[zbiór materiałów] Syjoniści współdziałali w eksterminacji Żydów w czasie II wś.

Opracowania o współpracy syjoniści – hitlerowcy

+++++++++++++++++++++

Dokumenty nt. Getta Warszawskiego

+++++++++++++++++++++

Żydzi ortodoksi, świadkowie Szoa oraz potomkowie zamordowanych w Szoa, o mordercach syjonistach

++++++++++++++

Nieustające demonstracje ortodoksów przeciw syjonizmowi i Izraelowi

Wielu najważniejszych hitlerowców było żydowskimi syjonistami, [28] wspomaganymi przez żydowskich bankierów, którzy również finansowali bolszewików, [29] większość których była skrajnymi Żydami. [30] Międzynarodowe elity syjonistyczne współpracowały z hitlerowcami [31] oraz współdziałały w zmowie eksterminacji Żydów niechcianych w Palestynie. [32]

[…]

Rotszyldowie planowali kupić Palestynę od  tureckich sułtanów, którzy nią rządzili. W tym celu zadłużyli sułtanów. Kiedy to się nie udało, żeby rządzić światem, chcieli zdobyć Palestynę poprzez upadek imperium tureckiego i “konflikt między narodami o posiadanie Palestyny i opanowanie Wschodu i świata”, tj. “ogólną walkę Azji, Europy i Afryki o Jerozolimę”. [34] Spisek unikał chrześcijańskiego i muzułmańskiego odwetu za rotszyldowski zakup Ziemi Świętej. Zmęczywszy świat wojnami i  przejmując Palestynę, judeocentrycy mogli pokazać się jako zwolennicy wiecznego pokoju.

[…]

Rotszyldowie, syjoniści i ich protestanccy zwolennicy podjudzali do obu wojen światowych, stworzyli i sponsorowali dojście Hitlera do władzy, ale obwinili Niemców. Obłuda królowała w stolicach światowej władzy. By zostać wybranym, syjonistyczny prezydent Roosevelt, jak i syjonistyczny prezydent Wilson, kłamali, że byli przeciwni zaangażowaniu USA w europejskie wojny. Od października 1939 r. Roosevelt potajemnie komunikował się z syjonistą Churchillem, że USA uratuje Brytyjczyków, co zachęciło ich do zadeklarowania wojny. [206] Skorumpowani przywódcy niemieccy realizowali plan wojny niemiecko-słowiańskiej za pieniądze Rotszyldów. Słowianie byli na celowniku na dwa lata przed decyzją konferencji Wansee (20.1.1942) o eksterminacji Żydów. Sporadyczne zabijanie Żydów przez syjonistycznych hitlerowców stało się ludobójstwem, zgodnie z planem światowych elit syjonistycznych (“zbrodniarze wojenni, którzy przyczynili się do unicestwienia 6 milionów naszych braci”);

“Stanowisko syjonistów, że żydowska krew jest olejem namaszczającym wymaganym przez koło napędowe syjonistycznego państwa, nie należy do przeszłości, ale jest nadal aktualne.” [207]

+++++++++++++++++++++++++++

Przeciwnie do sytuacji w okupowanej przez hitlerowców zach. Europie, w Polsce za pomaganie Żydom groziła śmierć pomagającego i jego rodziny.

Radę Pomocy Żydom (Żegota), największą tego typu europejską organizację, utworzono w Warszawie (4.12.1942), ufundowaną przez polski rząd w Londynie, który pilnie zaapelował do Roosevelta i Churchilla (12.12.1942) o powstrzymanie ludobójstwa. Dla skuteczniejszych nacisków, polski rząd dokooptował aktywistę Bundu z Polski, Szmula Zigelboima, po jego podróży przez Niemcy na forum w Brukseli, gdzie ten podzielił się „autentycznymi wiadomościami o obozach tortur i śmierci, w które hitlerowcy przemienili wyizolowaną Polskę”. [58] Alianci i światowe żydostwo nie zrobili nic, lecz niektórzy autorzy żydowscy oskarżyli Polaków o opóźnianie ostrzeżenia, a polski rząd o lekceważenie żydowskiej śmierci z obawy, że przyćmi straty polskie. [59] Żegota zapewniła ponad 100 tys. Żydom schronienie, dokumenty, żywność oraz pomoc medyczną i finansową. Sponsorowała broń dla żydowskiego ruchu oporu. Światowe żydowskie organizacje odmówiły jednak wsparcia gett żywnością z zagranicy, mimo że nie złamałoby to alianckiego bojkotu Hitlera. [60]

[…]

Propaganda usprawiedliwia współpracę Żydów z hitlerowcami tym, że dzięki niej można było ocalić niektórych Żydów kosztem innych. Jednak połowa Żydów mogła ocalić się, gdyby nie była „posłuszna instrukcjom żydowskich rad”. [105] Shonfeld udokumentował, że elity syjonistyczne, „żydowscy zbrodniarze wojenni”, pomagały hitlerowcom unicestwić „6 mln naszych braci” w procesie tworzenia Izraela: „syjonistyczne stanowisko, że żydowska krew jest olejem namaszczającym, który napędza syjonistyczne państwo, nie jest kwestią przeszłości, ale wciąż jest aktualne.” [106] Livneht i Vrba przyznali, że syjoniści uratowali tylko niektórych Żydów do przenosin do Izraela; limity emigracyjne „były czynnikiem politycznym w naszej walce o ziemię obiecaną […] byliśmy przygotowani na zagrożenie i poświęcenie życia.” Wymieniając pierwszego izraelskiego ministra spraw wewnętrznych Icchaka Greenbauma i prezesa WJC Nachuma Goldmanna, Shonfeld potwierdził, że syjonistyczni przywódcy z II wojny światowej kierowali się tą właśnie polityką, uzurpując reprezentację wszystkich Żydów oraz kontrolując finanse i informacje. Przywódcy ci są więc odpowiedzialni za bezczynność wobec Szoa, np. przewodniczący Komitetu Ratowania Żydów, Greenbaum milczał nt. Szoa i podważał wszystkie starania grup próbujących pomóc Żydom. [107] Rabin Weissmandl prześledził tylko niektóre z takich przypadków w swej książce Min HaMetzar.

Żydowski mąż stanu w USA, Stuart Eizenstat powiedział, że próby wpłynięcia na Roosevelta dla ochrony europejskich Żydów były bezowocne, ponieważ środowisko żydowskie nie posiadało organizacji mogącej wpływać na polityków i nie miało „zbyt wiele zapału by to uczynić w obliczu swego problematycznego położenia”. [108] Do 1944 r. sekretarz skarbu USA, wybitny Żyd znany z bezstronnej oceny powojennych domniemań nt. pogromów w Polsce, Henry Morgenthau próbował przekonać Roosevelta, by stworzyć Zespół ds. Uchodźców Wojennych, poświęcony ratunkowi Żydów, [109] ale Żydzi na wyższych stanowiskach administracji oraz w Kongresie nie „zachęcali prezydenta do głoszenia publicznych oświadczeń lub podejmowania działań” mających chronić Żydów. [110] Także bezpodstawne są wymówki, [111] że hitlerowsko-syjonistyczną współpracę dyktował „pragmatyzm” realiów Szoa. Hitlerowcy przyjęli radykalny syjonizm w 1933 r.; [112] przywódcy niższego szczebla podążali za wytycznymi syjonistów. Merin i Moldetzky pomogli wytępić wschodniośląskich Żydów w liczbie znacznie wyższej niż gdziekolwiek indziej. Wielu młodych Żydów mogło być uratowanych z getta w Wilnie, lecz żydowski przywódca partyzantów Abba Kovner uratował tylko paru i odmówił pomocy innym uciekającym Żydom. De facto szef Komitetu Pomocy i Ratunku, Rudolf Kastner wiedział o zbliżającym się zagazowaniu 476 tys. węgierskich Żydów, ale w zamian za milczenie zawarł umowę, która miała ocalić jedynie 1684 Żydów i zapewnić środki finansowe, które umożliwiły Eichmannowi ucieczkę do Argentyny. [113]

Żydowska policja nienawidziła religijnych Żydów, prześcigając w tym hitlerowców. Ukraińska policja nie potrafiła odnaleźć miejsc ukrycia Żydów Warszawy w obławach do obozów śmierci; „to zadanie przydzielono żydowskiej policji, która dosyć często wykorzystywała swoje odkrycia by wyłudzać pieniądze”. [114] Z żydowskich kolaborantów w Polsce, Rumunii, na Litwie i Węgrzech, Shonfeld wskazuje na Chaima Rumkowskiego, „króla getta” w Łodzi, który traktował Żydów „z okrucieństwem maniakalnego tyrana” i organizował transporty na śmierć „bez cienia współczucia”; żydowska policja wywodziła się z „podziemia i z maskilim – grupy społecznej, która potępia innych za tradycyjny ubiór i brak oświecenia”; wykonywali oni swe zadania „z gorliwością i okrucieństwem nieznanym ich niemieckim przywódcom”; „żydowska organizacja rosyjskich komunistów oraz kapo w gettach i obozach żyła w tej maniakalnej nienawiści do żydowskiej tradycji i do tych, którzy ją kontynuowali”. [115]

++++++++++++++++

From: Eugeniusz Zinkiewicz
Sent: Sunday, May 19, 2019, 9:36:07 AM PDT

Szanowni Państwo!

W ubiegłym tygodniu kupiłem znakomitą książkę, która jest na czasie:

Spotwarzona przeszłość, czyli o żydowskich zbrodniarzach wojennych – opis wydawcy

Pytanie o to, jaką rolę w eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej odegrali ich rodacy, należy dziś do pytań niepoprawnych politycznie. Aby je zadać, a tym bardziej na nie odpowiedzieć, trzeba wykazać się sporą odwagą i niezależnością. Spotwarzona przeszłość to książka odważna i niezależna, której autor, opierając się zarówno na własnych doświadczeniach wojennych, jak i bogatej literaturze, próbuje bez uprzedzeń podjąć trudny temat kolaboracji wielu Żydów z niemieckimi okupantami Polski. Ta książka może prowokować do dyskusji, a nawet budzić opór, jednak odsłania ona to, co w historii najważniejsze: prawdę.

Autorem jest postać historyczna – Pan Roman Kafel, o którym min pisał Piter Raina, w ramach książek poświęconych współczesnej historii Polski itd. Obecnie Autor zamieszkuje od ponad 30 lat w USA w Dallas w stanie Texas. Ponieważ został wyrzucony z Polski za działalność opozycyjną a konkretnie za pomoc prawną robotnikom itd., którzy min byli prześladowani politycznie w PRL-u..

Zainteresowanych zakupem książki proszę o kontakt, podam namiary gdzie ją można kupić w Polsce, mieszkając tu czy też z za granicy.

Z wyrazami szacunku – Eugeniusz Zinkiewicz

Dnia 19 maja 2019 roku

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/