LIST INTENCYJNY – ŻĄDANIE SUWERENA ws. ZATRZYMANIA HANDLU DZIEĆMI

On Friday, February 22, 2019, 9:18:42 AM PST, [email protected] <[email protected]> wrote:
Szanowni Państwo,
wszystkim, którzy odpowiedzieli szybko na ten apel, serdecznie dziękuję. Wielu z Państwa jednak się jeszcze nie odezwało. UPRZEJMIE PROSZĘ TYCH Z PAŃSTWA, KTÓRZY CHCĄ ZŁOŻYĆ SWÓJ PODPIS POD LISTEM, O POWIADOMIENIE MNIE O TYM DO NAJBLIŻSZEGO PONIEDZIAŁKU, tj. DO 25 LUTEGO DO GODZ. 12 W POŁUDNIE.
Poza tym kieruję do wszystkich Państwa apel, abyście wysyłali na skrzynki mailowe i/lub adresy pocztowe w/w osób odrębne listy podpisane przez siebie i ew. przez rodzinę czy przyjaciół. Zasypanie im skrzynek mailowych/pocztowych da nam względną gwarancję, że nie będą mieli wyjścia i zajmą się tą sprawą. Adresy mailowe oraz pocztowe wrzucę dziś jeszcze na stronę fundacji: www.fundacja-qlt.pl
Wszystkie niezależne media najuprzejmiej proszę  w imieniu nas wszystkich o NAGŁOŚNIENIE TEJ AKCJI!!!
Serdecznie pozdrawiam,
Lena Huppert
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
On Thursday, February 21, 2019, 2:36:55 PM PST, [email protected] <[email protected]> wrote:
Szanowni Państwo,
poniżej i w załączniku wrzucam LIST INTENCYJNY – ŻĄDANIE SUWERENA W SPRAWIE ZATRZYMANIA HANDLU DZIEĆMI w naszym kraju. Apeluję do wszystkich organizacji, ruchów, niezależnych mediów i ludzi dobrej woli o jego podpisanie! Bardzo proszę o zgłaszanie na ten adres mailowy osób, które chcą ten list/żądanie podpisać. Zostanie on dostarczony Prezydentowi, przedstawicielom rządu, posłom i senatorom.
WYSOCE WSKAZANE JEST RÓWNIEŻ WYSYŁANIE  tego lub własnej wersji listu  na adresy mailowe lub pocztowe w/w, aby zobaczyli, że zajęcie się tym tematem przed wyborami jest absolutnie konieczne – ich być albo nie być.
Proszę o rozsyłanie tego maila do swoich kontaktów.
Pozdrawiam,
Lena Huppert
Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Przedstawiciele Rządu i Instytucji Państwowych,

Szanowni Posłowie i Senatorowie,

my, niżej podpisani w imieniu Narodu Polskiego, idąc w ślad za akademickim środowiskiem pedagogów, żądamy od  Prezydenta RP, lecz także od powołanych do tego Instytucji Państwowych oraz Posłów i Senatorów, podjęcia natychmiastowej międzynarodowej akcji dyplomatycznej i wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu powrót do Polski dzieci  przejętych przez obce urzędy w krajach Europy zachodniej i północnej. Najczęstsze przypadki tego haniebnego procederu mają miejsce w Niemczech, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Przypominamy, że dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, tj. nie posiadających obcego obywatelstwa, pozostają nadal polskimi obywatelami i powinny podlegać pod polską jurysdykcję.   Żądamy, aby na podstawie Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka polskie dzieci odbierane poza granicami kraju polskim rodzicom odsyłane były do Polski i aby w Polsce toczyło się dalej postępowanie wobec dotkniętej tym nieszczęściem rodziny. Międzynarodowa Konwencja Praw Człowieka mówi jasno, że kto odbiera dziecko jednej grupy narodowościowej, kulturowej, językowej i oddaje je w obchód innej obcej grupie, dokonuje tym samym ZBRODNI LUDOBÓJSTWA!
Jesteśmy przekonani, że Państwo Polskie – świadczące szeroką pomoc materialną  dla obywateli obcych krajów – nie tylko jest w stanie, ale ma  obowiązek przyjąć pod opiekę wszystkie polskie dzieci.
Druga część naszego żądania odnosi się do procederu odbierania dzieci polskim rodzinom w Polsce, niestety nader często z powodu biedy, i przekazywanie do rodzinnych lub państwowych domów dziecka, lub, co gorsze, do adopcji zagranicznej. Zamieszane mają być w ten proceder nie tylko Instytucje Państwowe powołane do ochrony dziecka, lecz także Sądy.
Niedopuszczalną jest sytuacja, w której dzieci zabierane są rodzicom ze względu na ich złą sytuację materialną. Nie tylko koszty społeczne takiego postępowania, lecz także te realne, są bardzo wysokie. Tymczasem często nieporównanie niższa pomoc finansowa  Państwa przyniosłaby pożądane skutki, tj. znaczącą poprawę warunków życiowych dzieci w ich zaufanym środowisku. Dla każdego myślącego Człowieka jest oczywiste, że dziecko powinno dorastać w rodzinie, tj. z biologicznymi rodzicami i rodzeństwem, i że należy podjąć wszelkie działania, które mogą mu to zapewnić. To najistotniejszy element mający wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, jego zdrowie psychiczne i fizyczne.
Dodatkowo wiele dowodów świadczy o tym, iż każde dziecko skutecznie przekazane do adopcji zagranicznej przysparza Państwu  horrendalnych korzyści materialnych. Ten proceder,  który zyskał miano „handlu dziećmi”, to hańba dla Państwa Polskiego i dla ludzkości!!!  Zamieszane mają być w ten proceder nie tylko Instytucje Państwowe powołane do ochrony dziecka, lecz także Sądy.
Dlatego jako Suweren kierujemy do umocowanych przez Suwerena przedstawicieli, tj. Prezydenta RP, Rządu oraz Posłów i Senatorów żądanie
– wprowadzenia natychmiastowego zakazu adopcji zagranicznych,
– sprowadzania dzieci odebranych rodzicom poza Polską do kraju  
– i zweryfikowania procedur rządzących odbieraniem dzieci rodzicom w kraju.
Sygnatariusze
Lena Huppert – Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/