Polaków dyskusyja Świąteczna

 

Józef Kamycki: Witam serdecznie. Ta notka tylko częściowo nawiązuje do czasu świątecznego: https://nikander.neon24.pl/post/146939,bunt-sie-rodzi-moc-truchleje
Pozdrawiam świątecznie

.
PB: Myślałem, że nie da się przystąpić do sekty judaizmu ani do Żydów świeckich bez zbadania pochodzenia przez rabinów… np. mąż Żydówki nie dostanie statusu żydowskiego w Izraelu, nawet jeśli przeszedłby na judaizm — przypadek sprzed x miesięcy, mam na blogu. Inaczej, goje przez małżeństwo stawaliby się udziałowcami “Ziemi Obiecanej” i szybko by jej zabrakło aby obdzielić miliardy gojów. Nawet dla swoich braknie tam miejsca: Judeo-Ukraina – inwazja rozpoczęta! Wg planu przybyło już 100 tys. Żydów z Izraela, ma być 18 mln z całego świata do 2022 r.!

Ponadto, “niekoszerni” ż/Żydzi (Sefardyjczycy, etiopscy żydzi, Samarytanie) są dyskryminowani w Izraelu przez Chazarów.
Zdecyduj się: ziemia żydowska wg chazarskich żydocentryków, czy palestyńska… Na tej zasadzie przekrętna sekta podpierając się pismami rzekomo świętymi (np. Biblia Scofielda podrobiona przez syjonistów) może rościć prawa do dowolnego szmatu ziemi. Dlatego większość państw nie uważa, że to jest ziemia żydowska, stąd większościowe rezolucje ONZ od 1948 r. przeciw wysiedlaniu tubylców, osadnictwu syjonistów i ich zbrodniom w Palestynie
Palestyński punkt widzenia poniżej, z nim się zgadzam w zasadach. Przetłumaczyłem do opracowania o kolejnej chucpie po Jedwabnem, Kielcach… przygotowywanej na “Polaków wspólników Hitlera” w zw. z hałaśliwą rewizją historii powstania w Getcie Warszawskim i nowego muzeum w W-szawie na temat.
Podtrzymuję: Betlejem na ziemi palestyńskiej a nie żydowskiej… chyba że mówisz z judeocentrycznego punktu. — pb

Tożsamość narodowa Palestyńczyków
Wg judeocentryków, Arabowie powstali przeciw Żydom w Palestynie w l. 1920-ych w reakcji na syjonizm, niwecząc pojednanie.  Nacjonalizm palestyński zaczął się w 1834 r. długo przed realizacją syjonistycznego projektu Rotszyldów w Palestynie — rewoltą chłopską przeciw podatkom egipskim i poborze do wojska. Narodowość tworzą wspólna tożsamość kulturowa, zbiorowe doświadczenia, etniczność i poczucie przywiązania do ziemi lub ciągłe zamieszkanie. Roszczenia Żydów do Palestyny polegają na związku religijnym, opowiadaniach z Biblii Hebrajskiej i niedawnym zamieszkaniu. Natomiast palestyńska tożsamość jest konkretna: nieprzerwane zamieszkanie i kontakt ze swą ziemią.
Ziemia palestyńska widziała wzloty i upadki cywilizacji i kultur: kanaanejska, izraelicka, asyryjska, babilońska, perska, grecka, bizantyjska, wyprawy krzyżowe, islamizacja, imperium osmańskie, aż do władzy brytyjskiej. Wywyższenie jednej z ww. i na tej podstawie wyrzucanie terrorem z domów  do obozów to fundamentalizm religijny i pogwałcenie praw człowieka. 
Narracja syjonistów mówi o powrocie Żydów, a historia Palestyny i DNAświadczą o ludzie, ktory pozostawał na swej ziemi przez wieki, przyjmując judaizm, potem chrześcijaństwo, na koniec islam. Palestyńczycy to Arabowie przeważnie sunniccy. Sporą grupę stanowią arabscy chrześcijanie, a małe — Druze i Samarytanie. Żydzi stanowili niewielką mniejszość przed utworzeniem Izraela w 1948 r. Definicja Palestyńczyka zawsze obejmowała rozmaite religie i sekty, a Izrael jest ekskluzywnie dla Żydów. 
Karta Palestyny z 1968 r.definiuje Palestyńczyka a-religijnie na podst. języka i zamieszkania: narodowość Araba, który do 1947 r. na codzień mieszkał w Palestynie, bez względu na to czy eksmitowany stamtąd czy pozostający tam. […] Żydzi którzy na co dzień mieszkali w Palestynie do początku inwazji syjonistycznej będą uważani za Palestyńczyków. Do Karty dodano w 1998 r. zapis o prawie Izraela do istnienia.
Palestyńska tożsamość narodowa nie bierze się z niczego i wzmacnia się wobec ataku na ludność.  Palestynę zmieciono z mapy w 1948 r. i Palestyńczyków bezustannie Izrael prześladuje, grabi i masakruje. Problemem nie jest koncepcja narodowości tylko to, że Palestyńczykom odebrano podstawowe prawa istnienia w pokoju, wolności i równości na ziemi ojców.

.
Andrzej Szubert: Biblijny “naród wybrany” nie był wspólnotą etniczną a religijną – jego “członkiem” – izraelitą/żydem – był każdy wyznawca judaizmu. Semici nie będący wyznawcymi judaizmu nie byli żydami. Odstępców od judaizmu nie uznawano więcej za żydów. Natomiast każdy konwertyta na judaizm stawał się członkiem “narodu wybranego” –  czyli wspólnoty religijnej – i przez to nabywał prawa do “ziemii obiecanej” i do uznawanie jej za swoją. Stąd są wśród żydów białi, żółci, brązowi i czarni. Dopiero w XIX wieku na fali sekularyzacji i rodzących się nacjonalizmów w Europie pojawił się i nacjonalizm żydowski nie wiążący bycia żydem z byciem wyznawcą judaizmu. Tak wymyślono naród żydowski we współczesnym pojęciu, o czym pisał Szlomo Sand. Od wtedy Żyd nie musiał być żydem, wystarczyło że poczuwał się do żydowskiej tożsamości.

Tak więc obecnie nie gra roli, czy Żyd jest żydem – a więc wyznawcą judaizmu  – czy nie i jakie ma korzenie. Jest Żydem i ma prawo do jego “ziemi świętej”. Natomiast Palestyńczycy, w myśl ideologii judaizmu, jako muzułmanie nie mają prawa do “ziemi obiecanej”. I nawet gdy rabini przyznają, że Palestyńczycy są potomkami biblijnych żydów – przez konwersję na islam wg wykładni judaizmu utracili tożsamość żydowską a przez to utracili i prawo do “ziemi obiecanej”. W Izraelu żyje nawet garstka żydów mesjanistycznych. Tym odmawiane jest prawo obywatelstwa żydowskiego.
Wiem że to jest totalnie popieprzone, jak wszystko zresztą w judaizmie i jego klonach, ale tak właśnie jest. Potomkowie chazarskich konwertytów na judaizm są Żydami. A potomkowi biblijnych żydów – Palestyńczycy – już nie.

.
PB: Ravage napisał —Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą.

Jaka to “żydowska” Ziemia Święta… Ziemia Semitów Palestyńczyków, kradziona krwawą przemocą syjonizmu Chazarów udających Semitów.
Przed judaizmem, narodzeniem Chrystusa i konwersją na chrześcijaństwo, panowało tam ichnie pogaństwo. Kanaanejczycy byli poganami przed przybyciem Hebrajczyków. Żydowska ziemia dopiero  od czasów syjonizmu rotszyldowskiego 2 wieki temu. Przez wieki wszyscy Semici żyli tam jako tako w zgodzie — żydzi, chrześcijanie, muzułmanie,
Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. 

:))) “Nasi” znaczy chazarscy: Rotszyld i jego szrajbus Ravage. “Nasza ziemia” to na pewno nie Bliski Wschód! Tyle mają ci świeccy Chazarzy do Palestyny i judaizmu, co Szubert do mandarynizmu. Jezus Chrystus podsumował ich załganych bezbożnych protoplastów faryzejskich: syny diabła.

Chazarscy manipulatorzy — jak ich rabiniczni poprzednicy z talmudycznego terroru —  cynicznie wykorzystują religie narzucone instytucjonalnie — od judaizmu poprzez chrześcijaństwo po islam i odpryski póżniejsze jak luteranizm, świadkowie Jehowy, chrześcijaństwo syjonistyczne i wahabizm.
Wykorzystują zreligijnione ludy na tych samych zasadach, co rabini terroru utrzymywali władzę nad trzódką żydowską — patrz Izrael Szahak Żydowskie dzieje i religia… Z tego wywodzi się terror rewolucji “francuskiej”, bolszewickiej, potem ż-sowietyzmu, syjo-hitleryzmu i “chińskiego” zamordyzmu. Ten ostatni żydłactfo konsekwentnie rozszerza głobalnie, zaprzęgając kitajców do czołowej roli w instalacji 5G: 5G bramą do transhumanizmu.
Rekordy pobił syjonizm — pozornie świecka ideologia, kontynuująca (z udziałem “lubawiczerów” postawionych przez syjonistow za wymordowancyh przez siebie chasydów chazarskich pochodzących z Lubawiczi w XVIII-wiecznej Rosji. Przedwojenni lubawiczerowie byli przeciwni kolonizacji Palestyny i wszelkiej państwotworczości. Wg ich wiary mają czekać rozproszeni w Diasporze na przyjście Mosziacha (Zbawiciela), żyjąc wśród obcych.
Rabini terroru talmudycznego, jak inni władcy w historii ludzkości używali mechanizmów hormonu oksytocyna do wywoływania nienawiści do “wroga” i strachu przed zagrożeniem egzystencji przez “obcego”. Kontynuują to władcy świata, ż-banksteria. Patrz codzienne nagłówki w ściervomediach. Z 5G to przełomowa w dziejach zmiana jakościowa. Zbędna będzie manipulacja pośrednia:
propaganda o “wrogu” – wydzielanie oksytocyny – pożądana reakcja wysterowana na “wroga”. Będziemy bezpośrednio sterowani sygnałami 5G do mózgu i ciała.
.
.
Henryk Swół: Szanowny Panie Andrzeju. Dzięki Panu ostatnio zwykle siebie i moich przyjaciół zapytuję:
 • czy mieliśmy swoich  przodków żyjących  ponad 2 000 lat temu;  ponad 10 tys. lat temu; …. ?
 • w jakiej kulturze, cywilizacji, religii i zwyczajach Oni żyli  ?
 • czy powinni być potępiani i wytępieni jako poganie ?
 • co ja i Ty dziedziczymy od tych naszych  pogan, od  tego ciągu kochających i wychowujących nas Mam i Ojców, i jakim jestem ich  synem/córką –  ich miłości i ich trosk i losu?
z serdecznymi życzeniami  i ukłonami
Zdrowych i Miłych i Rodzinnych Świąt  pragnę życzyć  oraz  lektury       załączonej.
Serdecznie zapraszam – chociaż na chwilę i chociaż dla treningu – na wieczorne darmowe, audiowizualne ( wszyscy widzimy się wzajemnie, rozmawiamy), grupowe (mogą być nawet kilkusetosobowe) rozmowy lub wykłady lub sejmiki …. – Polaków i Słowian, Rodaków i Kresowian i Sybiraków ( brak Ich nam ! ) – ze wszystkich kontynentów – codziennie w skype od godziny 20.30 i zwykle najwięcej nas po godz. 22.00 ( bo poranek w Australii )  i do północy ( bo wtedy w New York i Chicago są  już  zwykle po powrocie z pracy )         u:     henryksw
PS.Wielkie dzięki za OLBRZYMIĄ paczkę. Nie pozwolili mi nawet poczytać w p. 139 na ul. Podwale, ale obiecali niezwłocznie wysłać.
.
Andrzej Szubert: I mamy kolejną rację najmojszą, wg Mateusza. Który na dobitkę chyba pomylił daty i święta. Szczodre Gody, zawłaszczone jako żydogenne tzw. “boże narodzenie” pomylił z Jarymi Godami czyli żydogenną tzw “wielkanocą” i domniemanym “zwartwychwstaniem” Joszue.

Mateuszu – żydowski idol wierzących teraz się “rodzi”. “Zmartwychwstać” ma na wiosnę. Tu przypomnnę, że jego “zmartwychwstanie” zerżnięto z kilku pogańskich mitologii, w których bóstwa solarne po śmierci “zmartwychwstawały” trzeciego dnia.
Odwoływanie się do żydowskiego idola i jego “zmartwychwstania” to ślepa uliczka. Wmawiano te bajki mieszkańcom kraju nad Wartą, Wisłą i Odrą, przez tysiąc lat, mamiono ich “marchewką” zbawienia (kijem było wiekuiste potępienie) aby strachem przed piekłem trzymać je za pysk. Wracać do tej zgranej żydogennej płyty naprawdę nie ma sensu. Budujmy Polskę na rozumie, wiedzy a nie na żydowskich wymysłach i żydo-krystowierczej mitologii. Bo nic z tego nie wyjdzie…
Podejrzewam, że Mateusz, przy całej jego wiedzy o globalizmie nie wie, czym jest krystowierstwo, a o czym pisał biograf Rothschildów:

Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak zadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.
Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.
Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!
Jak to uczyniliśmy? Nieomal przez przypadek. Prawie dwa tysiące lat temu daleko w Palestynie nasza religia zaczęła popadać w rozkład i materializm. Handlarze zawładnęli Świątynią. Zdegenerowani, samolubni kapłani skorumpowali naszych ludzi i obrastali w majątek. Potem wyłonił się młody patriota-idealista, który obiegał teren nawołując do odnowienia wiary. Nie miał on zamiaru ustanowienia nowego kościoła. Tak jak inni prorocy przed nim, jedynym jego celem było oczyścić i  rewitalizować starą wiarę. Zaatakował kapłanów i wyrzucił handlarzy z świątyni. To spowodowało konflikt z panującymi stosunkami i jego filarami, które podtrzymywały ten stan. Władze rzymskie, które okupowały państwo, obawiając się rewolucyjnej agitacji jako politycznej akcji zamierzającej do pozbycia się ich, zaaresztowały go, przeprowadziły sąd i skazały go na śmierć przez ukrzyżowanie, co było normalna forma egzekucji w tych czasach.  Zwolennicy Jezusa z Nazaretu, głównie niewolnicy i biedni robotnicy w swoim smutku i zawiedzeniu, odwrócili się od świata i stworzyli braterstwo biernych pacyfistów. Dzielili pamięć swojego ukrzyżowanego lidera i żyjąc w komunie. Byli oni po prostu nowa sekta w Judei, bez siły i przyszłości, nie pierwszą i nie ostatnią.
Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian ta nowa sekta stała się widoczna. Patriotyczny Żyd imieniem Paul lub Saul zrodził ideę powalenia rzymskich mocy przez zniszczenie dotychczasowych morale rzymskich żołnierzy przez doktrynę miłości i nie stawiania oporu, która to głosiła mała sekta żydowskich chrześcijan. Stał się on apostołem Gentiles ( Gentile – nie obraźliwa nazwa nie-Żydów w przeciwieństwie do „goim”. przyp.- ww.) który to dotychczas był jednym z najbardziej aktywnych i prześladowanym członkiem grupy. Wykonał swoja prace tak dobrze, ze w ciągu 4 wieków wielkie imperium, które podporządkowało sobie Palestynę razem z połową świata, stało się ruiną i prawo które wyszło z Syjonu stało się oficjalną religią Rzymu.
To był początek naszej dominacji w świecie,  tylko początek.(…)
Koniec  jest jeszcze bardzo daleko. W dalszym ciągu panujemy nad wami. (…)

Nie będzie Polski wolnej z Polakami zniewolonymi duchowo jakimiś nadjordańskimi wymysłami. Niech ci z Państwa, którzy nadal jeszcze wierzą w żydowskiego “zbawiciela”, zastanowią się podczas katolickiej wigilii i świąt nad tym, o czym pisał Ravage.
Czy i do czego potrzebujemy żydowskich idoli, żydowskiego “zbawiciela”, który jeśli z czegokolwiek zbawia, to z rozumu.

.
Mateusz Jarosiewicz: Hej hej! Nie byłoby dyskusji między Polakami gdyby nie okładanie się wzajemne swoimi racjami i najracjejszami 🙂 Czy to nie jest tak, że zawsze wszystko co nowe i wartościowe buduje się na gruzach? Nawet w życiu?

Dlatego życzę nam wszystkim, żeby mimo naszych przeróżnych najracji udało się zbudować od nowa coś wartego uwagi i zachodu. Niech ten symbol Chrystusa Zmartwychwstałego – nawet jeśli dla niektórych z nas jest tylko metaforą, a nie faktem – będzie momentem zastanowienia się nad naszą immanentną bezradnością wobec przygnębiającej i pełnej bólu egzystencji. W niej to Jego zbawienie objawia się wbrew wszelkiej logice i poznaniu. Oznajmione jest ono potłuczonym, zrezygnowanym i pogrążonym w cierpieniu jego towarzyszom i przyjaciołom.
Mimo obietnicy pogrążeni byli w mroku. Może też szukali winnych i rozpamiętywali dobre czasy. Wpierw kobiety, później Jan i Piotr uwierzyli. Tak bardzo też nam dziś jest trudno uwierzyć w Dobry Los, w Nową Szansę.
Niech więc ona przyjdzie wbrew zwątpieniu i wszelkiej logice.
Temu nam bracia wszystkim życzę 🙂    — Ahoj
.
Andrzej Szubert: A mnie ciekawi, czego się Jasio Fasola Sposób naćpał. Kurdi, takich “ziół” jeszcze nie jarałem, a też bym chciał przeżyć taki odlot…
Nadal myśli Jasio, że w drodze farsy wyborczej dorwie się i on do knessejmowego koryta. “Akcję wyborczą” (AWS) już raz mieliśmy w historii. Tyle że tamta była agenturą okupanta i dlatego wygrała. Jasio odgrzewa stare cuchnące kotlety.
Wspomniał Jasio o -izmach i (błędnych) ideologiach. A czy -yzmy też to nich zalicza? Na przykład katolic-yzm, który nie tylko nie uratował Rz’plitej w XVIII wieku przed upadkiem, ale był zań odpowiedzialny. Ten -yzm należy także odrzucić.
Czy do chlubnych kart naszej historii zalicza Jasio:
 • wielowiekowy ucisk feudalny, pańszczyzna i zniewolenie ogromnej większości poddanych, pozbawionych wszelkich praw,
 • brutalne tłumienie powszechnych buntów antykościelnych i antyfeudalnych w I połowie XI wieku,
 • współpraca z krzyżakami w podboju i eksterminacji Jaćwingów i ludów pruskich,
 • rozbicie dzielnicowe,
 • warcholstwo i sobiepaństwo szlachty,
 • rozbiory Rzeczypospolitej,

“Rozwój cywilizacji lacińskiej” w państwie Piastów wywłaszczył i wpędził w nędzę i poddaństwo masy ludu, chłopów stanowiących co najmniej 70 % mieszkańców. Także w miastach dominowała aż do upadku Rz’plitej biedota, a żebraków było więcej niż bogatego mieszczaństwa. Dobrobytem cieszyła się tylko garstka wybrańców świeckich i pasożytniczy “łaciński” kler. I nie zapominajmy o brutalnej kolonializacji ziem ruskich przez polskich możnowładców i kk, czego efektem były wielokrotne bunty i powstania kozackie.
I o jaki poszanowaniu godności każdego człowieka nawija Jasio Fasola? Na przestrzeni całego okresu przedrozbiorowego chłopstwo traktowane było przez elitę jak bydło robocze, mieszczanie jak śmieci.
I gdzie Jasio Fasola widzi dumny naród? Bo ja widzę ogłupiony naród i garstkę “dumnych” ignortantów nie mających pojęcia o historii, żyjących “łacińską” mitologią i propagandą minionej “chwały”.
Chciałby też zobaczyć, jak by wyglądało spotkanie z udziałem przedstawicieli ponad 8000 obywatelskich komitetów wyborczych. Do końca świata nie uzgodniliby niczego. Bo często gdzie dwóch Polaków, tam trzy pomysły na Polskę. No i trzeba by było powiększyć knessejm z 460 foteli do ponad 8000 foteli, aby z każdego komitetu wódz mógł się załapać.
Demokracja towarzyszyła naszm przodkom przez tysiąclecia. Niestety została zniszczona i zastąpiona brutalną dyktaturą  przez Piastów i kler. A ta szlachecka, powstała gdzieś na przestrzeni XV i XVI wieku była farsą demokracji – bo 90 % mieszkańców było z niej wyłączonych. A z 10 % uprzywilejowanych i tak szlachecka biedota, gołota, za kilka groszy sprzedawała własne głosu każdemu płacącemu żywą gotówką. Później i arystokracja, choć za znacznie wyższą opłatą, sprzedawała się obcym. A kraj stał się miejscem nieustającej anarchii, rokoszy, konfederacji, wojen domowych i powstań.
Nasi przodkowie 100 lat temu niczego nie udowodnili – byli rozbici na wiele partii. stronnictw i tak naprawdę w czasie I wojny św. nawzajem sobie przeszkadzali. Największą jej tragedią dla Polski było to, że niejeden Polak walczący w mundurze któregoś z zaborców ginął z rąk rodaka walczącego w szeregach innego zaborcy. Jedności nie było i po tym, gdy niepodległość spadła na Polskę. Zabójstwa pierwszego prezydenta II RP nie dokonali wszak kosmici.

Jasio – podeślij mi te zioła, których się najarałeś, nie bądź żyła. Ja też kurdzi chciałbym mieć taki odlot…

.
PB: zapomnieliście o “powiecie” największym: Polonii — powinni być jej reprezentanci w ruchu oddolnym, proporcjonalnie do liczebności na całym świecie

i niech was wciórności z tą cywilizacją łacińską — jako Polak się z nią NIE utożsamiam, tym bardziej jako “żyd” ożydzony przez Sposoba :))
bo nie toleruję szowinizmu ani poniżania bliźniego
jestem Polakiem z kultury polskiej, cywilizacji bizantyjskiej wg konecznych banialuk 🙂
Wszystkiego najlepszego na Święta Bożego Narodzenia!
Szczodrych Godów!
Wesołej Chanuki!
Szczęśliwego Ramadanu!
.
On Sunday, December 23, 2018, 2:32:32 PM PST, jan.sposob <[email protected]> wrote:
Szanowni Państwo, Siostry i Bracia Polacy
W dniu 16 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Partii Normalny Kraj i Konfederacji Na Rzecz Reform Ustrojowych,  kolejne spotkanie organizacyjne Wspólnej Akcji Wyborczej Polaków. Akcji będącej procesem wyłonienia nowych, autentycznie pro-polskich przedstawicieli do Parlamentu, dla których podźwignięcie i rozwój Narodu Polskiego jest najwyższym dobrem.
Uważamy, że Wszystkie dotychczasowe wybory sprowadzały się do głosowania na tzw. „jedynki” i inne „miejsca biorące”, namaszczane przez szefów partii. Taka ordynacja wyborcza – będąc wadliwą już w samych swych założeniach – umożliwiające medialne manipulacje społeczeństwem, czy ustawianie sondaży przedwyborczych, sprowadzają Suwerena do roli biernego obserwatora, a w rezultacie głosowania na „mniejsze zło”. 
Tak utrwalił się partyjny system nadzoru nad Narodem Polskim, a wytworzona podczas obrad przy „Okrągłym Stole” kasta polityczna, nie reprezentuje interesów Naszego Narodu a jedynie zaspokaja swoje własne potrzeby. Co gorsza, w tym dążeniu, do swojego prywatnego dobrobytu, kasta ta – często świadomie a czasem także nieświadomie –jako obca agentura wpływu, realizuje cele obcych żywiołów (przede wszystkim zachodnich) kosztem Polski i Polaków.
W tak zdiagnozowanej sytuacji, nie widzimy innej alternatywy, jak tylko utworzenie jednej, wspólnej, ponadpartyjnej, listy wyborczej i oddolne wyłonienie zupełnie nowej, polskiej elity do zarządzania państwem: Państwem suwerennym, niepodległym, realizującym zasady wolności osobistych i ideę Dobra Wspólnego. Wychodzimy z założenia, że Polska nie jest ani prawicowa, ani lewicowa; nie jest miejscem krzewienia wszelkich –izmów, czy innych błędnych (jak pokazała historia) ideologii. Polska to nasze wartości, utrwalone wielowiekową kulturą materialną i duchową naszych przodków, zapisaną na chlubnych kartach historii. Polska, to także działka na globusie, o wyjątkowych zasobach naturalnych oraz kuźnia talentów naukowych, którzy za przykładem Mikołaja Kopernika, Mari Curie-Skłodowskiej i wielu innych dokonywali przełomowych w skali światowej odkryć. Polska, to wreszcie miejsce, które dzięki rozwojowi cywilizacji łacińskiej budowało swój dobrobyt nie na zbrodniach i agresji, ale na poszanowaniu godności każdego człowieka. Jesteśmy dumnym (mającym ku temu powody) i licznym Narodem, rozsianym po całym świecie. Pora więc zadbać o własny dom.
Nasza Akcja Wyborcza chcąc zachować autentycznie oddolny charakter, jest otwarta dla każdej Polki i Polaka, którzy w sercu i duszy czują odpowiedzialność za przyszłość swoją, swojej rodziny i bliskich. Dla każdego jest miejsce w tym wspólnym dziele, tworzenia fundamentów Normalnego Kraju, na miarę naszych potrzeb i ambicji – nowoczesnego państwa w XXI wieku.
Analiza ostatnich wyborów samorządowych pokazała, że Polacy oczekują takiej przemiany. W wyborach do rad gminy powstało ponad 8000 oddolnych obywatelskich komitetów wyborczych.  To na te komitety wyborcy oddali w skali całego kraju 57% ważnych głosów w wyborach do rad gminnych! Natomiast główne partie otrzymały znacząco niższe poparcie: PiS – 20,7%, PO/Nowoczesna – 12,5%, PSL – 4,7%, SLD – 2,7%. Niech te dane zmotywują nas wszystkich do takiej aktywności, by te wyniki przełożyły się na sukces wyborczy naszej wspólnej listy wyborczej.
 
Przyjęliśmy również kardynalne zasady naszej Akcji Wyborczej:
 1. Wyborcy wyłaniają takich kandydatów na listy wyborcze, którzy gwarantują godne reprezentowanie ich w Parlamencie, kierując się ich wiedzą fachową, kompetencjami, uczciwością i postawą moralną.
 2. Kandydaci na listy wyborcze powinni reprezentować wszystkie powiaty, co przybliży nas do idei pełniejszej reprezentacji narodu i odpowiedzialności za swoje decyzje przed wyborcami.
 3. Kandydat podpisuje Kontrakt Wyborczy ze swoim Komitetem, zobowiązujący go do realizacji konkretnych przyjętych obietnic przedwyborczych.
 4. Ostateczny kształt list wyborczych i kolejność kandydatów zostanie ustalona w drodze prawyborów z udziałem wszystkich osób, aktywnych w organizacji wyborów.

Apelujemy tą drogą do wszystkich Polek i Polaków o aktywny udział w naszej akcji, która po wyborach do PE, naszego Parlamentu oraz wyborach prezydenckich, zakończy się w 2020 roku. Niech ten czas stanie się autentycznym świętem polskiej demokracji, tej demokracji, która towarzyszyła naszym przodkom od zarania dziejów.

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i nikt nie powinien czuć się zwolniony z obowiązku wobec własnej Ojczyzny, niezależnie od tego, gdzie obecnie rzuciły go losy. Wobec obłudnej propagandy masowych, polskojęzycznych mediów, jedynie rzetelna rekomendacja, przekaz idący z ust do ust, tzw. „pocztą pantoflową” może trafić do odbiorcy, który już więcej nie powinien stać przed dylematem, że nie ma na kogo głosować.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech w tej atmosferze rodzinnej wspólnoty, nie zabraknie też życzeń dla pomyślności naszej Ojczyzny, a przy świątecznym stole niech umilkną polityczne swary, będące w istocie sztucznym podziałem. Polska jest jedna, jesteśmy silni jednością Narodu, co 100 lat temu, udowodnili nasi pradziadowie, stawiając sobie za cel odzyskanie suwerennej Polski.
 
                                        Podpisali

                                               Jan Sposób,

                                               Dorota Maksymowicz-Czapkowska,

                                               Wiesław Lewicki

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/