Gloryfikowany Betar — salutujące "Heil Hitler!" żydowskie brunatne koszule, skrajnie radykalne prawicowe, terrorystyczne, faszystowskie, nacjonalistyczne, rasistowskie

Piotr Bein, 2.5.2019, zmiany 31.5.2019
Po pokazie filmu Tora i miecz, zgadzają się  jego polscy twórcy i Żydzi w panelu dyskusyjnym (od min. 6:10), że zakłamano historię powstania w Getcie Warszawskim, m.in. udział grupy Betar w Żydowskim Związku Wojskowym, ŻZW. Prawdę o Betarze wg nich wydobyli twórcy wcześniejszego filmu „Betar” – Żydzi wyklęcw reżyserii Roberta Kaczmarka do scenariusza Piotra Gontarczyka z IPN. Z Anną Ciałowicz w reżyserce, ci sami zrealizowali Torę i miecz. Skupię się na filmie o “Betarze”, a Torę i miecz traktuję  osobno.

„Betar” – Żydzi wyklęcgloryfikuje syjonistyczną organizację terroru. Wg bazy filmów polskich, jest to film dokumentalny na temat…

…niemal całkowicie nieznanej organizacji młodzieży żydowskiej, działającą w Polsce i na całym świecie, od połowy lat 20. do wybuchu wojny. Betar był organizacją bardzo oryginalną, a przy tym znaczącą, choć dziś nie funkcjonuje ani w literaturze przedmiotu, ani w świadomości historycznej społeczeństwa.
Wielu członków polskiego Betaru odegrało ważną rolę w dziejach odbudowy państwa żydowskiego w Palestynie oraz jego późniejszych losach. […] Film przedstawia historię powstania tej organizacji, omawia założenia ideowe i cele działania. O tym, jak funkcjonował Betar, jak ważną rolę odegrał w życiu młodych Żydów, opowiadają uczestnicy ruchu – dziś już ponaddziewięćdziesięciolatkowie. Tło historyczne zostało oparte w filmie na wypowiedziach historyków: Herzla Makowa i Piotra Gontarczyka.

“Udokumentowano” to, co pożądane, resztę przemilczano i przekłamano. Wyszła bajka z zamiast historii. Skoro łżą siwowłosi Żydzi i premier Izraela bez mrugnięcia Polacy mordecy Żydów, a 150-letni roszczą własność “spadkową” w Polin, to jaki problem z bajdurą betarską… Tyle o świadkach, dokumentach i dowodach.
.
Terrror żydowski w krwawej kolonizacji Palestyny dla państwa Izrael
Przez parę tys. lat panował względny spokój na Ziemi Świętej, nie było antysemityzmu między semickimi Arabami (chrześcijanie, potem muzułmanie) a Semitami żydowskimi. Dopiero syjonizm opłacany przez Rotszyldów w projekcie rabunku ziemi przez imigrantów żydowskich, obcych kuturowo i etnicznie, wywołał w Palestynie zadry religijno-etniczne, poprzez terror żydowski organizacji jak Betar. Wynikiem jest najokropniejszy na świecie obóz koncentracyjny, Gaza i niekończące się wojny na Bliskim Wsch. w interesie zbrodniczego Izraela.
Polskim filmowcom nie mogło brakować informacji o terroryzmie Betaru; dostępne są od dawna. Wiki.pl już od 2009 r. ma hasło Betar, en.wiki 3 lata wcześniej, ru.wiki 2 lata później, a wiki hebrajskie od 2016 r. Betar powstał na Łotwie, ale w II RP miał najwięcej członków i “niepodległościowa” sanacja szkoliła i uzbrajała tych bezwzględnych terrorystów. Warto było przypomnieć na 100-lecie — na pewno nie Niepodległości… i na 70-lecie powstania nielegalnego, zbrodniczego tworu syjonistów w Palestynie… Tworu kontynuującego do dziś zbrodnie ludobójstwa żydowskich organizacji jak Betar.

Umundurowani członkowie Betaru, Berlin, Niemcy, 1936. Zauważ agresywną posturę rozkroku.
Żydowski Betar w III Rzeszy ubierał się jak Hitlerjugend. Nosili brunatne i piaskowe koszule, salutowali Heil Hitler! (salut rzymski). Charles D. Smith w książce z 2004 r.  Palestine and the Arab-Israeli Conflict pisze: [Założyciel ruchu Betar,  Żabotyński] tworzył grupy młodzieżowe [Betar] o praktykach wzorowanych na taktyce i symbolach faszyzmu, w tym brązowe koszule i specjalne saluty.
Salutem faszystów włoskich i nazistów III Rzeszy był salut rzymski. Hasło Betar na wiki.pl: Członkowie Betaru nosili piaskowe (także brunatne) koszule, czarne (także białe/piaskowe) krawaty, guziki z menorą; pozdrawiali się salutem rzymskim.[1]
Reżim Hitlera, zainstalowany i wspierany przez ż-banksterię i ich syjonizm globalny, był pro-syjonistyczny celem realizowania emigracji Żydów do Palestyny, projektu Rotszyldów znacznie starszego niż III Rzesza:
Pomimo podstawowej wrogości między reżimem Hitlera a międzynarodowym żydostwem, przez kilka lat interesy żydowskich syjonistów i niemieckich nazistów zbiegały się. Kolaborując z syjonistami dla wzajemnie pożądanego i humanitarnego rozwiązania złożonego problemu, III Rzesza gotowa była ponieść straty w wymianie handlowej, pogorszyć stosunki z W. Brytanią i rozeźlić Arabów. Zaiste, w l. 1930. żaden inny naród nie zrobił więcej niż Niemcy Hitlera dla istotnego sprzyjania żydowsko-syjonistycznym celom.
.
Sanacyjni Polacy pomogli utworzyć terrorystyczny Betar i Izrael
Wg Jakuba Mielnika (Jak Polacy pomogli stworzyć Izrael), na mocy umowy Żabotyńskiego z rządem II RP  polski wywiad wojskowy szkolił oficerów Irgunu (przeważnie polskiego pochodzenia). Ministerstwo Spraw Wojskowych zorganizowało paramilitarne letnie obozy dla młodych syjonistów w 1936 i 1937 r., a grupa ok. 40 żołnierzy Irgunu (siła zbrojna syjonistów Żabotyńskiego w Palestynie) przybyła latem 1938 r.:

Szkolenie kadrowej grupy ekspertów, którzy potem podzielili się zdobytą wiedzą z setkami żydowskich żołnierzy w Palestynie, nadzorował sam Abraham Stern, urodzony w Suwałkach komendant Irgunu. […] Tropieni przez Brytyjczyków bojownicy w tajemnicy przedostali się do Polski z Palestyny w małych grupach, samolotami LOT, kursującymi między Hajfą a Warszawą, albo liniowcem Polonia, który łączył Palestynę z rumuńskim portem w Konstancy, a stamtąd pociągiem do Krakowa. Poza nielicznymi wyjątkami wszyscy mówili po polsku.

Chazarscy betarowcy Żabotyńskiego mieli tyle prawa do ziemi palestyńskiej, co Polacy do Madagaskaru. Wyspę chciał rząd sanacyjny uzyskać od Francji dla Żydów syjonistycznych celem odosobnienia od polskich gojów, lecz opcję Madagaskar odrzucili rotszyldowscy promotorzy syjonizmu i zdecydowali kolonizować  Palestynę. Chodziło o manipulację propagandową: “ojczyzna” Żydów i “odwieczne” ich prawo do Ziemi Świętej, co stało się jasne z przeprowadzką stolicy Izraela do Jerozolimy.

Rodzima masoneria dominowała rządy II RP i z obcą agenturą dbała bardziej o obce, w tym żydowskie, niż o polskie interesy — patrz np. związki masonerii z Piłsudskim. Loża zwierzchnia rytów i lóż świata, żydowska Bnai Brith już w 1892 r.  rozpoczęła działalność w Krakowie, a w II RP deklarowała swoje poparcie dla Piłsudskiego. Masy żydowskie w Polsce sprzyjały piłsudczykom. W administracji II RP pracowali liczni Żydzi, zwolennicy sanacji. Zamach majowy korzystny był dla społeczności żydowskiej, w większości zorientowanej na obóz piłsudczykowski. Nie-żydowscy masoni też popierali Piłsudskiego, czynnie wspierali sanację i zwalczali narodowców, zjednoczonych z Kościołem. Prasa narodowa i katolicka eksponowala związki masonerii z lewicą i sanacją.
Polakom bliższy był syjonizm walki Żabotyńskiego i Sterna niż syjonizm socjalizmu Ben Guriona. Z kolei zwolenników Żabotyńskiego zafascynował Piłsudski; delegacja Betaru złożyła ziemię z grobu swego patrona Trumpeldora na kopcu Piłsudskiego w 1935 r. Jawna działalność masonerii, w tym i Bnai Brith, zakończyła się decyzją masonów o uśpieniu lóż w 1938 r. Oficjalnie było to związane z prezydenckim dekretem, wypełniania którego pilnował szef policji, mason Józef Kordian-Zamorski. W 2007 r. Bnai Brith oficjalnie reaktywowało działalność w III RP; odrodzoną masonerię powitał prezydent Lech Kaczyński. Bnai Brith International na swoim portralu w USA informuje, że L. Kaczyński był “niezawodnym przyjacielem społeczności żydowskiej” i “sojusznikiem Izraela”. Nie dziwi więc odgrzebywanie “chwały” 
Betaru i in. grup tzw. syjonizmu rewizjonistycznego, w ślad za kursem politycznym w Izraelu od ok. 10 lat
.
Chazarski terror i ludobójstwo w Palestynie a żydowska kolonizacja Europy dziś
Nie ma wątpliwości o chazarskim terrorze i ludobójstwie w Palestynie przed i po założeniu tam nielegalnego państwa syjonistów po II wś. Betar wziął w tym udział, mordując i terroryzując odwiecznych palestyńskich tubylców pod żydowskie osadnictwo. W Europie, zwłaszcza w Niemczech, Betar mial za zadanie terroryzowanie zasymilowanych Żydów do emigracji do Palestyny.
“Obrona” Żydów w Getcie Warszawskim przez Betar najprawdopodobniej miała na widoku odprowadzenie Żydów, w większości niechętnych emigracji do Palestyny, do “nowej ojczyzny” w przypadku pomyślnego powstania i zgody brytyjskiej administracji Palestyny.  Opisana w Tora i miecz rywalizacja z syjonistami socjalistycznymi (chcącymi autonomii Żydów w Polsce) mogła mieć takie podłoże. Hipotezę wzmacniają fakty z Iraku, gdzie skrajni syjoniści zaaranżowali “pogromy” w l. 1950-ych, gdy Izrael potrzebował imigrantów.
Akcje bandyckich terrorystów jak Betar pod rotszyldowski plan dały wyniki. W 1922 r. Żydzi stanowili nieco ponad 10% ludności Palestyny, a 26 lat później w roku powstania państwa Izrael stanowili już niemal trzecią część populacji. Porównaj z planem re-lokacji 18 mln Żydów na Ukrainę do 2022 r.; miał on też objąć rosyjski Krym dla paru mln Żydów. Resztę osiedliliby w miejsce milionów Ukraińców wypartych m.in. terrorem neo-banderowskim i ekonomicznym — do Rosji, Polski i na Zachód.
W przygotowaniu do Judeo-Ukrainy, zorganizowani przez globalną władzę judeocentryczną neo-banderowcy, importowani m.in. z Izraela i Gruzji sajanie oraz służby Izraela brali bandycki, morderczy udział w akcjach terroru takich jak setka zabitych po obu stronach na Majdanie, straszne masakry w Odessie i Mariupolu, w Donbasie obozy zagłady oraz szwadrony śmierci do egzekucji wojaków ukraińskich odmawiających wykonania rozkazów przeciw słowiańskim braciom.  Metody jak hitlerowskie i betarowskie.
.
Talmudyczny rabiniczny terror betarowski 
Żyd Mitchell G. Bard pisze (48 Hours of KristallnachtRowman & Littlefield, 2008, s. 131), że Betar dzwonił do członków kongregacji ortodoksyjnych: pali się wam synagoga, ratujcie świętości. Wynosząc je z płonącej synagogi, Żydzi napotkali na zewnątrz motłoch z pałkami. Czemu tak dobrze wyszkolony, obrończy Żydom, zaprawiony w zabijaniu Arabów i Brytyjczyków w Palestynie z zimną krwią, Betar nie mógł się rozprawić z bandytami Kristallnacht? Bo był po tejże stronie co pro-syjonistyczni hitlerowcy.
Ataki “samolotów” na wieże WTC 11 IX 2001 r. w Nowym Jorku wymagały uprzednich przygotowań, np. podłożenie setek pakietów z nano-termitem do kontrolowanego wyburzenia. Miesiące przed 11 IX, grupy “artystów” zajęły piętra zwolnione rzekomo do remontu przez właściciela wież WTC, Żyda Silvermana. Mogły to być grupy wyszkolone  w tradycjach terroru betarowskiego.
Terror betarowski wywodzi się z terroru rabinów talmudycznych (Israel Szachak Żydowskie dzieje i religia). Ww. podobieństwa nie są przypadkowe. Horroru terroru żydowskiego doznali również Rosjanie w Czerwonym Terrorze sowieckim Trotskiego, a Polacy — za żydokomuny, na dokładkę do II wś. Obecnie mają to Palestyńczycy w obozie koncentracyjnym Gaza oraz Jemeńczycy, ofiary wojny “Arabii” Saudyjskiej i sojusznika, USA. Wcześniej także Libijczycy, Libańczycy, Syryjczycy, Irańczycy i Irakijczycy. Cały region płonie i krwawi przez terror zbrodniczych syjonistów z Waszyngtonu, Izraela, Arabii Saudyjskiej i ich zastępczej armii zdziczałych islamistów. W Europie zaś i w Am. Płn. syjoniści, narzędzie służb banksterii, prowadzą wojnę hybrydową z tubylcami, również zaprzęgnąwszy terror islamistów oraz miększą formę: sorosowskie nachodźctwo.
.
Późniejszy premier Izraela na czele Betaru 
Baza filmów polskich powściągliwie wymienia późniejszego premiera Izraela: Członkiem Betaru był m. in. premier Izraela w l. 1977 – 1983 Menachem Begin. W 1938 r. on stał na czele terrorystycznych Betaru i Irgunu. Koalicję tę potępiali ci syjoniści establiszmentu, którzy byli powściągliwi wobec obrony arabskiej w Palestynie. W l. 1930-ych i 1940-ych obie grupy typowo ostrzeliwały skupiska arabskich cywili w odwecie za jakikolwiek atak na Żydów-osadników w Palestynie. Irgun blisko współpracowal z Betarem także międzynarodowo, zwłaszcza na polu nielegalnej imigracji do Palestyny. Z narastaniem rozdźwięku między polityką brytyjską  a żądaniami syjonistów, Betar i Irgun wzmogły partyzancki sabotaż i zamachy na Brytyjczyków.
Obywatel II RP, Menachem Begin przewodził tam Betarowi. Pod koniec II wś. wyjechał do Palestyny, gdzie objął przywództwo gałęzi Betaru i Irgunu i poprowadzil obie organizacje do wojny lat 1948–49, która ustanowila początkowe granice  państwa syjonistów w Palestynie. Betar i Irgun pozostały połączone, dzieląc się przywództwem i personelem. Zaś Hagana, oficjalna organizacja obronna Agencji Żydowskiej wraz z ramieniem zbrojnym, Palmach, nie miała praktycznie żadnych betarowców.
Betar “wychował” innych znanych oficjeli Izraela, np.: premierzy Icchak Szamir i Ehud Olmert, minister wojny Mosze Arens. wielo-minister i posłanka Knesetu Cippi Liwni. Poseł Joel Chason był przedtem narodowym szefem Betaru w Izraelu. Liwni z Chasonem utworzyli później partię Hatnuah (pol. Ruch), która w 2015 r. weszła w koalicję z Partią Pracy w politycznym centrum Unii Syjonistycznej.
.
Betar walczy o Wielki Izrael — wzorzec dla katolików syjonistycznych?
Wśród litanii zbrodni Betaru jest wzmianka o działaniach w II RP: Bojówki zorganizowane przez Betar Poland pomogły bronić się przed atakami antysemickiego ONR — brzmi hagada niejakiego Emanuela Melzera, wydana w 1997 r. przez Hebrew Union College Press. Wg historii Polaków, obcy element,  niezasymilowani Żydzi zagrażali Polskiej Racji Stanu, a ONR bronił jej przed żydowskim panoszeniem się. Chazarski Betar, element etnicznie i duchowo obcy Ziemi Świętej przez całą Jej historię, panoszył się już wtedy i w Palestynie. Zatem Betar walczył zbrojnie terrorem z obu najechanymi nacjami. To ci dopiero wzorzec dla Polaków, wciskany przez katolików syjonistycznych, red. Gadowskiego i sekciarzy Chojecki & Kowalski.
Sanacja splamiła nam honor wsparciem i poparciem makabrycznych rozbojów Betaru wśród odwiecznych tubylców Palestyny. Masakra w Dajr Jasin zamordowała paruset Palestyńczyków, wyparła tym terrorem 750 tys. z ich ziemi. Dziś polskie wojaki patrolują ukradzione Syrii Wzgórza Golan, twarzą w twarz z siłami Rosji po drugiej stronie linii demarkacyjnej.
Apologetyczną książkę pt. Terror Out of Zion: Fight for Israeli Independence czytają z wypiekami chętni na oprawców we współczesnej Palestynie. Zawiera ona bardziej dosadne opisy zbrodni Betaru, usprawiedliwiając zbrodniarzy, że to dla Erec Jisrael, niezdefiniowanego szmatu ziemi rzekomo danej Żydom w Biblii. Wg syjonistów rozciąga się ona od Nilu po Eufrates (np. plan Odina Jinona z 1982 r. dla Wielkiego Izraela):
Emblem Betaru i in. grup związanych z terrorystycznym Irgunem. Pokazuje zarys W. Izraela w ich pojęciu: brytyjski Mandat Palestyny z Transjordanią (Pappé, Ilan (1994). The Making of the Arab–Israeli Conflict, 1947–1951. London: I.B.Tauris. p. 21)
.
Co z tym fantem zrobią Polacy
Młodzi w każdej kulturze robią za użytecznych duraków. Polacy urobieni “dokumentem” Roberta Kaczmarka i dra Piotra Gontarczyka z IPN, poślą swe wnuki do brudnej roboty w Palestynie za “Polskę”… Sekta Ch&K przekona, że to dla Boga strasznych i mądrzejszych, a śletczy chrześcijański syjonista Gadowski pokaże, jakie katolickie wioski trza bronić przed Arabami na Bliskim Wsch.
ONZ większością (poza USraelem, Izraelem, Brytanią, Polin itp. kundlami) od 1948 r. wydaje rezolucje potępiające terror i ludobójstwo syjonistów w Palestynie, a syjonistyczni katolicy próbują wcisnąć Polakom terrorystów Betaru jako wzorzec do naśladowania.
Może przykładniejsza byłaby historia późniejsza, w tym Betaru poza Palestyną. Np. Kanada (mój przekład-skrót): Betar Toronto w 2006 zorganizował “Tydzień wiedzy o radykalnym islamie”. Podobnie Betar Montreal w 2007 na McGill University. Prelegentami byli islamski działacz za zboczeniami, islamski ex-niewolnik z Senegalu, lektorzy z [pseudo-gwizdkowych] obserwatoriów mediów, znany w Kanadzie [pro-izraelski agent islamofobii] Ezra Levant i kanadyjski spec od bezpieczeństwaW 2006 w Montrealu i Toronto, Betar zorganizował “Odbieranie swobód: Terroryzm na Zachodzie” z projekcją filmu “Obsesja: Wojna radykalnego islamu przeciw Zachodowi.” 
Żadnej wzmianki o saudyjskim żydo-wahabizmie ani “zachodnim” sprawstwie radykalizacji islamu po II wś. Ani slowa, że terroryzm na Zachodzie i w świecie islamu uskuteczniają żydosłużby banksterii (CIA, mosiad, MI6…), a wojnę prowadzi żydłactfo podjudzając gojów chrześcijańskich na islamskich i na odwrót.
Co niektórzy katolicy polscy, entuzjaści “wolnościowego” Betaru, rzekomego wzorca patriotyzmu i pozytywnego nacjonalizmu, wybiorą z tego do promocji Polakom. Promocji wybielającej, fałszującej historię? I z której to moralności — chrześcijańskiej, czy talmudycznej? Przyjęcie tej ostatniej prowadzi do upodlenia goja w NWO. Kto nie przekonwertuje się, znajdzie się w 90% zbytecznych. Posłuży temu 7 Praw Noego, już przed laty podstemplowanych przez Watykan, jako kod moralny Nowego Katolika: ścięcie gilotyną za wiarę w Chrystusa.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Nieznane dokumenty i książki w zbiorze Neturei Karta:

Dokumenty z Getta Warszawskiego

Artykuły związane

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

21 comments

Comments are closed.