Życzę udanego marszu tryumfu żydłactfa, z ich pachołkiem Judą na czele rabów Polin

Piotr Bein 10..11.2018

Użytecznym idiotom myślącym, że 100 lat temu Polacy odzyskali niepodległość, żydłactfo zasygnalizowało swym zwyczajem z siedziby nowego właściciela Polaków, jakie będzie następne 100 lat — Gaza Północ:
Jojne Daniels oznajmia hebrajską wersję znaczka na wspólną rocznicę niepodległości

Sto lat temu Polacy jak inne narodowe żywioły wyzwoleńcze wypełnili żydłacki plan rotszyldziaków:
Burzyć mocarstwa, imperia, cesarstwa stojące na drodze do NWO… Bez utraty kontroli nad nimi, następnie rozbierzemy “narodowe” państwa odnaradawiając je w uniach kontynentalnych, które połączone w Jeden Rząd z Jedną Armią, Bankiem i Religią, będą naszym NWO.
Parafraza powyższa na podst. naukowego opracowania: Judeocentrycy i masowe zbrodnie
Dziś, sytuacja jest podobna w tym sensie, że naród mający nadzieję wstąpić na ścieżkę wolności i suwerenności jest znów tak manipulowany, że widoki są coraz mniejsze. Mamy pierwsze od 9 lat przejęcie Marszu przez żydłacką prawicolewicę:  Marek Matecki: Dlaczego nienawidzą marszu, czego się boją?
Nawet gdyby jakiś element wyzwoleńczy ostał się, szybko i nachalnie idzie 5G = totalna kontrola mózgów, emocji, zachowań… a po tym  Transhumanizm, czyli Od-człowieczenie Człowieka: 5G bramą do transhumanizmu
O odwrócenie uwagi od takich epokowych zagrożeń — dla narodu i dla każdego z osobna — też chodzi w ruchawkach socjotechnicznych, SzPanie Ględziarzu Narodowy i konsumenci jego sieczki. Polin nie jest jedynym przypadkiem tego na świecie: Wybiury i manipulacje demonkratyczne w USraelu i w Polin
Życzę udanego MNN = Marszu Nieziszczalnej Niepodległości, tj. tryumfu żydłactfa, symbolicznie z ich pachołkiem Judą Obłudą na czele.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/