Do Senackich Komisji Infrastruktury i Samorządów — więcej ws. megaustawy o telekomach

Szanowni Państwo Senatorki i Senatorowie w Komisji Infrastruktury + Szamorządów

Dotyczy megaustawy  – druk UD172.

Etyka “nauki” na usługach przemysłu zeszła tak nisko, że wice-minister Wanda Buk w odpowiedziach 9.7.2019 na Państwa pytania dot. procedowania megaustawy o telekomach pozwala sobie urągać inteligencji.

Paru fizyków UJ bez recenzowanego dorobku w temacie, z zuchwałą arogancją (gdzie etyka zawodowa nie wykraczać poza ekspertyzę!) przekreśliło recenzowane prace setek uczonych globalnie nad bio-skutkami fal radiowych. Żegnaj,  uczciwości i zasado ostrożności. Wiceminister liczy te niepokorne setki uczonych na 2% ogółu badaczy. Jasne, że badania kupowane przez Big Telecom dominują, skrzywiając obraz.

Resort również lekceważy kwestię ograniczeń napromieniowania. Nawet gdyby zachować obecny limit 0,1 W/m2 (wg NIK, operatorzy i władze nie przestrzegają go), to jest on dużo ponad naturalnym tłem sprzed zastosowań  fal radiowych. Limit należałoby obniżyć tysiące do milionów razy, a nie proponować 100-krotnie wyższy.

Będąc pseudo-naukową podstawą limitu, pomiar nagrzania atrapy ludzkiego ciała w postaci pojemnika z wodą nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia publicznego. W testach smartfonów mierzy się ogrzanie wody w miejscu mózgu w manekinie plastykowym — kpina ze znających strukturę i bio-chemio-fizyczne procesy komórki i narządów.

Wg Dra Martina Palla z Washington State University, szczury napromieniowywane w młodości pulsami fal radiowych przez kilkadziesiąt milisekund dziennie, następnie wyjęte spod napromieniowywania, w wieku dojrzałym chorują neurologicznie. Milisekundy pulsującego sygnału “rozwadnia się” milionkroć, gdy wg standartu przemysłu uśrednia się napromieniowanie na fikcyjny okres 6 minut!

“Nauka” limitów i testów na rzecz Big Telecomu pełna jest absurdów i oszustw. Dr Pall poświęca temu 60% swej 90-stronicowej pracy. Zilustruję bezsens i niebezpieczeństwo polskiej normy limitu gęstości mocy 0,1 W/m2 metodą określania pochłoniętej dawki i dopuszczalnego czasu napromieniowania, opublikowaną przez European Committee on Non-ionizing Radiation Risk (ECNRR).

Do 2 GHz, wytyczne ECNRR ograniczają dobową dawkę napromienowania do 12 minut przy SAR 0,2 W/kg ciała. SAR to moc pola elektromagnetycznego przypadająca na kg ciała czy narządu:

moc/kg = energia na sekundę na kg ciała, tj. dawka pochłaniana na sekundę przez 1 kg ciała.

SAR można w przybliżeniu wyrazić gęstością mocy napromieniowującego pola zakładając, że 1 kg ciała (sześcian 0,1 m × 0,1 m × 0,1 m) ma gęstość wody:

1 W/kg = 1 W × 0,1 m / (0,1 m × 0,1 m × 0,1 m) = 0,1 W/m2

Zatem czas wystawienia na pochłanianie energii pola o natężeniu 0,1 W/m2 nie powinien przekroczyć 24 minut na dobę (12 minut przy dwakroć większym SAR 0,2 W/kg). Tymczasem wszyscy jesteśmy przez większość doby przymusowo zanurzeni w polu o natężeniu ok. 0,1 W/m2 ze stacji bazowych. Podniesienie 100-krotne tego limitu przekłada się w sieciach do 2 GHz na maksymalny bezpieczny czas napromieniowania  24/100 = 0,24 minut/dobę = 14 sekund/dobę. Czyli obecna polska norma jest (60× 60× 24)/14 = 6 tys. razy za luźna. Dla dzieci jest jeszcze gorzej, gdyż bez wzgl. na częstotliwość bezprzewodówki, nie wolno ich wystawiać na żadne napromieniowanie, wg ECNRR.

Przy częstotliwościach ponad 2 GHz planowanych dla 5G, dozwolony czas napromieniowania zmniejsza się proporcjonalnie do stosunku częstotliwości operacyjnej 5G i 2 GHz. Np. dla 30 GHz (w Vancouver kilka mies. temu wdrożono sieć 5G na 28 GHz): 30 GHz/2 GHz = 15.

Zatem bezpieczny czas na dobę: 14 sekund/15 = 1 sekunda, tj. 90 tys. razy powyżej bezpiecznego progu dla dorosłych, a nieskończenie za dużo dla dzieci w wieku do 6 lat.

Tyle ze stacji bazowej. Dawkę zlicza się dla danej osoby ze wszystkich źródeł napromieniowania w rozpatrywanym czasie (doba): stacje bazowe, radary wojskowe i policyjne, smartfon, wi-fi, Bluetooth, laptop, tablet, przenośny telefon domowy, gadżety InternetuRzeczy, radary auto-aut… Tymczasem sama stacja bazowa wyczerpała limit dawki dopuszczalnej i nic nie zostało na używanie smartfona, a co mówić o auto-autach…

Czy dziwią się Państwo gniewowi społecznemu, graniczącemu z sabotażem nadajników? W USA powstał ruch dywersji instalacji telekomów: USA: „Nieodwracalnie zneutralizujemy infrastrukturę 5G w naszych dzielnicach!” — ruch dywersji przeciw 5G

W Polsce bez 5G mamy wystarczające piekło wcześniejszych generacji bezprzewodówki. Od Państwa zależy więc również ład społeczny w najbliższym czasie.

Sprawa zdrowia Polaków jest tak doniosła, a postawa polskiej “nauki” służącej establiszmentowi tak skorumpowana, że proponuję zaprosić Prof. Christophera Busby, sekretarza naukowego ECNRR na spotkanie z Państwem dla wyjaśnienia wytycznych ECNRR i odpowiedzi na Państwa pytania. Można również skontaktować się z Drem Pallem w podobnym celu. Ten emerytowany uczony jest wysoce kwalifikowany, mając wykształcenie bio-fizyczne. Zna całokształt badań w temacie i przeprowadził własne nad nadmiernym transferem jonów wapnia przez błonę komórkową wskutek fal radiowych. Dr Pall daje prelekcje naukowym, rządowym i publicznym forom na całym świecie.

Ponadto Dr Barrie Trower, były brytyjski specjalista wojskowy w zastosowaniach fal radiowych, dysponuje wiedzą praktyczną i wynikami tajnych badań na ludziach oraz dokumentami ważnymi dla Polski w tym temacie. Koalicja Polska Wolna od 5G może skontaktować Państwa bezpośrednio z nim. 

 

Z poważaniem

Dr inż. Piotr Bein

niezależny badacz ludobójstwa

Koalicja Polska Wolna od 5G

……………………..

Cytaty z pracy Dra Martina Palla

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/