Powikłania mentalne stręczyciela scypionek i szrajbusa Lecha Muchy na wPrawo.pl

Piotr Bein, 13.12.2018
Współpracownik wPrawo.pl skopał już tematy szczepień i Niepodległości. Nieustraszenie po krytyce ocenzurowanej na forum przez Naczelnego Redaktora, goni za sławą na grzbiecie przednich dziennikarzy i publicystów wPrawo.pl Jacka Międlara.
Dziś poszerza grafomanię na pojęcie faszyzmJest zupełnie bez znaczenia, że oskarżani o faszyzm nie mają z faszyzmem nic wspólnego, że określenie to często pasuje znacznie bardziej do tych, którzy je rzucają i że ci, którzy się takim oskarżeniem posługują, o jego prawdziwym znaczeniu wydają się nie mieć zielonego pojęcia.
Bezmyślnym szrajbusem (chałturowe szrajbowanie omnibusa) jest sam Mucha. Pojęcie faszyzm i pochodne ukuło żydłactfo pod koniec II wś., by dyskredytować włoski narodowy ruch, który nic nie miał wspólnego (poza salutem rzymskim) z horrorem syjożydohitlerowskim. Włoscy faszyści m.in. chcieli zlikwidować dyktat ż-banksterski. Mucha zaproponuje to premierowi Polin, zobaczymy czy wspomni Moraw-icek faszyzm w odpowiedzi.
Pojęcie faszysta przydało się do dyskredytacji pozostałości po żywiole narodowym po II wś., by czasem goje nie wpadli na pomysł włoski. Tak przetrwał ten użydeczny termin do naszych czasów w ż-sterowanych “lewacko” – “prawackich” przepychankach. Ściervomedia i politykiery nurzają się w tym jak świnie w gnoju, rzadko który znając etymologię i prawdziwy sens faszyzmu.
Wg szrajbusa Muchy,  włoski faszyzm pasuje do lewaków, którzy walczą o ideały bankstera Sorosa, a w ogólności ż-banksterii, dla której “węgierskie” zbrodnicze żydzisko ścigane prawnie w wielu państwach jest chłopcem na posyłki globalnie. Prawacy nie prostują zmyły pojęciowej, bo grają do tejże bramki w pozorowanej “dialektyce” prawica-lewica. Ustanowiła ją ż-masoneria iluminacka w 2-ej połowie XVIII w. z polecenia rotszyldziaka w projekcie NWO. Tyle o korzeniach “politycznego spektrum” w rjewolucyji “francuskiej”, od której demon-kracja zaczęla zastępować ustalony rozsądek polityczny
Wg szrajbusa Muchy,  obrzucani dziś epitetem faszysta nie zasługują na to. Otóż nie! Zasługują jak najbardziej, bo to właśnie narodowcy chcą uwalniać swe narody z jarzma i okupacji banksterskiej.
Mucha bredzi też o demonkracji: W zależności od potrzeb „demokracja” polegać będzie albo na tym, że należy pójść za głosem większości, albo na tym, że należy szanować zdanie odrębne dowolnej mniejszości. Apjać, są to “potrzeby” jednej i tej samej stajni władzy: prawica-lewica żydłackiej zmyły dla gojów, świecy dymnej na nieustannie pogłębiane zniewalanie banksterskie. Ż-banksteria nie przechodzi jednak na klawiaturę temu, wbrew pozorom, poprawnemu politycznie autorowi.
Mucha rację ma jedynie co do symptomu pozornej władzy. Dzierżą ja dla banksterii globalnej i filii “krajowych” typu Bnai Brith Polin miejscowi namiestnicy i szabas-goje, o których rozpisuje się Mucha: ten cyrk […] służy tylko i wyłącznie utrzymaniu władzy w wąskim gronie. Dla Muchy, to dopiero się klaruje kumatym jak on:  jak się coraz częściej wydaje. Ile lat upłynie zanim i on się oświeci? Potem ile lat na wykucie przeciw-środków, wyłonienie odpowiednich przywódców, wypracowania zgranego globalnego kontr-ataku przez Ludzkość?
Dalej, Mucha dywaguje na litanie objawów ww. powierniczego banksterskiego betonu popisdziel-i-rządź. Np. wymienia proces Gadowskiego (jednego z niewielu naprawdę niezależnych dziennikarzyBUHAHA) kontra wydawnictwo Axel Springer żydłackiej własności. Tj. syjonisty chorego hasbarnie na rusofobię, Gadowskiego, przeciw globalistycznej hasbarni zagnieżdżonej w Judeodojczlandii.
Kompletny ignorant scypionkowy, de facto nieświadomy agent ż-farmacki, Mucha widzi największy problem KneSSejmu w braku przeciwdziałania mediom, a nie w ludobójczych ustawkach. Jakby ściervomedia nie były czwartą władzą — takoż żydłacką…
Mucha wychodzi z paradygmatu zżydłaconej władzy: Przymus, pod bardzo wieloma postaciami  […]  prawo do przemocy, a co najmniej do przymusu wobec obywateli… Mucha ma rację, lecz z blokadą mentalną: każda władza, w całej historii ludzkości, sprowadzała i nadal sprowadza się do tego, że pewna grupa ludzi, sama nie produkując żadnych dóbr, ma prawo do ich odebrania producentom. 
Otóż nie w całej historii! Patologiczna władza charakteryzuje systemy autorytarnego rządzenia przez organa państwowe, religijne (lub ich fuzję jak w islamie) czy mafijne. W Polin mamy kombinację wszystkich trzech typów władzy — pozornej, bo wszystkie podlegają globalnej klice żydłackiej.
Typowa osada słowiańska, brak wyróżnienia rezydencji przywódcy
Ościenni wrogowie poobalali tradycyjne struktury rządzenia się plemion polskich. Konkurować i w końcu zniewolić nie mogliby w inny sposób. Chrystianizacja zlikwidowała plemienny system samorządzenia się — wiec. Kwestie dot. ogółu społeczności omawiała starszyzna i przywódcy, a później uzgodnienia te przedstawiano wszystkim wolnym ludziom do szerszej dyskusji. Wykopaliska osad słowiańskich, w tym na terenie Polski, nie znajdują śladów lepszych rezydencji dla przywódców plemiennych ery przed chrystianizacją. Pałace możnych i biskupów pojawiły się po chrystianizacji, w miarę umacniania władzy kościelno-świeckiej. Bardziej wyczerpująco pisze o tym expert słowanowierczy Andrzej Szubert.

Gród po-chrystianizacyjny: lepiej bronione rezydencje władców świeckich i kościelnych, a na 1-ym planie za niższymi murami biedniejsze, gorzej chronione domostwa poddanych

Wskutek m.in. krystianizacji, plemiona nordyckie też zatraciły swe funkcje plemiennego samorządu — ting, tj. zgromadzenie wolnych mężczyzn . Funkcja ta przetrwała w nazwach nordyckich parlamentów (np. duński Folketing).

Germański ting, rysunek na podst. rzeźby na Kolumnie Marka Aureliusza (193 rok) 
Gdy po-chrystianizacyjne instytucje władzy gojów, takie jak monarchie, imperia i carat stanęły na drodze do NWO, żydłactfo podważyło je. Najpierw użyło żywioły narodowe do obalenia ww. w okresie I wś. Powstałe “niepodległe” państwa narodowe oplotły natychmiast pajęczyny uprzednio przygotowanych instytucji. Jedną z nich była demokracja parlamentarna, zapoczątkowana w ż-rewolucji “francuskiej”.  Itd. aż do dnia dzisiejszego, niezmiennie rządzonego przez żydłacką klikę banksterską.
Dziś najbliższe samo-stanowieniu, samorządowi ludu i tzw. demokracji bezpośredniej są w Europie koncepcje polityczno-filozoficzne słowiańskich rodzimowierców oraz zarządzanie niektórymi kantonami w Szwajcarii przez Landsgemeinde, tj. zgromadzenie ludowe.
Mucha i o tym nie wie. Kolejną demagogią kończy wykład o rzekomo nieuniknionej przemocy i wyzysku w rządzeniu: Tak musi oczywiście być, ponieważ brak władzy to anarchia, znacznie gorsza od tego usankcjonowanego wyzysku i przymusu. W pospolitym tego słowa znaczeniu, Panie Mucha. Anarchia to też alternatywa do dyktatury demokracji. Zamiast charyzmatycznej starszyzny i mędrców, ale również bez przemocy i wyzysku typowych dla hierarchii demon-kracji,  anarchia oferuje bezpaństwowy, a-hierarchiczny twór bez prawodawstwa, gdzie miejsce instytucji rządowych biorą woluntarne struktury i prawo zwyczajowe, bez żadnych liderów czy przywódców.
Panie Mucha, wszystko co Pan pisze znane jest patriotom, a pojętni młodzi pojmują na poziomie gimnazjum. Proponuję jako test użyteczności dla narodowego medium wPrawo.pl (naszego medium, a nie Pana i Jacka Międlara!): niech Pan opracuje artykuł o strukturze i mechanizmach decydencko-wdrożeniowych żydłackiej kliki globalnej, od samej góry do poziomu narodowego np. w Polin. To byłaby pożyteczna Pana robota, ruszyłaby nieruch narodowy na nowe tory myślenia strategicznego i globalnie.
Nie zdążymy przed terminem zalania świata przez 5G, tj. technologią niezbędną do  masowego sterowania mózgami, wdrażaną docelowo do ok. roku 2025 – 2030.  Zanim Mucha się połapie w tematach równie “skomplikowanych” co szczepionki, faszyzm i demonkracja, będzie już podłączony do globalnej SztucznejInteligencji pod kontrolą żydłacką.
Panie Redaktorze Naczelny Jacku Międlar. Nie stać nas na to, aby głąby intelektualne prowadziły świadomość narodu w swoim własnym tempie poznawczym. Potrzebujemy do tego najlepszych z najlepszych, wtedy byłaby szansa wyprzedzić plany na 5G i skontrować skutecznie.
+++++++++++++++++++++
16.12.2018
Jacek Międlar odparł na krytykę artu Muchy, do której przyłączył się Markusl:

Markusl W pelni sie zgadzam z Panem Piotrem odnosnie charakterystyki Pana Muchy. Mam tylko nadzieje , ze z jakiegos powodu on musi tu „tworzyc” i Pan Miedlar nie ma na to wplywu. Natomiast dopuki ludzie mysla nad tym co czytaja to nic im nie grozi bo z jego madrosci tylko smiac sie mozna…
  1. Jacek Międlar Nikt mi nic nie narzuca. Zachęcam do dyskusji! Po to publikujemy teksty z innym spojrzeniem na sprawy.

Odparłem:

Panie Jacku, polityka redakcyjna popierająca publikacje anty-narodowe (stręczenie szczepionek) i dezinformacyjne ws. systemowych (państwo, władza, niepodległość, wolność) mija się z pro-narodowym charakterem wPrawo.pl i zadedykowanej, antysystemowej działalności wyzwoleńczej naszego Jacka Międlara.
“Inne spojrzenie” mamy po dno oczodołów — w ściervomediach i papce politykierskiej. Uświadomieni użytkownicy wPrawo.pl nie potrzebują obrazy inteligencji, a pozostali — robienia sobie kefiru pod sufitem.
Zachęca Pan do dyskusji, ale:
1. Wykasowano parę moich komentów pod poprzednim artem Muchy, mimo że nie łamały żadnej znanej mi netykiety.
2. Mój przyjaciel słowianowierca Andrzej Szubert mejluje, że link do jego krytyki bież. artu Muchy nie wszedł tutaj na forum:
https://opolczykpl.wordpress.com/2018/12/16/zamordyzm-i-wyzysk-marzenia-miedlarowego-kato-prawicofca-muchy/
Nie będę zapewne odosobniony jeszcze raz prosząc Pana o uwzględnienie powyższych. To podniesie jakość i oglądalność witryny, a Panu przysporzy dalszej chwały charyzmatycznego przywódcy czułego na głos ludu, któremu Pan aspiruje przewodzić.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/