TURBO-ALARM: SKAŻENIE BRONIĄ URANOWĄ W POLSCE

Doniesienie o skażeniu uranem wody pitnej w Gminie Dolice przy poligonie, uzupełniam poniżej informacją przydatną dla ludności. Organizacja materiałów:

 1. Artykuł prasowy 4.9.2018: Coraz większy skandal ze skażoną uranem wodą. Urzędnicy zataili informację?
 2. Artykuł z 2001 r. nt. skażenia uranowego w okolicach poligonów
 3. Kwestionariusz samooceny możliwości skażenia organizmu
 4. Skutki biologiczne radioaktywności i lista objawów skażenia zubożonym uranem

Jeśli zubożony uran jest w wodzie pitnej, to pierwotnie był w postaci pyłu w powietrzu, osiadając wszędzie w zasięgu piuropusza, na odległość dizesiątek i więcej km od miejsca wygenerowania. Reakcja gminy wskazuje, że władze są skorumpowane i będą chronić interes ludobójców na wszystkich poziomach rządu. Tak było w przeszłości, dziś jest jeszcze gorzej.

Jeśli skażeniu poddani są okoliczni mieszkańcy, to co mówić o personelu wojskowym i cywilnym poligonów i baz, gdzie ma miejsce wyzwalanie zubożonego uranu z broni do środowiska.

Piotr Bein

111111111111111111111111

Coraz większy skandal ze skażoną uranem wodą. Urzędnicy zataili informację?

Niepokojąca informacja o skażeniu wody wodociągowej uranem dotarła do mieszkańców Dolic (zachodniopomorskie). Informacja brzmi sensacyjnie, a to, że znalazła się na oficjalnej stronie gminy Dolice tylko ją uwiarygodniło.

„Z powodu wzrostu aktywności szkoleniowej Wojska Polskiego i wojsk amerykańskich na polskich poligonach, w wodach gruntowych ujawniono dużą zawartość uranu zubożonego. W związku ze skażeniem wody w sieci wodociągowej decyzją Sanepidu woda nie nadaje się do spożycia. Użycie wody może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. W związku z tym na terenie całej gminy wprowadza się, aż do odwołania, zakaz zużycia wody wodociągowej do celów socjalno-bytowych. Jednocześnie przypominamy, że używanie wody z hydrantów dla innych celów niż przeciwpożarowe jest wykroczeniem i podlega karze. Zalecamy korzystanie z wody butelkowanej. Liczymy na zrozumienie mieszkańców, zapewniając jednocześnie, że dołożymy wszelkich możliwych starań, aby rozwiązać tę sytuację”.

Wójt Gminy Dolice zdementował tę informację.

Jednak mimo wielu zapewnień ludzie, którzy otrzymali wiadomość, że woda w kranach jest niebezpieczna dla ich zdrowia, są teraz nieufni. Po takich komunikatach, mieszkańcy drżą o swoje zdrowie. – Tej z kranu absolutnie nie używamy do celów spożywczych. Jest strach przed tą wodą – podkreśliła Katarzyna S., mieszkanka wsi Żalęcino. – W pewnym momencie poinformowano nas o tym, ale kto wie, być może pijemy skażoną wodę. I skąd mamy pewność, że to się nie odbija na naszym zdrowiu? – dopytuje.

Podobne obawy mieli również inni mieszkańcy gminy Dolice, których poinformowano o zanieczyszczeniu wody. Mimo wielu zapewnień ze strony wójta, że woda jest przydatna do spożycia mieszkańcy chcą iść jeszcze dalej –  zbadać wodę wodociągową w niezależnym laboratorium badawczym. Postanowili też napisać list do Ministra Zdrowia i do pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Czekamy na rozwiązanie sytuacji.

================================================

222222222222222222222222222222222222

Z archiwów “Zielonych Brygad”: http://zb.eco.pl/zb/159/military.htm

Kopia zapasowa: http://www.wolfpunk.most.org.pl/uranpl.htm

 

MILITARYZM – ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001


UWAGA, UWAGA!

BROŃ URANOWA W POLSCE?

Na międzynarodowej konferencji przeciw zubożonemu uranowi (ZU) w Manchesterze na początku października 2000 r. uzyskałem niepokojące informacje dot. możliwości stosowania tej broni w Polsce. Tlenki powstające w wybuchu broni ZU lub w procesie korozji niewypału są bardzo szkodliwe. Niech świadczy o tym fakt, ze w 1943 r. rozpatrywano możliwość zastosowania ZU jako bojowego środka trującego. Po wojnie nad Zatoką Perską w 1991 r. rodzą się kombatantom i miejscowej ludności potworki bez kończyn, oczu, twarzy, albo z ogromną wątrobą na wierzchu. Zachorowalność na rozmaite rodzaje raka i inne, często śmiertelne choroby, wzrosła wielokrotnie. Najczęstszymi ofiarami padają dzieci i płody, bo nowe komórki są najbardziej podatne na zniszczenie przez ZU. Nawet w najdzikszych miejscach ZU niesie w końcu śmierć i cierpienie nie tylko dla zwierzyny i roślin, ale też dla przyszłych pokoleń ludzi, bo okres półrozpadu ZU wynosi tysiące milionów (dokładnie 4,5 miliarda) lat!

ESKALACJA BRONI ZU

Paru delegatów z Europy Zachodniej wyraziło zaniepokojenie możliwością rozprzestrzeniania broni ZU do nowych państw członkowskich NATO. Wraz ze wzrostem sprzeciwu społecznego wobec ZU w krajach zachodnich można spodziewać się przeprowadzki ćwiczeń z bronią ZU na poligony w Polsce, Czechach i na Węgrzech. W grę wchodzi również Europa południowo-wschodnia, gdzie wojska NATO coraz silniej są obecne w państwach utworzonych po rozkładzie Jugosławii (Słowenia, Chorwacja, Bośnia-Hercegowina, Macedonia) oraz w innych państwach, jak Albania, Bułgaria i Rumunia i Mołdawia przez tzw. Partnerstwo dla Pokoju (Partnership for Peace). W miarę przyłączania nowych terenów do strefy wpływu NATO, kraje bałtyckie, Ukraina i Białoruś mogą również stać się terenem prób broni ZU wojsk NATO.

O przenoszeniu ćwiczeń bronią ZU z Europy Zachodniej do Środkowej, Wschodniej i Południowej decydować mogą:

 • nieświadomość społeczeństwa i małe prawdopodobieństwo oporu (np. w krajach najbiedniejszych),
 • istnienie warunków klimatycznych i naturalnych potrzebnych do naśladowania warunków bitwy (np. “zima w Rosji”),
 • połączenia kolejowe z bazami czołgowymi na Zachodzie, gdzie stacjonuje broń ZU.

Profesor Günther z Niemiec i jego kolega Herr Schott poinformowali, że niemiecki czołg Leopard II ma pancerz warstwowy wykonany ze ZU i stali oraz może strzelać pociskami uranowymi. Niemcy produkują wieże czołgowe ze ZU z działem na amunicję ZU do amerykańskich czołgów M1 Abrams. Broń NATO jest znormalizowana, co umożliwia produkcję w różnych krajach i wymienialność części oraz zaopatrzenie w pociski z różnych wytwórni. Niemcy produkują broń uranową, ale nie wiadomo gdzie nią ćwiczą – być może za granicą (USA, W. Brytania?) swego gęsto zaludnionego kraju. Luftwaffe ma bazy w USA, więc zastosowanie specjalnej broni Bundeswehry także mogłyby odbywać się na poligonach amerykańskich. Profesor Günther powiedział, że czołgiści niemieccy uczą się o broni uranowej w bazie w Guben. Nie jestem pewien nazwy miejscowości, ale zaczyna się na “G”. W przypadku Guben po polskiej stronie jest Gubin.

Wiadomo, że jedyne środki finansowe otrzymane z zewnątrz przez PKP w 1999 r. to ok. 20 mln zł na remont linii Runowo Pomorskie – Drawsko Pomorskie, by możliwy był dowóz koleją wojsk NATO na tamtejsze poligony. Tylko przewóz czołgów i innego ciężkiego sprzętu usprawiedliwiałby taką potrzebę. Inwestycja świadczy o militarnych priorytetach rządu (pod wpływem NATO i UE) przed względami bardziej naglącymi, jak bieda i bezdomność. Podobne względy (plus straszak rosyjsko-białoruski) mogą skłonić polskie władze do przymknięcia oczu na skażenie ZU pozostawione przez ćwiczenia NATO. Po oddaniu majątku narodu za bezcen obcym “inwestorom”, obce mocarstwa mogą również zastosować szantaż gospodarczy dla wymuszenia wstępu broni ZU do Polski. Jeśli nie mogą jej powstrzymać “demokratyczne” społeczeństwa Zachodu, zapewne i polski rząd nic nie zrobi, nawet gdyby chciał.

Poligony w Polsce są atrakcyjne dla NATO, bo może przeprowadzać tam manewry w warunkach “wschodniej zimy”. Najbardziej nadawałby się do tego poligon w Orzyszu na Pojezierzu Suwalskim. Na obu terenach znajdują się systemy jezior, przez które ZU z łatwością przedostałby się do osad, miasteczek, przetwórni żywności, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do łańcuchów pokarmowych.

Innym, tym razem pewnym źródłem ZU będą w Polsce myśliwce F-16 z demobilu amerykańskiego. ZU to metal 1,7 razy cięższy od ołowiu, więc świetnie nadaje się na przeciwwagi w konstrukcjach samolotów. Wyczynowe jachty mają obciążenie ze ZU w kilu. Wiele typów samolotów cywilnych (np. Boeing) i większość wojskowych mają dziś przeciwwagi ze ZU. Znany jest mi osobiście przypadek mechanika Lotnictwa Kanady, który nie był na froncie nad Zatoka Perską ani na Bałkanach, a nabawił się symptomu znad Zatoki Perskiej. Nieświadom niebezpieczeństwa pracował 10 lat temu przy przeciwwagach myśliwców, piłując i szlifując je. Dziś oczekuje rychłej śmierci. Rząd wypiął się na niego i nawet nie pomógł mu zdobyć specjalnych leków.

CO ROBIĆ?

Należy niezwłocznie powołać grupy społeczne, które zajęłyby się badaniem sprawy i pilnowaniem wstępu do Polski przeciw ZU. Jeśli zajdzie potrzeba, naród może sięgnąć po znane mu metody konspiracji, skoro służby specjalne NATO tak żarliwie strzegą prawdy o ZU. Wszyscy powinni wziąć udział w akcji ochrony przed jednym z największych zagrożeń biologicznych dla obecnych i przyszłych pokoleń narodu.

 1. Polskie grupy powinny nagłośnić sprawę w kraju, utrzymywać kontakt z międzynarodową siecią anty-ZU, zainicjować badania oraz organizować sprzeciwy społeczne, akcje ostrzegające ludność i inne w zależności od stwierdzonych faktów. Grupy brytyjska, amerykańska, koreańska i japońska dysponują ekspertyzą nt. kampanii przeciw ZU.
 2. Kolejarze i ludność miejscowa mogą sprawdzić, jakie czołgi przywozi się na polskie poligony. CzołgLeopard II jest przedstawiony w katalogach sprzętu wojskowego i literaturze wojskowej ogólnie dostępnej w księgarniach i antykwariatach. Czołgi uranowe innych państw NATO wyglądają identycznie lub podobnie. W identyfikacji pomogą polscy wojskowi.
 3. Konwencjonalne liczniki Geigera nie wykryją ZU, bo nie wysyła on promieniowania gamma i beta, tylko alfa. Potrzebne są specjalne liczniki. Istnieje niezależna światowa sieć badaczy, którzy służą ekspertyzą, jeśli z jakiegoś powodu polscy atomiści nie mogliby pomóc.
 4. Piękne polskie dziewczyny nie powinny mieć problemu z lokalizacją jednostek niemieckich, gdzie uczą czołgistów o ZU. Sprzęt najprawdopodobniej byłby przewożony do Polski stamtąd.
 5. Należy sporządzić listę poligonów udostępnionych do ćwiczeń Bundeswehrze (czołgi holenderskie i innych państw NATO także mogą strzelać pociskami uranowymi) i sprawdzić poprzez pobranie próbek gleby, czy istnieje już skażenie ZU. Tak udowodniono skażenie w USA, Korei Południowej, Japonii i Puerto Rico.
 6. Służba zdrowia w okolicach poligonów winna sporządzić bazę danych zachorowań z objawami pochodzącymi od ZU przed wstąpieniem do NATO oraz notować dokładnie takież zachorowania od tego czasu.

OSTROŻNOŚĆ NIE ZAWADZI

USA, bez względu na ludność miejscową, produkuje broń uranową w skupiskach ludzkich, źródeł wody i żywności (lub blisko) oraz ćwiczy broń ZU na poligonach w kontynentalnej części kraju i w bazach wojskowych na całym świecie. W Japonii (m.in. wyspa Okinawa), Puerto Rico (wyspa Vieques) i w Korei Południowej (wyspa Mae-Hyang Ri) samoloty amerykańskie A-10 strzelają ostrą amunicją uranową w pobliżu osad.

Samoloty brytyjskie Harrier oraz jednostki marynarki wojennej używają amunicji uranowej. Poza tym istnieją bomby kasetowe, miny i rakiety przeciwpancerne zawierające ZU. Manewry z udziałem tych broni mogą przynieść skażenie gleby, wody i powietrza na teren ćwiczeń. W użyciu są także pociski mniejszego kalibru do rozmaitej broni palnej. Zapewne marynarka stosuje broń uranową, jak np. pokazano w programie telewizyjnym z wybrzeża Nowej Szkocji w Kanadzie, gdzie istnieją miejscowości oraz rozwinięte rybołówstwo. Nawet na terenach niezaludnionych pozostałości po broni ZU są niezwykle niebezpieczne, bo przenikają z łatwością do środowiska naturalnego. Skażenie radioaktywne ZU (jest on również silnie trującym metalem ciężkim) przeniosło się już drogą wodną z poligonów czołgowych w Szkocji na przeciwległe brzegi Morza Irlandzkiego, gdzie badacze wykryli wzrost promieniowania i zachorowalności na raka.

Wielka Brytania, Niemcy i Francja również produkują broń ze ZU w tajnych wytwórniach. Pożar w jednej z nich, w Featherstone w Anglii 8.2.1999 wydobył na światło dzienne niebezpieczeństwo dla okolicznej ludności. Spaliło się kilka do kilkadziesiąt kg ZU z ogólnej ilości 34 t. Strażacy nie mogli zwalczać pożaru, bo nie znali rozplanowania zakładu i dowiedzieli się o obecności ZU dopiero po paru godzinach walki z żywiołem. Kolumna dymu uniosła się na wys. 1 km nad zaludnionym terenem. Użyto miliony litrów wody gaśniczej, która wyciekła do kanalizacji i na tereny przyległe. Istnieje możliwość przenoszenia produkcji broni ZU do nowych członków NATO, szczególnie dobrze uprzemysłowionych jak Polska, Węgry i Czechy, aby ochronić własną ludność.

MIĘSO URANOWE

Władze polityczne i wojskowe są ogromnie nieodpowiedzialne w stosunku do niebezpieczeństw stwarzanych przez ZU. Nie dba się ani o własnych żołnierzy, ani o ludność, ani o przyszłe pokolenia. Powód jest prosty: broń uranowa daje USA i NATO przewagę taktyczną nad przeciwnikiem. Gdyby przyznać oficjalnie niebezpieczeństwo, rządy, wojsko i wytwórcy stanęliby wobec roszczeń setek tysięcy kombatantów oraz ludności na pobojowiskach ZU. Trzeba by wtedy również zająć się składowiskami ZU na całym świecie, gdzie materiał nagminnie wycieka z kontenerów oraz oczyścić wszystkie pobojowiska po ZU, co jest niezmiernie kosztowne, jeśli w ogóle możliwe. Obrano więc tańszy sposób: propagandę negacji i kłamstw o ZU. Przedstawiłem na konferencji w Manchesterze referat o metodach tuszowania sprawy ZU na wzór innych akcji służb specjalnych i wojny informacyjnej. Były ekspert nt. ZU z Pentagonu, dr Doug Rokke, potwierdził moje tezy.

Można się więc spodziewać w Polsce kampanii kłamstw o ZU, szczególnie jeśli NATO już stosuje tą broń na naszych poligonach lub jeśli to planuje. Zamachy i zastraszenie działaczy przeciw ZU nie jest wykluczone. Pod nieobecność dra Rokke służby specjalne zdemolowały mu dom i komputer, gdzie miał materiały przeciw ZU. Przy następnej okazji strzelono z przejeżdżającego samochodu do sypialni, w której był w tym czasie z żoną. Profesora Günther władze niemieckie również potraktowały brutalnie. Jest chory na raka, a odmówiono mu pomocy lekarskiej należnej każdemu obywatelowi tego bogatego państwa. Najprawdopodobniej zachorował od przebywania w środowisku skażonym przez ZU. Po wojnie nad Zatoką Perską Günther był pierwszym naukowcem, który przywiózł na Zachód próbki ZU z pola bitwy.

Na Bałkanach tragedia po pozostałościach amerykańskiej i brytyjskiej broni ZU na polach walk zaczęła się od pojawienia się syndromu znad Zatoki Perskiej wśród ludności w Bośni. Belgia zanotowała 3 tys. przypadków “syndromu bałkańskiego” (tak teraz nazywa się “syndrom znad Zatoki Perskiej”) wśród swoich żołnierzy wysłanych na Bałkany od rozpoczęcia konfliktu w l. 1990. Latem 2000 r. zaczęto wycofywać wojska holenderskie z Kosowa z powodu ZU (podano pod koniec października 2000, że z powodu kopalin azbestu w Kosowie). W ślady Holandii poszły Portugalia, Włochy i inne państwa, które kolejno ogłaszają wycofywanie sił pokojowych z Kosowa z powodu skażenia ZU, choć nie zawsze wolno im otwarcie podać prawdziwą przyczynę. Tak namiętnie chronionej przez NATO populacji Albańczyków kosowskich nawet nie powiadomiono o ryzyku, gdy ta powróciła do domów. Imigracja z Albanii w Kosowie jest w podobnej sytuacji.

Staliśmy się wszyscy “mięsem uranowym”, jak to nazwał portugalski, minister ogłaszając wycofanie swych wojsk z Kosowa. Rząd nas nie chroni, musimy za własną ochronę zabrać się sami. Niewiele jest narodów, które stanęły w przeszłości wobec wielkiej zmory i wyszły zwycięsko. Jeśli zajdzie potrzeba, Polacy poradzą sobie również z widmem ZU. Gra idzie o biologiczne przetrwanie.

Piotr Bein
piotr.bein@imag.net

PS

Proszę o najszersze rozpowszechnienie artykułu


33333333333333333333333333333333333333

https://grypa666.wordpress.com/wydzial-u/

Kwestionariusz prawdopodobieństwa skażenia i samooceny stanu zdrowia — dla podejrzewających skażenie wewnętrzne uranem

na podstawie http://www.umrc.net © UMRC (z angielskiego tłumaczył i zmodyfikował © 2004 Piotr Bein)

Kwestionariusz stanowi wstępne narzędzie samooceny dla osób, które podejrzewają, że mogły zostać skażone uranem w wyniku wystawienia na bezpośrednie lub pośrednie działanie broni zbudowanej ze stopów uranu. Niektórzy podejrzewają skażenie swego organizmu z powodu zaangażowania w wydobyciu i wzbogacaniu rudy uranowej, wytwórczości, przemyśle lub innych zawodach stosujących uran w rozmaitej postaci.

UWAGA: Samoocena nie zastępuje badań laboratoryjnych na potwierdzenie skażenia, ani po-diagnostycznej analizy medycznej.

UMRC sporządził kwestionariusz z myślą o ludności cywilnej, pracownikach organizacji pomocy oraz wojskowych, mieszkających lub przebywających na terenach podejrzewanych o skażenie bronią zawierającą uran, lub po służbie tamże. Kwestionariusz również stosuje się w przpadku skażenia uranowego w Polsce z baz USA, NATO lub z produkcji broni uranowej i części ze stopów uranu, włącznie z zastosowaniami cywilnymi. […]

1. Jeżeli…

 • mieszkasz, pracujesz, służysz lub odwiedzasz i podróżujesz w miejscach zbombardowanych z powietrza, artylerii, czołgów lub innych pojazdów bojowych,
 • albo w miejscach pobojowisk walk artyleryjskich lub czołgowych,
 • albo w miejscach baz i poligonów wojsk lądowych, lotniczych lub marynarki wojennej, gdzie ćwiczą bronią,

— wypełnij część A. To samo w przypadku osoby, w imieniu której występujesz.

2. Odznacz w części B to, co dotyczy Ciebie lub osoby, którą reprezentujesz.

3. Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na co najmniej jedno pytanie w Części B, wypełnij  Część C.

4. W przypadkach objawów skażenia zaleca się bezzwłoczną poradę u lekarza doświadczonego w wewnętrznym skażeniu izotopami uranu.

5. Dalsze postępowanie poszkodowanego wymaga uprzedniego potwierdzenia skażenia organizmu uranem nienaturalnym. Służą temu badania przeglądowe – testy na obecność nienaturalnych izotopów uranu w organizmie. Celowość udziału potencjalnie poszkodowanych osób w badaniu przeglądowym jest ich decyzją osobistą.

Osoba może skontaktować się bezpośrednio ze specjalistami, albo z Wydziałem U, celem zaaranżowania niezależnej diagnozy i oceny przez  specjalistów zagranicznych. Wydział U oferuje odpłatne usługi tłumaczenia korespondencji i dokumetów oraz załatwianie kontaktów ze specjalistami odpowiednimi dla indywidualnej sytuacji.

Część A — informacje osobiste

[Nie świadczę usług osobistych z powodu utraty kontaktu z UMRC– Piotr Bein]

Część B — Sytuacje niebezpieczne (zaznacz, które dotyczą Ciebie)

 • Przebywanie (nawet tylko na krótkiej wizycie) w odległości do 100 km od rejonów, lub obiektów takich jak pojazdy wojskowe, zbombardowanych w ostatnich wojnach.
 • Przebywanie w odległości do kilkuset km licząc z wiatrerm od ww. miejsc w rejonach nawiedzanych przez częste wiatry, burze piaskowe itp.
 • Powyższe sytuacje w odniesieniu do pożarów, eksplozji itp. wypadków obiektów i pojazdów wojskowych, jednostek pływających łącznie z łodziami podwodnymi oraz lotnisk i samolotów wojskowych i cywilnych.
 • Jw. w odniesieniu do miejsc magazynowania, konserwacji, czyszenia lub reperacji sprzętu wojskowego przed lub po walkach oraz miejsc zbiorczych i przechowywania zniszczonego sprzętu wojskowego i niewypałów.
 • Obecność w miejscach transportu, tranzytu i przebywania personelu wojskowego, włącznie z miejscami pomocy rannym, podczas lub po działaniach wojennych.
 • Obecność w miejscach procedur związanych z odzieżą, przedmiotami osobistymi lub sprzętem osób obecnych w ww. sytuacjach potencjalnego skażenia (np. czyszczenie odzieży, recykling materiałów).
 • Obecność w miejscach, gdzie są objawy wewnętrznego skażenia promieniotwórczego. To dotyczy kadr medycznych, pracowników odbudowy, członków misji pomocy i zespołów badawczych, ekip odminowywaczy itp. oraz osób, które czyszczą, konserwują oraz pilnują pojazdów i sprzętu używanego przez te grupy zawodowe.
 • Oglądanie i przeszukiwanie miejsc, pojazdów, sprzętu, budynków, jaskiń, bunkrów itp. po walkach oraz przechowywanie, dystrybucja i stosowanie materiałów odzyskanych z wyżej wymienionych.
 • Ratowanie i poszukiwanie osób i zwłok po działaniach wojennych oraz przygotowanie ciał do pochówku, przeszukiwanie ciał celem identyfikacji i przewóz tych ciał i osób.
 • Kontakt z dziećmi, które bawią się w kraterach, zbombardowanych budynkach, na placach odbudowy zniszczeń wojennych lub przedmiotami odzyskanymi z miejsc bombardowań.
 • Kontakt osobisty z członkami rodziny lub jakimikolwiek osobami, które były w co najmniej jednej z ww. sytuacji.

Dodatkowo dla wojskowych:

 • Przebywanie na poligonach.
 • Praca techników przy konserwacji i naprawach przeciwwag ze ZU w samolotach.

Część C — Objawy skażenia wewnętrznego

Na ich podstawie osoba rozstrzyga, czy powinna szukać dalszej pomocy soecjalistów.

Ja, któryś z członków mojej rodziny albo oni wszyscy lub moi sąsiedzi odpowiedzieli „tak” na co najmniej jedno pytanie powyżej.

Jeśli odpowiedziałeś „tak” i ponadto występują co najmniej trzy objawy spośród poniższych, to możesz mieć nadmierne skażenie radioizotopami wyzwolonymi z broni zbudowanej ze stopów uranu.

C-I    Po bombardowaniach, w przeciągu kilku minut lub dni od czasu  wystawieniu na skażenie
1 Krwawienie lub wyciek z nosa.
2 Podrażnienie i kłucie w gardle, kanalach nosowych i ustach
3 Podrażniona i paląca skóra i / lub oczy.
4 Paląca skóra i  / lub oczy przy pomoczeniu.
5 Suchy kaszel z górnej części dróg oddechowych.
6 Objawy podobne do grypy i przeziębienia, ale trwające tygodniami.
Ilość objawów      /6

C-II     Po dłuższym czasie niż w C-I, w skażonych miejscach
1 Niezwykłe strudzenie, zmęczenie, słabość (obezwładniające zmęczenie)
2 Powracające gorączki
3 Pocenie się w nocy
4 Bóle głowy
5 Powtarzający się lub stały ból w stawach
6 Powtarzający się ból w nerwach, mięśniach i miękkiej tkance
7 Krótkotrwała utrata pamięci, zmieniająca się pojemność pamięci
8 Niejasność umysłu i dezorientacja
9 Przygnębienie i utrata inicjatywy
10 Ból w piersi
11 Chroniczne przeziębienie lub grypa, wraz z objawami w układzie oddychania
12 Astma, chroniczny bronchitis
13 Częsty lub trwały bezprodyktywny, suchy kaszel
14 Ból w szyi, podstawie czaszki, części szyjnej kręgosłupa
15 Ból w krzyżu i nerkach
16 Parzące wrażenie w czasie oddawania moczu i wytrysku nasienia
17 Niewytłumaczony ból brzucha i / lub dolegliwości układu trawienia
Ilość objawów      /17

C-III    Chroniczne lub postępujące objawy i oznaki
1 Chroniczne, postępujące i powracające objawy wymienione w III-2
2 Postępujący ból i dolegliwości nerek
3 Niedowład seksualny
4 Poronienia
5 Zniekształcone noworodki
6 Niemowlęta chore bez przyczyny, słabe i letargiczne
7 Wzrasta ilość poblemów ze zdrowiem w rodzinie lub okolicznej społeczności
8 Wygląda, jakby ludzie nigdy nie mogli wyzdrowieć – postępujące i powtarzające się przypadki słabego zdrowia; pokonane systemy obrony immunologicznej.
Ilość objawów      /8

Łączna ilość objawów:
Jeśli dotarłeś do tego punktu i są łącznie co najmniej trzy objawy, osoba może być nadmierne skażona radioizotopami uranu. W takich przypadkach zaleca się bezzwłoczną poradę u lekarza doświadczonego w wewnętrznym skażeniu izotopami uranu. […]

444444444444444444444444444444444444444

https://grypa666.wordpress.com/wydzial-u/

Choroby spowodowane pyłem uranowym — Skutki biologiczne radioaktywności i objawy skażenia uranem z broni

Wpływ uranu na zdrowie i objawy zależą od ilości pobranego pyłu do organizmu, częstotliwości i długości wystawienia na skażenie.

Do około roku po skażeniu,
•    dużymi dawkami
– ostre niedomogi oddychania i nerek,
– zatrucie, zapaść i śmierć.
(Wrażliwe osoby mogą mieć te objawy przy mniejszych dawkach.)

•    mniejsze dawki
utrata włosów,
zmniejszona regeneracja skóry i paznokci,
osłabienie fizyczne, zmęczenie,
objawy grypopodobne,
rozwolnienie,
uszkodzenia immunologiczne i nerwowe.

Ponad rok po skażeniu,
•    dawkami średnimi do dużych mogą wystąpić:
– najpierw szybkie, potem wolniejsze przypadki raka (włącznie z białaczką),
– zwyrodnienia i zniekształcenia noworodków napromieniowanych uranem obecnym w organizmie matki.
•    mniejsze dawki powodują:
– złożone skutki fizyczne i umysłowe,
– osłabienie nerwowe.

Znane choroby spowodowane pyłem uranu wewnątrz organizmu

http://www.xs4all.nl/~stgvisie/VISIE/du-diagnosis.html
(tłumaczył © Piotr Bein)

Ogólne

 • Atak serca
 • Bezsenność
 • Bezwiedne ruchy
 • Białaczka
 • Brak tchu
 • Bóle głowy
 • Ból mięśni
 • Ból w stawach i nogach
 • Chroniczna białaczka myeloidalna
 • Chroniczne rozstroje nerek i wątroby
 • Chroniczne zakażenia systemu oddechowego
 • Chroniczne zmęczenie
 • Częste oddawanie moczu
 • Krew w stolcu
 • Limfoma Hodgkina
 • Limfoma
 • Limfoma nie-Hodgkina i inne złośliwości
 • Mała pojemność płuc
 • Myeloma
 • Niedomogi nerek
 • Nienormalne wytwarzanie nasienia; zawiera aminę i zasadę amonową
 • Niezdolność chodzenia
 • Niskie nasycenie krwi tlenem (HbO2)
 • Nowotwory na mózgu
 • Ogólne zmęczenie
 • Ostre objawy autoimmunologiczne (zapaść płuc, wątroby, i nerek)
 • Ostra białaczka (śmierć w ciągu dni lub tygodni)
 • Ostre zakłócenie systemu immunologicznego
 • Ostre zakłócenie zdolności oddychania
 • Palące nasienie
 • Palące wrażenia
 • Plamy na skórze
 • Problemy z trawieniem
 • Rak gruczołowy
 • Rak kości
 • Rak limfatyczny
 • Rak okrężnicy
 • Rak płuc
 • Rak skóry
 • Rak tarczycy
 • Rak trzustki
 • Rak wątroby
 • Rozwolnienie
 • Schorzenia systemu oddychania
 • Syndrom afgański
 • Syndrom bałkański
 • Syndrom wojny nad Zatoką Perską
 • Uszkodzenie skóry: gruczoły potne zablokowane uwięzionym pyłem uranowym
 • Utrata odporności i ogólne zakażenia
 • Utrata pamięci
 • Wielokrotna myeloma
 • Wysokie ciśnienie
 • Zakażenia skóry
 • Zesztywnienie palców

Dzieci

 • Astma
 • Bóle głowy
 • Białaczka
 • Choroba nerek
 • Defekty przewodów nerwowych
 • Dyspraxia
 • Głuchota
 • Limfoma
 • Paraliż pęcherza moczowego i zwieracza
 • Pełny zakres znanych i nieznanych zniekształceń wrodzonych
 • Poronienie
 • Ślepota
 • Zaburzenia oddychania
 • Zaburzenia pokarmowe
 • Zniekształcenia nóg, ramion, palców u nóg i rąk

Kobiety

 • Ból brzucha
  Bóle głowy
  Ból miesiączkowy
  Bóle stawów
  Mdłości
  Niemożność utrzymania moczu lub stolca
  Paraliż układu trawienia
  Poronienia
  Problemy z tarczycą
  Rak jajników
  Rak macicy
  Rak piersi
  Rak piersi w bardzo młodym wieku
  Rak płuc w młodym wieku, mimo że nie pali
  Rak szyjki macicy

Mężczyźni

 • Artretyzm
 • Bóle w biodrach i nogach
 • Bóle stawów
 • Ból żołądka
 • Chroniczna białaczka myeloidalna
 • Limfoma
 • Niezdolność chodzenia
 • (Ostry) ból głowy
 • Ostra  białaczka myeloidalna
 • Pękające pęcherze na skórze
 • Problemy z oddychaniem
 • Rak jąder
 • Rak płuc w młodym wieku
 • Rak skóry
 • Samobójstwo
 • Uczulenie na chemikalia
 • Unikanie ludzi
 • Zaburzenia żołądka i jelit

Oficjalne diagnozy agencji rządowych

 • PTSD (Post Traumatic Stress Syndrome), syndrom stresu po traumie
 • Oszustwo
 • Stres
 • Symulacja

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/