Diana Wojtkowiak et al. “Wolnozmienne zegary biologiczne wykorzystujące pola torsyjne”

Plik źródłowy na portalu Dr Diany Wojtkowiak

Backup on this blog / na tym blogu

……………………………………..

Wolnozmienne zegary biologiczne wykorzystujące pola torsyjne

Diana Wojtkowiak1, Bernardeta Głębicka, Kazimierz Raduszkiewicz2, Mirosława Skórkowska, Andrzej Frydrychowski1

POLSKA

1) Zakład Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk, Polska; 2) Polimor Sp. z o.o. Gdańsk. 

Diana Wojtkowiak [email protected]

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych pokazujących związek pól torsyjnych docierających do nas ze Słońca z cyklicznymi zmianami fizjologicznymi człowieka opisanymi przez lekarzy na początku dwudziestego wieku pod określeniem biorytmów, charakterystykę tych pól z użyciem spektroskopii pól torsyjnych, a niosących informację pierwiastków chemicznych: jodu, rtęci i uranu, powiązanie z astrologicznymi znakami zodiaku, nową metodę wglądu we wnętrze Słońca, obecność pola torsyjnego pochodzącego od wspomnianych pierwiastków w ciele człowieka, jak również promeniowanego przez żarówki halogenowe i lampy rtęciowe, oraz możliwości jego minimalizowania.

Czytaj dalej…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/