Neturei Karta: Manipulując Holokaustem i antysemityzmem dla celów politycznych, Państwo Izrael uprowadza Tragedię Żydów

The Tragic Irony

Misusing the Holocaust for Political Agenda The State of Israel Hijacks a Jewish Tragedy

Published for the Auschwitz Memorial Press Conference,
held Anti-Zionist Holocaust survivors and spokespeople
of Neturei Karta International, on January 27, 2014, in Berlin, Germany

Tragiczna Ironia

Manipulując Holokaustem dla celów politycznych, Państwo Izrael  uprowadza Tragedię Żydów

Przekład Piotr Bein 18.1.2019

 
Spis treści
Oświadczenie Neturei Karta na konferencję prasową (60 członków Knessetu przyjeżdża do Oświęcimia)
Oświadczenie podpisane przez dziesiątki antysyjonistów ocalałych z Holocaustu (Głosy protestu Ocalałych z Holokaustu)

Przemowa biograficzna Starszego Rabina Moshe Dov Becka

Przemowa Rabina Yisroela Dovida Weissa
Przemowa Rabina Dovida Feldmana
Oświadczenie opublikowane przez Neturei Karta International na protest przeciw działaniom syjonistów podczas upamiętniania Holokaustu,
Boston MA, 7.4.2013 (Tradycyjna żydowska opinia o “Dniu Pamięci Holokaustu”)
Rola syjonistów w Holokauście — Cytaty z przywódców izraelskich

  • Syjoniści potrzebują antysemityzmu, by osiągać swój cel

Theodor Herzl, żałożyciel nowoczesnego syjonizmu

Jacob Klatzkin

“Judea wypowiada wojnę Niemcom”

Joachim von Ribbentrop — świadectwo

Adolf Eichmann — świadectwo

Dieter Wisliceny — świadectwo

  • Syjoniści odmówili ratowania Żydów z Holokaustu

Dr Chaim Weizmann

Izaak Grünbaum

David Ben Gurion

Rabin Stephen Wise

Nathan Schwalb

Rabin Solomon Schonfeld

Apolinari Hartglass

Rudolf Kastner

Henry Montor

Dziesięć pytań do syjonistów, Rabin Michael Dov Weissmandl

………………

60 członków Knessetu przyjeżdża do Oświęcimia by awansować swój program

27.1.2014 r. największa w dziejach delegacja członków Knessetu zbierze się na terenie Auschwitz wraz z ocalałymi z Holokaustu na zgromadzenie ws. zwalczania antysemitizmu. Izraelska delegacja obejmie starszych reprezentatantów Sił Zbrojnych Izraela oraz Naczelnych Rabinów Państwa Izrael. Dołączy do nich duża liczba przedstawicieli władz z całego świata, w tym z Europy, i grupa starszych rangą dwupartyjnych przywódców z Kongresu USA.
Marszałek Knessetu, Juli Edelstein powiedział: Antysemityzm, zwłaszcza  w Europie, osiągnął poziom bez precedensu od zakończenia Holokaustu. Odnotowując doniosłość i pilność zwalczania globalnego antysemityzmu, ostrzegł: nie możemy czekać aż pociągi znów zaczną jechać do Auschwitz-Birkenau.
Ponownie syjoniści używają Holokaustu do uzasadnienia i zdobycia poparcia dla ich państwa. Krew 6 milionów woła do nas z ziemi i jesteśmy oburzeni. Kto dal syjonistom prawo użycia krwi naszych przodków do celów politycznych?
Ironia zwiększa się wobec historii; podczas gdy Holokaust dział się, to właśnie syjoniści odmówili ruszyć palcem dla ratunku Żydów. Z niesławnym sloganem Tylko poprzez krew ziemia będzie naszą, przepuścili okazje ratowania mając nadzieję, że jeśli Żydzi dość wycierpią, to świat po wojnie da im państwo, którego aż tak pragną.
Dzisiejsi syjoniści nie są lepsi. Publicznie lamentują nad rosnącym antysemityzmem w Europie, lecz prywatnie zacierają ręce, myśląc o tych wszystkich nowych imigrantach, jakich załatwią Państwu Izrael.
Ponadto, to właśnie oni najbardziej odpowiadają za spowodowanie współczesnego antysemityzmu w Europie. Falszywe stereotypy żydowskiej propagandy hitlerowskiej dawno przeminęły, lecz nową nienawiść wywołała izraelska kradzież ziemi Palestyńczykom i zakaz ich powrotu na ojcowiznę czy korzystania z podstawowych praw. Mogłoby to pozostać anty-syjonizmem a nie antysemityzmem, gdyby syjoniści nie rościli, że reprezentują wszystkich Żydów. Najbardziej wyrazistsze jest to w obecnych obchodach pamięci w Auschwitz, gdzie Żydów — tych co cierpieli w Holokauście — reprezentuje Knesset i armia Izraela.
Już nie wspomnimy o nowym antysemityzmie na Bliskim Wsch., wytworzonym wyłącznie przez syjonizm. Przed syjonizmem, Żydzi żyli przez wieki w zupełnej harmonii obok muzułmanów i Arabów na całym Bliskim Wsch., także w Palestynie.
Tora uczy, że Żydzi są na wygnaniu i muszą szanować narody, wśród których żyją. Tora zakazuje Żydom własnego państwa. Rozumie się samo przez się, że Żydom nie wolno, wg Tory, kraść ziemi, zabijać ani wypędzać kogokolwiek. Właśnie dlatego, że doświadczyliśmy Holokaustu, naszą tolerancję i poszanowanie innych należy wzmacniać, a nie używać naszego cierpienia na usprawiedliwienie prześladowania innych, jak to robią syjoniści. Mocno wierzymy, że postępowanie wg Tory to jedyna i najlepsza droga do zapobieżenia przyszłemu antysemityzmowi.
Mając wszystko powyższe na uwadze, obecna ceremonia syjonistów to nic innego jak  brutalny afront wobec pamięci tych, co zginęli w Holokauście.
Niech Wszechmogący chroni Jego stworzenie od przyszłego ludobójstwa.
Niech B-g przyniesie rychły i pokojowy koniec państwu syjonistów, niech Żydzi i nie-Żydzi żyją razem w pokoju na całym świecie.

Głosy protestu Ocalałych z Holokaustu

Oto oświadczenie podpisane przez dziesiątki antysyjonistów Ocalałych z  Holokaustu, z datą styczeń 2014 r.

My ortodoksyjni Żydzi ocaleli z Holokaustu, podnosimy głosy w okrzyku bólu widząc jak syjoniści wykorzystują nasze przeszłe cierpienia i krew naszych rodziców dla własnej korzyści politycznej, by usprawiedliwić brutalne działania popełnione przez ich państwo.
Ich państwo jest fundamentalnie przeciwne wierze żydowskiej i prawom człowieka.
Hitlerowcy chcieli zgładzić wszystkich Żydów, lecz specjalnie namierzyli naszych rodziców, Żydów religijnych. Hitlerowcy zrobili wszystko, żeby obrazić wiarę żydowską i Torę, Nasi rodzice przepłacili to życiem. Obecnie syjoniści robią z  Holokaustu chwyt propagandowy w kierunku przeciwnym — przeciw naszej wierze i Torze.
Prawdziwi Żydzi na całym świecie zawsze będą wierni B-gu przestrzegając przykazań Tory: nie wyrywać się z wygnania z własnej inicjatywy i nie buntować się przeciw narodom, aż sam B-g objawi Jego wspaniały majestat i zmieni umysły świata, aby wszystkie narody wspólnie Go czciły. Słowami modlitewnika, “Niechaj wszyscy oni staną się jednym i spełniają Twą wole całym sercem.” Wtedy Wszechmogący zbierze nas i poprowadzi na Ziemię Świętą w pokoju, niebawem w naszych dniach, amen.

Przemowa biograficzna Starszego Rabina Moshe Dov Becka

Rabin Moshe Dov Beck, wiodący rabin żydowskiego ortodoksyjnego ruchu przweciw syjonizmowi w USA, napisał tomy w kwestii syjonizmu i jest dobrze znany jako publiczny mówca w temacie. Urodzony na Węgrzech, ocalał z Holokaustu dzięki skrywaniu się przez rok w bunkrze, podczas gdy matka i wielu krewnych zginęło. Po wojnie wyjechał do Jerozolimy i wżenił się w rodzinę Żydów palestyńskich, którzy mieszkali tam od wielu pokoleń. Później opuścił Ziemię Świętą z powodu powstania państwa syjonistów.

Nazywam się Moshe Dov Beck i urodziłem się 17.5.1934 r. w Budapeszcie na Węgrzech.
Mieszkaliśmy przy ulicy Lujza nr 8 – ja, brat i siostra. Naszą matkę zabrali do Auschwitz. Nasz ojciec uciekł do Rumunii. Dalszym krewnym (babcia, ciocie i 25 innych Żydów) udało się z pomocą B-ga chować w bunkrze przy ul. Dobozi nr 25,  w słabym domku mego wujka, schowanym z publicznego widoku. Tam przeżyliśmy niebezpieczeństwa. B-g czuwał nad nami.
Każdą sekundę żyliśmy w strachu, że nas ktoś odkryje. Dach nad naszymi głowami tylko chronił od deszczu, ale nie od pocisków i bomb, jakie leciały z obu stron — Rosjan i Niemców walczących na Węgrzech. Mieliśmy tylko trochę chleba na przeżycie. Prawie nie było innego pożywienia. I nawet tę odrobinę chleba było niezwykle trudno zdobyć. Kiedyś ktoś wyszedł z bunkra i nigdy nie wrócił.

W lutym 1945 r. B-g pomógł i Rosjanie dotarli do naszej dzielnicy; zostaliśmy wyzwoleni. Wojna i wystrzały trwały przez jakiś czas. Po wojnie garstka ocalałych z  naszej dużej rodziny zebrała się. Moja matka już nie żyła, a ojciec dotarł do Palestyny. Nasza rodzina zdecydowała pojechać dołączyć doń. W 1946 r. wyjechaliśmy z Wegier i w 1948 r. dotarliśmy do Palestyny. My dzieci zaczęliśmy chodzić do szkoły rabinicznej w Bnei Brak.
Ok. 1959 r. ożeniłem się w Jerozolimie. Poznałem tam wielce szacownych Żydów  Neturei Karta pod przywództwem Rabina Amrama Blaua i dołączyłem do wojny z syjonizmem. W 1970 r. wyjechałem z Palestyny, gdyż rozumiałem fałszywą, brutalną naturę syjonizmu. Osiadłem w Ameryce.
Boli mnie widzieć, że syjoniści, którzy w czasie Holokaustu dążyli do czerpania korzyści politycznych z naszego cierpienia, teraz obnoszą się smutkiem i żalem — znów dla korzyści własnej.
Nieszczęśliwą prawdą jest to, że polityka syjonistów podczas Holokaustu była taka, że tylko masowy przelew krwi żydowskiej mógł im pomóc zrealizować ich panstwo po zakończeniu wojny. Sprowokowali antysemityzm i podważali wysiłki ratunkowe, wszystko dla swych celów politycznych. Podążają tą samą taktyką do dziś: powodują rozlew żydowskiej i nie-żydowskiej krwi, korzystając politycznie.
Bolesne jest też widzieć nasze cierpienia wykorzystywane dla uzasadnienia prześladowań innych.
Jesteśmy Żydami wierzącymi w B-ga. Wierzymy, że wszystko, co B-g nam zsyła, jest dla naszego dobra. W każdej sytuacji jesteśmy Mu wierni. Jedną z zasad naszej wiary jest akceptacja jarzma wygnania. B-g zesłał nas na wygnanie i je akceptujemy, jak Żydzi przez wszystkie pokolenia. Wierzymy w zbawienie przez B-ga i czekamy na nie, bez żadnej ludzkiej interwencji. Tylko B-g może przynieść to zbawienie w cudowny sposób.
Filozofią syjonistów jest utworzyć suwerenne państwo dla Żydów. Nawet jeśli uczynić to w sposób religijny, to jest to fundamentalnie heretyckie. Taki “religijny syjonizm” jest sprzecznością pojęć; jest zniszczeniem wiary żydowskiej.
Neturei Karta nie jest partią polityczną, tylko autentycznymi Żydami, którzy wciąż wyznają swą pierwotną wiarę.
Modlimy się, żeby wszystkie ludzkie cierpienia skonczyły się. Żebyśmy wkrótce zobaczyli ten dzień, gdy Wszechmogący objawi się w Jego wspaniałym majestacie i odnowi umysły całej ludzkości, aby wszystkie narody wspólnie czciły Go. Słowami modlitewnika: “Niech wszyscy oni staną się jednyną grupą, by spełniać Twoją wole całym sercem.” Wtedy sam Wszechmogący zbierze nas i poprowadzi w pokoju na Ziemię Świętą, wkrótce w naszych dniach, amen.

Przemowa Rabina Yisroela Dovida Weissa

Rabin Yisroel Dovid Weiss jest synem ocalałego z Holokaustu. Jego dziadkowie i wielu krewnych zginęło w Auschwitz. Większość innych jego krewnych zginęła w Holokauście. Jego ojciec zawczasu uciekł z Węgier. Międzynarodowy rzecznik grup Neturei Karta International i Żydzi Zjednoczeni Przeciw Syjonizmowi, Rabin Weiss jest dobrze znany za olbrzymią pracę, jaką wykonuje w badaniu nielegalności  syjonizmu wg religii żydowskiej, jak i za budowanie mostów między Żydami a muzułmanami.

Z pomocą Wszechmogącego modlę się do Niego, by obdarzył mnie Jego mądrością i Jego prawdą, żebym wart był przekazywania Jego słowa na tę doniosłą konferencję celem osiągnięcia pokoju i uświęcenia Jego imienia.

Nazywam się Rabin Yisroel Dovid Weiss. Moi dziadkowie i wielu innych krewnych zginęli w Auschwitz, a reszta moich krewnych zginęli w Holokauście. Mój ojciec  zawczasu uciekł z Węgier.

Ponad połowa rządu syjonistów spotyka się właśnie w Auschwitz celem wykorzystania pamięci Holokaustu dla swych celów politycznych. Chcą uzasadnić swe “rozwiązanie” problemu antysemityzmu — Żydzi powinni walczyć za siebie i mieć niezależne państwo i armię.
Ale historia ostatnich 60 lat uczy nas, że ich “rozwiązanie” prowadzi prosto do większego przelewu krwi. Bo w budowaniu ich państwa prześladują wyrzucają z domu i zabijają miejscowych mieszkańców Palestyny. Co do ich roszczenia, że antysemityzm w Europie osiągnął apogeum od końca II wś. należy wiedzieć, że nawet jeśli byłoby to prawdą, to wzrost ten niemal całkowicie wynika bezpośrednio z konfliktu na Bliskim Wsch. spowodowanego przez tychże syjonistów, którzy  twierdzą, że zwalczają antysemityzm.
Od czasu do czasu świat rozeźla się na zbrodnie syjonistów. Ale bez skutku, niezależnie od tego, jak bardzo świat próbuje osiągnąć pokojowe rozwiązanie. Konflikt izraelsko-palestyński uważany jest za jeden z głównych problemów światowych. Jednak z punktu widzenia Żydów religijnych, konflikt ten jest o wiele głębszym problemem. To nie tylko tragedia w kategoriach utraty życia, ale też wyrywania korzeni wiary żydowskiej. Reprezentuje zmianę całego żydowskiego podejścia do świata.
Lud żydowski zawsze kierował się religią żydowską, Torą i nadal tak jest. Poprzez wieki jak i dziś religijni Żydzi charakteryzują się niezłomnym przywarciem swym wierzeniom i Torze. Żydzi przeciwni porzuceniu swergo B-ga i Tory przelali rzeki krwi.
Syjonizm niszczy judaizm dwojako:

  1. Zawsze był niereligijnym ruchem, odrzucającym przykazania i system wiary Tory.
  2. Sama idea wyrwania się z wygnania na własną rękę odchodzi od naszej wiary. Poprzez wieki od czasu zniszczenia Świątyni, Żydzi przyjęli jarzmo wygnania, wierząc że  taki był Niebiański dekret. Żydom nie wolno jest z własnej woli tworzyć niepodległego państwa. Oczekują tylko zbawienia przyniesionego przez B-ga, bez żadnej ludzkiej interwencji. Zbawienia dla nich przewidzianego, gdy chwała B-ga objawi się całemu światu. B-g zmieni umysły wszystkich ludzi, aby przyjęli Jego królestwo. Będzie to czas prawości i sprawiedliwości, jak Biblia głosi: On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości i narody w prawości (Psalmy 98:9).
Dziś w buncie przeciw B-gu syjoniści wykorzystują cierpienie Żydów, którzy stracili życie w Holokauście z powodu swej religii, uświęcając imię Wszechmogącego. Wznosimy krzyk: Gevalt!
Syjoniści szczycą się wojnami i ryzykowaniem swego życia za swój kraj. Ale heretyczna ideologia syjonizmu nie jest warta oddania własnego życia. Wręcz przeciwnie, trzebva oddać życie za zachowanie wiary żydowskiej i nie negowanie nawet jednej z jej zasad.
Syjoniści mówią: Lepiej umrzeć na własnych nogach niż żyć na kolanach. A my rzeczemy: Lepiej żyć na kolanach  — gdyż tego chce B-g od Żydów na wygnaniu. To lepsze niż umrzeć na nogach w służbie syjonizmowi, bo taką jest bunt przeciw B-gu i niszczenie naszej wiary.
Pozwolę sobie dodać: Wszechmogący jasno ostrzegł naród żydowski w przepowiedni Króla Solomona, że jeśli spróbujemy wydostać się z wygnania, powrócić w dużej liczbie na Ziemię Świętą lub zbuntować się przeciw narodom, to nastąpi katastrofa i będziemy łowieni jak zwierzęta — niech nas chroni Wszechmogący. Tak to nawet bez nienawiści i niebezpieczeństwa sprowadzonego prześladowaniami Palestyńczyków i okupacją ich ziem, Państwo Izrael ściąga gniew Wszechmogącego poprzez samo swe istnienie. Nie tylko, że ono nie chroni Żydów, to naraża wszystkich na straszne niebezpieczeństwo swą rebelią przeciw Wszechmogącemu, jak widać jasno dotychczas.
Wobec powyższego, różnica między judaizmem a syjonizmem jest klarowna. Niektórzy spróbują zesyntetyzować je w tzw. “religijny syjonizm”, lecz pojęć nie da się porównać.
Żydom nie wolno mieć państwa takiego jak Izrael, bez względu na to, jaką ma formę  i jak religijnie wygląda. Tora zabrania państwa Żydom nawet jeśli nie wpływa ono na inne narody. Państwo Izrael zbudowano poprzez okupację ziemi Palestyńczyków, co zwiększa zbrodnię i nieprawowitość. Judaizm uczy, że B-g zesłał nas na wygnanie i tylko On może nas zbawić; syjonizm uczy, że możemy się wyemancypować i utworzyć państwo.
Judaizm uczy podległości na wygnaniu, dobroci i sprawiedliwości wobec narodow nie-żydowskich; syjonizm uczy, że musimy walczyć z nimi i domagać się.
Syjoniści chcą wmówić światu, że reprezentują lud żydowski. Zarzucają antysemityzm każdemu krytykowi. Utożsamiając wszystkich Żydów z syjonistami, przeciwnicy syjonizmu niekiedy automatycznie nienawidzą wszystkich Żydów. Tak to syjoniści stwarzają problem Żydom, a potem malują się zbawicielami Żydów.
Świat musi poznać, że to jest kłamstwo! Prawdziwi religijni Żydzi są przeciwni syjonizmowi i jego Państwu Izrael oraz potępiają ich działania. Właśnie dlatego, że doświadczyliśmy Holokaustu, musimy nauczyć się tolerancji i szacunku dla innych, a nie używać naszego cierpienia na usprawiedliwienie prześladowań, co czynią syjoniści.
Konludując, mocno wierzymy, a nasze przeżycie przez 2000 lat wygnania dowodzi, że postępując wg Tory jest najlepszą drogą do zapobiegania przyszłemu antysyjonizmowi.
Ku czci tych, którzy zginęli w Holokauście uświęcając Imię Jego, niech Wszechmogący rychło wybawi nas i wyprowadzi z długiego wygnania, gdy cała ludzkość razem posłuży Wszechmogącemu w harmonii i radości, amen.
page13image3951750288page13image3951750832page14image3951221216

Przemowa Rabina Dovida Feldmana

Rabin Dovid Feldman jest rzecznikiem Neturei Karta International i organizatorem  imprez antysyjonistycznych, odczytów i demonstracji publicznych, które publikują i edukują o złu syjonizmu i jego wypaczaniu judaizmu. Rabin Feldman uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Zebraliśmy się tu w rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Podczas gdy syjoniści mają swą ceremonię pamięci na terenie niesławnego obozu, poświęćmy kilka chwil myśląc o prawdziwym znaczeniu Holokaustu z jednej, a co robią syjoniści, z drugiej strony.
My Żydzi ortodoksyjni, ocalali z Holokaustu lub dzieci ofiar Holokaustu, zapewne pamiętamy morderstwa świętych męczenników i cierpienia złamanych ocalałych.  Nadal przekazujemy te historie naszym dzieciom, wspominamy męczenników w naszych modlitwach.
Ale kiedy wspominamy Holokaust, przypominają się słowa Dziesięciu Przykazań: “Nie zabijaj.” Przypomina się znaczenie prześladowań i jak to się czuje być prześladowanym. Holokaust służy nam za lekcję or us not to oppress others.
Dlatego tak bolesnym jest widzieć, jak niektórzy robią interes na tragedii, używając jej do uzasadnienia swych zbrodni przeciw judaizmowi oraz niesprawiedliwości wobec człowieka. To na pewno bezcześci pamięć świętych ofiar.

Propaganda syjonizmu wykorzystuje Holokaust na usprawiedliwienie jego państwa i wszystkich jego okrucieństw, jak i na wyciszenia okrzykiem Antysemityzm! każdego głosu sprzeciwu ich dzialaniom.

Ale prawdę trzeba wygarnąć. Oprócz tego, że wg naszej wiary jesteśmy na wygnaniu i nie wolno nam budować własnego państwa, to uczynki syjonistów w Palestynie są zbrodnią na tubylcach, Palestyńczykach. Są zbrodnią przeciw B-gu i katastrofą dla wszystkich stron.
Ponadto nie jest sprawiedliwe domagać się od Palestyńczyków – przyjaznych Żydom przed pojawieniem się syjonizmu, by zapłacili cenę za zbrodnie popełnione na nas przez innych.
Syjoniści mówią, że ochronią nas od przyszłych Holokaustów, lecz oni kreują więcej problemów, nie tylko Palestyńczykom, ale wszystkim Żydom.
Faktycznie oni chcą tworzyć Żydom problemy, bo zawsze antysemityzm i morderstwo Żydów sprzyjało ich celom politycznym. Potrzebują antysemityzmu na świecie, potrzebują cierpień Żydów, aby korzystać politycznie. Zyskują sympatię świata i więcej Żydów emigruje do swego państwa, uciekając przed antysemityzmem.
Podczas II wś. syjoniści przepuścili wiele okazji uratowania Żydów, nawet postawili się innym grupom, które chciały ratować Żydów, gdyż potrzebowali jakj najwięcej ofiar żydowskich, co dokumentujemy w tej książeczce.
Mówią, że potrzebują państwa, bo Holokaust, lecz naprawdę jest odwrotnie: żeby mieć państwo, potrzebują Holokaustu.
Mówią, że powinniśmy uczyć się od ocalałych o tym, co spowodowało Holokaust i jak zapobiec następnemu. Ale z prac Rabina Michaela Ber Weissmandla, jednego z najsłynniejszych ratowników Żydów podczas II wś. dowiadujemy się, że syjonistyczna heretyczna polityka przeciw Torze […] uczyniła Holokaust znacznie większą tragedią niż byłby bez tej polityki. W samej rzeczy, autorytety rabiniczne, od początku niemal całkowicie przeciwne ruchowi syjonizmu, oznajmiły, że taka polityka jest zabroniona wg Tory i może tylko przynieść Żydom nieszczęście.
Zgodnie z żydowską postawą zgodną z Torą, musimy ulegle pochylać głowę i nie żądać ani prowokować. Jeśli Żydzi w Holokauście przestrzegaliby podejścia wg Tory, to można byłoby znacznie uniknąć strasznych morderstw, jakie miały miejsce w  Holokauście, jak powiedział hitlerowski minister Ribbentrop (cytat w niniejszej książeczce). Podejście wg Tory także jest drogą do zapobiegania kolejnemu Holokaustowi i to jest prawdziwym rozwiązaniem bieżącego problemu antysemityzmu.
To jest jedna z przyczyn naszej nadziei i modlitwy o pokojowy koniec syjonistycznego heretyckiego państwa i jego destrukcyjnej polityki.
My, Żydzi wierni Torze, oświadczamy:
Tora zabrania Żydom mieć swe państwo, bez względu na pretekst.
Mordertswo i kradzież popełniane na Palestyńczykach jest grzechem przeciw Torze.
Wykorzystywanie Holokaustu przez syjonistów do ich celów politycznych jest obrazą pamięci ofiar, z których większość nie była syjonistami i których syjoniści porzucili w Holokauście.
Jako ocaleli i dzieci ocalałych, mamy nadzieję, że pamięć Holokaustu i jego prawdziwe lekcje moralne pozostaną z nami przez wszystkie pokolenia. Dążmuy do pokoju i łaski dla nas i wszystkich innych.
Modlimy się o całkowite zbawienie, gdy świat wypełni poznanie Wszechmogącego, a wszyscy co cierpieli w przeszłości żyć będą wspólnie w pokoju – także Żydzi i Arabowie — na Ziemi Świętej i w pozostałym świecie.

Tradycyjna żydowska opinia o “Dniu Pamięci Holokaustu”

Publikacja Neturei Karta International w proteście działalności syjonistów podczas  upamiętnienia Holokaustu, Boston MA, 7.4.2013
Dziś jest dniem wybranym przez syjonistów na pamięć o zdarzeniach Holokaustu i 6 milionów Żydów zabitych wtedy. Pamięć o ofiarach Holokaustu zaiste jest nam ważna; wielu z nich było naszymi rodzicami, dziadkami, krewnymi i liderami religijnymi. Sprzeciwiamy się jednak syjonistycznemu wykorzystaniu pamięci Holokaustu do promocji ich agendy.
Lekcją z Holokaustu jest wg nich to, że Żydzi mogą być bezpieczni jedynie we własnym państwie. Ich slogan: Nigdy więcej! Jeśli sami się nie ochronimy, to kto nas ochroni?
To jest podstawowa idea heretycka. Jednym z zsadniczych zasad judaizmu: B-g kieruje światem wg zasad sprawiedliwości, nagrody i kary. Zatem Żyd nie może wierzyć, że Holokaust był tragicznym wypadkiem wynikłym z niezdolności Żydów do walki o siebie. Raczej był to akt Nieziemskiego gniewu, kary za nasze grzechy. Oczywiście nie znaczy to, że hitlerowcy byli niewinnym narzędziem w rękach B-ga. Działali z wolnej woli i na pewno B-g ukarze ich za każdą kroplę krwi, jaką przelali.
Ponadto idea zakładania naszego własnego państwa kłoci się z żydowską wiarą w nasze wygnanie z Boskiego dekretu wskutek naszych grzechów. Wszak modlimy się: Przez nasze grzechy zostaliśmy wygnani z ziemi naszej i oddzieleni od niej. Musimy przyjąć ten Boski dekret z miłością, wiedząc, że to dla naszego dobra. B-g nakłonił nas do przysięgi, że nigdy sami nie powstaniemy z wygnania i obiecał, że wybawi nas bez żadnej ludzkiej interwencji.
Naczelny rabin Jerozolimy w l. 1920., Rabin Yosef Chaim Sonnenfeld porównał Żydów na wygnaniu z rekuperującym pacjentem; byłoby niemądre wyjść ze szpitala przed wyzdrowieniem. Takoż nie możemy wyjść z wygnania na własną rękę. Masze wygnanie skończy się dopiero wtedy, gdy B-g przyniesie ostateczne zbawienie i wszystkie narody połączą się służąc B-gu w pokoju i harmonii.
Ponadto mordowanie i grabież ziemi, jakie popełniło Państwo Izrael przeciw  Palestyńczykom, nigdy nie usprawiedliwi Tora. Są też złem wg jakichkolwiek norm ludzkiej moralności. Na pewno jest złem moralnym spożytkować Holokaust na usprawiedliwienie prześladowań ludu palestyńskiego, który nie odpowiada za Holokaust.
Toteż cierpienie Żydów w Holokauście nie usprawiedliwia rebelii przeciw dekretowi B-ga, kradzieży czyjejś ziemi i założeniu państwa. Zbrodnie te mogą tylko wywołać dalszą karę Boską, nie daj B-że.
Jako ocalały, którego matkę i krewnych zamordowali hitlerowcy w Holokauście, czuję się szczególnie w bólu, że cierpień tych nadużywa się w poparciu rebelii przeciw Wszechmogącemu i okrucieństw na niewinnych Palestyńczykach, powiedział Rabin Moshe Dov Beck, starszy rabin Neturei Karta International.
W dodatku do powyższych, ironią jest przywoływanie Holokaustu przez syjonistów, by wzbudzić sympatię do ich państwa, podczas gdy faktycznie było wiele przypadków blokowania przez nich wysiłków ratowania Żydów z Holokaustu celem sprzyjania własnej agendzie, a w niektórych przypadkach nawet kolaboracji z hitlerowcami. Udokumentowano to w wielu źródłach, np. książka Holocaust Victims Accuse. Toteż powinno być jasne, że syjonistyczne upamiętnianie  Holokaustu to szczyt hipokryzji.
Więcej informacji: www.nkusa.org.

ROLA SYJONISTÓW W HOLOKAUŚCIE — Cytaty z przywódców izraelskich

Syjoniści potrzebują antysemityzmu, by osiągać swój cel

 

Theodor Herzl, żałożyciel nowoczesnego syjonizmu:

Byłoby wspaniałym pomysłem zwerbować poważanych, akredytowanych antysemitów na likwidatorów własności. Ludowi ręczyliby, że nie chcemy zubożenia krajów, jakie opuszczamy. Z początku nie należy im zbyt wysoko płacić za to; inaczej, zepsujemy nasze instrumenty i uczynimy ich wrednymi ‘pachołkami Żydów’. Ich zarobek zwiększymy później, w końcu będziemy mieli tylko gojowskich oficjeli w krajach, z których emigrowaliśmy. Antysemici staną się naszymi najbardziej niezawodnymi przyjaciółmi, a antysemickie kraje — naszymi sojusznikami. — (The Complete Diaries of Theodor Herzl. Vol. 1, red. Raphael Patai, tłumaczenie Harry Zohn, p. 83-84)

Jacob Klatzkin
Ideolog syjonizmu Klatzkin napisał w mediach niemieckich w 1921 r.:

My Żydzi jesteśmy obcymi… obcy lud wśród was… życzymy sobie takim pozostać. Żyd nigdy nie może być lojalnym Niemcem; ktokolwiek nazywa obcą nam ziemię Ojczyzna, jest zdrajcą ludu żydowskiego.

Syjoniści sprowokowali Hitlera bojkotem w 1933 r.
 
“Judea wypowiada wojnę Niemcom”

Judea wypowiada wojnę Niemcom!
Żydzi całego świata łączcie się! Bojkotujcie towary niemieckie! Masowe deomstracje!
Ludzie izraelscy na świecie wypowiadają gospodarczą i finansową wojnę Niemcom. Czternaście milionów Żydów stoi razem jak jeden mąż, deklarując Niemcom wojnę. Hurtownik żydowski porzuci swą firmę, bankier swą giełdę, handlowiec swój handel, a biedak swą nędzną szopę, żeby złączyć się w świętej wojnie przeciw narodowi Hitlera. — (London Daily Express March 24, 1933)

Artykuł kontynuował: trwają przygotowania na całym świecie do zorganizowania demonstracji protestu. Na zaplanowany na 27.1.1933 r. protest w Madison Square Garden przyszło 40 tys. demonstrantów (nagłówek w New York Daily News: “40 tys. huczy protestem Hitlerowi”).
Podobne manifestacje i marsze protestu odbyły się w innych miastach. Natężenie żydowskiej kampanii przeciw Niemcom było takie, że rząd Hitlera przysiągł, że jeśli kampania nie zatrzyma się, to będzie jednodniowy bojkot sklepów żydowskich w Niemczech. Przemowa Hitlera 28.3.1933 r. rozkazująca bojkot sklepów i towarów żydowskich bezpośrednio odpowiedział deklaracji wojny Niemcom przez przywództwo światowe Żydów.
Tejże wiosny 1933 r. zaczęła się prywatna współpraca rządu Niemiec z ruchem syjonistów w Niemczech i na świecie celem zwiększenia przepływu żydowskich emigrantów i kapitału do Palestyny.
Liderom syjonizmu na rękę był rosnący antysemityzm w Niemczech i ze strony rządu Niemiec w reakcji na bojkot. Zanim antysemityzm eskalował w wyniku bojkotu, większość Żydów niemckich nie sympatyzowała z motywami syjonistów promocji  imigracji żydostwa światowego do Palestyny. Największe możliwe pogorszenie sytuacji Żydom w Niemczech w ko-operacji z niemieckim narodowym socjalizmem było w planie syjonistów osiągnięcia ich celu zasiedlenia Palestyny żydowską większością. — (The Barnes Review Jan./Feb. 2001, pp. 41-45.)
Joachim von Ribbentrop — świadectwo

Zanim doszło do rozpraw przed Trybunałem Norymberskim, pozwolono mi być obecnym w celi Ribbentropa (prawa ręka Hitlera), gdzie przesłuchiwało go dwóch przedstawicieli USA w przygotowaniu do oskarżenia. Miałem tego dnia szansę długo z nim porozmawiać. Jasne było, że był ekspertem z historii Żydów w Europie, żydowskiej religii, ruchów politycznych Żydów i ich kultury; znał ruch i działalność syjonistów. W jego opinii Żydzi wolnego świata (głównie USA) mogli byli zapobiec okropnej tragedii żydostwa Europy, jeśli prawidłowo rozumieliby osobowość Hitlera i pracowaliby z nim w stylu Żydów na wygnaniu  tradycyjnymi metodami pokornego apelu, dbając o nieobrażenie ego ani wywołanie gniewu Hitlera — a nie metodami presji politycznej, bojkotu gospodarczego, aktów zemsty i obraźliwej propagandy. To szatańska złość paliła się w nim z powodu zniewag honoru jego jak i narodu niemieckiego, a nie ideologia Hitlera wobec Żydów, prowadząc go do żądzy zagłady Żydów. — (Dziennikarz M. Avigili w: Hatzofeh 6 Kislev 5731 / Dec. 4, 1970)

Adolf Eichmann — świadectwo

Pierwotnie Hitler planował pozbyć się Żydów z Europy przez emigrację czy wydalanie. Ale w 1942 r. zmienił pozycję i wdrożył Ostateczne Rozwiązanie. Co skłoniło go do tego? Lider światowego syjonizmu Dr Chaim Weizmann w imieniu ludu żydowskiego wypowiedział wojnę Niemcom. Było jasne, że na odpowiedź Führera nie trzeba będzie długo czekać. — (Life Magazine Issue 22, p. 24)

Dieter Wisliceny — świadectwo
Wisliceny, przedstawiciel Eichmanna na Słowacji i człowiek, z którym Rabin Weissmandl negocjował z powodzeniem ws. wydalenia Żydów słowackich, przekazał, że ambasador Niemiec w USA posłał Hitlerowi protokół Konferencji Przywódców Syjonistycznych i Światowego Kongresu Żydów w Nowym Jorku. Na tej konferencji Stephen Wise w imieniu całego narodu żydowskiego wypowiedział wojnę Niemcom. Hitler wściekł się przeczytawszy protokół. Upadł plackiem na podłogę, gryzł dywan i szalał: Teraz ich zniszczę, teraz ich zniszczę. Potem zebrał wszystkich przywódców nazistowskich na konferencję w Wannsee (styczeń 1942), gdzie sformułowali szczegółowe plany ostatecznego rozwiązania. — (Rabin Michael Weissmandl Min Hameitzar)

Syjoniści odmówili ratowania Żydów z Holokaustu

Dr Chaim Weizmann
Na Kongresie Syjonistów w Londynie w 1937 r., Dr Weizmann ustawił linię polityki:

Nadzieje 6 mln Żydów Europy skupiają się na emigracji. Zapytano mnie: Czy może Pan sprowadzić 6 milionów Żydów do Palestyny?  Odpowiedziałem Nie… Z głębi tej tragedii chcę ocalić dwa miliony młodych ludzi… Starzy umrą. Wytrzymają przeznaczenie lub nie. Byli pyłem, gospodarczym i moralnym pyłem w okrutnym świecie… Tylko młoda gałąź ma przeżyć… Muszą to zaakceptować. — (Holocaust Victims Accuse p. 25)

Palestyna nie może przyjąć Żydów z Europy. Chcemy przybycia tylko najlepszej z młodzieży żydowskiej. W Palestynie chcemy tylko wykształconych celem podniesienia kultury. Pozostali Żydzi muszą zostać tam, gdzie są i zmierzyć się z losem, jakikolwiek ich czeka. Te miliony Żydów są na trybach historii pyłem, jaki może trzeba zdmuchnąć. Nie chcemy, żeby napływali do Palestyny. Nie chcemy, żeby Tel Awiw stał się kolejnym gettem niskiej klasy. — (Cytat w: The Jewish Press October 18, 2002)

Izaak Grünbaum
Izaak Grünbaum przewodniczył Komitetowi Ratunkowemu Agencji Żydowskiej.

Kiedy poprosili mnie, czy nie mógłbym dać pieniędzy na fundusze Zjednoczonego Apelu Żydowskiego na ratowanie Żydów w Europie, powiedziałem ‘NIE!’ i ponownie mówię ‘NIE!’ …należy oprzeć się fali, jaka spycha działalność syjonistów na drugi plan. — (Yitzchak Greenbaum In Days of Holocaust and Destruction)

Na początku lutego 1943 r. Grünbaum wystąpił na zebraniu w Tel Awiwie nt. “Diaspora i Zbawienie”:

Powinniśmy zebrać naszą siłę i nadwyżkę posiadanej mocy na ratowanie Żydów Diaspory. Kiedy przychodzą do nas z dwoma planami — ratowanie mas żydowskich Europy czy wykup ziemi — głosuję bez wahania na wykup ziemi. Im bardziej mowa o rzezi naszych ludzi, tym większa redukcja naszych wysiłków wzmacniania i promocji hebraizacji ziemi. Jeśli iostnialaby dziś możliwość kupić paczki z żywnością za środki Keren Hayesod (Zjednoczonego Apelu Żydowskiego) do przesłania przez Lizbonę, to czy zrobilibyśmy to? Nie! i jeszcze raz Nie! — (Holocaust Victims Accuse p 26)

13.11.1938 r., Grünbaum powiedział: Musimy zacząć  otwartą wojnę z Niemcami  Nazistowskimi bez uzwzględnienia losu Żydów w Niemczech. Sugerował rozpatrzyć możliwość rozbijania okien we wszystkich ich ambasadach i organizowania masowych demonstracji. Żydostwo Niemiec oczywiście za to zapłaci, zauważył, lecz nie ma innego wyjścia. Jeśli nie zrobimy tego teraz, losy Żydów w Polsce i samej Polski  będą takie jak dziś los Żydów w Niemczech. (Centralne Archiwum Syjonistyczne, Jerozolima)
Grünbaum odpowiedział na apel Rabina Yitzhaka Itshe Meir Levina, lidera ultraorthodoksyjnego Agudat Yisrael, który stwierdził: Brać pieniądze Żydowskiego Funduszu Narodowego …nie zatrzymać dzieła w Palestynie w czasie, gdy mordowane i masakrowane są setki tysięcy, nawet miliony Żydów? Nie zakładaj nowych osad, bierz pieniądze na tamte potrzeby. Grünbaum odparł 18.1.1943 r.:

…Niech mówią, że jestem antysemitą …Niech mówią, co zechcą. Nie będę żądał, by Agencja Żydowska przeznaczyła sumę 300 tys. czy 100 tys. funtów sterlingów na pomoc żydostwu w Europie. Myślę też, że ktokolwiek żąda takich rzeczy, działa przeciw syjonizmowi. — (Yitzhak Gruenbaum In Days of Holocaust and Destruction p. 68)

Jedna koza na Ziemi Izraela jest ważniejsza niż cała społęczność Żydów w Europie. — (Rabin Michael Ber Weissmandl Ten Questions to the Zionists)
David Ben Gurion
Miesiąc po hitlerowskim pogromie Żydów niemieckich, znanym jako Kristallnacht (Noc Kryształowa), Ben Gurion stwierdził 7.12.1938 r.:

Jeśli wiedziałbym, że można uratować wszystkie [żydowskie] dzieci w Niemczech porzez transfer ich do Anglii, a tylko połowę z nich — na Ziemię Izraela, wybrałbym to ostatnie, gdyż stoimy w obliczu nie tylko odpowiedzialności za te [żydowskie] dzieci, lecz również wobec historycznej odpowiedzialności za Naród Żydowski. — (Righteous Victims p. 162)

 
Na finalizację pozwoleń imigracji ok. 2,9 tys. imigrantów potrzeba było spotkać się z Malcolmem McDonaldem, sekretarzem brytyjskiego Biura Kolonialnego i autorem Białej Księgi z 1939 r. Ben Gurion ustalił, że McDonald był niebezpiecznym wrogiem, więc polecił zaprzestać z nim spotkań. Moshe Sharett próbował przekonać Ben Guriona, że Żydzi muszą zostać uratowani. Ben Gurion odparł: Nasza przyszłość jest ważniejsza niż ratowanie 2,9 tys. Żydów. — (Diary of Moshe Sharett Nov. 18, 1939)
Odnośnie potrzeby zdobycia zaświadczeń na imigrację, Ben Gurion napisał: Ziemia Izraela potrzebuje dziś osadników, a nie  imigrantów… Syjonizm to nie korporacja charytatywna. Potrzebujemy ponadprzeciętnego typu Żydów, którzy zbudują ten narodowy dom. — (Historyk YigalIlam w: Ha’aretz  Erev Rosh Hashona 5757)

Żydowskie nieszczęścia, jakie pogarszały się na jego oczach, były dlań źródłem władzy dla syjonizmu… Nie było nikogo podobnego doń, kto rozumiałby spożytkowanie na korzyść syjonizmu tego naturalnego skarbu, jakim historia tak hojnie obdarzyła naród żydowski. — (Shabtai Teveth, Yediot Achronot, Elul 29, 5746)

 
Rabin Stephen Wise
Pod koniec 1943 r., kiedy Żydzi Europy byli zgładzani w milionach, Kongres USA zaproponował ustanowić komisję do “studiowania” problemu. Rabin Stephen Wise, pryncypialny amerykański rzecznik syjonizmu, przybył do Waszyngtonu zaświadczyć przeciw ustawie ratunkowej, gdyż odwróciłaby ona uwagę od kolonizacji Palestyny.
Tenże Rabin Wise w 1938 r. jako lider Amerykańskiego Kongresu Żydów napisał list, w którym sprzeciwił się jakimkolwiek zmianom w ustawach imigracyjnych umożliwiającym Żydom znalezienie schronienia:

kilka tygodni temu przedstawiciele wszystkich wiodących organizacji żydowskich spotkali się na konferencji. …Zdecydowali, że żadna organizacja żydowska nie sponsoruje obecnie ustawy, która w jakikolwiek sposób zmieniła prawa imigracyjne. — (Our Shomer Weltanschauung  Hashomer Hatzair)

Nathan Schwalb
Nathan Schwalb reprezentował Agencję Żydowską w Szwajcarii. Był uprawniony ws. ratowania Żydów europejskich z Holokaustu. Gdy zwrócił się doń komitet ratowniczy Żydów słowackich o sumę pieniędzy potrzebną do zatrzymania wywozów do Auschwitz, Schwalb odparł:

Skoro mamy okazję z tym kurierem, to piszemy grupie, że musi zawsze pamiętać o sprawie najważniejszej, o głównej kwestii, którą zawsze trzeba trzymać na pierwszym planie. W końcu to alianci wygrają i podzielą świat między narody, jak po zakończeniu I wś., kiedy to otwarli nam drogę na pierwszy krok. Teraz z zakończeniem wojny musimy zrobić wszystko, aby  Ziemia Izraela stała się państwem żydowskim. …musimy zdawać sobie sprawę, że wszystkie narody alianckie przelewają sporo krwi, podczas gdy my nie poświęcamy się. Zatem czym uzasadnimy prawo siąść do stołu, podczas gdy oni po wojnie decydują o rozdziale narodów i terytoriów? — (Min Hameitzar, Rabin Michael Ber Weissmandl)

 
Głównym źródłem naszej informacji o tym liście jest Rabin Michael Ber Weissmandl, członek słowackiej grupy ratowniczej, która otwarła list od Szwalbego. Oryginał zaginął podczas wojny, lecz Rabin Weissmandl pisze, że każde słowo listu wbiło mu się w pamięć.
Źródlem potwierdzającym jest Rabin Jisroel Stern, syn Rabina Szlomo Sterna, który pracował z Rabinem Weissmandlem. Rabin Jisroel Stern jak i jego ojciec byli z Rabinem Weissmandlem, gdy ten otworzył list. Poniższe opiera się na wywiadzie przeprowadzonym przez Rabina Dovida S. Feldmana w 1991 r.

“Ja, Jisroel Stern, jestem synem Rabina Szlomo Sterna, który był jednym ze słynnych działaczy w ratowaniu Żydów z Holokaustu i pracował z Rabinem Michaelem Ber Weissmandlem. Latem 1942 r., Rabin Weissmandl i mój ojciec pracowali nad umową z Dieterem Wisliceny’m, prawą ręką Eichmanna, by zatrzymać deportacje Żydów słowackich. Uzgodnili przekupić Wisliceny’ego pewną sumą pieniędzy, by odwołał deportacje do Auschwitz. Łapówka musiała być dostarczona w ciągu 7 tygodni. Rabin Weissmandl wysłał listy do kogo mógł w wolnym świecie, prosząc o rozważenie, że stawką jest życie 30 tys. Żydów. Zwrócił si ęteż do przyjaciół powiązanych z Nathanem Schwalbem, przedstawicielem syjonistycznej organizacji Hechalutz, częścią Agencji Żydowskiej w Szwajcarii. Przyjaciele Rabina Weissmandla napisali listy do Schwalba, prosząc o pieniądze na odwołanie deportacji. Mój ojciec miał koneksje z dyplomatami, którzy jeździli między krajami w misjach dyplomatycznych i użył tych powiązań, żeby dostarczyć list Schwalbowi i otrzymać jego odpowiedź.
Schwalb odpowiedział listem zaadresowanym do przyjaciół Weissmandla, a nie bezpośrednio doń, lecz Rabin Weissmandl i mój ojciec zdecydowali otworzyć list. Widziałem to na własne oczy. Najpierw nie mogliśmy zrozumieć, w jakim był napisany języku, aż zdaliśmy sobie sprawę, że  był to nowoczesny hebrajski z literami angielskimi. Przeczytali go i byli zszokowani widząc zimny slogan syjonistów: Tylko krwią ziemia będzie nasza. Nie możemy pomóc Żydom w Europie, pisali syjoniści, gdyż potrzebujemy żydowskiegoi przelewu krwi, aby móc domagać się po wojnie. Ale, kończył list, ślemy trochę pieniędzy, żebyście wy (działacze syjonizmu) mogli uciec.

Rabin Solomon Schonfeld, brytyjski pracownik ratowniczy, też potwierdza, że argument ten był na czasie wśród syjonistów:

Jednym z godnych uwagi ratowników żydowskich był Rabin Solomon Schonfeld, który osobiście  uratował tysiące Żydów. Był bardzo charyzmatycznym, zadedykowanym, innowacyjnym i dynamicznym młodzieńcem. Jego wysiłki ratunkowe inspirował Rabin Weissmandl, co wyjaśnia częściowo, niektóre z jego śmiałych akcji w innowacyjnym stylu ratunkowym. Jego działania ratunkowe podlegały Religijnej Radzie Nadzwyczajnej Naczelnego Rabina, którą założył za zgodą Naczelnego Rabina Josepha P. Hertza, przyszłego swego teścia.
Ocalił dużą liczbę Żydów ochronnymi papierami z Ameryki Płd. Sam jeden przywiózł do Anglii kilka tysięcy dzieci, rabinów, nauczycieli, rzeźników rytualnych i in. funcjonariuszy religijnych. Rabin Schonfeld zapewnił swym uratowanym nie tylko bezpieczeństwo ale i koszerne domy, żydowską edukację i pracę. Zainicjował też dwie bardzo ważne inicjatywy ratunkowe. Pod koniec lata 1942 r. przekonał Biuro Kolonialne, żeby pozwoliło Żydom znaleźć bezpieczną przystań na Mauritiusie. W grudniu 1942 r. dyskutował swe pomysły ratunkowe z szeregiem wysoko postawionych osobach kościelnych oraz członkach Parlamentu. Zorganizował ogólnoparlamentarne poparcie dla wniosku, który prosił rząd o deklarację mniej więcej taką:
Z uwagi na masakry i głód Żydów i innych w krajach wroga jak i w krajach okupowanych, niniejsza Izba prosi Rząd Jej Królewskiej Mości, po odczytaniu Deklaracji ONZ obu Izbom Parlamentu 17. grudnia 1942 r. i w konsultacji z Rządami Dominiów i Rządem Indii,  żeby zadeklarować gotowość znalezienia tymczasowego schronienia na terytoriach własnych lub pod swą kontrolą osobom zagrożonym zdolnym opuścić swe kraje; żeby zaapelować do Rządów krajów graniczących z krajami wrogimi i okupowanymi przez wroga celem pozwolenia na tymczasowe schronienie i obiekty tranzytowe dla takich osób; żeby zaoferować ww Rządom w miarę praktyczności wszelką potrzebną pomoc na umożliwienie ich ko-operacji; i żeby zaprosić inne Rządy Aliantów do  rozważenia podobnych działań.
W ciągu 10 dni, dwu Arcybiskupów, ośmiu członków Izby Lordów, czterech Biskupów, Episkopat Anglii i Walii oraz 48 członków wszystkich partii podpisali zawiadomienie o spotkaniu dla rozważenia Wniosku. W końcu liczba parlamentarzystów za wnioskiem wzrosła do 177. Powyższe dwie inicjatywy z 1942 r. mogły były uratować dużą liczbę Żydów, lecz niestety przeszkody zniszczyły te doniosłe okazje.
Główną przyczyną były błaha zawiść i tragiczna niezdolność prawidłowego wyznaczania priorytetów  w  niezwłocznym ratunku oraz ważne acz długoterminowe inicjatywy, które mogły były poczekać do zakończenia wojny. (Parlamentary wniosek pominął Palestynę jako opcję tymczasowego schronienia i dlatego spotkał się z opozycją wokalnego stronnictwa.) Powyższe oparte na książce Dra David Kranzlera Holocaust Hero: Solomon Schonfeld. — (Wikipedia, artykuł o Rabinie Solomonie Schonfeldzie)

Rabin Solomon Schonfeld

Rabin Schonfeld opublikował w The Times of London (6.1.1961) list do redakcji we własnych słowach o powyższej relacji [dot. Nathana Schwalba]:

Na posiedzeniu Parlamentu 27.1.1943 r., kiedy ponad 100 posłów i lordów  energicznie realizowało kolejne kroki, rzecznik syjonistów oznajmił, że Żydzi przeciwstawiliby się wnioskowi z powodu pominięcia wzmianki o Palestynie. Niektórzy opowiadali się za opinią syjonistów i wywiązała się nielada debata, w efekcie zabijając wniosek. Nawet promotorzy wznosili okrzyki w desperacji: Jeśli Żydzi nie mogą zgodzić się między sobą, to jak my moglibyśmy pomóc?
Bezcelowa była dyskusja z ówczesnym argumentem syjonistów Każdy naród ma swych poległych w walce o ojczyznę – cierpiących pod Hitlerem i naszych zabitych w naszej walce. — (The Times of London June 6, 1961)

Apolinari Hartglass
Apolinari Hartglass, członek syjonistycznego komitetu ratowania w Palestynie, napisał memorandum na pocz. 1943 r. wyjaśniające prawdziwy cel komitetu:

“Możemy spodziewać się eksterminacji ponad 7 mln Żydów… Jasne jest nam dziś, że nie możemy śnić o uratowaniu więcej niż 12 tys. czy ok. 10 tys. Żydów… Toteż jeśli wysiłki komitetu prawdopodobnie doprowadzą do najbardziej minimalnych wyników, to musimy co najmniej osiągnąć z tego jakieś korzyści polityczne…
a) cały świat dowie się, że jedynym krajem chcącym przyjąć uratowanych Żydów jest Palestyna…
b) cały świat dowie się, że inicjatywa ratowania Żydów Europy wychodzi z kół syjonistów;
c) Żydzi uratowani od zagłady dowiedzą się w czasie wojny lub po jej zakończeniu, że to ruch syjonistów i jiszuw [ludność żydowska w Palestynie — PB] próbowali ich ratować…

Dalej pisał Hartglass:

Czy powinniśmy pomóc każdemu w potrzebie, bez względu na jakość osoby? Czy nie powinniśmy nadać temu działaniu charakteru syjonistyczno-narodowego, próbując przede wszystkim ratować tych, którzy mogą być użyteczni dla Ziemi Izraela i żydostwa? Rozumiem, że wydaje się okrutne zadawać to pytanie w ten sposób. Niestety musimy  stwierdzić, że zdolni jesteśmy uratować tylko 10 tys. z 50 tys. osób, jakie mogą dołożyć się do budowy kraju i narodowego odnowienia ludu, w przeciwieństwie do uratowania miliona Żydów, którzy będą ciężarem, czy w najlepszym przypadku elementem apatycznym. Musimy się ograniczyć do uratowania tych 10 tys., których można uratować z 50 tys., pomimo zarzutów i wołań od tego miliona. Pocieszam się faktem, że nie będzie można zastosować tej srogiej zasady w 100% i ten milion też jakoś skorzysta. Ale dopilnujmy, aby nie dostali zbyt dużo. — (The Seventh Million, pp. 99-100)

Syjoniści wiedzieli, wg wypowiedzi Hartglassa, że mogą wielce skorzystać propagandowo z Holokaust. Widać to najbardziej uderzająco jasno z faktu, że we wrześniu 1942 r., kiedy większość ofiar Holokaustu jeszcze żyła, syjoniści już pracowicie planowali pomnik Jad Waszem dla nich. W tamtym miesiącu były delegat na kilka kongresów syjonistów, Mordechai Shenhavi proponował, że Żydowski Fundusz Narodowy ustanowi pomnik ofiar Holokaustu. Jego propozycja doprowadziła do dyskusji i listów oraz ustanowionio komitet do zbadania sprawy. — (The Seventh Million, p. 104)

Rudolf Kastner

Faktycznie istniało silne podobieństwo między naszym nastawieniem a punktem widzenia SS i poglądem tych niezwykle idealistycznych przywódców syjonizmu, którzy walczyli być może w ostatniej swej bitwie. Powiedziałem Kastnerowi: Także my jesteśmy idealistami i także my musimy poświęcić naszą własną krew przed zdobyciem władzy.  Myślę, że Kastner poświęciłby krew tysiąca czy stu tysięcy swoich, by osiągnąć swój cel polityczny. Nie interesowali go starzy Żydzi czy ci zasymilowani w społeczeństwo Węgier. Ale był niezwykle wytrwały w próbach uratowania biologicznie wartościowych Żydów, tj. materiału ludzkiego zdolnego do rozmnażania się i ciężkiej pracy. Weź sobie pozostałych, mówił, ale zostaw mi tę tu grupę. Ponieważ Kastner przysłużył się nam znacznie, pomagając utrzymać spokój w obozach deportacyjnych, pozwalałem zbiegać jego grupom. — (Adolf Eichmann w: Life Magazine December 5, 1960)

Henry Montor
Kiedy statek pełen Żydów-uchodźców na Dunaju nigdzie nie dostał pozwolenia wyładowania, lider Zjednoczonego Apelu Żydów, Henry Montor wyjaśnił, że nie wolno im było płynąć do Ziemi Świętej, gdyż Palestyny nie można zalać… starcami czy niepożądanymi — (Feb. 1, 1940). (Holocaust Victims Accuse, p. 90)

Więcej na temat, zobacz książki:

  • Abraham Fuchs The Unheeded Cry
  • Ben Hecht Perfidy
  • Rabin Moshe Shonfeld The Holocaust Victims Accuse: Documents and Testimony on Jewish War Criminals
  • Tom Segev The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust

Dziesięć pytań do syjonistów

Rabin Michael Dov Weissmandl
tłumaczyli Ola Gordon i Piotr Bein
1.    Czy to prawda, że w 1941, jak również w 1942, niemieckie gestapo oferowało wszystkim europejskim Żydom tranzyt do Hiszpanii, gdyby zrzekli się wszelkiej własności na terenie Niemiec i okupowanej Francji; pod warunkiem, że:
a.    nikt z deportowanych nie wyjedzie z Hiszpanii do Palestyny,
b.    wszyscy deportowani wyjadą z Hiszpanii do USA lub kolonii brytyjskich, i tam pozostaną,
c.    wpłacą wymaganą opłatę 10 tys. dolarów za rodzinę na konto Agencji, płatną w chwili przybycia rodziny na granicę z Hiszpanią, po tysiąc rodzin dziennie .
2. Czy to prawda, że przywódcy syjonistów w Szwajcarii i Turcji otrzymali tę ofertę w pełnym zrozumieniu, że Palestyna jest wyłączona jako miejsce docelowe deportowanych, jak uzgodniono między gestapo i muftim.
3. Czy to prawda, że odpowiedź przywódców syjonistycznych była negatywna i zawierała następujące uwagi:
a.    JEDYNIE Palestyna może być miejscem docelowym dla deportowanych,
b.    europejscy Żydzi muszą poddać się większemu cierpieniu i śmierci w porównaniu z innymi narodami po to, by zwycięzcy alianci zgodzili się na powstanie „żydowskiego państwa” po zakończeniu wojny,
c.    żaden okup nie będzie zapłacony.
4. Czy to prawda, że ta odpowiedź na ofertę gestapo udzielona została z pełną świadomością, że jej alternatywą będzie komora gazowa.
5. Czy to prawda, że w 1944 r. w czasie deportacji węgierskich złożono podobną ofertę, która uratowałaby wszystkich węgierskich Żydów.
6. Czy to prawda, że ta sama organizacja syjonistyczna ponownie odpowiedziała na tę ofertę (po tym jak komory gazowe pochłonęły miliony Żydów).
7. Czy to prawda, że w czasie najbardziej wzmożonych mordów, 270 członków brytyjskiego parlamentu zaproponowało ewakuację 500 tys. Żydów z Europy, by osiedlić ich w brytyjskich koloniach, co wynegocjowali dyplomaci z Niemcami.
8. Czy to prawda, że ta oferta została odrzucona przez syjonistów z uwagą „tylko do Palestyny”.
9. Czy to prawda, że brytyjski rząd przyznał wizy dla 300 rabinów i ich rodzin umożliwiające im wyjazd na Mauritius przez Turcję. Przywódcy Żydowskiej Agencji nakazali sabotaż tego planu, dodając uwagę, że plan był nielojalny wobec Palestyny, a 300 rabinów razem z rodzinami powinno być zagazowanych.
10. Czy to prawda, że w trakcie wspomnianych wyżej negocjacji, Chaim Weitzman, pierwszy „żydowski mąż stanu” oświadczył: najbardziej wartościowa część narodu żydowskiego już jest w Palestynie, a żydzi mieszkający poza jej granicami nie są tak ważni.  Kohorta Weitzmana – Greenbaum, nawet wzmocnił to oświadczenie mówiąc: jedna krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie.
Są jeszcze dalsze podobne pytania do tych ateistycznych degeneratów znanych jako „żydowscy mężowie stanu”, ale niech odpowiedzą na tych dziesięć pierwszych.
Ci syjonistyczni „mężowie stanu” z wielką zdolnością przewidywania, chcieli użyć wszelkich sposobów by skończyć 2 tys. lat boskiego nakazu, by żydzi żyli w niewoli i politycznej ustępliwości. Poprzez ich agresywną politykę rozpalili ogień antysemityzmu w Europie i zdołali ukuć więzy nienawiści do Żydów od nazistowskich Niemiec i ich sąsiadów.

To są „mężowie stanu”, którzy zorganizowali nieodpowiedzialny bojkot Niemiec w 1933 r., który tak zaszkodził Niemcom jak atak muchy na słonia – ale za to przyniósł nieszczęście europejskim Żydom. Kiedy Ameryka i Anglia żyły w pokoju z wściekłym psem Hitlerem, syjonistyczni „mężowie stanu” zaniedbali jedyną wiarygodną metodę odpowiedzialności politycznej; poprzez bojkot doprowadzili przywódcę Niemiec do wściekłości. I wtedy, po najsmutniejszym okresie w dziejach Żydów, ci syjonistyczni „mężowie stanu” zdołali omamić biednych uchodźców, by żyli w głodzie i demoralizacji, oraz by odmawiali wyjazdu do wszystkich innych miejsc z wyjątkiem Palestyny, z jedynego powodu – by budować ich państwo.

Żydowscy ‘mężowie stanu’ podżegali i nadal podżegają rozgoryczoną młodzież żydowską do niepotrzebnych wojen przeciwko światowym potęgom jak Anglia, oraz przeciwko setkom milionów Arabów.
I  ci sami “mężowie stanu” syjonizmu beztrosko pchają świat do nowej wojny światowej, obracającej się całkowicie wokół Ziemi Świętej.
Syjonistycznych przywódców nie obchodzi to, co może przytrafić się żydowskim mieszkańcom Palestyny, Półwyspu Arabskiego, Europy czy USA. Wzmagający się antysemityzm w zachodnim świecie jest owocem ich „umiejętności kierowania państwem”.
Pod pozorem „miłości do Izraela”, syjonistyczni „mężowie stanu” zbałamucili wielu Żydów, by dewocję do Tory zastąpić dewocją do nikczemnika, który stworzył syjonizm. Warto tu powiedzieć, że Herzl rozwiązanie problemu żydowskiego upatrywał w konwersji. Kiedy dowiedział się, że nie jest akceptowana przez Żydów, wykombinował syjonizm jako zadowalającą alternatywę!

Wgląd w historię ujawnia, że tenże typ “męża stanu” sprzeciwiał się wezwaniu proroka Jeremiasza, aby ulegać sługusom Nabuchodonozora ze zniszczeniem pierwszej Świątyni. Pięć wieków później Rabin Yochonon Ben Zakai wezwał lud do poddania się  Rzymianinowi Tytusowi, żeby zapobiec przelaniu krwi. “Mężowie stanu” odrzucili jego apel i Rzymianie zniszczyli drugą Świątynię. A teraz przez ostatnie 50 lat “mężowie stanu” syjonizmu odtrącają przywództwo naszych Mędrców i nadal uprawiają politykę wzniecania antyseemityzmu. Kiedy skończą?? Czy każdy Żyd w Ameryce też musi ucierpieć?? Nawet nazistowski potwór miał więcej rozsądku i zakończył swą wojnę zanim całe Niemcy zostały zniszczone. Syjonistyczni “mężowie stanu” szydzą ze świętej przysięgi, jaką Stwórca nałożył na Żydów Diaspory. Nasza Tora w Traktacie Kesubos, folio 111, precyzuje, że Stwórca, niech będzie On błogosławiony, zaprzysiągł Żydów nie okupować Ziemi Świętej siłą, nawet gdyby wydawało im się, że mają do tego siłę; i nie buntować się przeciw Narodom. Stwórca ostrzegł, że gdyby przysięga złożona Jemu została pokalana, to żydowski miąższ stałby się “mieniem do wzięcia”, jak zwierzęta w lesie! Takie są słowa naszej Tory; te koncepcje cytował Maimonides w Igeres Teimon, Be’er Ha Gola, Ahavas Yehonosson i w Toras Moshe w Chasam Sofer.
Powszechnie wiadomo, że wszyscy Mędrcy i Święci w Europie oświadczyli , gdy wyłaniał się Hitler, że był on posłańcem boskiego gniewu, przysłanym do skarcenia Żydów za apostazę syjonizmu przeciw wierze w ostateczne mesjańskie zbawienie.
Yidden [Żydzi] — miłosierni synowie miłosiernych ojców — jak długo jeszcze musi święta krew żydowska być przelewana??
Jedynym rozwiązaniem jest: Żydzi muszą zdecydowanie odrzucić “Żydowskie Państwo”. Żydzi powinni przyjąć kompromis USA.
Musimy zdetronizować ateistyczno-syjonistycznych “mężów stanu” z ich roli liderów żydowskich i powrócić do oddanego przywództwa przez naszych mędrców.
Błagamy Narody, żeby otwarły drzwi dla imigracji, nie tylko do Palestyny.
Pokojowe, nie-syjonistyczne osoby religijne w Palestynie (zwłaszcza z tubylczej ludności) i ich odpowiednicy w Diasporze, powinni w imieniu ludu żydowskiego wdać się w odpowiedzialne negocjacje twarzą w twarz z Brytyjczykami i Arabami; celem polubownego uregulowania kwestii palestyńskiej.
Każdy Żyd powinien modlić się do Błogosławionego stwórcy, bo to w Nim leży cała moc nasza. Pamiętajmy, że nasze modlitwy muszą być szczere. Nie należy błagać Stwórcy o bankiet na Jom Kippur, ani odprawiać rytuału  obmycia, ze zdechłym robakiem w dłoni. Podobnie powinniśmy unikać postawy nie do obrony: rabusia modlącego się o Boską pomoc w wykonaniu przestępstwa. Powinniśmy modlić się, żeby syjonizm i jego owoce znikły z powierzchni Ziemi, a Mesjasz nas rychło zbawił.
Więźnia wypuszcza się tylko po odbyciu kary albo po ułaskawieniu przez Prezydenta za dobre zachowanie. Gdyby próbował uciec i złapią go, to wyrok zostaje przedłużony w dodatku do lania otrzymanego w chwili schwytania.
Wieni Żydzi — przez ponad trzy i pół tysiąca lat we wszystkich zakątkach świata,  poprzez różne losy, nasi przodkowie maszerowali przez morza krwi i łez, żeby niezłomnie zachować Wiarę w Torę. Jeśli mamy miłosierdzie dla siebie, naszych kobiet i dzieci oraz ludu żydowskiego, to utrzymamy dziś nasze złote dziedzictwo. Król Królów skazał nas na wygnanie przez nasze grzechy. Nieskończony, niech będzie błogosławion, zarządził nam przyjąć wygnanie z pokorną wdzięcznością, aż przyjdzie czas lub gdy pokutą zasłużymy na Jego wybaczenie. A jeśli będziemy szukać wyjścia z wygnania siłą, to B-g przyłapie nas, o czym przestrzegli nasi mędrcy. Wtedy nasz wyrok przedłuży się i pogorszy.
Wiele razy w przeszłości fałszywi mesjasze oszukali segmenty naszego ludu, lecz żaden z nich nie był tak zwodniczy i złudny jak kłamstwo syjonizmu. Z naszego doświadczenia historycznego, żadna kara nie była ani nie będzie większa od kary za zawierzenie syjonizmowi. Jeśli chcemy skrócenia wyroku wygnania, to musimy składać wniosek pokutą i zupełnym fizycznym i duchowym przestrzeganiem Szabatu i praw czystości rodzinnej oraz studiowaniem Tory.
Niechaj będzie jasne, że nigdy w żydowskiej historii (nawet w czasach Jeroboama czy Achawa [władcy Królestwa Izraela – PB]) tak wrodzy ateiści nie kierowali ludem żydowskim jak dziś.
Jak możemy błagać Wszechmogącego o litość, jednocześnie tolerując tych ohydnych, “wspaniałych” liderów jako rzeczników! Umiłowani bracia — oczyśćmy szeregi i oczyśćmy się sami; błagajmy Wszechmogącego modlitwą, pokutą i spełnianiem micw, by On zbawił nas, natychmiast.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

22 comments

Comments are closed.