Diana Wojtkowiak et al. “Wolnozmienne zegary biologiczne wykorzystujące pola torsyjne”

Plik źródłowy na portalu Dr Diany Wojtkowiak

……………………………………..

Wolnozmienne zegary biologiczne wykorzystujące pola torsyjne

Diana Wojtkowiak1, Bernardeta Głębicka, Kazimierz Raduszkiewicz2, Mirosława Skórkowska, Andrzej Frydrychowski1

POLSKA

1) Zakład Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk, Polska; 2) Polimor Sp. z o.o. Gdańsk. 

Diana Wojtkowiak [email protected]

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych pokazujących związek pól torsyjnych docierających do nas ze Słońca z cyklicznymi zmianami fizjologicznymi człowieka opisanymi przez lekarzy na początku dwudziestego wieku pod określeniem biorytmów, charakterystykę tych pól z użyciem spektroskopii pól torsyjnych, a niosących informację pierwiastków chemicznych: jodu, rtęci i uranu, powiązanie z astrologicznymi znakami zodiaku, nową metodę wglądu we wnętrze Słońca, obecność pola torsyjnego pochodzącego od wspomnianych pierwiastków w ciele człowieka, jak również promeniowanego przez żarówki halogenowe i lampy rtęciowe, oraz możliwości jego minimalizowania.

Czytaj dalej…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/