[2017] Judeo-Ukraina: inwazja rozpoczęta! Wg planu, 18 mln żydowskich imigrantów z całego świata do końca 2022

Judeo-Ukraina – inwazja rozpoczęta!
2.2.2017
Przekład-skrót Piotr Bein 23.11.2018
Skryty, przemilczany przez ściervomedia projekt rozpoczął się na pocz. 2017 r, przybyciem z Hajfy do portu Odessa osadników pod przywództwem Igora Berkuta, uważanego w Izraelu za Mosziacha Ben Josefa. [mosziach = mesjasz, zbawiciel. — pb]

Grupa składająca się ze 183 żydowskich pionierów przybyła na Ukrainę z Hajfy ażeby na żyznej ziemi płd. Ukrainy położyć pierwszy kamień pod fundament „Niebiańskiej Jerozolimy” – wg rosyjskiego portalu. Zapewne następny będzie Krym.
Wg Berkuta, dyrektora zakładania głównego siedliska światowego żydostwa na terytorium 5 płd. obwodów Ukrainy, do 2017 r. Nowa Jerozolima stanie się ogniskiem pomyślności i rozwoju żydowskich osadników, opartym na technologiach 7. układu gospodarczego (patrz wideo poniżej). Potrzebne środki i technologie podarują największe żydowskie banki i korporacje.
Niebiańska Jerozolima to oidpowiedź na prognozy Henry Kissingera i śp.  palestyńskiego proroka Szejka Jassina, że już w l. 2022-2025 życie Żydów w Izraelu nie będzie możliwe z powodu agresywności muzułmanów, naturalnych anomalii i Armagedonu.
Pionierzy Berkuta przygotowują infrastrukturę do przyjęcia  Żydów. Rozlokowanie pierwszych 100 tys. z nich w obwodach Odessa, Dniepropietrowsk, Zaporoże, Cherson i Nikołajew nastąpi do połowy 2018 r.
Do końca 2022 r. ma przybyć 6 mln Żydów z Izraela i ponad 12 mln z Rosji, USA i UE. Po oficjalnej proklamacji w ramach decentralizacji państwa, rządy Nowej Jerozolimy przejdą na 12-osobową Radę Protektorów.
[Trzeba przetłumaczyć filmiki poniżej.]

Igor Berkut: Ukrainie wystarczy 5 mln mieszkańców, pozostałych utylizować:

Do upadku Ukrainy pozostało 3 do 12 lat:

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

11 comments

Comments are closed.