Co "zawdzięczamy" Coudenhove-Kalergiemu: zaciapacenie Europejczyków i rządy żydłackie

++++++++++++++++++++++
Piotr Bein, 18.12.2018
Coudenhove-Kalergi przyczynił się do sciapacenia Europejczyków. Tłumaczę specjalnie dla wPrawo, Panie Jacku, na podst. angielskiego tłumaczenia ze źródla włoskiego.
Dzięki wstawiennictwu Winstona Churchilla, eksluzywnie żydowskiej loży Bnai Brith i głównych mediów typu New York Times, plan Kalergiego przyjmuje rząd USA. Później CIA podejmuje się dokończenia projektu.
W książce «Praktischer Idealismus», Kalergi pisze iż mieszkańcy przyszłych “Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą Ludem Starego Kontynentu, tylko pewnego rodzaju pod-ludźmi, produktem krzyżowania ras, stadem wielonarodowościowym bez żadnej jakości, dla elit u władzy łatwo sterowalnym.
Kalergi proklamuje obalenie prawa do samostanowienia, następnie eliminację narodów poprzez etniczne ruchy separatystyczne i masową migrację. Aby Europą mogły sterować elity, chce on zmienić ludzi w jednolitą masę rasową, krzyżówkę Czarnych, Białych i Azjatów:

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy stopniowo znikną wskutek eliminacji przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, przyszła rasa euroazjatycko-negroidalna zastąpi różnorodność ludów i osób. Zamiast zniszczyć judaizm europejski, poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny Europa wbrew swej woli udoskonaliła i wyedukowała tych ludzi, do przyszłego statusu narodu. Nie jest niespodzianką, że naród, który wymknął się z Jarzma Getta, stał się duchową arystokracją Europy. W ten sposób współczująca opieka z rąk Europy stworzyła nową rasę arystokratów. Stało się to gdy europejska arystokracja feudalna upadła wskutek emancypacji Żydów [z powodu działań w Rewolucji Francuskiej]

Żaden podręcznik nie wymienia Kalergiego, lecz jego idee legły jako przewodnie zasady UE. Podstawą wszelkiej polityki wymierzonej w ochronę mniejszości jest zasada, że Europejczycy mają być wymieszani z Afrykanami i Azjatami, celem zniszczenia naszej tożsamości i utworzenia jednej rasy mieszańców. Nie z żadnej humanitarnej przyczyny, tylko wg dyrektywy wydanej przez bezwzględny Reżim knujący największy w dziejach genocyd. Nagrodę Europejską im. Coudenhove-Kalergi otrzymują co dwa lata ci Europejczycy, którzy wybili się promowaniem tego zbrodniczego planu, np. Angela Merkel i Herman Van Rompuy.
Podżeganie do tegoż genocydu jest też podstawą ciągłych apeli ONZ żądających przyjmowanie milionów imigrantów, aby zaradzić niskiej dzietności w UE. Wg raportu ze stycznia 2000 r. w «Population division» (ONZ, Nowy Jork) czytamy poniżej tytułu “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” (Zamiana poprzez imigrację: rozwiązanie na malejącą i starzejącą się populację): Europa potrzebować będzie 159 mln imigrantów do 2025 r.
Skąd taka dokładność w rzekomo nie-spiskowym planie? Na pewno małą dzietność da się odwrócić za pomocą odpowiednich pociągnięć w poparciu rodzin. Równe jasne, że domieszka obcych genów nie chroni naszego dziedzictwa genetycznego, tylko umożliwia jego zanikanie. Jedynym celem tych środków jest kompletna zmiana naszej rasy, przeistoczenie nas w grupę bez narodowych, historycznych i kulturowych więzi. Słowem, polityka wg planu Kalergiego nadal jest podstwaą oficjalnej polityki wymierzonej w genocyd Ludów Europy, poprzez masową imigrację.
B. dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia, G. Brock Chisholm nauczył się lekcji Kalergiego: “Ludzie wszędzie muszą ograniczyć liczbę urodzeń i promować mieszane małżeństwa (międzyrasowe), aby wytworzyła się pojedyncza rasa w świecie, którym rządzić będzie centralny rząd.”
=== koniec tłumaczenia ===
Dodam, że to nie Kalergi urodził totalitarne plany unijne ani NWO, tylko rotszyldziaki dużo wcześniej. Kalergi napatoczył się i jak zwykle rotszyldziaki zaprzęgli go do swej roboty, smarując tryby mamoną gdzie i kiedy należy, np. poruszyli globalną machinę Bnai Brith i podległych im iluminatów.
W erze Kalergiego, amerykański geostrateg Robert Strausz-Hupe napisał w Geopolitics (1942): “Wiele państw zostanie połączonych w kilka dużych grup. Ale w każdej z nich jeden naród kontrolujący strategiczną sferę będzie rządził pozostałymi”.
Obaj panowie nie wyssali z palca idei żydowskiego zarządzania i dominacji. Amschel Bayer Rothschild pisał w planie NWO w drugiej połowie XVIII w., a Talmud nie ukrywa, że po przyjściu Mosziacha (talmudycznego Zbawiciela) światem rządzić będą Żydzi.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/