Piotr Bein do Ministra Środowiska ws. ochrony Suwerena przed promieniowaniem z bezprzewodówki

Sent: Thursday, October 31, 2019, 2:47:28 PM PDT
.
Szanowny Panie Ministrze
.
Dziękuję za wysiłki dla ochrony zdrowia i życia Polaków. Stacje bazowe telefonii komórkowej znacznie ođdziaływują na środowisko. Ale nie tylko one. Niedawna prezentacja pokazuje utrwaloną na dozymetrze kumulację dawek z poszczególnych źródeł, w tym smartfon i wi-fi w szkole:
https://www.youtube.com/watch?v=D1pzeTFmCn8

.
Choć sygnał wi-fi dominuje w tym przypadku (pomiary na nauczycielce w sali szkolnej z wi-fi), to sygnały z telefonu komórkowego i stacji bazowych dodają znacznie do sumy dawki.
.
Ekspozycja na promieniowanie z samych tylko stacji bazowych dotychczasowych generacji jest niedopuszczalna, gdyż większość ludności przebywa całodobowo w zasięgu nadajników bazowych. Dzieci i ciężarne nie powinny być w ogóle wystawione na takie czynniki. To dotyczy limitu 0.1 W/m2, bez uwzględnienia promieniowania z wszechobecnych telefonów komórkowych i przenośnych DECT, inteligentnych liczników i wi-fi. Systemy nadawcze w nowej normie, 100-krotnie wyższej niż obecna, będą po prostu ludobójcze. Problem spotęguje dodatek  gęsto rozmieszczonych anten 5G dla częst. 26 GHz.
.
Suweren musi domagać się od rządu:
.
1. Zmiany absurdalnych podstaw teoretycznych normy bezpiecznego promieniowania. Uśredniona w czasie gęstość mocy nie jest adekwatną miarą, gdyż bio-skutki występują nawet przy niezwykle niskich poziomach mocy pola EM.
.
2. Uwzględnienia częstotliwości (zasadniczej jak i modulującej sygnał), wysokości i rozmieszczenia szczytów w sygnalach, polarności, składowej magnetycznej i in. czynników wpływających na skutki radio-fal na zdrowie i życie człowieka i natury.
.
3. Opracowania metod i aparatury do ciągłego  pomiaru dawki kumulacyjnej ze wszystkich źródeł i częstotliwości dla każdego obywatela, bo każdy podlega innej sumie ekspozycji i ma inny organizm w stos. do działań radio-fal i in. pól EM.
.
4. Regulacji prawnej właścicieli emiterów takich jak wi-fi w blokach mieszkalnych, środkach transportu (komunikacja miejska, pociągi, samoloty), hotelach i miejscach publicznych, gdzie sprzeciw jednego jest nieefektywny wobec powszechnej akceptacji szkodliwego urządzenia i braku sensownych standardów emisji i ekspozycji.
.
Obawiam się, że po obiektywnej analizie podstaw norm i proliferacji technologii bezprzewodowych, wnioski wskażą na  zatrzymanie jeśli nie eliminację zastosowań do czasu opracowania naprawdę bezpiecznych standardów oraz rozwiązań technicznych i społecznych. Co nie jest prawdopodobne, patrząc na coraz większą korupcję, np.  w dziedzinie atomistyki.
.
Już ok. 20 lat temu meta-opracowanie dorobku rosyjskiego i ukraińskiego w badaniach bio-skutków fal radiowych wywnioskowało m. in.:
.
Organizmy żywe rozwinęły się w warunkach niskiego naturalnego tła PEMSWC, więc pozbawione są gotowych mechanizmów ewolucyjnego przystosowania do podwyższonych poziomów promieniowania emitowanego ze źródeł technologicznych. […] W ciągu ostatnich 50 lat, całodobowe emisje fal radiowych wzrosły ponad 50 tys. razy.
.
[…] Można stwierdzić, że obecny wzrost zanieczyszczenia elektromagnetycznego przewyższa możliwości adaptacji człowieka. […] Zaobserwowane wyższe częstotliwości rezonansowe żywej komórki pokrywają się z częstotliwościami promieniowania z satelitów telekomunikacyjnych. Gęstości mocy i czas trwania opromieniowania z tych satelitów znacznie przekroczy (o 10 i więcej rzędów wielkości, co jest możliwe w ciągu całej długości życia) dawki energii wywołujące zmiany w żywych komórkach. […] Normy zdrowia publicznego obowiązujące we wszystkich krajach opierają się jednak tylko na regulacji energetycznego ładunku określonego przez nasilenie i czas kontaktu z PEMWC [pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości]. Nie pozwalają więc na zastosowanie maksymalnych progów dopuszczalnych poprzez rozszerzenie na warunki ekspozycji na PEM o kompleksowych charakterystykach fizycznych, zwłaszcza specyficznych trybów modulacji. 
.
Przy okazji proszę o poparcie dla MORATORIUM NA 5G do czasu, gdy badania przeprowadzone przez naukowców niezależnych od przemysłu nie wykażą ponad wszelką wątpliwość, że technologia ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska. Petycję w tej sprawie podpisały tysiące osób:
.
Z poważaniam
.
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/