Co tam panie z 5G w Izraelu?

Krążą pogłoski, jakoby Izrael banował u siebie bezprzewodówkę itp. Tymczasem:
Rząd Izraela ma od 2013 r. spore osiągnięcia w ochronie zdrowia swych obywateli przed napromieniowaniem mikrofalowym. Znacznie lepsze niż rząd RP. W 2013 r. wytyczne ograniczają napromieniowanie mikrofalowe:
  • uznanie nieadekwatności norm ICNIRP i nacisk na bio-szkody nie-termiczne mikrofal
  • wskazanie na aparat komórkowy, laptopa i wi-fi w przedszkolach i szkołach
  • limity ekspozycji wyrażone w godzinach (lepsza miara dawki kumulatywnej); zamiast bzdurnej normy ICNIRP
  • pomiar składowej magnetycznej pól mikrofalowych dla ochrony dzieci w wieku do lat 15.
W 2016 r. zakaz smartfona podczas dnia szkolnego, ograniczenia czasowe użycia tableta i laptopa. W 2017 r. zakaz używania smartfona przez personel szkół.
Publikacja dodaje, że choć oficjalne przepisy są restrykcyjne, w praktyka w Izraelu odbiega od nich, wzbiudzając protesty lekarzy, rodziców i obywateli w ogóle, by rząd wziął odpowiedzialność za zdrowie dzieci.
Wobec tego, jak “experci” Majka i Jarosiewicz wytłumaczą się ze swej dezinfo od min. 37:10, jakoby 5G było zakazane w Izraelu….
I dziwicie się, że resort, ściervomedia i lobby Big Telecomu  mają ruch przeciw 5G za oszołomów w copkach foliowych.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/