Polska norma dopuszczalnych dawek mikrofalowych jest tysiące razy powyżej progu bezpieczeństwa, a proponowana — 100 razy gorsza od obecnej!

Mamy do czynienia z prospektem norm rzędu TYSIĄCE, MILIONY razy gorszych niż powinny być progi wymagane dla ochrony zdrowia publicznego!!!
wizualizuje poziomy natężenia pola mikrofalowego w mikrowatach na cm2.
Mikrowat = jedna milionowa część wata.
Wartości zebrano w książce Take back your power z recenzowanych publikacji naukowych, pomiarów i norm zdrowia publicznego różnych państw.
0,000027 mikrowat/cm2 — igły sosny starzeją się przedwcześnie
0,05 mikrowat/cm2 — u dzieci: bóle głowy, irytacja, problemy koncentracji i zachowania
0,1 mikrowat/cm2 — biologia budowli (Niemcy): poziom skrajnej obawy
1,0 mikrowat/cm2 (wi-fi laptopa) — fragmentacja DNA spermy i redukcja jej wydolności; bóle i zawroty głowy, irytacja, zmęczenie, słabość, bezsenność, ból w klatce piersiowej, trudności z oddychaniem, niestrawność
2,5  mikrowat/cm2 — zmiana metabolizmu wapnia w komórkach mięśniowych serca
4,0 mikrowat/cm2 — zmiany w hipokampie wpływające na pamięć i uczenie się
6,0 mikrowat/cm2 — uszkodzenia DNA w komórkach
 
7,93 mikrowat/cm2 (pojedynczy licznik inteligentny, pomiar w odl. 30 cm)
9,5 mikrowat/cm2 — norma dopuszczalna Szwajcaria, Liechtenstein, Luksemburg
10 mikrowat/cm2 — norma dopuszczalna Chiny, Rosja, Polska
10 mikrowat/cm2 — zmiany w zachowaniu: odruchy unikania po 30-minutowej ekspozycji
600 do 1000 mikrowat/cm2 — norma dopuszczalna USA i Kanada
Poziom polskiej normy należy zatem obniżyć ok. milionkrotnie, by chronić sosnowe igły przed przedwczesnym starzeniem się, a ponad 200-krotnie, by chronić dzieci przed bólami głowy, irytacją oraz problemami koncentracji i zachowania, co nie chroni przed skutkami na zdrowie przy mniejszych dawkach, a dawki ponadto kumulują się z czasem. Osoby nadwrażliwe elektromagnetycznie to zupełnie inny rozdział, pod nich ustala się normy w państwach normalnych jak Szwecja. Uczulenie na mikrofale rośnie z kumulacyjną ekspozycją. Przypuszczam, że absolutnie bezpieczna norma dla wszystkich grup wiekowych i nadwrażliwości powinna być rzędu stutysięcznych, a może nawet milionowych części mikrowata/cm2.
Kiedy norma polska doszlusuje do poziomu amerykańskiej (z 10 na 1000 mikrowat/cm2), to sośnie pogorszy się dopuszczalny próg ok. 100 mln razy jeśli chodzi o przedwczesne starzenie się igieł,  a dzieciom — 20 tys. razy odnośnie ww. dolegliwości.
Wyniki badań biologicznych dotyczą mikrofal generacji wcześniejszych od 5G, która ma charakterystyki fal znacznie gorsze na zdrowie i życie. O tym zdaje się da wykład na konferencji niezależna Dr Diana Wojtkowiak.
Globaliści stosują potworne rozluźnianie norm dopuszczalnych we wszystkich dziedzinach swego ludobójstwa. Progi dopuszczalne od początku ery atomowej przekraczają ok. 100- do 1000-krotnie progi bezpieczne dla człowieka. Podobnie jak w telekomunikacji mikrofalowej, od początku celowo użyto idiotycznego modelu, który ma tyle wspólnego z rzeczywistością bio-fizyczną, co grupa My Wolni Ludzie z globalistami.
Podwyżki progów dawek jonizujących po katastrofie Fukuszima wyniosły setki do tysięcy razy ponad przedtem obowiązujące! Wynik jest podobny do planowanego w 5G: w stosunku do bezpiecznych poziomów tysiące, miliony i więcej razy rozluźnione bezpieczne dla życia progi mikrofalowych dawek!!!
Podobnie w GMO: w USA dopuszczalna dawka glifosatu przekracza tysiące razy dawki bezpieczne dla kobiet odnośnie raka piersi!!!
Aluminium, jeden z głównych metali w chemośladach, po opadnięciu na powierzchnię Ziemi przekracza poziom w środowisku naturalnym dziesiątki tysięcy razy!!!
Wobec tylu jednoczesnych ludobójczych czynników, coraz trudniej będzie ustalić, jaka choroba i zgon nastąpiły z jakiej przyczyny, podczas gdy zachorowalność i śmiertelność drastycznie wzrosną z wprowadzeniem 5G. Istnieje zjawisko synergii różnorakich czynników chorobowych, np. promieniowanie nuklearne zwiększa negatywne skutki toksyn i vice versa. Wątpię, żeby wiedziano wszystko o synergii mikrofalowania z pozostałymi czynnikami. Połącz to ze skutkami długoterminowymi przez kilka generacji człowieka i masz obraz przyszłości — zaplanowany i przewidziany przez ludobójców, nieznany nam jeszcze z doświadczenia.
Jednocześnie coraz trudniej będzie publice mierzyć parametry ludobójczych technologii, ponieważ jak w atomistyce niezależne laboratoria będą likwidowane, niezależni badacze prześladowani, a aparatura pomiarowa dostępna publice zredukowana zostanie do bezużytecznego odpowiednika licznika geigera. Obecnie dostępne mierniki pola elektromagnetycznego nie pokrywają zakresu częstotliwości mikrofal 5G, a co mówić o wychwyceniu skomplikowanej matematycznie, acz zasadniczej w oddziaływaniach biologicznych, charakterystyki tych fal.
Czego nie można zmierzyć, to “nie istnieje” i nie wystąpi w przyczynowości chorób i zgonów wskutek 5G. Ponadto nikt z podłączonych do Sztucznej Inteligencji poprzez 5G i późniejsze generacje, nie zada nawet takich pytań.
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/