Tłumaczenie P. Beina splagiatowali Julian Rose i PrisonPlanet?

 

Piotr Bein, 13.6.2019

Poniżej porównanie mego tłumaczenia, oznaczonego PB i kursywą, z wersją Juliana Rose opublikowaną na PrisonPlanet.pl , oznaczoną PPP.

W ub. weekend, 8. czerwca czasu porannego w Vancouverze,  Julian Rose z ICPPC, My Wolni Ludzie, koalicji przeciw 5G… poprosił o pilne tłumaczenie swego tekstu, by je m.in. wykorzystać przed głosowaniem Sejmu nad mega-ustawą dot. telekomunikacji. Okazja nadarzała się, wg niego, dzięki wiadomości od zagranicznych sojuszników, opiekunów międzynarodowego apelu o zakaz 5G na Ziemi i w kosmosie, że podpis Mateusza Morawieckiego definitywnie widnieje pod apelem. Oto 1-szy mail od Juliana., czekał pół nocy na kompie 5 godzin, aż wstałem:

On Saturday, June 8, 2019, 2:19:45 AM PDT, Julian Rose <[email protected]> wrote:
Piotr, This is VERY important – but we must first keep it to ourselves ONLY – as there are decision we need to make quickly on how the information is used. In the wrong hands a great opportunity can be blown.
Mateusz Morawiecki, Polish Prime Minister, has signed the Global Appeal to Stop 5G on Earth and in Space – see below listing from the Appeal. Now pinch yourself..
Firstly,  this  may  well  be  a fake – but even if it is we can still capitalise  on  it  by  going ahead with disseminating the information based on the supposition that it is real. It is, in fact, a great opportunity to get very wide coverage of the 5G horror.
Secondly, it just could be real. If so, well I don’t need to say more..
I have written a draught of a press release which you will find attached. Jadwiga and I have the following plan for how to use it (once agreed). We will send to Arthur Fairstenberg and Claire for approval and for sending out to all their contacts world wide.
We ask if you will please urgently make a Polish translation – and we can then combine our address lists to get it out as widely and as quickly as possible in Poland.
Please respond as soon as you can – many thanks.

Julian wyjaśnia w tym mejlu (i w kolejnych) że naradza się z koalicjantami przeciw 5G, a dynamika sytuacji wymaga zmian tekstu. Pięć godzin później włączam kompa. Rzuciwszy wszystko na bok potwierdzm, że zabieram się do roboty z najwyższym priorytetem: Am translating as highest prioriry. Let me know of any changes. Ok. 1,5 godz. później posyłam Julianowi tłumaczenie jego 1-ej wersji, z notką, że zmieniłem na metry rozstaw anten z miary liczbą domów oraz skorygowałem fragment o zasięgu anten tylko na ulice, gdyż sygnały do cierają również do wnętrz: I converted spacing of transmitters from “houses” to metres, eliminated “on the streets” as signals will enter interiors.

Tłumaczenie drugiej wersji oryginału figuruje poniżej. Spodziewając się, że będą dalsze zmiany, nie zważałem na literówki. Parę terminów medycznych zostawiłem niedopracowanymi, gdy zabrały mi zbytnio czasu. W tłumaczeniach staram się ulepszyć oryginał ściślejszym pojęciem, gdzie kontekst to usprawiedliwia.

Zanim odpowiedział ws. dalszych zmian i jaką strategię zatwierdziła koalicja, Julian przysłał link do tłumaczenia właśnie opublikowanego 9. czerwca. Zdziwiłem się, gdyż zapowiadał termin nieco później. Dalsze niespodzianki czekały na portalu PrisonPlanet. Zamiast zapowiadanego komunikatu prasowego od koalicji przeciw 5G, tekst był prywatnym artykułem Juliana. Pierwszy akapit przeredagowano w pod-tytuł. Szukam nadaremnie nazwiska tłumacza — pustka, zwyczajowo w podrzędnych mediach w Polin… Ale PrisonPlanet?! Niewolnictwo, prywata, pogwałcenie własności intelektualnej. Tłumacz bezwolnym ciastem do ugniatania przez autora i wydawnictwo :))

Piszę więc do Juliana, że proszę podać nazwisko tłumacza. Milczenie tak intensywne jak był zamęt u mnie wskutek ok. dziesięciu mejli od początku tłumaczenia. Odezwał się dopiero przyciśnięty przed grupą mejlową w składzie kilku osób z każdej z koalicji — krajowej i międzynarodowej.

Oto analiza akapit po akapicie, z moimi wtrętami w klamrach. Wytłuściłem rażącą polszczyznę. Nadmienię, że stosuję podejście trudniejsze w realizacji: znaczeniowe a nie słowo w słowo. To ostatnie jest rozwięzłe, nie dodaje treści, za to nabija cyfr na rachunek za tłumaczenie i trudniej jest to czytać i zrozumieć. Odnoszę wrażenie, że Julian płacił od słowa 🙂 komuś bez pojęcia.

Czytelnik sam oceni, które tłumaczenie jest lepsze i czy popełniono plagiat. Jeśli to nie plagiat, to ktoś niezwykle szybko przetłumaczył nie tak łatwy technicznie tekst.

======================================================

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/premier_polski_podpisuje,p484166423

Premier Polski podpisuje Globalny Apel o powstrzymanie 5G.

Julian Rose
Polska
2019-06-09

PB: Premier Polski podpisał globalny apel o zatrzymanie 5G

[Identyczne znaczeniowo. Podpis premiera bez daty, na pewno w przeszłości, więc niefaktyczny i propagandyzujący tytuł w PPP.}

Bezprecedensowe i przełomowe działanie: Premier Polski, Mateusz Morawiecki, osobiście poprał międzynarodowy apel o powstrzymanie wdrożenia kontrowersyjnej technologii 5G, opartej na elektromagnetycznej transmisji mikrofalowej.

PB: W zapewne bezprecedensowym i przełomowym działaniu, Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki osobiście poparł międzynarodowy apel o zatrzymanie kontrowersyjnego wprowadzania telekomunikacji 5G, opartej na elektromagnetycznej transmisji mikrofalowej.

[Akapit przeredagowany na pod-tytuł w PPP. Oficjalna i prawidłowa nazwa państwa u PB. Kontrowersyjny i ciągły proces wdrażania a nie jednokrotne zdarzenie; takież zamiary wyraża przemysł.]

5G, nowe pasmo częstotliwości mikrofalowej, które jest wprowadzane przez sektor telekomunikacyjny na całym świecie, zostało określone przez ponad 2000 naukowców i 1400 lekarzy z całego świata jako bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, oraz życia zwierząt, owadów i roślin.
PB: 5G jest nowym pasmem w zakresie fal mikrofalowych, wdrażanym na całym świecie przez przemysł telekomunikacyjny. Ponad 2 tys. uczonych i lekarzy medycyny uważa, że 5G stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka jak i dla zwierząt, owadów i roślin.
[Jakość tłumaczenia poznać m.in. po mniejszej liczbie słów dla identycznej treści, co osiąga m.in. konwersja nadużywanego trybu biernego w czynny. PB jest precyzyjniejszy: pasmo w zakresie. PPP użył słowo ludzki nieprawidłowo, przekręcił oryginał, począwszy od życia  zwierząt. PB przeoczył 1400 lekarzy.]
Nie przeprowadzono żadnych testów na bezpieczeństwo 5G, mimo że system działa na częstotliwościach 10 do 100 razy większych niż obecne nadajniki 3G i 4G.
PB: Nie przeprowadzono żadnych testów na bezpieczeństwo 5G, mimo że system działa na częstotliowściach 10 do 100 razy wyższych niż obecne nadajniki 3G i 4G.
[Identyczne.]

Wprowadzenie 5G będzie wymagało umieszczenia milionów nadajników w odległościach nie większych niż 10 do 12 domów na obszarach miejskich. Naukowcy ustalili, że będzie to narażać obywateli w nieunikniony sposób na zanieczyszczenia elektromagnetyczne za każdym razem, gdy będą chodzić po ulicach.

PB: Wprowadzanie 5G wiąże się z instalacją milionów przekaźników w odstępach do kilkudziesięciu metrów na terenach zurbanizowanych. Naukowcy ustalili, że przyniesie to smog elektromagnetyczny, nie do uniknięcia dla mieszkańców.

[Odstępów anten nie mierzymy liczbą domów, bo ta różni się w poszczególnych częściach zurbanizowanej przestrzeni, od zabudowy ciągłej wzdłuż ulic, poprzez bloki mieszkalne, po domki jednorodzinne w rozmaitym rozstawie. Sygnały 5G będą penetrować ściany itd., więc nie tylko na ulicach i ponadto podczas jazdy ulicami.]

Raport ponad 230 naukowców i lekarzy z 41 krajów z 2017 r. wyraża poważne obawy związane ze stale zwiększającym się wystawieniem ludzi na działanie częstotliwości elektromagnetycznych (EMF). Stwierdza, że nawet przed wprowadzeniem 5G „wiele ostatnich publikacji naukowych wykazało, że EMF wpływa na organizmy żywe na poziomach znacznie poniżej [wartości] większości krajowych i międzynarodowych wytycznych”.

PB: Raport z 2017 r. ponad 230 naukowców i lekarzy z 41 krajów wyraża poważne obawy o stale rosnące napromieniowanie częstotliwościami elektromagnetycznymi. Autorzy piszą, że jeszcze przed wprowadzaniem 5G, “Liczne niedawne publikacje naukowe wskazują na skutki na żywe organizmy przy poziomach dużo poniżej państwowych i międzynarodowych wytycznych.” *

[Z 2017 r. jest raport a nie kraje. U PPP 9 słów wyraża to samo,  co 4 słowa u PB. Publikacje nie były ostatnie (i więcej nic), tylko niedawne. Wytyczne to właśnie wartości. Obce akronimy to obraza dumy narodowej.]

Te efekty obejmują ryzyko raka, stres komórkowy, wzrost liczby szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne ludzkiego układu rozrodczego, zaburzenia uczenia się i pamięci, zaburzenia neurologiczne i negatywny wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Uszkodzenia wykraczają daleko poza oddziaływanie na ludzi, ponieważ wzrasta liczba dowodów również na szkodliwe skutki oddziaływania na rośliny i zwierzęta.

PB: Skutki te obejmują możliwość zachorowania  na raka, stress metaboliczny komórki, wzrost szkodliwych rodników, szmody genetyczne, strukturalne i funkcjonalne  zmiany w systemie rozrodczym człowieka,  tdudności w uczeniu się i usterki pamięci, zaburzenia neurologiczne, i ogólny ujemny wpływ na  samopoczucie człowieka. Szkody sięgają daleko poza ludzi, gdyż coraz więcej jest dowodów na groźne skutki na rośliny i zwierzęta.

[Wolne rodniki trącą myszką, mówimy dziś rodniki. Ludzki znów w PPP. Oryginał mówi o problemach (trudności) w uczeniu się a nie o zaburzeniach, o ogólnym wpływie a nie wpoływie na ogólne samopoczucie. PB szkody genetyczne powinno być uszkodzenia.]

W Polsce obywatele są królikami doświadczalnymi w eksperymencie 5G, bowiem testuje się skuteczność tej technologii bez informowania społeczeństwa. Następujące miasta są wykorzystywane do tego procesu: Łódź, Warszawa, Gliwice. Ten sam proceder trwa w całej Europie, Ameryce Północnej i wielu innych krajach.

PB: W Polsce obywatele są królikami w doświadczeniu na technologii 5G, by przetestować jej skuteczność. Eksperyment ten obejmuje Warszawę. Łódź, Gliwice… Ta sama praktyka ma miejsce w całej Europie, Ameryce Północnej i wielu innych miejscach.

[Masło maślane — doświadczalnymi w eksperymencie. Przy miastach, pokraczna konstrukcja PPP. Kontynenty to kraje?]

Największe na świecie badanie „National Toxicology Program” (NTP) ujawniło znaczny wzrost zachorowalności na raka serca i mózgu u zwierząt narażonych na EMF o wartościach poniżej wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), które są przestrzegane przez większość krajów.

PB: Największe na świecie badania przez National Toxicology Program wyjawiły znaczny wzrost występowania przypadków raka serca i mózgu u zwierząt napromieniowanych polami elektromagnetycznymi poniżej wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), stosowanycn przez większość państw.

[BadaniA a nie badanie. NTP to nie tytuł do wzięcia w cudzysłów, tylko ogromny i zrożnicowany program rządowy. Wytyczne są stosowane, co nie znaczy, że się je przestrzega. Być narażonym to nie to samo co być napromieniowanym. Szczury zdychały od napromieniowania, a nie od możliwego zagrożenia nim. Ktoś się namozolił “kamuflażem” plagiatu, bez zrozumienia treści. To widać zawsze, gdy kradną tekst amatorzy 🙂 ]

Premier Polski podjął bardzo odpowiedzialny krok, podpisując “Międzynarodowy Apel o powstrzymanie 5G na Ziemi i w kosmosie”. Otworzył drogę przywódcom innych państw do podjęcia tego samego kroku, chroniąc w ten sposób swoich obywateli przed potencjalnie wysoce niebezpieczną i niesprawdzoną technologią, której konsekwencje dla zdrowia i dobrobytu są bezprecedensowe.

PB: Premier RP powziął wysoce odpowiedzialny krok podpisując apel światowy o zakaz 5G na Ziemi i w kosmosie. Otworzył drogę przywódcom innych państw do powzięcia tego samego działania, przez co chronią obywateli przed potencjalnie wysoce niebezpieczną, nieprzetestowaną technologią o bezprecedensowych skutkach na zdrowie i dobrobyt.

————
* Międzynarodowy Apel o Powstrzymanie 5G na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej

[Jeśli nazwa w cudzysłowie, to choć skopiujcie wiernie, gamonie, z linka podanego przeze mnie (ale nie przez PPP). Widocznie kosmos lepiej się spodobał niż przestrzeń. Czy urywek której konsekwencje dla zdrowia i dobrobytu są bezprecedensowe jest lepszy od zwięzłego o bezprecedensowych skutkach na zdrowie i dobrobyt?]
========================

Tłumaczenie PB niedługo przed publikcją wersji w PPP. “Tłumacz” musiał być bardzo szybki buhaha

Premier Polski podpisał globalny apel o zatrzymanie 5G

W zapewne bezprecedensowym i przełomowym działaniu, Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki osobiście poparł międzynarodowy apel o zatrzymanie kontrowersyjnego wprowadzania telekomunikacji 5G, opartej na elektromagnetycznej transmisji mikrofalowej.

5G jest nowym pasmem w zakresie fal mikrofalowych, wdrażanym na całym świecie przez przemysł telekomunikacyjny. Ponad 2 tys. uczonych i lekarzy medycyny uważa, że 5G stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia człowieka jak i dla zwierząt, owadów i roślin.

Nie przeprowadzono żadnych testów na bezpieczeństwo 5G, mimo że system działa na częstotliowściach 10 do 100 razy wyższych niż obecne nadajniki 3G i 4G.

Wprowadzanie 5G wiąże się z instalacją milionów przekaźników w odstępach do kilkudziesięciu metrów na terenach zurbanizowanych. Naukowcy ustalili, że przyniesie to smog elektromagnetyczny, nie do uniknięcia dla mieszkańców.

Raport z 2017 r. ponad 230 naukowców i lekarzy z 41 krajów wyraża poważne obawy o stale rosnące napromieniowanie częstotliwościami elektromagnetycznymi. Autorzy piszą, że jeszcze przed wprowadzaniem 5G, “Liczne niedawne publikacje naukowe wskazują na skutki na żywe organizmy przy poziomach dużo poniżej państwowych i międzynarodowych wytycznych.” *

Skutki te obejmują możliwość zachorowania  na raka, stress metaboliczny komórki, wzrost szkodliwych rodników, szmody genetyczne, strukturalne i funkcjonalne  zmiany w systemie rozrodczym człowieka,  tdudności w uczeniu się i usterki pamięci, zaburzenia neurologiczne, i ogólny ujemny wpływ na  samopoczucie człowieka. Szkody sięgają daleko poza ludzi, gdyż coraz więcej jest dowodów na groźne skutki na rośliny i zwierzęta.

W Polsce obywatele są królikami w doświadczeniu na technologii 5G, by przetestować jej skuteczność. Eksperyment ten obejmuje Warszawę. Łódź, Gliwice…

Ta sama praktyka ma miejsce w całej Europie, Ameryce Północnej i wielu innych miejscach.

Największe na świecie badania przez National Toxicology Program wyjawiły znaczny wzrost występowania przypadków raka serca i mózgu u zwierząt napromieniowanych polami elektromagnetycznymi poniżej wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), stosowanycn przez większość państw.

Wytyczne europejskie z 2016 r. stwierdzają: “istnieją silne dowody, że długotrwałe napromieniowanie określonymi polami elektromagnetycznymi stwarza ryzyko chorób takich jak rak, choroba Alzheimera i bezpłodność mężczyzn. Powszechne objawy nadwrażliwości elektromagnetycznej obejmują bóle głowy, problemy ze snem, trudną koncentrację, przygnębienie, brak energii, zmęczenie i objawy grypo-podobne.”

Premier RP powziął wysoce odpowiedzialny krok podpisując apel światowy o zakaz 5G na Ziemi i w kosmosie. Otworzył drogę przywódcom innych państw do powzięcia tego samego działania, przez co chronią obywateli przed potencjalnie wysoce niebezpieczną, nieprzetestowaną technologią o bezprecedensowych skutkach na zdrowie i dobrobyt.

————
* Międzynarodowy Apel o Powstrzymanie 5G na Ziemi i w Przestrzeni Kosmicznej

=========================================================

Komentarz redakcyjny PrisonPlanet

PrisonPlanet.pl   dodano: 2019-06-12 18:15:22

Niestety to prawda. Wygląda na to że to jest jakaś kaczka dziennikarska. Chociaż wpis na stronie jest. Ale może ktoś inny się tam tak wpisał…. Jutro usuniemy tego newsa żeby nie wprowadzać w błąd czytelników.

 

W odpowiedzi na:

TomNovy   dodano: 2019-06-12 13:40:00

Okazuje się że jednak jest chyba inaczej, premier nic takiego nie podpisał!!! Tu info:

A jednak nieprawda??? Skandal!!!

misio   dodano: 2019-06-12 17:33:48

Dokładnie to ktoś coś wpisał… Ściema!!!!!!!

 

 

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/