Obrzezanie a terroryzm — obrzezani, sfanatyzowani mężczyźni stają się bronią

Terrorism and circumcision; circumcised first, then fanaticized (sociology and psychoanalysis of terrorism – circumcision turns men into weapons of war)

Michel Hervé Bertaux-Navoiseau (updated 21.2.2019)

Przekład-skrót Piotr Bein 5.5.2019

.

Sterroryzowane dzieci

Okaleczanie seksualne pochodzi z klas rządzących (dość bogatych, by pozwolić sobie na polygamię). Miało na celu zapobiegać kazirodztwu podświadomym terrorem: udręka kastracyjna (wyłączenie i śmierć). Dorośli synowie żyli pod jednym dachem z młodymi żonami ojca, stykali się z córkami starszych żon. Władczy ojcowie łatwo narzucali synom obrzezanie — brutalne ostrzeżenie totalną kastracją w przypadku występku, z przykładem eunuchów w haremie ojca. Podobnie z córkami. 

Najcnotliwsze społeczeństwa uniknęły tej plagi. Inne, niezdolne utrzymać porządku, dały rodzicom narzędzie utrzymania równowagi terrorem okaleczania płciowego. Później czarnoksiężni i religijni wynaleźli “założycielskie” mity, by dać temu podstawę kulturową i moralną. Taki szalony pretekst pseudo-etyczny jest moralnym porządkiem gorszym od faszyzmu. Sztucznie rasistowski, dyskryminuje “nieobrzezanych” jako zbereźników.

Okaleczenie seksualne jest najgorszą formą terroryzmu dorosłych, gorszą od represji przedwczesnej seksualności dziecka i przedmałżeńskiego pożycia, klapsów, policzków, bicia, gróźb kastracją. Powoduje tyleż traumy, szkodząc zdrowiu i relacjom ludzkim.  Uczy dziecko powodu nadużycia siły i zakazu przyjemności. Nie jest dobrowolnym poddaniem, tylko niszczącą i upokarzającą przemocą opartą na zdradzie i kłamstwie.

.

Dzieci terroryści

Stary Testament, Księga Jozuego, Rozdział 5: 2-8, Biblia Tysiąclecia, wytłuszczenia jak w angielskim tłumaczeniu francuskiej wersji z Rabinatu Francji (przypis 9 w artykule)

Obrzezanie Izraelitów w Gilgal [Miejsce Napletków]

W owym czasie rzekł Pan do Jozuego: «Przygotuj sobie noże z krzemienia1 i ponownie dokonasz obrzezania Izraelitów». Jozue przygotował sobie noże z krzemienia i obrzezał Izraelitów na pagórku Aralot2.
A ta była przyczyna, dla której Jozue dokonał obrzezania. Wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy wyszli z Egiptu, umarli na pustyni, w drodze po wyjściu z Egiptu. Ci bowiem wszyscy z ludu, którzy wyszli, byli obrzezani; natomiast ci z ludu, którzy się urodzili na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu, nie byli obrzezani. Czterdzieści bowiem lat Izraelici błąkali się po pustyni, póki cały naród nie wymarł, mianowicie mężczyźni zdolni do noszenia broni, którzy z Egiptu wyszli, ponieważ nie słuchali głosu Pana. Im bowiem Pan poprzysiągł, że nie pozwoli im ujrzeć tej ziemi, którą poprzysiągł ich przodkom; że da nam ziemię opływającą w mleko i miód. Na ich miejsce wzbudził ich synów i tych Jozue obrzezał. Nie byli oni obrzezani, w drodze bowiem ich nie obrzezano. Gdy więc dokonano obrzezania całego narodu, pozostali oni, odpoczywając w obozie aż do wyzdrowienia.

Obrzezanie w historii często jest torturą zadaną jeńcom wojennym: Anglicy w rękach Mongołów, Niemieccy więźniowie Hererów w Namibii, Serbowie obrzezywani przez muzułmanów podczas wojen w b. Jugosławii…). W grudniu 2000 r. 800 Molukańczyków chrześcijańskich ucierpiało przymusowej “islamizacji”, w tym okaleczenia obu płci. W Kenii w 2008 r.  Kikuju obrzezywali Luo na ulicy z zemsty politycznej. W 2015 r. w Mosulu, ISIS masowo usuwano i obrzezywano Jazydów.
Ataki 11 IX w Nowym Jorku, rekordowa przestępczość i gwałty w USA, eksces Hiroszimy i Nagasaki, nieustępliwość w Wietnamie, nieustające wojny i rzezie w Afryce i na Bliskim Wsch. to tylko niektóre przykłady wojennych i samobójczych tendencji obrzezanych ludzi. Oni popełnili terrorystyczne ataki, od kaźni 11 olimpijczyków Izraela w Monachium (1972), po Stambuł, Londyn, Bagdad, Sztokholm, Manchester, Wagadugu, Barcelonę, Las Vegas, Mogadiszu i Nowy Jork (2017). W międzyczasie były Copernic (Paryż 1980), rue des rosiers (Paryż 1982), rue de Rennes (Paryż 1986), seria 10 we Francji (1995, w tym Saint Michel, RER C, żydowska szkoła w Villeurbanne), Luksor (1997), Rosja (1994-2005), Nowy Jork (2001), Bali (2002), Madryd (2004), Londyn (2005), Boston (2013), pociąg Bruksela-Paryż, Tunis, Paryż, Bamako, Garissa (2015), Wagadugu, Bruksela, Orlando, Stambuł, Bagdad, Nicea i  Berlin (2016). Nie licząc mnóstwa ataków na Bliskim Wsch., w Afryce i USA, ani zażegnanych. 
Ataki są często reakcją na atak w postaci stałej obecności obrzezanych okupantów Palestyny. Obrzezanie to procedura inwazyjna, Obrzezany będzie najeżdżał. Do lutego 2019 r. Izrael zniszczył 80% (383) wsi palestyńskich. Czy to nie genocyd kulturowy? Jak inwazja na Palestynę, ataki terroru są symptomem ślepej żądzy zemsty i  megalomaniakalej paranoi rzekomo dorosłych dzieci.
Skłonność do kastracji (Czarni niewolnicy w islamie)), podcinania gardła i odcinania kończyn czy głowy odtwarza obrzezanie, z podobnym celem dominacji nad innymi poprzez terror. 
Obrzezanie głęboko wpływa na stosunek do kobiet. Wysoki procent gwałtów,  dominacji i czasem nienawiści do kobiet w obrzezanych społecznościach wywodzą się z popdświadomego głodu zemsty na matce, która pozwoliła okaleczyć swego chłopczyka. Gwałt jako broń wojenna (Kongo, Syria, Boko Haram, ISIS, Rohingja) to jedna z najpotworniejszych form (nieświadomej) pomsty za obrzezanie. Gwałt zbiorowy i obmacywanie (Kolonia) w powiązaniu z kradzieżą oraz gwałt w obecności krewnych 
nieświadomie odtwarza okoliczności popełnienia zbrodni obrzezania, gdzie obecność całej społeczności gwałci godność i skromność dziecka. Podczas gwałtu zbiorowego śmiech i śpiew reprodukują te z “obrządku” obrzezania. W gwałcie wojennym nie chodzi tyle o zabijanie kobiet strzałem po użyciu, co o zdradzieckie matki, wspólniczki zbrodni obrzezania. 
.
Psychoanalityczna interpretacja: ślepa wściekłość i odtworzenie pierwotnej traumy

Dla dzieci traktowanych czysto jak przedmiot, okaleczenie płciowe jest w najwyższym stopniu doświadczeniem przemocy, bólu, terroru, porzucenia i bezsilności. Utrata kawałka ciała i związana groźba kastracji i podświadomie śmierci, wywołują straszną traumę. Groźba ta jest szczególnie prawdopodobna, gdyż jest doznanie częściowej kastracji. Może zdestabilozować obrzezanego na długo  (zaburzenie stresowe pourazowe, ang. PTSD), a co najgorsze, związana jest z narządem przyjemności. W rezultacie skuteczny rozwój zostaje zablokowany, co wyjaśnia nieludzkość obrzezanego w masowych mordach, np. przez siły zbrojne Izraela na bezbronnych demonstrantach palestyńskich. 

Nie mamy do czynienia z mężczyznami, tylko z niewyrośniętymi wściekłymi małolatami, niezdolnymi rozróżnić wojny od gry wideo. W spotęgowany, kompulsywny sposób odtwarzają rodzicielski i społeczny zakaz przyjemności oraz rodzicielską praktykę przemocy: przyczynę siły. 

W rezultacie, męskie okalecznie seksualne jest głęboką przyczyną poważnej przemocy. Psychoanaliza, potwierdzona neurobiologią, pomaga nam zrozumieć tę przemoc. Każde okaleczenie wytwarza w dziecku traumę prowodującą emocjonalne oddzielenie, które umożliwia mu stanąć w obliczu takiego poziomu cierpienia, z jakim młody mózg nie jest w stanie sobie poradzić. Odcinają się od cierpienia, które pozostaje zapisane w podświadomości. Ten ciężar jest jak bomba zegarowa i u niektórych osób predysponowanych osobistą lub kulturową historią, może oznaczać najgorsze odegranie. 

Należy zapytać, w jakim stopniu wściekłość i zachowania samobójcze powstają przez zamach obrzezania noworodka czy dziecka. Czy jest związek obrzezania z chęcia zabicia siebie lub drugiego dla swych religijnych czy narodowych przekonań, zwłaszcza gdy obrzezanie ma miejsce w wieku pokwitania, jak w kulturze islamu? Dobrze znana jest gotowość wielu muzułmanów do popełnienia samobójstwa lub zabójstwa za swe idee religijne, np. przypadki Salmana Ruszdie i Sirhana Sirhana.
Ataki islamistów nie wybierają ofiar byle gdzie i nie mierzą w byle co. Systematycznie zdarzają się w miejscach przyjemności, spotkań, świąt i podróżowania: plaże, hotele, bary, kluby nocnes, stacje, lotniska, stadiony, rynki, świątynie, szkoły, uniwersytety, biblioteki, sale widowiskowe i koncertowe. Charakteryzują się natręctwem zniszczenia dziedzictwa estetycznego i kulturowego (dzieła sztuki, pomniki, miejsca wykopalisk, muzea, świątynie…), ujawniając nieświadomą traumę sprowokowaną obrzezaniem.  Atak na skarby jest mataforą obrzezania. Wzorzec tego natręctwa tkwi w samobójstwie terrorysty, powtarzającym własne obrzezanie w skrajny sposób. Już w 1930 r. w listach do Chaima Chofflera i Einsteina, Zygmunt Freud potępił kolonialny syjonizm, fanatyzm i  rasism w radykalizacji muzułmanów:
Zauważam z żalem, że nierealistyczny fanatyzm naszych częściowo odpowiada za wzbudzanie nieufności Arabów. Nie mam żadnej sympatii dla chybionej pobożności,  która z resztek murów Heroda robi religię narodową, stawiając wyzwania uczuciom miejscowej ludności. 
Freud pominął to, że psychologiczne skutki obrzezania czynią oba typy fanatyzmu szczególnie jadowitymi i rasistowskimi. Najgorsza jest deliryczna paranoidalna pewność moralnej wyższości, która dodaje obsesyjny fanatyzm do sztucznego rasizmu spowodowanego własnym obrzezaniem, np. u Maimonidesa [kodyfikatora prawa talmudycznego, supremacyjnego Żydom, a dyskryminującego gojów do przedmiotu genocydu — PB]. Rasizm nietkniętego wobec obrzezanego nie będzie mniejszy. 
Psychoanalityczna interpretacja wysokiej skłonności obrzezanego do genocydu, wojny i terroryzmu jest prosta: nieświadomy mechanizm zrównania całości z częścią.  Utrata napletka i związana groźba kastracji stanowią silną nieświadomą motywację mordowania. Z porównania inicjacji obrzezaniowej z inicjacją hitlerowską, psychoanalityk Tobie Nathan twierdzi, że inicjacja sadystyczna inicjuje do barbarzyństwa. 
Himmler ignorował swe odżywcze popędy sadystyczne, a inicjacja, jaką otrzymał w korpusie SS ujawniła mu to […] Kombinacja tych 3 poziomów (odseparowana emocja mogąca wywołać rozdarcie, atak na bardzo cenne części ciała zdolny wywołać “udrękę kastracji”paradoksalne stwierdzenia zdolne konfudować) jest niezbędna do wydalenia tematów z ich ram znaczeniowych.
Możemy zatem dokończyć za Baracka Obamę: rutyna obrzezania, “rutyna zabijania”. Banalność zła obrzezaniowego tłumaczy banalność ataków, wojen i ludobójstw popełnianych przez lub przeciw obrzezanym. Większość genocydów odbywa się przy występowaniu obrzezania po jednej ze stron, a czasem po obu. Jedynie mała część obrzezanej populacji doznaje traumy prowadzącej do terroryzmu, ale to wystarcza do pociągnięcia za sobą tysięcy potencjalnych terrorystów. W skrajnych przypadkach, przemoc tej mniejszości może być zaraźliwa. 
Rasizm i paranoidalne natręctwo wywołane obrzezaniem tłumaczą wojowniczy temperament okaleczonych seksualnie i ich sąsiadów. Czasem zostają pchnięci do skrajności terroryzmu i piractwa, a do jeszcze gorszego zła, gdy to ma być w “imię Boga”.  Obrzezanie faworyzuje poddanie ustanowionemu porządkowi i hiper-adresywności w jego obronie. Daje niezwykle mocną odskocznię do ciągle odnawianej plemiennej wojny. Wzbogaca handlarzy bronią.

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/