BEZ  WSTYDU I  HONORU………
On Tuesday, October 31, 2017 2:4 2 PM, Piotr Bein:

Trzcińska zaliczyła z rozpędu Olszańskiego do masonerii bo on jest w zw. jaszczurczym :)))

On Tuesday, October 31, 2017 11:46 AM, Otylia Zigman: Niejaki hrabia. adept Jan Zbigniew Potocki – Krystyna Trzcińska – NEon24.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

12 comments

Comments are closed.