Rabin Michael Dov Weissmandl: Dziesięć pytań do syjonistów

.

Dziesięć pytań do syjonistów

Rabin Michael Dov Weissmandl, dziekan Nitra Jesziwa i autor książki Min Hametzar 

(Publikacja przez autora w 1948 r. wielokrotnie przedrukowana)

tłumaczyli Ola Gordon i Piotr Bein (dolne ćwierć tekstu)
1.    Czy to prawda, że w 1941, jak również w 1942, niemieckie gestapo oferowało wszystkim europejskim Żydom tranzyt do Hiszpanii, gdyby zrzekli się wszelkiej własności na terenie Niemiec i okupowanej Francji; pod warunkiem, że:
a.    nikt z deportowanych nie wyjedzie z Hiszpanii do Palestyny,
b.    wszyscy deportowani wyjadą z Hiszpanii do USA lub kolonii brytyjskich, i tam pozostaną,
c.    wpłacą wymaganą opłatę 10 tys. dolarów za rodzinę na konto Agencji, płatną w chwili przybycia rodziny na granicę z Hiszpanią, po tysiąc rodzin dziennie .
2. Czy to prawda, że przywódcy syjonistów w Szwajcarii i Turcji otrzymali tę ofertę w pełnym zrozumieniu, że Palestyna jest wyłączona jako miejsce docelowe deportowanych, jak uzgodniono między gestapo i muftim.
3. Czy to prawda, że odpowiedź przywódców syjonistycznych była negatywna i zawierała następujące uwagi:
a.    JEDYNIE Palestyna może być miejscem docelowym dla deportowanych,
b.    europejscy Żydzi muszą poddać się większemu cierpieniu i śmierci w porównaniu z innymi narodami po to, by zwycięzcy alianci zgodzili się na powstanie „żydowskiego państwa” po zakończeniu wojny,
c.    żaden okup nie będzie zapłacony.
4. Czy to prawda, że ta odpowiedź na ofertę gestapo udzielona została z pełną świadomością, że jej alternatywą będzie komora gazowa.
5. Czy to prawda, że w 1944 r. w czasie deportacji węgierskich złożono podobną ofertę, która uratowałaby wszystkich węgierskich Żydów.
6. Czy to prawda, że ta sama organizacja syjonistyczna ponownie odpowiedziała na tę ofertę (po tym jak komory gazowe pochłonęły miliony Żydów).
7. Czy to prawda, że w czasie najbardziej wzmożonych mordów, 270 członków brytyjskiego parlamentu zaproponowało ewakuację 500 tys. Żydów z Europy, by osiedlić ich w brytyjskich koloniach, co wynegocjowali dyplomaci z Niemcami.
8. Czy to prawda, że ta oferta została odrzucona przez syjonistów z uwagą „tylko do Palestyny”.
9. Czy to prawda, że brytyjski rząd przyznał wizy dla 300 rabinów i ich rodzin umożliwiające im wyjazd na Mauritius przez Turcję. Przywódcy Żydowskiej Agencji nakazali sabotaż tego planu, dodając uwagę, że plan był nielojalny wobec Palestyny, a 300 rabinów razem z rodzinami powinno być zagazowanych.
10. Czy to prawda, że w trakcie wspomnianych wyżej negocjacji, Chaim Weitzman, pierwszy „żydowski mąż stanu” oświadczył: najbardziej wartościowa część narodu żydowskiego już jest w Palestynie, a żydzi mieszkający poza jej granicami nie są tak ważni.  Kohorta Weitzmana – Greenbaum, nawet wzmocnił to oświadczenie mówiąc: jedna krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie.
Są jeszcze dalsze podobne pytania do tych ateistycznych degeneratów znanych jako „żydowscy mężowie stanu”, ale niech odpowiedzą na tych dziesięć pierwszych.
Ci syjonistyczni „mężowie stanu” z wielką zdolnością przewidywania, chcieli skończyć 2 tys. lat boskiego nakazu Żydom uległości o politycznej posłuszności. Ofensywną bojowością rozpalili ogień antysemityzmu w Europie i zdołali ukuć więzy nienawiści do Żydów między nazistowskimi Niemcami i krajami sąsiednimi.
To są „mężowie stanu”, którzy zorganizowali nieodpowiedzialny bojkot Niemiec w 1933 r., tak szkodz;iwy Niemcom jak atak muchy na słonia. Za to przyniósł nieszczęście Żydom w Europie. Kiedy Ameryka i Anglia żyły w pokoju z wściekłym psem Hitlerem, syjonistyczni „mężowie stanu” zaniedbali jedyną wiarygodną metodę odpowiedzialności politycznej; poprzez bojkot doprowadzili przywódcę Niemiec do wściekłości. I wtedy, po najsmutniejszym okresie w dziejach Żydów, ci syjonistyczni „mężowie stanu” zdołali omamić biednych uchodźców, by żyli w głodzie i demoralizacji, oraz by odmawiali wyjazdu do wszystkich innych miejsc z wyjątkiem Palestyny, z jedynego powodu – by budować państwo syjonizmu.
Żydowscy “mężowie stanu” podżegali i nadal podżegają rozgoryczoną młodzież żydowską do niepotrzebnych wojen przeciwko światowym potęgom jak Anglia, oraz przeciwko setkom milionów Arabów.
I  ci sami “mężowie stanu” syjonizmu beztrosko pchają świat do nowej wojny światowej, obracającej się całkowicie wokół Ziemi Świętej.
Syjonistycznych przywódców nie obchodzi to, co może przytrafić się żydowskim mieszkańcom Palestyny, Półwyspu Arabskiego, Europy czy USA. Wzmagający się antysemityzm w zachodnim świecie jest owocem ich „umiejętności kierowania państwem”.
Pod pozorem „miłości do Izraela”, syjonistyczni „mężowie stanu” zbałamucili wielu Żydów, by dewocję do Tory zastąpić dewocją do nikczemnika, który stworzył syjonizm. Warto tu powiedzieć, że Herzl rozwiązanie problemu żydowskiego upatrywał w konwersji. Kiedy dowiedział się, że nie jest akceptowana przez Żydów, wykombinował syjonizm jako zadowalającą alternatywę!

Wgląd w historię ujawnia, że tenże typ “męża stanu” sprzeciwiał się wezwaniu proroka Jeremiasza, aby ulegać sługusom Nabuchodonozora ze zniszczeniem pierwszej Świątyni. Pięć wieków później Rabin Yochonon Ben Zakai wezwał lud do poddania się  Rzymianinowi Tytusowi, żeby zapobiec przelaniu krwi. “Mężowie stanu” odrzucili jego apel i Rzymianie zniszczyli drugą Świątynię. A teraz przez ostatnie 50 lat “mężowie stanu” syjonizmu odtrącają przywództwo naszych Mędrców i nadal uprawiają politykę wzniecania antyseemityzmu. Kiedy skończą?? Czy każdy Żyd w Ameryce też musi ucierpieć?? Nawet nazistowski potwór miał więcej rozsądku i zakończył swą wojnę zanim całe Niemcy zostały zniszczone. Syjonistyczni “mężowie stanu” szydzą ze świętej przysięgi, jaką Stwórca nałożył na Żydów Diaspory. Nasza Tora w Traktacie Kesubos, folio 111, precyzuje, że Stwórca, niech będzie On błogosławiony, zaprzysiągł Żydów nie okupować Ziemi Świętej siłą, nawet gdyby wydawało im się, że mają do tego siłę; i nie buntować się przeciw Narodom. Stwórca ostrzegł, że gdyby przysięga złożona Jemu została pokalana, to żydowski miąższ stałby się “mieniem do wzięcia”, jak zwierzęta w lesie! Takie są słowa naszej Tory; te koncepcje cytował Maimonides w Igeres Teimon, Be’er Ha Gola, Ahavas Yehonosson i w Toras Moshe w Chasam Sofer.
Powszechnie wiadomo, że wszyscy Mędrcy i Święci w Europie oświadczyli , gdy wyłaniał się Hitler, że był on posłańcem boskiego gniewu, przysłanym do skarcenia Żydów za apostazę syjonizmu przeciw wierze w ostateczne mesjańskie zbawienie.
Yidden [Żydzi] — miłosierni synowie miłosiernych ojców — jak długo jeszcze musi święta krew żydowska być przelewana??
Jedynym rozwiązaniem jest: Żydzi muszą zdecydowanie odrzucić “Żydowskie Państwo”. Żydzi powinni przyjąć kompromis USA.
Musimy zdetronizować ateistyczno-syjonistycznych “mężów stanu” z ich roli liderów żydowskich i powrócić do oddanego przywództwa przez naszych mędrców.
Błagamy Narody, żeby otwarły drzwi dla imigracji, nie tylko do Palestyny.
Pokojowe, nie-syjonistyczne osoby religijne w Palestynie (zwłaszcza z tubylczej ludności) i ich odpowiednicy w Diasporze, powinni w imieniu ludu żydowskiego wdać się w odpowiedzialne negocjacje twarzą w twarz z Brytyjczykami i Arabami; celem polubownego uregulowania kwestii palestyńskiej.
Każdy Żyd powinien modlić się do Błogosławionego stwórcy, bo to w Nim leży cała moc nasza. Pamiętajmy, że nasze modlitwy muszą być szczere. Nie należy błagać Stwórcy o bankiet na Jom Kippur, ani odprawiać rytuału  obmycia, ze zdechłym robakiem w dłoni. Podobnie powinniśmy unikać postawy nie do obrony: rabusia modlącego się o Boską pomoc w wykonaniu przestępstwa. Powinniśmy modlić się, żeby syjonizm i jego owoce znikły z powierzchni Ziemi, a Mesjasz nas rychło zbawił.
Więźnia wypuszcza się tylko po odbyciu kary albo po ułaskawieniu przez Prezydenta za dobre zachowanie. Gdyby próbował uciec i złapią go, to wyrok zostaje przedłużony w dodatku do lania otrzymanego w chwili schwytania.
Wieni Żydzi — przez ponad trzy i pół tysiąca lat we wszystkich zakątkach świata,  poprzez różne losy, nasi przodkowie maszerowali przez morza krwi i łez, żeby niezłomnie zachować Wiarę w Torę. Jeśli mamy miłosierdzie dla siebie, naszych kobiet i dzieci oraz ludu żydowskiego, to utrzymamy dziś nasze złote dziedzictwo. Król Królów skazał nas na wygnanie przez nasze grzechy. Nieskończony, niech będzie błogosławion, zarządził nam przyjąć wygnanie z pokorną wdzięcznością, aż przyjdzie czas lub gdy pokutą zasłużymy na Jego wybaczenie. A jeśli będziemy szukać wyjścia z wygnania siłą, to B-g przyłapie nas, o czym przestrzegli nasi mędrcy. Wtedy nasz wyrok przedłuży się i pogorszy.
Wiele razy w przeszłości fałszywi mesjasze oszukali segmenty naszego ludu, lecz żaden z nich nie był tak zwodniczy i złudny jak kłamstwo syjonizmu. Z naszego doświadczenia historycznego, żadna kara nie była ani nie będzie większa od kary za zawierzenie syjonizmowi. Jeśli chcemy skrócenia wyroku wygnania, to musimy składać wniosek pokutą i zupełnym fizycznym i duchowym przestrzeganiem Szabatu i praw czystości rodzinnej oraz studiowaniem Tory.
Niechaj będzie jasne, że nigdy w żydowskiej historii (nawet w czasach Jeroboama czy Achawa [władcy Królestwa Izraela – PB]) tak wrodzy ateiści nie kierowali ludem żydowskim jak dziś.
Jak możemy błagać Wszechmogącego o litość, jednocześnie tolerując tych ohydnych, “wspaniałych” liderów jako rzeczników! Umiłowani bracia — oczyśćmy szeregi i oczyśćmy się sami; błagajmy Wszechmogącego modlitwą, pokutą i spełnianiem micw, by On zbawił nas, natychmiast.

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/