Wiemy co jest źle, ale nikt jeszcze nie wypisał skutecznej recepty

Piotr Bein, 17.12.2018
Interpretacja najnowszych dziejów Polaków wg narracji po-PRLowskiej.
Wyzysk przez sowietów blednie wobec ż-zniewolenia i ludobójstwa narodu (masowa emigracja a imigracja obcych, praca śmieciowa płaca głodowa, masowe bezrobocie i bezdomność, antynarodowe preferencje rządu dla obcych, zhańbienie pamięci i honoru narodu, GMO, szczepienia obowiązkowe bio-bronią, chemizacja żywności, wody, powietrza, “medycyna” rockefellerowska, mikrofalowanie komórkami i doświadczeniami obcych agentur na polskich “królikach doświadczalnych”).
Parę nieścisłości, utwierdzających powszechne dogmy:
– “Uzyskanie” niepodległości wysterowała ż-banksteria wielu narodom, realizując plan NWO: użyć żywioły narodowe do obalenia mocarstw i imperiów, na rzecz państw narodowych przeznaczonych później do odnaradawiania (czego jesteśmy świadkami), by tworzyć kontynentalne unie. One ostatecznie połączą się pod Jednym Rządem Światowym w NWO: https://piotrbein.net/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/
– W Międzywojniu rządziła obca agentura, żydobanksteria przejęła bankowość — podbój “wyzwolonych” gojów. Pizducki nawet nie był obecny przy “cudzie” 1920, a żołdaki sowieckie nie były wyszkolone na apetyty ż-sowieckich politruków. II RP wyszkoliła i uzbroiła żydłackich terrorystów (spadkobiercą jest Betar w III RP), by wystraszali Żydów z Europy do Ziemi Świętej i czyścili Ją etnicznie dla chazarskich aszkenazych w rotszyldowskim projekcie w Palestynie. Probierzem lojalności narodowej rządu były “Zaleszczyki” pośród zaplanowanego rozgardiaszu obronnego. Media łgały jak dziś za ż-interesami: https://www.youtube.com/watch?v=J24TJ6Aj4DA
– Nie używać zmyłkowych “państwowych” identyfikacji. Pakt III Rzesza – ZSRR to pakt żydłacko-żydłacki. Obie strony sterowane przez ż-banksterię.
Z braku wiedzy, płonność oburzenia na system, jak u in. aspirantów do przywództwa wyzwoleńczego. Bez definicji problemu, systemu nie naprawisz. Nie pokonasz systemu, wchodząc w atrapy demokracji zakotwiczone w betonie, w tym farsy wybiurcze — bez koordynacji z globalną rodziną narodów ujarzmionych, bez sojuszu z mniej zniewolonymi (muzułmanie umiarkowani i Świat Słowiański). Narodowcy i pozorni anty-systemowcy kończą w betonie trzymając się koryta.
Panie Wojciechu, wiemy co jest źle, ale nikt jeszcze nie wypisał skutecznej recepty. Musi Pan przekonać, że ma inny plan. Żydłactfo, nawet gdyby obalone w Polin, wejdzie z globalnych folwarków w obcych mundurach lub innych garniturach. Odbierze tymczasowo przechwyconą władzę szabas-gnojom i cwaniakom w-szawskim.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/