Psychopatów pakt Stalin – Hitler / [summary] Psychopaths’ pact Stalin – Hitler

 

Not giving up in Tehran and Yalta, Stalin after WWII  achieved the goals of a psychopathic dictator: expansion of the Soviet empire, enslavement of a third of pre-war non-Soviet Europe, security “buffer” for USSR, and a stepping stone to bolshevisation of Western Europe. Ruling over Euro-Asia, he would have a gate open to conquer other continents.

All Stalin’s motives matched ideologically those of USSR apparatus, so putting responsibility only on Stalin and his cronies, instead of on the legal successor of the USSR, would not find sympathy before a fair tribunal. Suspected as possible strategic goals of the Russian Federation, Stalin’s motives re-appear in this case before a global opinion to the detriment of the good name of Poles.

//////////////////////////////////////////

Psychopatyczne i strategiczne uwarunkowania paktu Stalin – Hitler

Nie widzę dla nas innego wyjścia, jak czwarty rozbiór Polski. — Władimir Potiomkin, z-ca ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR, 4.10.1938

 

Plik:Partitioned Poland & the 2nd Republic.png

Zarys II RP na mapie rozbiorów. Większość terytoriów Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyłączonych przez Imperium Rosyjskiedo 1793 (odcienie zieleni) po rewolucji bolszewickiej pozostała w składzie ZSRR (zob. traktat ryski)

 

IV rozbiór Polski. Ziemie II RP anektowane przez III Rzeszę i ZSRR. Linie podziału w okresie 21.10.1939 do 22.6.1939 (Operacja Barbarossa). W “worku” Tatr ciemniejszy kolor oznacza słowacką aneksję 770 km2 terytorium II RP, skoordynowaną z niemieckim napadem na Polskę 1.9.1939 r. Czy Putin odnotował to jako agresję we współpracy z Hitlerem?

See the source image

 

Spis treści

Plusy i minusy dla ZSRR z paktu z Hitlerem

Wersje przyczyn pakltu Stalin-Hitler

Wersja 1 — współczesna historiografia rosyjska: ZSRR chciał uniknąć wojny z Niemcami

Wersja 2 –ekspansjonistyczne motywy Stalina

Wersja 3 — imperialne  motywy Stalina

Wersja 4 — współzawodnictwo psychopatów żądnych władzy nad światem

Wnioski 

Image result for Hammer and Sickle   Image result for swastika pic   Image result for Hammer and Sickle   Image result for swastika picImage result for Hammer and Sickle

 

Piotr Bein, 24.1.2020, edits 26.6.2020

Ponad 90% parlamentarzystów UE przyjęło we wrześniu 2019 r. rezolucję O ważności zachowania pamięci historycznej dla przyszłej Europy, która osądziła podpisanie paktu Mołotow – Ribbentrop: podział Europy i terytoriów niepodległych państw między dwoma totalitarnymi reżimami, co utorowało drogę początkowi II wś.

Prezydent Putin na spotkaniu z przywódcami państw Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP)(20.12.2019) oznajmił, że pakt o nieagresji ZSRR – III Rzesza był ostatnim w serii podobnych umów i istotne przyczyny wojny leżą w polityce państw Europy, zachęcającej Niemcy do militaryzacji (anglo-niemiecka umowa z 1935 r. pozwoliła im zbudować flotę wojenną) i realizacji ekspansji (układ monachijski).[89][90]

Post image

W micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Armia Czerwona wyzwoliła obozy zagłady, a naprawdę przyszła do opuszczonych uprzednio obozów, w większosci opróżnionych z więźniów i dowodów zbrodni 

 

Retoryka Putina nakłada się na oficjalną wersję  propagandy sowieckiej, gwoli mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, dla manipulacji obywatelami ZSRR pod politykę zewn. i wewn. psychopaty Stalina. Ilu obywateli FR i sojuszników WNP wie też o próbie sowietyzacji Hiszpanii przez psychopatę, Stalina?

See the source imagePlusy i minusy dla ZSRR z paktu z Hitlerem

 

 

Klęskę Hitlera w ZSRR wspomogła Anglia, która go tam wpuściła, folgując niemieckiemu ekspansjonizmowi w Europie. Z “antyfaszystowską” ofensywą sowiecką, Anglia (i USA) natychmiast stała się sojusznikiem w propagandzie stalinowskiej

Hasło na ru.Wiki o znaczeniu zawarcia paktu o nieagresji (sic) przez Hitlera i Stalina zawiera opinie współczesnych rosyjskich historyków, odzwierciedlające tezy oficjalnej radzieckiej wersji nt. korzyści ZSRR z paktu:

 • odzyskał terytoria wcześniej przynależne imperium rosyjskiemu, poszerzakąc w ten sposób swoje granice. Z geograficznego punktu widzenia powiększanie terytorium uważano za jeden z głównych celów dowolnego rządu;
 • opóźnił o dwa lata początek wojny i oddalił zagrożenie wojny na dwa fronty dzięki pogorszeniu stosunków niemiecko-japońskich;
 • zapobiegł utworzeniu wrogiej koalicji Niemiec, Anglii i Francji.

See the source image

 

Najpierw “drogi sojusznik”, wkrótce  “potwór faszystowski”, który zerwał się z paktu Stalin – Hitler, śmiertelnie zagroził ZSRR

 

Na minus dla sowieckich racji w ojczyźnianej historiografii wymieniono:

 • dezorientację antyfaszystowskich sił i umocnienie antysowieckich tendencji na Zachodzie,
 • przeszkodę anyfaszystowskiej propagandzie i osłabienie jedynego frontu antyfaszystowskiego,
 • zapewnienie Niemcom wolności manewru w Europie,
 • zaopatrzenie Niemiec w radzieckie surowce  i żywność,
 • stępienie czujności wobec Niemiec,
 • spadek międzynarodowego prestiżu ZSRR.

G. А. Кumanjow uważa, że pakt był dla ZSRR tylko tymczasowym osiągnięciem niestabilnej neutralności i Stalin świetnie o tym wiedział: w przeddzień podpisania umowy przyznawał, że tо wybór niełatwy i nawet trudny, niemniej jednak “plusów” dla ZSRR było więcej. Pakt dawał czas przed zwycięstwem, gdy Hitler rozpoczął działania wojskowe na dużą skalę przeciw wielu państwom. В. М. Кulisz i W. J. Sipołs kwestionują jakoby pakt odroczył wojnę z Niemcami, wskazując, że  w 1939 r. Niemcy nie zamierzały napaść na ZSRR i skupiły się na zajmowaniu Europy, co nie pozwala wnioskować o odroczeniu wojny.

Spadek prestiżu to jakiś wymysl kremlowskiej propagandy ojczyźnianej. Prestiż ZSRR był wtedy niski w świecie zach. Chodzi o jakie zapewnienie wolności manewru Niemcom? Francja  stanowiła siłę niewartą uwagi Hitlera, jak się okazało po realizacji paktu Stalin – Hitler. Gdyby III Rzesza zaatakowała ZSRR bez uprzedniego paktu ze Stalinem, żadne z mocarstw zach. mogłoby nie pójść w sukurs Polsce ani ZSRR. Wykazały się użyteczne banksterii, folgując ekspansji III Rzeszy. Banksteria oczekiwała określonego efektu z II wś. w grafiku realizacji NWO. Z dwoma szaleńcami i pozostałymi mocarstwani również sterowalnymi, miała dużą szansę powodzenia i w drugiej z kolei wojnie światowej.

See the source imageStalin wiedział, że do Drang nach Osten Hitler potrzebował czasu i surowców, w czym przeszkadzała blokada brytyjska. Po próbach inwazji Europy Zach. — to przez terytorium II RP w wojnie polsko-bolszewickiej, to znów “w obronie” Czechosłowacji przed Hitlerem, Stalin stanął twarzą w twarz z równym sobie psychopatą-dyktatorem. Ryzykownie balansował własne przygotowania do wojny równolegle z niemieckimi.

“Klejem” obu stron dojrzewającego konfliktu były umowy handlowe zapewniające Stalinowi strategiczną broń i sprzęt, w zamian za niezbędne Hitlerowi surowce strategiczne i żywność. W ekscytacji apetytem na Europę Zach. (i z nieudolności razwiedki?) Stalin przepuścił możliwość wcześniejszego ataku i wykantowania na broni strategicznej przez Hitlera. Wygląda na to, że Hitler zastosował psycho-wojnę na patologicznej duszy Stalina: parady zwycięstwa i przyjaźni na linii Mołotow – Ribbentrop, wzruszające życzenia urodzinowe od Ribbentropa i Hitlera, na które odpowiedział równie tkliwie i bogożyczeniowo na długotrwałe stosunki w sielance 1000-letniej Rzeszy i Niezwyciężonego Związku Robotników i Chłopów:

Германия и СССР подписали договор о ненападении. 75 лет назад в истории WW2, 23 августа 1939 г. Был публичной и частной версии. В общественных местах, она гарантировала ни одна из сторон будет союзником себя или помочь врагом другой стороны. Гитлер был дней от его вторжения в Польшу. Англия и Франция пообещали прийти на помощь Польши (они только недавно бросили Чехословакию под автобус). Сталин пытался заставить Англию, чтобы вести с ним переговоры, но Чемберлен не доверял Сталину и… Ww2 History, History Education, World History, World War Ii, Political Satire, Political Cartoons, Wwii, Cartoon Drawings, Germany

Berlin. Do Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec Pana Joachima von Ribbentropa

Dziękuję Panu, Panie Ministrze za życzenia .Przypieczętowana krwią przyjaźń narodów Niemiec i Związku Radzieckiego ma podstawy do tego by być długotrwałą i mocną. — J. Stalin

“Krew przyjaźni” była polską krwią.

Więc o jakim stępieniu czujności mowa? Hitler potrzebował uzbrojenia i mięsa armatniego na atak na ZSRR. Już Blitzkrieg wrześniowy nadwyrężył III Rzeszę militarnie. “Wojna” z zach. Europą była łatwa, wykpiona siedzącą (z niem. Sitzkrieg) przez historyków, bo taka była w porównaniu z obroną II RP, nazwaną kłamliwie przez stalinowską (a teraz putinowską) propagandę ucieczką. Mimo nieudolności dowództwa, polski żołnierz walczyl dzielnie, podczas gdy szarża na czołgi była propagandą sfilmowaną przez hitlerowców w scenach odgrywanych przez ich sojusznika, Słowację, w ataku na II RP.

Post image

“Dość tego! Głosuj na Hitlera”, 1932 

Rosjanie lubią zaczynać narrację o II wś. od jej rzekomego początku 3.9.1939 r. bezpłciowym “wypowiedzeniem wojny” III Rzeszy przezFrancję i W. Brytanię. Nie trzeba wtedy poruszać napadu Hitlera w ramach paktu ze Stalinem, który doszlusował od Wschodu 16 dni później. Wojna III Rzeszy z Zachodem po napaści na II RP nazywa się też dziwną z ang. Phony War. No bo jakie mocarstwa wypowiadają wojnę napastnikowi niby w obronie  napadniętego, lecz zupełnie bez planu kontr-ataku.

Putin podchwycił nutę stalinowskiej propagandy. Co do poniżania waleczności obrońców Polski, to ponad miesiąc zabrało siłom III Rzeszy zająć II RP do linii Mołotow – Ribbentrop. Po drugiej stronie sowieci pomagali Niemcom neutralizować polskie siły zbrojne. Takiej pomocy Niemcy nie mieli po napaści Hitlera na ZSRR. A jednak dotrzeć do Stalingradu, punktu przełomowego napaści hitlerowskiej na ZSRR, zabrało Niemcom 11 miesięcy. Powierzchnia ZSRR jaką przedtem zawojowali jest  kilkanaście razy większa od tej, jaką mieli Niemcy w II RP do opanowania. Z tego punktu, Polacy nieźle bronili Ojczyzny.

Hitler był świadom ryzyka zagłodzenia swej armii i narodu, gdyby nie nagromadził zapasów żywności i nie udałoby się podbić żyznej Ukrainy. Gdyby nie te zaopatrzeniowe komplikacje, III Rzesza zaatakowałaby ZSRR rok wcześniej, gdyż Hitler wiedział, że jego handel z ZSRR wzmacnia imperium Stalina militarnie, na korzyść obrony przed  Drang nach Osten. Więc zamiast pluć na Polaków, Panie Putin, niech Pan dziękuje, że pomogli odwlec atak Hitlera być może tak znacząco dla ocalenia ZSRR, jak w Bitwie Warszawskiej odparli atak ZSRR dla ocalenia zach. Europy.

Плакат "Ставка интервентов бита!"

“Akt oskarżenia ws. organizacji kontrrewolucyjnej Prompartija” (partia przemysłowa) — pierwszy stalinowski proces pokazowy w 1930 r., gdzie oskarżeni obywatele ZSRR, “szpiedzy i dywersanci” (później uniewinnieni) “przyznali się do winy”.  Na plakacie, oskarżeni o interwencję w gospodarkę ZSRR:  Polska, Rumunia i kapitalista zachodni. Polska i Rumunia stały na drodze wejścia Armii Czerwonej z komunizmem do Europy. Zachód ociągał się z poskromieniem Hitlera zagrażającego Drang nach Osten, parciem na Wschód, tj. na ZSRR.

 

W żonglerce indoktrynacji, Stalin musiał zmienić retorykę w takt zacieśniania stosunków z “faszystowskimi” Niemcami. Zatem osłabienie jedynego frontu antyfaszystowskiego — ZSRR, zaniepokoiło propagandystów Kominternu. Umowa gospodarcza kilka dni przed umową Mołotow – Ribbentrop zainicjowała poprawę stosunków między obu agresorami. Niemcy lisio powiązali uprzednią wzajemną wrogość i obecne wspólne stanowisko: jest wspólny element ideologii Niemiec, Italii i Związku Radzieckiego — opozycja demokracjom kapitalizmu […] ani my ani Italia nie mamy nic wspólnego z kapitalistycznym Zachodem […] wydaje się nam dość nienaturalnym, że państwo socjalistyczne stałoby po stronie zachodnich demokracji. Wyjaśnili sowietom, że niemiecka wrogość bolszewizmowi ustała ze zmianami w Kominternie i sowiecką rezygnacją ze światowej rewolucji. Reprezentant ZSRR ocenił to stanowisko jako niezmiernie ważne. 

Post image

 

Plakat Kominternu, data nieznana

Dezorientacja antyfaszystowskich sił nie przeszkadzala Stalinowi, gdyż miał pod kontrolą propagandowe i osobowe manipulacje agenturą komunistyczną za granicą, a wewnętrznie całym narodem sowieckim, pod groźbą represji i śmierci. Pokazał to np. pod koniec II wś. ściśle kontrolując retorykę następcy Kominternu, OMI, w kierunku faworyzującym ekspansję ZSRR na przyszłe demoludy. Po rozpoczęciu Operacji Barbarossa, Stalin zmienił z dnia na dzień retorykę na niemieccy faszyści. Jako przeciwnikom komunizmu, przypiął tę łatę patriotom polskim, gdy doszło do tworzenia sowieckiego “buforu” demoludami Europy Śr.-Wsch. Dalej, ru.Wiki podaje na ten temat:

Rosyjski historyk О. B. Моzochin uważa, że zawarcie układu z Hitlerem, jak i wynikły konflikt z Finlandią oraz wykluczenie ZSRR z Ligii Narodów, podważyło międzynarodową wiarygodność ZSRR jako realnej siły zdolnej przeciwstawiać się nazizmowi i skomplikowało uczestnictwo zagranicznych partii komunistycznych w ruchu antyfaszystowskim, ponieważ  wg Kominternu, ZSRR naruszyło polityczną i propagandową pracę przeciw Niemcon=m nazistowskim. 

Do negatywnych następstw dla narodów Europy Wsch. należy utrata niepodległości przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

Pochwała dla ru. Wiki za to ostatnie zdanie. Ale brakuje wśród minusów wzmianki o śmierci i cierpieniach Polaków wskutek paktu Stalina, prawnego poprzednika Putina, z Hitlerem. To świadczy o nastawieniu reżimu stalinowskiego do nas — patriotyzm i lojalność ojczyźniana wyłącznie sowieckiemu ludowi i ideologii. Putin wymienia ww. sowieckie usprawiedliwienia paktu, ale nie wspomni o utracie niepodległości Polski wskutek najazdu III Rzeszy i ZSRR i znów po wojnie, gdy Polskę wchłonął sowiecki blok decyzją ZSRR, USA i W. Brytanii. Brak współczucia i egoizm charakteryzują psychopatów.

.

Wersje przyczyn paktu Stalin – Hitler

Na ru.Wiki jest zestawienie wersji przyczyn sowieckiego wstąpienia w pakt z Hitlerem, obrzydzanym przedtem w sowieckiej propagandzie jako agresor i faszysta. Wpis opiera się na analizie paru wersji — od zwolenników narracji sowieckiej o wymuszeniu paktu na ZSRR, po badaczy za świadomym wyborem dla realizacji celów Stalina. ZSRR wykorzystało przeciwieństwa między in. mocarstwami, by wzmocnić własny wpływ w świecie. Napięcia W. Brytania – Niemcy wywołały obopólną życzliwość dla ZSRR, co narzuciło ZSRR ostrożność reakcji na zmienną sytuację międzynarodową, aby zachować własny interes.[2].

 • Wersja 1 — współczesna historiografia rosyjska: ZSRR chciał uniknąć wojny z Niemcami

Za podstawę wersji służy fiasko pertraktacji w Moskwie wiosną – latem 1939 r. z Anglią i Francją ku zawarciu trójstronnego układu z ZSRR o współpracy wojennej wobec hitlerowskiego zagrożenia Europy. Brytyjczycy równolegle rozmawiali z Niemcami o podziale stref wpływu,[73] wzmacniając obawy rządu ZSRR o agresję Niemiec, wykazaną w umowie monachijskiej i podziale Czechosłowacji.[74]  Fiasko rozmów moskiewskich, zniweczyło nadzieję na utworzenie koalicji wojennej  z Zachodem. ZSRR stanął wobec wrogiego okrążenia przez kraje “kordonu sanitarnego” i Niemcy, z militarystyczną Japonią na Wschodzie.[75]  Wobec tego był zmuszony zgodzić się na niemieckie propozycje rozmów о zawarcie umowy o nieagresji.[14] [76]

 • Wersja 2 — ekspansjonistyczne motywy Stalina

Plakat sowiecki po zawarciu sojuszu z USA i W, Brytanią wobec porażek w niemieckiej Operacji Barbarossa — z dnia na dzień zmiana propagandy z pro- na anty-hitlerowską

Wg tej wersji, Stalin starał się antagonizować Niemcy z zachodnimi demokracjami, а po ich wzajemnym osłabieniu, wprowadzić sowietyzm w Europie Zach.[77][78] Siergiej Słucz interpretuje pakt, wierząc że Stalin widział w Niemczech naturalnego sojusznika przeciw kapitalizmowi: W zasadzie Europa kontynentalna jeszcze do początku II wś.podzielona była między dwóch dyktatorów, będących na arenie międzynarodowej modelami o bardzo podobnym zachowaniu — polityczni gangsterzy nowego typu, różniący się jedynie skalą i stopniem hipokryzji.[24]

Post-sowiecka krytyka wersji 2 wskazuje, że sam pakt o nieagresji nie przewidywał zmian terytorialnych u stron trzecich, a ingerencja ZSRR w wojnę w II RP mogła wypływać z dążenia do zapobieżenia zajęciu przez Niemcy całego terytorium Polski i dotarciu do granicy ZSRR, przechodzącej przez środek Białorusi.[79]  Źródło jest agitką neo-stalinowską z 2009 r. Czytamy tam we wstępie:

Czego tam tylko nie mówią o “pakcie”!  Rzekomo była to złowieszcza zmowa dwu totalitarnych reżimów dzieląc Europę, rozbierając i niszcząc Polskę, pozbawiając niepodległości państwa bałtyckie. Właśnie począwszy od umowy radziecko-niemieckiej proponują nam liczyć początek II wś.. Właśnie ten dokument jakoby wyznaczył początek “radzieckiego genocydu” narodom Europy Wsch. I oczywiście “pakt Mołotow – Ribbentrop” był absolutnie nielegalny.

Agitka ma rację, że pakt nie stanowił o podziale Europy, gdyż zrobił to tajny protokół do tegoż paktu. Co do reszty, szkoda słów — prawni następcy ZSRR kpią z cierpień, śmierci i zniszczeń w wymienionym regionie wskutek sowiecko-niemieckiej agresji. O porozumieniu NKWD – Gestapo nt. współpracy w likwidacji polskich elit i patriotów, agitka pisze: fałszywka dobrze znana historykom. Po raz pierwszy opublikowano ją w wychodzącej w Moskwie antysemickiej gazecie Память w 1999 r.

Opinia Słucza, że Stalin uważał Niemcy za naturalnego sojusznika  nie zgadza się z polityką ZSRR w l. 1930. przeciw III Rzeszy. Dopiero po układzie monachijskim ZSRR odszedł od wspólnego z Anglią i Francją odstraszania Niemiec. Co do państw buforowych, to uważano, że one (Polska w pierwszym rzędzie), przyłączą się do III Rzeszy w przypadku jej agresji wobec ZSRR — wg ww. agitki.

Tymczasem Stalin był elastyczny, wyrachowany i przebiegły wzgl. pozycji mocarstw, aby tylko zrealizować swój plan, w którym Polska figurowała jako znienawidzony anty-komunistyczny cel do zniszczenia, czego próbował bez skutku w wojnie polsko-bolszewickiej.

 • Wersja 3 — imperialne  motywy Stalina

Postępowanie Stalina wg tej wersji było wyłącznie pragmatyczne.[78] Raz Stalin wybierał między Niemcami a W. Brytanią i Francją, lecz w obliczu ich złej wiary postanowił pozostać z dala od wojny i skorzystać z zalet “przyjaźni” z Niemcami, przede wszystkim poprzez potwierdzenie interesów politycznych ZSRR w Europie Wsch. Opinię taką wyraził Churchill zaraz po podpisaniu paktu Stalin – Hitler.

 

Plakat sowiecki jw.

Wg historyka irlandzkiego, polityka ZSRR polegała na tym, żeby na podst. porozumienia z Niemcami osiągnąć ograniczoną sferę wpływów, jaka pozwoliłaby gwarantować priorytetowe potrzeby bezpieczeństwa ZSRR, głównie zapobiegać wciąganiu go w wojnę i ograniczać ekspansję Niemiec na wschód.[80]

 • Wersja 4 — współzawodnictwo psychopatów żądnych władzy nad światem

Плакат "Великий Сталин - знамя дружбы народов СССР!"

 

Wielki Stalin — sztandar przyjaźni Narodów ZSRR!

Interpretacje 1 do 3 motywacji Stalina pomijają psychopatologię sowieckiego lidera i jego ambicje opanowania świata komunistyczną rewolucją robotniczo-chłopską. Nauczony w wojnie polsko-bolszewickiej, że łatwiej jest osiodłać krowę niż wprowadzić do Polski komunizm, Stalin dał Polakom dowody swej psychopatii i opętania żądzą władzy kontynentalnej:

 • Prześladował i mordował etnicznych Polaków w więzieniu narodów, ZSRR w okresie międzywojennym, np. ok. milion etnicznych Polaków zagłodzonych na śmierć podczas Hołodomoru (1932-1933) na Ukrainie, “Polska Operacja” “Polska Operacja” NKWD (1937–1938) w okresie wielkiego terroru była pierwszą, największą i modelem dla późniejszych popełnionych na narodach i grupach etnicznych w ZSRR.
 • Próba najazdu na Europę Zach. przez terytorium II RP w wojnie polsko-bolszewickiej (1919-1920). Stalin był komisarzem na froncie ukraińskim, kiedy dostał depeszę od Lenina (lipiec 1920): przyszedł czas zaostrzyć rewolucję we Włoszech, a po drodze zsowietyzować też Węgry, Czechosłowację i Rumunię. Stalin wolał osłabić front warszawski Tuchczewskiego i pozostał w kampanii lwowskiej, żeby spełnić i wolę Lenina — mało realną, lecz ambicjonalną  psychopacie marzącym o władzy światowej.  
 • Wysłał siły sowieckie w najeźdżczym “pochodzie Armii Czerwonej” powitać hitlerowców na linii Ribbentrop – Mołotow.
 • Jeszcze przed karygodnym tajnym paktem z Hitlerem (28.9.1939) i poprzedzającą umową gospodarczą z III Rzeszą, Stalin wszedł w tajne porozumienie o wspólnej eksterminacji elit i patriotów polskich. Uprzednio przygotowane listy proskrypcyjne, NKWD wykorzystało tuż po najeździe sowieckim na podst. umów wykonawczych z Niemcami, sporządzanych po współnej inwazji.
 • Celowo nie wsparł Powstania Warszawskiego, by zlikwidować kwiat polskiego patriotyzmu i działał represyjnie wzgl. Podziemia w ogóle.
 • Za żydokomuny służby Stalina wspierały terror w PRL, który kontynuowali ideologiczni spadkobiercy Stalina do lat 1960. tępiąc i prześladując “faszystów” broniących Ojczyzny okupowanej przez sowietów w bloku państw zniewolonych w wyniku “zwycięstwa ZSRR nad Niemcami”.

Wzajemne stosunki ZSRR – Niemcy pokazał rok 1940, kiedy po obu stronach linii dzielącej b. II RP obaj dyktatorzy przygotowywali się do wojny. Rzekomy nie-agresor ZSRR — zgadza się wielu badaczy — przygotowywał wojnę ofensywną. Wzdłuż linii demarkacyjnej między pozycjami Wehrmachtu i Armii Czerwonej nie było obronnych pól minowych. Nie było min w magazynach ani w produkcji ZSRR. Podobnie składy paliw i smarów, amunicji i żywności dla wojska znajdowały się blisko ich pozycji, jak w kampanii ofensywnej, zamiast na dalszych tyłach.

David Low, The Salute with both hands now (3rd July, 1934)

“Marzenie szaleńca” (1940) — jedno z najsłynniejszych dzieł Arthura Szyka, Żyda z Polski. Uncle Sam i John Bull błagają skuci łańcuchem,  Hitler na tronie z napisem “Ja jestem Duch Święty” postawionym na dywanie “Untermensch”  z  (od prawej strony): Tojo, niemiecki marszałek polowy, Mussolini (z wahlarzem), Göring, Himmler, Laval (z marionetką Pétain’em) i Goebbels. 

Rok wcześniej strony zapewniały się nawzajem o nieagresji. W rozmowie z Ribbentropem (28.9.1939) Stalin zaoferował pomoc wojskową Niemcom, twierdząc, że zależało mu na silnym sojuszniku-gwarantorze pokoju w Europie, który wtedy uwikłany był w wojnę siedzącą z Polakami, Francuzami i Anglikami. Rząd Niemiec odparł, że nie oczekuje pomocy wojskowej od ZSRR ani jej nie potrzebuje, natomiast znacznie ceni pomoc gospodarczą od ZSRR. Tę ostatnią, jak wiemy na dość dużą skalę i rozległle, wykonywały obie strony skrupulatnie.

Les progrès de la coopération germano-soviétique Political Posters, Ww2 Posters, Political Cartoons, Propaganda Art, World War I, World History, Historic Posters, Character Design References, Japanese PaintingW takich warunkach od 1939 r. obie strony zwiększały swe zdolności wojskowe, do poziomu potrzebnego na atak rozstrzygający, w ich mniemaniu. Wg Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, od roku 1939 do lata 1941 r. sowiecki przemysł wyprodukował 17 tys. samolotów, stale rosła produkcja czołgów, artylerii i broni strzeleckiej — słowem, stale rosły spore zdolności wojskowe ZSRR.
Niemcy nie pozostawały w tyle. Prężeniu mięśni towarzyszyły zapewnienia o nieskończonej wzajemnej miłości… do czasu Operacji Barbarossa 22.6.1941  r.

Kimon Marengo “Postęp rosyjsko-niemieckiej współpracy” (1939). “We wspólnym bucie, trzy-nożny wyścig Hitlera i Stalina wygląda na z góry skazany na zgubę: jeden pokazuje naprzód, a drugi odwraca się do tyłu, ich broń jest bardziej ciężarem niż groźbą, a ich brykanie kłóci się z żałosnym stanem mundurów. Ta nieszczęsna, śmieszna, licha para streszcza sposób, w jaki [Kimon Marengo] karykaturował dyktatorów i wskazuje, dlaczego już Hitler i Mussolini wpisali go na czarną listę.”

Wnioski

Nieustąpiwszy w Teheranie i Jałcie, Stalin po II wś. osiągnął cele dyktatora-psychopaty: ekspansję sowieckiego imperium, zniewolenie demoludów (ok. 1/3 przedwojennej nie-sowieckiej Europy), “bufor” bezpieczeństwa ZSRR i odskocznię do bolszewizacji Zachodniej Europy. Panując nad Euro-Azją, miałby bramę otwartą do podboju pozostałych kontynentów.

Wszystkie motywy Stalina pasowały ideologicznie aparatowi ZSRR, więc zrzucenie odpowiedzialności wyłącznie nań i na jego otoczenie, zamiast na prawnego następcę ZSRR, nie znalazłyby sympatii sprawiedliwego trybunału. Podejrzane co do możliwych celów strategicznych Federacji Rosyjskiej stają się zatem wystąpienia w tej sprawie przed światową opinią na szkodę dobremu imieniu Polaków.

See the source imageDemonizuje się delikwenta przed napaścią nań, dokumentnym jego obrabowaniem, ludobójstwem… Dziś też rządzi banksteria poprzez sterowalne jednostki na czele narodów…

 

 

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/