REWELACJA opracowanie niedopuszczone do Sejmowej Konferencji 5G — Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się e-broni wrogów

Dr Diana Wojtkowiak: Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów

dr Diana Wojtkowiak, Gdańsk

www.torsionfield.eu

Sejm 26 kwiecień 2019

Tekst ten był pierwotnie przeznaczony jako wystąpienie na konferencji w Sejmie 26 kwietnia 2019r– Konferencja 5G: szanse i zagrożenia, a więc dedykowany do ograniczonego grona posłów i osób szczególnie zainteresowanych tematem. Jednak na skutek odrzucenia mojego wystąpienia i decyzji, że na konferencji mają prawo wystąpić jedynie profesorowie będacy aktualnie na etatach w instytutach naukowych, tekst ten trafia do szerokiej publiczności, co do której być może kadra ustawodawcza wcale nie chciałaby tak bardzo żeby te informacje dotarły. Zamiast więc dyskutować tam gdzie to być powinno, a więc w Sejmie. Dyskusja z konieczności zostaje przeniesiona na terencałej Polski. Posłowie będą mogli znaleźć te informacje w internecie, na takich samych prawach jak każdy inny obywatel.

[…]

Czytaj dalej

+++++++++++++++++++

Podkładka naukowa powyższego wystąpienia:

Fantom cywilizacyjny pola torsyjnego

Diana Wojtkowiak, Włodzimierz Misztal

Gdańsk, kwiecień 2019

Streszczenie

W pracy przedstawiono eksperymenty wprowadzające w zagadnienie fantomów pól torsyjnych pozostawianych bez naszego udziału w miejscach gdzie występowało silne lub długotrwałe oddziaływanie pól torsyjnych. Głównym zagadnieniem jest jednak pokazanie na podstawie eksperymentów, że w gruncie, w otoczeniu linii wysokiego napięcia i stacji bazowych telefonii komórkowych gromadzi się fantom promieniowania pola torsyjnego,który będzie tam obecny przez wiele lat po wyłączeniu z użycia linii wysokiego napięcia i nadajników mikrofalowych i będzie szkodził zdrowotnie mieszkańcom zamieszkującym te tereny. Zagadnienie dotyczy obszarów położonych nawet w odległości większej niż kilometr od wspomnianych źródeł promieniowania pola torsyjnego.

[…]

Czytaj dalej

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

20 comments

Comments are closed.