To ci qrva zamordyczna harmonia społeczna od debila politycznego, prosorka Korab-Karpowicza!

PB: Panie Korab-Karpowicz, już pan próbował straszyć dintojrą.
Ma pan tupet! — za swe iniuria chce znaleźć garbatego do bicia.
Doszło więcej naruszeń moich dóbr osobistych przez pana od tamtego czasu.
Odpowiedź niezmienna: zacznie pan od siebie, przeprosiny (aby szczere) czynią cuda…
 
Kandydatowi na prezydęta RP wolno ożydzać uczciwego blogera, a prawdy o obelżywcu napisać nie wolno? 
Zniesławiwszy i znieważyszy mnie, zorganizował pan e-stalking Beina w swoich “klasach”. Kanada ma jedne z najsurowszych na świecie praw w tym paragrafie. Doprasza się?
Nikczemnie prof. Julian Korab-Karpowicz z pozycji autorytetu kandydata na kandydata na prezydenta RP i profesora paru uczelni w kraju i za granicą, zastosował najgorszą obelgę i poniżenie w kulturze Polaków: Pan Piotr Bein nie jest Polakiem – jest Żydem, bez żadnych podstaw i w odwecie za obiektywną krytykę jego kampanii kandydackiej. Zrobił to w publicznej e-grupie dyskusyjnej, tj. środku masowego przekazu.
Bardzo mi przykro, że nafajdał pan sobie i wstyd ponownie startować w wybiurach. 
Czekam na pozew :)))
.
On Monday, January 14, 2019, 1:12:51 PM PST, Prof. W. Julian Korab-Karpowicz <[email protected]>:
Do informacji Piotra Beina. Proszę o usunięcie treści obraźliwych ze swojego portalu. Inaczej zostanie to zgłoszone do organów ścigania. O przestępstwie zniesławienia i karach w Polsce poniżej. 
Czas popełnienia przestępstwa i przedawnienie
Przestępstwo zniesławienia jest dokonane z zasady z chwilą, w której zniesławiającą wypowiedź odbiera osoba do której jest ona kierowana w warunkach, w których powstaje realne zagrożenie poniżenia pokrzywdzonego w opinii publicznej lub narażenia na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Chwilą popełnienia przestępstwa zniesławienia określonego w art. 212 § 2 k.k., polegającego na umieszczeniu w sieci Internetu treści o charakterze zniesławiającym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usunięcia (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010r., I KZP 7/10, OSNKW 9/2010). Jest to bardzo ważne; jak bowiem wiadomo zniesławiające wpisy na portalach internetowych widnieją niekiedy nie tylko przez kilka dni, ale kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Jeżeli nawet tak jest, to nie zmienia to jednak faktu, że przestępstwo zniesławienia popełnione jest wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem wyczerpie wszystkie znamiona określone w przepisie karnym, a to ma miejsce właśnie z chwilą dokonania danego wpisu.
Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku przestępstwa zniewagi; przestępstwo to popełnione jest z chwilą, kiedy zniewaga dociera do pokrzywdzonego lub z chwilą, gdy zostanie upubliczniona chociażby sam pokrzywdzony jeszcze o niej nie wiedział. W razie znieważenia za pomocą Internetu chwilą popełnienia przestępstwa zniewagi jest zatem również ten moment, w którym dokonano wpisu dostępnego publicznie na danym portalu, a nie moment jego usunięcia.
Powyższe uwagi mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia przedawnienia karalności przestępstw zniesławienia i zniewagi. Zgodnie z art.101 §2 k.k. karalność tych przestępstw ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
Jeżeli jednak w tym okresie zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie, przedawnienie karalności przestępstwa zniesławienia następuje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (art.102 k.k.).
Karanie za zniesławienie i znieważenie
Zniesławienie i zniewaga w typach podstawowych podlegają karze grzywny albo ograniczenia wolności.
Natomiast, jeśli sprawca dopuścił się zniesławienia lub zniewagi za pomocą środków masowego komunikowania, grozi mu za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
.
PB: “cywilizujcie” się łacińsko w systemie zabetonowanym w zżydłaconej demon-kracji, z podziwem dla równie zżdydłaconych “Arabów”… i dziwią się, że nikt ich nie poprze, z jajami czy bez buhaha

pani Tereso, niech się pani skoalici z Korab-Ką (ogromne poparcie od masonów Bnai Brith i dżihadystów ZEA) i Braunem (poparcie katodebili) — lekarstwo na wszystkie bolączki Polaków, z takim łelektoratem chętnie przyjmie was skorumpowana sitwa agenturalnych “narodowców”: Antyunijny Braun katolik patryjota sprzedał duszę i dupę jewrounijnemu Mamonowi
.
On Sunday, January 13, 2019, 11:05:30 AM PST, <[email protected]>:
Szanowny Profesorze, Serdeczne dzięki za życzenia. W tym roku nam się przydadzą. Dla wszystkich Polaków cywilizacji łacińskiej głównym celem w tym roku
powinno być wejście do Sejmu i przegłosowanie USTAWY NATURALNEJ.  Czy
popiera Pan inicjtywę USTAWY NATURALNEJ?
Jeśliby Pan nie wiedział o co chodzi to tu więcej:
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/01/12/ustawa-naturalna-warunkiem-pozytywnych-przelomowych-zmian-dla-polski-i-dla-polakow/
A jeśli zechciałby się Pan zapoznać ze szczegółami to tu:
https://www.wydawnictwopetrus.pl/prawo-naturalne–wprowadzenie,153,791,produkt.html
Będę niezmiernie wdzięczna za konkretną odpowiedź: TAK lub NIE.
Z pozdrowieniami
Teresa Garland
.
PB: To ci dopiero patry-jotyzm 🙂 Prosorek Korab-Ka zagramanicą śmieciowo robi zamiast Polaków uczyć patriotyzmu. a jak już uczy to chamstwa i podziałów (patrz literatura na dole).
I to jaki kraj na saksy wybrał Korab-Ka — praworządne porządne społecznie harmonijne Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), część żydłackiej kliki globalnej władzy, młodszy brat żydłackiej “Arabii” Saudyjskiej:
ZEA poparły USraelską “wojnę z terrorem”  — od polowania na Talibów w Afganistanie (2001), Sadama Husajna w Iraku (2003), po Płw. Somalijski — z bazy lotnictwa ZEA w Al Dharfa koło Abu Dhabi. Z tejże bazy bombowce bandyckiej koalicji USraela leciały na Irak w 1991 i znów od 1997 w Operacji Północne Czuwanie. Francja podpisała z ZEA umowę na założenie bazy w Abu Dhabi i ZEA dołączyły do napaści na Libię w marcu 2011. ZEA są od lat w morderczej koalicji USA i “Arabii” Saudyjskiej w wojnie z Jemeńczykami.
ZEA ma demokrację iście “słowiańską”: w 1-ych wyborach (2006) garstka wyselekcjonowanych “wyborców” wybrała połowę Federalnej Rady Narodowej. Cudem jakimś :)) ZEA uniknęły CIA-owskiej Wiosny Arabskiej, ale ponad 100 aktywistów trafiło do ciupy i na tortury za to, że chcieli reform demon-kracji. Niektórym zabrano obywatelstwo. Żont ZEA za przykładem ż-reżimu Bahrajnu  zakazał (2012) krytyki siebie na necie i organizowania protestów publicznych poprzez społ-sieci.
To ci qrva zamordyczna harmonia społeczna od debila politycznego, Korab-Ki!  Z podziwem dla żydoarabskiego państwa!
Co się dziwić, prosorek ożydza pożądnych Polaków, wychwala pod niebiosa ludobójcze ściervo syjożydłackie, Betar:
.
On Saturday, January 12, 2019, 4:25:51 AM PST, Prof. W. Julian Korab-Karpowicz <[email protected]> wrote:
Szanowni Państwo,
Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim rodakom i przyjaciołom Polski wszystkiego najlepszego!
Przesyłam krótkie wideo o Bab al Bahr, miejscu w którym mieszkałem, kiedy przez cztery ostatnie lata pracowałem w Emiratach na Uniwersytecie Zayed. W moim mieszkaniu, w budynku, który kształtem przypominał Zigurat, napisałem dwie książki, w tym Harmonię społeczną (PIW 2017), którą polecam.
Proszę zwrócić uwagę na muzykę. Bo tu tkwi klucz. Aby osiągnąć sukces, należy ludzi wznieść i połączyć dla osiągnięcia wspólnego celu. (A nie ich dzielić i poniżać.) I o tym właśnie dobrze wiedzą ci, którzy rządzą w Emiratach, które swe państwo doprowadzili do bogactwa i sukcesu.
Pozdrawiam serdecznie,
W. Julian Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Yakout Building, Bab al Bahr, one of the most beautiful parts of the United Arab Emirates, located next to Rixos and Hilton luxury hotels.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/