REWELACJA Megaustawa o telekomach: Min. Środowiska z narodem — skorumpowane resorty, premier i większość posłów zasługują na dymisję i pozew przez Suwerena o złamanie prawa, w tym konstytucji RP i konwencji o ludobójstwie

Piotr Bein, 18.7.2019
Sejm przegłosował megaustawę, mimo to jej temat zaprząta komisję sejmową, bo Min. Środowiska stanęło po stronie społecznej. Jak teraz zareagują Senat i prezydent RP?
Przesłuchałem całość. Potrzeba uświadomić ruch przeciw 5G jak i przewodniczącego i członków komisji sejmowych. Wciskają im lipę”experci” opłacani z podatków przez resort (w efekcie lobby Big Telecomu).
Przewijało się nie raz na zebraniu z udziałem strony społecznej i posłów spoza komisji sejmowej, że najważniejszym dla skutków na zdrowie jest natężenie  (gęstość) mocy PEM — niewielkie dla bezprzewodówki wg lobby. W liście do Komisji Senackich wykazałem, że nawet obecny limit gęstości mocy 0,1  W/m2 jest zabójczy, wg wytycznych ECNRR. Big Telecom dla celów 5G walczy o 100-krotnie większy limit. I bez tego zupa mikrofalowa zagęści się ze wzrostem popytu na bezprzewodówkę.
Częstotliwość w 5G Wanda Buk & Co kwitują, że takie są już w otoczeniu. Owszem, ale nie tak powszechnie i gęsto, jak w 5G. Do tego dojdzie promieniowanie ze smartfonów, InternetuRzeczy, radarów auto-aut…
5G nie penetruje organizmu, skóra zatrzyma mikrofale – zapewnia lobby. Światowej klasy expert od bio-skutków PEM, dr Martin Pall twierdzi na podst. obfitej literatury, że jest 10 grup poważnych skutków fal radiowych na zdrowie. Niezwykle duża liczba anten i bardzo wysoki poziom energii nadawczej ma zapewnić penetrację przez przeszkody, a przy tym także wgłąb ciała człowieka. Badania skutków u ludzi (skutki na mózg, serce, system hormonalny) wskazują, że mikrofale sięgają głęboko pod skórę. Zaś u krów w Szwajcarii: Kiedy cielne krowy pasą się przy bazowych wieżach komórkowych,  znacznie zwiększa się liczba przypadków katarakt u urodzonych cieląt [mimo że] ciało matki miałoby chronić płód. Wytyczne szwajcarskie są 100 razy surowsze niż w większości reszty świata, tj. podobne do obecnych w Polsce..
Dr Pall: bardziej rozpowszechnione wytyczne dopuszczają krańcowo nadmierne napromieniowanie ze skutkami penetracji. Zapewnienia przez przemysł, że częstotliwości mikrofalowe działają jedynie na zewnętrzny centymetr ciała to oczywisty fałsz. 
Trzeciego parametru, pulsacji, zebranie nawet nie wymieniło. Dr Pall:
 Przemysł zdecydował stosować skrajnie wysokie częstotliwości 5G, gdyż umożliwiają przenoszenie znacznie większej ilości informacji poprzez pulsację […] więc jakikolwiek test 5G na bio-bezpieczeństwo musi stosować bardzo szybką pulsację, w tym bardzo krótkotrwałe piki obecne w autentycznej transmisji 5G. Szyk fazowany elementów anteny 5G […] tworzy wysoce pulsujące pola […] by zwiększyć penetrację wiązki. 5G wiąże się ze szczególnie silną pulsacją, zatem szczególnie ryzykowną. 
Efekt pulsacji wykazały doświadczenia na szczurach. Same krótkotrwałe sygnały pulsujące (w sumie mały ułamek sekundy) podawane w młodości bez dłużej trwającego napromieniowania,  po przerwie również bez żadnego napromieniowywania, w dojrzałym wieku wywołały problemy neurologiczne u szczurów.
Dr Pall wymienia jeszcze inne parametry ignorowane przez przemysł: Wszystkie urządzenia łączności bezprzewodowej emitują spolaryzowane PEM niosące informacje za pomocą pulsacji. Pulsacja i polaryzacja czynią PEM znacznie bardziej bio-aktywnymi. 
Czynniki wpływające na tworzenie bio-skutków mogą być pomijane w badaniach sponsorowanych przez Big Telecom. Do takich należy, wśród parametrów PEM, okno szkodliwej częstotliwości, poniżej i powyżej którego bio-skutki nie występują. Zaś wśród czynników po stronie bio-szkody, dr Pall wymienia typ komórki. Kilka badań pro-przemysłowych mogło zastosować te czynniki na bardzo małych populacjach zwierząt doświadczalnych, w celowej próbie sfałszowania rzeczywistości (Rozdział 5). Nie wiadomo w tym stadium, czy ten typ obaw jest dość ograniczony czy szeroki. 
A propos pseudo-naukowej szmiry, kopiowanej w Białe Księgi skorumpowanych instytucji i rządowych resortów, dr Pall pisze o swej 90-stronicowym orzeczeniu stanu wiedzy i jej korupcji nt. napromienowywania polami elektromagnetycznymi, w tym fale radiowe włącznie z zakresem mikrofalowym:
Ponad 60% niniejszego dokumentu (Rozdziały 5 i 6) skupia się na porażce oświadczeń SCENIHR, przemysłu telekomunikacyjnego, FCC i FDA w odzwierciedleniu nauki.  Ich oświadczenia wielokrotnie pomijają sporo, często całą najważniejszą naukę, będąc pełne pominięć i łatwo dowodzonych falszów oraz fałszywej logiki. Zdarzyło się to często w przypadkach, gdzie jesteśmy pewni, że znali prawdę. Często miało to miejsce, gdy przemysł telekomunikacji mocno starał się skorumpować naukę poprzez ataki na naukowców winnych tylko tego, że uzyskali doniosłe wyniki niemiłe przemysłowi. Ataki te miały miejsce przy silnych zabiegach korupcji dwu agencji o ważnej roli regulacyjnej. 
W Polsce jest podobnie. Ministerstwa cyfryzacji i zdrowia w majestacie prawa oszukują obywateli, zatajając prawdę z badań niezależnych. Serwują fałsz spreparowany przez Big Telecom do globalnej promocji ludobójczych technologii telekomunikacyjnych, począwszy od 1G.
Ministrowie, wice-ministrowie i premier oraz posłowie, którzy przegłosowali megaustawę na podst. fałszu, zasługują na dymisję i pozew przez Suwerena o złamanie prawa, w tym konstytucji RP i konwencji o ludobójstwie.
Gdyby ktoś mial wątpliwości, Dr Pall wymienia 10 grup bio-skutków fal radiowych ze szczegółowej analizy prawie 200 kluczowych badań przez niezależnych naukowców:

Dowodzi temu 12 do 35 prac na każdą grupę skutków (Rozdział 1):

  1. Atak na system nerwowy, w tym mózg. Prowadzi do rozpowszechnionych skutków neurologicznych/neuropsychiatrycznych i może wielu innych. Atak na system nerwowy budzi duże obawy. 
  2. Atak na system hormonalny. Obok nerwowego, system ten w zasadzie odróżnia nas funkcyjnie od jednokomórkowców […]. Konsekwencje zakłócenia obu systemów regulacyjnych są tak olbrzymie, że parodią jest ignorować te badania. 
  3. Wytwarzanie stresu oksydacyjnego i uszkodzenia rodników, odgrywających centralną rolę właściwie we wszystkich chorobach przewlekłych. 
  4. Atak na DNA komórek. Powstają w komórkowym DNA przerwy w pojedynczych i podwójnych nitkach oraz utlenione zasady. One z kolei wytwarzają raka i także mutacje w germ line cells [???], które wywołują mutacje u przyszłych pokoleń.
  5. Podwyższony poziom apoptozy (zaprogramowany proces śmierci komórek), ważny zwłaszcza w powodowaniu chorób neurodegeneracyjnych i bezpłodności.
  6. Zmniejszona męska i żeńska płodność, mniej hormonów płciowych, niższe libido i zwiększone poziomy spontanicznej aborcji oraz, jak już stwierdzono, atak na DNA w komórkach spermy.
  7. Wytwarzanie nadmiernego wapnia międzykomórkowego (Ca2+) i nadmierna sygnalizacja wapniowa.
  8. Wywołujący raka atak na komórki. Ataki te mają działać poprzez 15 rozmaitych mechanizmów w powstawaniu raka.

Równie obfita literatura wskazuje, że pola elektromagnetyczne (PEM) także wywołują inne skutki, w tym kardiologiczne, zagrażające życiu (Rozdział 3). Ponadto, znaczne dowody sugerują, że PEM powodują zapoczątkowanie bardzo wczesnych otępień, np. Alzheimera, cyfrowe i inne (Rozdział 3); są dowody, że wystawienie na PEM in utero i wkrótce po narodzeniu może powodować ADHD i autyzm (Rozdział 5).

Link do oryginału i więcej:Cytaty z pracy Dra Martina Palla

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/