Próba sowietyzacji Hiszpanii — udział Polaków i Żydów

Próba sowietyzacji Hiszpanii — udział Polaków i Żydów

Spis treści

Wstęp

Próba sowietyzacji Hiszpanii

Udział Polaków

Kim i jacy byli dąbrowszczacy, obywatele polscy

Udział Żydów

Żydowski establiszment a żydowscy ochotnicy

O czym się nie mówi?

Zamiast konkluzji apel do rozsądku

Załącznik: Komisarze żydowscy 

Piotr Bein, 24.1.2020

Wstęp

ZSRR – siła uderzeniowa proletariatu całego świata – Proletariusze wszystkich krajów łączcie się

Swój apetyt na Europę po Ural wyraził Hitler w Mein Kampf (1925): Gdy mówimy o zdobywaniu nowych ziem w Europie, rzecz jasna możemy mieć na myśli w pierwszym rzędzie tylko Rosję i te sąsiednie państwa, które jej podlegają.

Stalin dał próbkę apetytu na sowietyzację Europy Zach. w hiszpańskiej wojnie domowej; w ramach Operacji X, polecił Kominternowi rekrutować armię —  Brygady Międzynarodowe. Oddziały krajowe Kominternu użyły chwytów manipulacyjno-propagandowych, żeby wykonać zadanie.

Z sondaży żydowskich kombatantów wojny w Hiszpanii przybyłych z różnych państw wynika, że agenci Kominternu przypasowywali agitację rekrutacyjną zwodniczo, a nawet kłamliwie do kultury, przekonań i emocji namierzonej grupy. W kontekście długoplanowej propagandy banksterskiej kliki władzy rysuję tę kwestię w studium postaci artysty propagandowego Artura Szyka, Żyda z Polski. Uwzględnienie manipulacji agitacyjno-rekrutacyjnej przemawiałoby za ostrożnością w ocenach postaw nie tylko dąbrowszczaków, polskich uczestników tamtej wojny. 

Banksteria wykorzystała “marksistowskich” liderów Lenina, Stalina i Mao. Pora na nowe twarze po stronie “anty-tezy” do “tezy” kapitalizmu i Zachodu, będących rownież pod kontrolą banksterii w kursie na NWO

 

.

Próba sowietyzacji Hiszpanii

Wg  badań opartych na dokumentach NKWD, w Hiszpanii istniały tajne sowieckie więzienia z krematorium do palenia rozstrzelanych i zamęczonych na śmierć. Brygady Międzynarodowe były armią Stalina w Hiszpanii. Komuniści stanowili w niej 80% i odegrała ona doniosłą rolę na początku rewolucji. Ok. 1000 jej członków między sierpniem a październikiem 1937 r. trafiło do obozu koncentracyjnego dla reedukacji. Przez obóz ten przeszło 4 tys. osób przez 3 mies. Nieznana liczba internacjonałów zginęła w czystkach NKWD oraz egzekucjach na froncie.

Hiszpańska huśtawka. Dyplomata brytyjski Mr. Eden: “To może być nowa ‘równowaga sił’, ale zapewne nie jest ‘zbiorowym bezpieczeństwem’.” 

Dychotomia propagandy wojny domowej w Hiszpanii — demokracja kontra faszyzm– wymknęła się z kominternowskich ram, co pokazuje konfuzja pro-republikańskich Katalończyków:

W rzeczywistości konflikt w Hiszpanii nie sposób umieścić w ramach kominternowskiej dychotomii. Na przykład sowiecki “dyplomata” (raczej namiestnik) w Barcelonie był zaszokowany, gdy pro-republikańskie, autonomiczne władze Katalonii, których przywódcy byli nacjonalistycznymi liberałami, oznajmiły mu, że Franco i jego koalicja to po prostu staroświeccy reakcjoniści, “militaryści” i “klerykałowie,” w których szeregach “brakowało elementów faszystowskich.” Dla władz Katalonii “faszyzm” kojarzył się po pierwsze z Włochami, po drugie z nowoczesnością, “młodością i poczuciem świadomości narodowej.”

Propaganda była jednym z narzędzi Stalina w jego planie podboju Hiszpanii, wg dokumentów NKWD.  Stalin wymusił zapłatę za pomoc militarną, sowieccy doradcy kontrolowali armię republikańską, a NKWD nadzorowało republikańskie służby bezpieczeństwa, przeprowadzając czystki . Sowieci narzucili swą politykę republikanom i obalili ekipę za mało pro-sowiecką.

Z obawy przed międzynarodową opinią, komuniści przejęli władzę pośrednio. Demokracja nowego typu aka  demokracja ludowa — system firmowany przez część socjalistów i liberałów kontrolował policję, wojsko i gospodarkę. Część kraju okupowana przez czerwonych stała się faktycznie Hiszpańską Republiką Ludową i Stalin tymczasowo osiągnął większość swoich celów w Hiszpanii.

Doświadczenia z Hiszpanii posłużyły Stalinowi do zniewolenia Europy Śr. Sowieci i hiszpańscy komuniści popierali mordy księży katolickich, tłumacząc je: rząd musi przedstawić deklarację ws. Kościoła – wolność religii dla wszystkich. Wierni powinni wiedzieć, że aresztujemy księży nie dlatego, że służą Bogu ale dlatego, że służą faszyzmowi, to jest strzelają do ludu oraz rozpowszechniają faszystowską propagandę.

Stalin uważał, inaczej niż trockiści i anarchiści, że trzeba wygrać wojnę, aby następnie wygrać rewolucję. W tym celu należało najpierw przymilić się zachodnim demokracjom, zdobywając i utrzymując poparcia sił postępu: hiszpańskich liberałów i rozmaitej nie-komunistycznej lewicy, obawiających się rewolucji. Głównie komuniści sowieccy tworzyli i kontrolowali armię i policję, które zapewniały wygraną wojnę.

 

Gen. Mauritz von Wiktorin, gen. Heinz Guderian oraz kombryg Siemion Kriwoszein odbierają wspólną defiladę Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu 22.9.1939 r.

Wśród sowieckich “doradców” byli dowódcy, którzy wzięli udział w inwazji na II RP we wrześniu 1939 r., m.in. gen. wojsk pancernych Pawłow oraz kombryg Kriwoszein, który wspólnie z Niemcami urządził defiladę zwycięstwa w Brześciu. Gen. Świerczewski dowodził I Armią Wojska Polskiego utworzoną w ZSRR u boku Armii Czerwonej.

 

.

Udział Polaków

Dąbrowszczacy w Barcelonie przed wycofaniem z Hiszpanii przysięgają wierność sprawie Republiki, w: Zofia Szleyen “Wiatraki i Messerszmitty” 1965

Reprezentujące ponad 50 narodowości i zorganizowane w 6 brygad po stronie Republiki Hiszpańskiej przeciw siłom gen. Francisco Franco, Brygady Międzynarodowe (BM) utworzył Komintern na apel Komunistycznej Partii Hiszpanii. Wspierane przez rząd ZSRR, pozostawały pod nadzorem sowieckiego wywiadu zagranicznego INO. Po stronie republikanów walczyło ok. 5 tys. Polaków  i obywateli polskich in. narodowości; poległo do ok. 3 tys. z nich, czyli do ok. 60% – największy wskaźnik wśród wszystkich interbrygadzistów. Zatem Polacy i Żydzi (45% “polskich” ochotników) byli największą ofiarą, mięsem armatnim tamtej wojny. Za czyje interesy?

 

Brygada im. Jarosława Dąbrowskiego po bitwie pod Gudalajara

Wg autorów analizy archiwów NKWD, dokumenty podważają mit harmonii. Skarżono się do Moskwy na antysemityzm wśród BM, a u Francuzów i Polaków — szowinizm narodowy tj. protekcjonalne traktowanie Hiszpanów. Oddziały niemieckie prowadziły otwarcie rasistowską politykę narodowościową. Były też waśnie między ochotników obcych z Hiszpanami.

Od 1937 r. Hiszpanie stanowili ok. 80% w BM. Wg raportów NKWD, Hiszpanów poniżano, a ich dowódcy nie znali hiszpańskiego. W rezultacie BM uznaje się za ciało obce, za bandę intruzów… [oraz] najemników. W jednym wypadku zdesperowani Hiszpanie uciekli z oddziału porywając swego polskiego komendanta, którego przekazali frankistom jako Rosjanina. Takich przypadków nie publikowano, panowała propaganda o bojowym przymierzu między Polakami, a Hiszpanami opartym na zdrowej formule politycznej: my wam pomagamy pobić faszystów w Hiszpanii. Gdy skończymy z nimi tutaj, hiszpańscy dąbrowszczacy pojadą z nami, aby pomóc nam pobić faszystów w Polsce.

Wysokie straty, dezercje, czystki polityczne i degrengolada wymagały wielokrotnej reorganizacji BM. W jednostkach, w których służyli obywatele RP, wg raportów Świerczewskiego i Mosze Salomonowicza Sterna (“Emilio Kleber”), żołnierze byli dzielnymi rewolucjonistami, ale niezdyscyplinowanymi. Francuzi i Niemcy źle traktowali Polaków, więc batalion Dąbrowskiego przeniesiono (XII 1936) do 12. brygady, później do 13. brygady, a po jej rozformowaniu część obywateli RP trafiła do obozu koncentracyjnego. Kilkudziesięciu Polaków z kompanii im. Mickiewicza wcielono do 45. dywizji Świerczewskiego, innych przerzucono do 150. brygady im. Dąbrowskiego, przemianowanej później na 13. gwoli tradycji. Zwano ją polską choć w jej skład wchodziło (VIII 1938) ok. 700 Hiszpanów, 320 obywateli polskich i po 100 osób z Bałkanów i Francji.

Do 30.4.1938 r. na 31369 internacjonałów 3034 wywodziło się z Polski – prawie 10%, z czego odesłano do domu 260 (na ogólną liczbę 5062 odesłanych), a poległo 466 (na ogólną liczbę 4575). Początkowo polski batalion składał się w większości z polskich emigrantów z Francji, a “Kleber” pisał o polsko-ukraińsko-białoruskim składzie polskiej brygady. Niektóre raporty sugerują, że internacjonałów polskich traktowano często jak mięso armatnie. Nadmienia się ciężką walkę wręcz z Marokańczykami. W bitwie o miasteczko uniwersyteckie hiszpańscy rewolucjoniści apelowali do sowieckiego dowódcy: zostaw nam Polaków to nie będziemy potrzebować karabinów maszynowych. Wg in. raportu NKWD rewolucjoniści z Polski rozstrzeliwali jeńców, np. w Villamayor de Galero.

Ochotników z Polski poddano ostrej indoktrynacji, bez zadowalającego wyniku. Świerczewski skarżył się (I 1938): Polacy nie rozumieją do końca, że każde z ich zwycięstw jest bezpośrednim uderzeniem w bandę Piłsudskiego, który zmienił ich kraj na więzienie ludu. Nie rozumieją, że likwidacja Franco jest najbardziej praktycznym sposobem aby osiagnąć prawdziwe wyzwolenie ich kraju. Podczas ewakuacji (XI 1938) BM do Francji, Świerczewski martwił się, że wskutek likwidacji KPP jej b. członków wciągniętoby do innej “wrogiej” organizacji.

Wg pl.Wiki, 13. BM przekroczyła (9.2.1939) granicę Francji. Z ponad 2 tys. Polaków ok. 1100 zostało internowanych, m.in. w Gurs i Vernet. Ochotnikom z Polski rząd II RP odmówił prawa powrotu i pozbawił ich obywatelstwa, bo służyli w obcej armii. Dopiero po wybuchu II wś. mogli wrócić lub wstąpić w szeregi armii polskiej tworzonej we Francji (po decyzji gen. Sikorskiego). W czasie wojny część dąbrowszczaków przedostała się do Polski i wstąpiła do GL i AL. Część wstąpiła do francuskiego ruchu oporu, a resztę wywiozły kolaborujące z Niemcami władze Vichy do obozów w Algierii. Uwolnieni z obozu latem 1943, dostali się do 1. Armii w ZSRR.

Art. 11 ustawy o obywatelstwie z 1920 r. zabraniał obywatelom RP służyć w obcej armii i ochotnicy automatycznie utracili obywatelstwo polskie z chwilą zaciągu do BM. Rozporządzenie MSW RP z 26.2.1938 ostrzegło o możliwości utraty obywatelstwa polskiego przez osoby posiadającym obce obywatelstwo lub służące w obcym państwie bez zgody polskiego wojewody i władz wojskowych. Dotyczyło to ochotników wojny domowej w Hiszpanii. W piśmie MSW z 1939 o Polakach uczestniczących w wojnie w Hiszpanii napisano: Zrozumiałym jest, że napływ do kraju tego rodzaju elementu wywrotowego jest zdecydowanie niebezpieczny i z tego tytułu wyraźnie szkodliwy.

 

Kim i jacy byli dąbrowszczacy, obywatele polscy

Zaczęto zastanawiać się głębiej nad tytułowym pytaniem, gdy IPN zdekomunizował polskich interbrygadzistów. Uznał dąbrowszczaków za organizację walczącą o budowę stalinowskiego państwa i służącą zbrodniczej ideologii komunistycznej oraz zalecił zmienić nazwy ulic Dąbrowszczaków. Uwaązam to za krzywdzące dla ucciwych uczestników wojny w Hiszpanii.  Pomniki i pamątki to przypomnienie historii, a jeśli ją zniekształcają, to można sprostować pojedyncze przypadki lub dodać odpowiednie tablice. Kwestia podobna do nagonki na pomniki Armii Czerwonej, wypływająca z tegoż ustawiania historii ustawami.

Jeśli prawdą jest, że od 1937 r. Hiszpanie stanowili ok. 80% w BM, to 20%,  tj. ok. 8 tys. byłoby obcokrajowcami, z których, licząc udział w l. 1936 – 1939, ok. 5 tys. było obywatelami polskimi, w tym 2 do 3 tys. Żydów i in. mniejszości II RP. Czyżby największe straty ponieśli Polacy i Żydzi do 1937?

Wg Marka Adamkowicza, 45% (2250 osób z 5 tys.) żydowskich ochotników „z Polski” to są dane szacunkowe co do ogólnej liczby dąbrowszczaków i Żydów wśród nich. Były też mniej liczebne narodowości “z Polski”: Ukraińcy, Białorusini, Litwini. Ponadto, wśród dąbrowszczaków obok komunistów walczyli „kontrrewolucjoniści”. Adamczyk przytacza dr Wojciecha Opiołę, który na podst. akt Instytutu Marksizmu-Leninizmu w Moskwie ustalił:

 • Ponad połowa Polaków przybyła z Francji, ponad 500 z Polski, 335 z Belgii, 177 z Kanady, 98 z Argentyny i 67 z Palestyny.
 • Większość ochotników była w wieku 25 – 50 lat.
 • Przeważali robotnicy, nieco mniej było rzemieślników i drobnych właścicieli, robotników rolnych i urzędników.
 • 1,3 tys. dąbrowszczaków było bezpartyjnymi. Wśród przynależnych partyjnie ponad połowę stanowili  komuniści i sympatycy partii komunistycznej. Socjalistów było ok. 200, a bundowców, anarchistów i trockistów — po kilku do kilkunastu.

Nie wszyscy dąbrowszczacy wcielali politykę stalinowską w Hiszpanii. Walcząc w obronie demokracji i przeciw faszyzmowi, tacy wykonywali polecenia Moskwy nie wiedząc, że byli narzędziem Stalina. Wieloma interbrygadzistami wstrząsnęły czystki przeprowadzane przez komunistów. Terror panował też wewnątrz BM. Adamkowicz cytuje Sygmunta Steina  o sposobach likwidacji przeciwników politycznych przez komisarzy tajnej policji. Likwidowano niektórych na miejscu formowania BM w Albacete. W większości przypadków mordowano ofiarę na froncie strzałem w tył głowy —  poległ na polu bitwy. Wystarczył donos, że delikwent odchylał się od linii stalinowskiej, jeszcze będąc w ojczyźnie, a “wyrok” wykonywano z całą stalinowską surowością.

IPN stwierdził, że Rzeczpospolita Polska pozbawiła dąbrowszczaków obywatelstwa. Z tego powodu wielu z nich nie mogło wziąć udziału we wrześniowej obronie Polski. Adamkowicz żąda rewizji oceny niektórych z tzw. w PRL hiszpanów z worka “wprowadzacz komunizmu”, a jednak bohaterów uznawanych przez rząd RP na uchodźstwie, np.:

 • Żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, cichociemny i powstaniec warszawski, Felicjan Majorkiewicz w książce Narwik (1957) twierdzi, że wśród podhalańczyków było ok. 100 dąbrowszczaków, doskonały element żołnierski, o dużym wyrobieniu społecznym i narodowym.
 • Dąbrowszczak Florian Dąbrowski, potem żołnierz Legii Cudzoziemskiej i II Korpusu gen. Andersa. Zginął koło Ancony. Odznaczony Croix de Guerre, Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari.

Cytując prof. Pawła Machcewicza z Muzeum II Wojny Światowej. Robert Jurszo przypomina antyfaszystowski duch dąbrowszczaków: walczący potem po stronie Republiki polscy ochotnicy będą powtarzać: ”jeśli padnie Madryt, padnie też Warszawa’‘. Część z nich z francuskich obozów internowania trafiła do obozów koncentracyjnych, gdzie prowadzono na nich eksperymenty medyczne. Inni dostali się do polskich sił zbrojnych na Zachodzie, które – głodne żołnierzy – od 1940 r. gotowe były przymykać czy na ”hiszpański epizod” nowych rekrutów. Znów inni tworzyli partyzantkę komunistyczną na ziemiach polskich. Do 800 przeżyło II wś.  Niektórych z nich prześladowano w stalinowskim PRLu, a wybrani weszli w skład aparatu bezpieki żydokomuny, a po 1956 r. — administracji państwa. Wtedy zaczęło się nawijanie legendy interbrygadzistów pod bujdę emancypacji światowego proletariatu. Zaś w III RP przeciągnięto pałę w drugą stronę, hurtowo obciązając ich zbrodniczą przeszłością komunizmu.

Mimo nadgorliwych prób przypisania dąbrowszczakom zbrodni wojennych, brak na to dowodów. W szczycie zbrodniczości BM (sierpień – wrzesień 1936) XIII Brygada jeszcze nie istniała – twierdzi prof. Machcewicz. Jeżeli popełnili niegodne czyny, to i tak mniej niż anarchistyczne i socjalistyczne milicje, które wymordowały 50 tys. przeciwników politycznych. Machcewicz: Pamiętajmy, że to była naprawdę straszna wojna, której okrucieństwo można zestawiać chyba tylko z wojną domową w Rosji po objęciu władzy przez bolszewików. W takich warunkach brutalizacja była czymś nieuniknionym. Prof. Machcewicz uważa za krzywdę dąbrowszczakom, gdy stawiamy ich w jednym szeregu z komunistycznymi zbrodniarzami i innymi ”utrwalaczami” władzy ludowej. Owszem, niektórzy z nich byli nimi po wojnie, ale to nie ma żadnego związku z tym, co robili w Hiszpanii.

.

Udział Żydów

We wstępie do wyników dot. Żydów z USA, portal Ośrodka Strouma Studiów Żydowskich podaje dane ogólne o żydowskich uczestnikach wojny w Hiszpanii:

Jeśli Żydzi i Żydówki stanowili prawie trzecią część liczby ochotników z USA na wojnę w Hiszpanii, to nie mniej zaskakuje liczba woluntariuszy z in. krajów. Co najmniej 7 tys. z niemal 40 tys. członków Brygad Międzynarodowych było Żydami, wielu było polskimi uchodźcami wcielonymi do francuskich, brytyjskich i belgijskich jednostek. Pielęgniarki z USA mogły porozumiewać się z koleżankami z in. państw w odmianie mama-loshn języka jidysz. Podobnie z kurierami na froncie. Pod koniec 1937 r. utworzono całkowicie żydowską jednostkę z inicjatywy wpływowych osób z emigracji paryskiej; Kompanię Botwina w polskim Batalionie Dąbrowskiego nazwano od Naftaliego Botwina, polskiego Żyda i komunisty, osądzonego i straconego za morderstwo policyjnego szpiega we Lwowie w 1925 r.

Front page of the printed journal with Hebrew characters

 

Gazeta kompanii Botwin w Brygadzie Dombrowski [fonetycznie na górze z lewej] Batalionu Palafox. Nazwa “BOTVIN” w winecie gazety w jęz. jidysz; tytuł “A GEZEGENUNG” sugeruje “Odejście” lub  “Pożegnanie” Hiszpanii. Wg archiwisty Żydowskiego Muzeum Wojny, większość z 350 – 500 ochotników z Mandatu Palestyna weszła w skład botwinowców

 

Autor ww. badań prof. Joe Butwin — nazwisko podobne do nazwy Kompanii Botwin ułatwiło mu sondaże-wywiady z  weteranami żydowskimi — podkreśla u nich motyw tradycji żydowskiej oporu przeciw tyranii. I tak np. Abe Osheroff (1915-2008) urodzony w żydowskiej enklawie brooklyńskiej,  nasiąkł tam komunizmem i przed wyjazdem do Hiszpanii  (1937) przez 4 do 5 lat brał udział w gorzkich zmaganiach z dużym użyciem przemocy, za co trafił do więzienia.

Komunista Osheroff walczył z naciskiem Partii (instruowanej przez Komintern? – PB) na anglizację nazwisk: Partia Komunistyczna założyła jako narzędzia gazetę w jidysz i kilka magazynów, ale była to niejako dwulicowa polityka: z jednej strony robiła wszystko, by organizować robotników żydowskich, a z drugiej — stale naciskała na Żydów, zwłaszcza wschodzących liderów w Partii, by ulegli presjom asymilacji, czynionym przez społeczeństwo w ogóle, bo “Abe Osheroff” nie pasuje do robotników. Z początku napotykając na opór, Abe zaczął działać w sektorze węgla i stali, później w armii USA, by pokazać, co Żyd potrafi. W Hiszpanii nie musiał, bo większość towarzyszy była Żydami.

W odróżnieniu od kolegów, Osheroff nie przybył do Hiszpanii jako “antyfaszysta” ani “internacjonalista”, nawet nie z pobudek odwagi ani męstwa […]  czułem, że gdybym nie dołączył, to miałbym wielkie trudności z własnym sumieniem. […Inni] dołączyli by walczyć z faszyzmem — dla mnie wtedy jedynie koncepcja […] aż zetknąłem się z nim. Oberoff mówi też częściową prawdą, tajoną przez syjonistów:

w 1936 Holocaust jeszcze się nie dział. Był jakiś nieprzyjemny antysemityzm w Niemczech, tak  jak w Polsce, Rumunii i na Węgrzech i gdzie tam jeszcze. Nie wiedzieliśmy wtedy, że był też w ZSRR. […] nie mieliśmy pojęcia o wpływie Holocaustu, gdy dowiedzieliśmy się o nim w 1940, 1941 — likwidacja. Przedtem to były prześladowania gospodarcze, polityczne, kulturowe […] ale jeszcze nie oficjalna polityka Niemiec. Pojęcia Judenrein [oczyszczenie Europy z Żydów] jeszcze nie było, nawet w Mein Kampf Hitler nie pisze o Judenrein. Więc nie myśleliśmy nawet o tej kwestii […]

Sporo facetów za główny język miało jidysz. Poprosili Brygady Międzynarodowe o  utworzenie specjalnej jednostki z jęz. jidysz. Dostali to. Ok. 200 facetów zgłosiło się na ochotnika do kompanii Botvina i tak się ona uformowała.

Wspomnienia Osheroffa są cenne badawczo, gdyż ujawnia on zmyłkę o genocydalnym stosunku hitleryzmu do Żydów i in. tajniki rozpowszechniania komunizmu w USA.
Młodzik z Bronxu, George Watt (1913-1994), późniejszy pracownik Jad Waszem, widział swój udział w Hiszpanii jako część długiej historii żydowskiego oporu wobec tyranii. — wg Butwina. Watta skłoniły do wyjazdu do Hiszpanii rodzinne tradycje. Jego dziad, tkacz w fabryce Żyda, Szlickiego, był jednym z przywódców strajku, który wybuchł (1903) jako pierwszy żydowski w Łodzi: mój ojciec zawsze opowiadał mi tę historię i jak policja carska aresztowała ich, bo to było wtedy w Polsce rosyjskiej. Opowiadał o tym, jak on 6-latek patrzył na odprowadzenie swego ojca w kajdanach, a karą wtedy był przymusowy marsz pieszo do wsi, skąd pochodził. […] To był czas przed rewolucją 1905 r. Taka jest tradycja naszej rodziny. 

Kolega Watta, Bill Susman (1915-2003) wychował się w Bridgeport (Connecticut), mówił jęz. jidysz  i w szkole żydowskiej uczył się historii biblijnych i baśni żydowskich — przypowieści o walce klasowej. Jako 5 czy 6-latek był świadkiem ożywionych spotkań w swym domu o tym, kto miał rację: Trocki, Lenin czy  Bucharin, którzy byłem pewien i przekonany byli Żydami. […] Bardzo mi się podobało, że był kraj, gdzie wszyscy przywódcy byli Żydami! 

Wywiady z 13 żydowskimi weteranami przez archiwistę Żydowskiego Muzeum Wojny, Martina Sugarmana potwierdzają wyniki Butwina — ideologiczną rozmaitość Żydów w BM: Żydzi przybyli jako Żydzi i antyfaszyści, także socjaliści czy komuniści. Interesujące jest też zauważyć, że po II wś. większość żydowskich bojowników powróciła do żydowskich społeczności i życia kulturalnego do jakich przywykli. Nie byli internowani jak Polacy? Sugarman przypominamłodzi Żydzi — zwłaszcza w Europie Wsch. żyli w reżimach antysemickich i wybrali walkę dołączając do syjonistów bądź komunistów; wielu wybrało komunizm i Hiszpania dawała im szansę chwycić za broń dla idei ludu pracującego i demokracji, przy znacznym heroizmie i poświęceniu. […] Ale syjoniści byli równie antyfaszystowscy i wielu z żydowskich ochotników z Europy i Palestyny/Izraela byli syjonistami-socjalistami.

Wg opracowania Sugarmana z 2016 r., udział Żydów w hiszpańskiej wojnie był marginalizowany do niedawna głównie ścisłą kontrolą przez staromodnych stalinistów, “Stróży Pamięci”  BM w okresie powojennym aż do XXI w., zwłaszcza w W. Brytanii i USA. Uznać niezwykłą rolę Żydów to musieć przyznać, że wielu z nich przybyło do Hiszpanii jako dumni Żydzi tak samo jak dumni socjaliści i że wielu było syjonistami, szczególnie duża liczba – proporcjonalnie największa wśród państw – przybyłych z Mandatu Palestyna/Izrael. Sugarman szacuje na podst. książek i in. źródeł z różnych krajów, że w BM było  do 25% Żydów. Najwięcej przybyło z Polski (Sugarman odnotował też udział procentowy Żydów w każdym z miejsc zamieszkania):

Polska – 2250 (45% z 5 tys. ochotników; Żydzi tylko 10% populacji Polski)

USA – 1250 (38% ochotników; Żydzi tylko 4% populacji USA)

Francja – 1043 (15% ochotników; Żydzi tylko 0.5% populacji)

W. Brytania – ok. 350 (15% ochotników; Żydzi tylko 0.5% populacji)

Izrael/Palestyna 300-500

[…] ZSRR– 53. Wielkie niedoszacowanie, bieżące badania nowootwartych akt w Rosji jeszcze nie zaowocowały nową informacją nt. żydowskiego udziału.

[…] 40 in.krajów – 1602.

Sugarman tłumaczy zapomnienie żydowskiego wkładu stalinowską opozycją syjonizmowi, zwłaszcza po odrodzeniu Izraela w 1948 r., przez co  lewica musiała potępić i ukrywać wszelkie specjalne uznanie masowego wkładu Żydów w walkę BM i Republiki, by wpasować się w perwersyjną i przebrzmiałą marksistowską wersję historii. Sugarman syjonistycznie poprawnie pije do antysemityzmu: Nie uznać Żydów za jak najbardziej słusznie pierwsze strzały przeciw europejskiemu faszyzmowi, kwalifikuje się sprawiedliwie pod miano antysemityzmu, gdyż wygląda na to, że wyzwolenie narodowe jest w porządku dla wszystkich — Irlandii, Czarnej Afryki, Azji i Arabów — ale nie dla Żydów Izraela. Tę otwartą dyskryminację Żydów  lewica powinna teraz zrewidować.

Sugarmanowi pomieszało się. Żydzi przybyli, co on udokumentował, nie tylko z Palestyny kolonizowanej terrorem syjonistów, skąd ściągnęło poniżej 5% ogółu Żydów do BM. Część pozostałych mogła planować przeprowadzkę do przyszłego Izraela, ale dziś większość Żydostwa tam nie mieszka, na pewno nie ci sterujący globalną polityką i in. dziedzinami życia Ludzkości.  Odwołanie się do “lewicy” zdradza judeocentryczną eksploatację idealizmu i ideologii, nie tylko lewicowej. Stalin był przychylny syjonizmowi, np. sowiecki pogrom fałszywej flagi w Kielcach, zwalony na Polaków, jak Katyń na Niemców. Chociaż kto wie jak skoordynowane było Gestapo z NKWD — czy Putin otworzy archiwa?

.

Żydowski establiszment a żydowscy ochotnicy

Sugarman analizuje, dlaczego w W. Brytanii na wojnę w Hiszpanii, religijni i elitarni Żydzi wyjątkowo poparli radykalnych Żydów, nawet lewicowych. Prasa odzwierciedlająca stanowisko elitarnych Żydów angielskich, pod nagłówkiem “Walka Hiszpanii to twoja walka” doniosła 2.10.1936 agitację wiążącą antyfaszyzm ze zwalczaniem antysemityzmu: Żydzi brytyjscy muszą zorganizować się do walki o swych ko-religionistów w Hiszpanii. Generał Franco zagroził cofnąć zegar do 1493 r. – czasu prześladowań Żydów. Jeśli międzynarodowi faszyści zwyciężą w Hiszpanii, pomaszerują dalej. Dlatego Żydzi brytyjscy tak masowo zasili batalion brytyjski. Sugarman wnioskuje też, czemu po pakcie Stalin – Hitler wielu Żydów wystąpiło z partii komunistycznej: ich sprzeciw antysemityzmowi przeważył nad lojalnością partyjną.

Sugarman iluminuje dalej. Od początku do połowy l. 1930. większość pracujących Żydów widziała komunistów i syjonistów jedynymi zdecydowanymi walczyć z antysemityzmem związanym z faszyzmem. Byli to jednak zwykle niezadedykowani, ideologiczni komuniści, choć nie ci, którzy odrzucili judaizm. Toteż wielu z proletariatu żydowskiego brało udział w gwałtownych protestach antyfaszystowskich w l. 1930. celem walki z antysemityzmem. Z tegoż powodu udali się do Hiszpanii. Postrzegali ustępstwa, apatię i klasową niesprawiedliwość establiszmentu żydowskiego (Board of Deputies) jako hańbę i zdradę, więc wstępowali do komunistów i syjonistów, by oprzeć się w sposób zorganizowany. Dołączali do komunistów, gdyż droga naturalnie prowadziła do Hiszpanii i walki, do tego z hitlerowcami po stronie Franco.

Niektórzy Żydzi religijni obawiali się ateistycznych komunistów nie mniej niż faszystów, Zaś inni widzieli, że sprawiedliwość społeczna socjalizmu i komunizmu bliska jest moralności w judaizmie, więc nie oponowali, twierdzi Sugarman. Składający się ze starszych zamożnych, burżuazyjny, nieustępliwy i asymilacjonistyczny Board of Deputies bardziej obawiał się swych uboższych koreligionistów niż zagrożenia faszyzmem. Żenował ich udział ubogich Żydów w ruchu antyfaszystowskim. Zajęli stanowisko nie-interwencji, podobnie jak brytyjski rząd. 

Ww. próbki z wywiadów Butwina z żydowskimi weteranami wojny z Franco rzuca światło na kulturową motywację Żydów do “antyfaszyzmu” w Hiszpanii. W połączeniu z establiszmencką kłamliwą agitacją marksistowską zrozumiałe jest, dlaczego aż tylu Żydów wzięło udział w tamtej wojnie. Ciekawe jest czy i jakie połączenie istniało między żydowskim Board of Directors w Anglii a globalnym ośrodkiem sterowania wydarzeniami z City of London. Na to raczej nie znajdziemy dokumentów ani świadków.

Wbrew żonglerce logicznej Sugarmana wynika z powyższego, że to żydowski establiszmencki Board of Deputies wymanipulował proletariat żydowski do udziału w wojnie domowej w Hiszpanii. Z badań Butwina wynikałoby, że podobnie było w USA. “Wyjątkowo” to nie reguła w działaniach establiszmentów, tylko post facto kamuflaż propagandowy. “Wyjątek” musiał być uzasadniony interesem, skoro zaszedł. Czy “wyjątkiem” był również fakt poparcia wojny po stronie republikańskiej przez ZSRR i Komintern oraz ekstensywny udział w niej tajnych służb sowieckich?

Sugarmana lista żydowskich internacjonałów odnotowuje:

 • Ok. 670 nazwisk oznaczonych kia = zabity w akcji. Większość Kompanii Botwin zginęła w bitwie nad rzeką Ebro.
 • Ok. 100 nazwisk oznaczonych wia = ranny w akcji.
 • Kilku, w tym doktorzy i profesor, którzy zamieszkali w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD).
 • Po ok. 9 osób, które zginęły w Auschwitz lub przeżyły, niektórzy przeżyli także drugi obóz, inni powstali w obozie (bez wzmianki, czy przeżyli).
 • Kilku zamordowanych później przez Stalina, w tym jeden komisarz.
 • 31 osób jako Comissar. Chodzi o komisarzy politycznych NKWD w poszczególnych jednostkach BM — patrz Załącznik.

Rząd II RP, a po II wś. rząd USA weryfikowały, odpowiednio, żołnierzy i aktywistów kontynuujących dzialalność marksistowsko-komunistyczną po wojnie w Hiszpanii, a syjonistyczną jeszcze wcześniej. Do takich należał artysta najmowany do rządowej propagandy, Żyd z Polski przedwojennej, Arthur (Artur) Szyk, poddany śledztwu komisji McCarthy’ego. Być może wskutek stresu z tego śledztwa zmarł po serii ataków serca. Człowiek niewinny, bez stresu staje w swej obronie. U Szyka, podobnie jak u targanych ideologicznie-kulturowo niektórych Żydów weteranów wojny w Hiszpanii, rodzi się wtedy ogromny stres — oznaka kolizji przekonań i działań z sumieniem.

.

O czym się nie mówi

Wszystkie frakcje żydowskie — syjoniści terroru i syjoniści socjaliści oraz ich odmiany — sprzeciwiały się niepodległości Polski w okresie międzywojennym, jakby idąc w sukurs banksterskim zamysłom “ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej”. Podobnie ideowo “zbuntowane” mięso armatnie, Żydzi wszelkiej maści skrzyknięci przez propagandy Kominternu i mediów “zachodnich” też w żydowskich rękach, pospieszyli do Hiszpanii stanąć po stronie pupilka banksterii, ZSRR.

Po stronie Franco też uczestniczyli Żydzi w wojnie. Sztampowy wizerunek Żydów i misternie kleconej hagady o wczesnym przed-1942 genocydzie Holokaustu zostałyby podważone? Co jeszcze pozostaje tajemnicą dla gojów? The Jewish Chronicle z 23.11.2015 wymienia zasługi hiszpanskiego dyktatora w pomocy Żydom Europy zmierzającym do Portugalii, a na Wegrzech w 1944 r. uratowanie tysięcy skazanych na zagładę.  Za to rosną hiszpańskie drzewka w Jad Waszem.

Bałachowicz.JPG

Stanisław Bułak-Bałachowicz rosyjski, polski i białoruski wojskowy; emerytowany dowódca doradzał (1936-1939) nacjonalistom Franco w wojnie w Hiszpanii; na pocz. II wś. utworzył niedozbrojoną acz skuteczną jednostkę 2 tys. ochotników do obrony Warszawy.  II RP zaopatrywała w broń obie strony konfliktu w Hiszpanii

 

Franco przekazał Hitlerowi listę 6 tys. Żydów w Hiszpanii, wg izraelskiego Haaretz. Guardian dodaje za francuską El País z 20.1.2010, że lista pomijała uchodźców żydowskich z Francji, gdzie sporządzono osobne spisy Żydów, i z reszty Europy, skąd trafiali do Portugalii. SS-mani oddelegowani do Hiszpanii śledzili tamtejszych Żydów, zważając szczególnie na tych w kręgach przodujących członków reżimu Franco. Wg El País, był wśród nich pisarz Samuel Ros, któremu niemieccy agenci próbowali przeszkodzić oficjalnie publikować. Ciekawe byłoby poznać motywacje i ideologie Żydów reżimu Franco.

Postać Franco pozostaje niedopowiedziana. Wg AFP z 18.11.2015 brytyjski historyk Paul Preston określa hiszpańskiego dyktatora tak: wykazywał ogromny egocentryzm i wyrachowane okrucieństwo zaogniane wściekłą nienawiścią do separatyzmu [nastawienie obecnych władz Hiszpanii do dążeń wolnościowych, też wspartych “internacjonałami” przed kamerami we wzburzonej Barcelonie, jakby to o ich suwerenność chodziło w Katalonii oraz miałkie stanowisko UE — PB], komunizmu [kto był najgorliwszym wdrażaczem?]i masonerii [kto rządzi popisdzielnią w Polin?], którą próbował wyeliminować z Hiszpanii. 

Tak samo niejasne jest, czemu przekręcono znaczenie pojęcia włoskiego faszyzmu tak pokracznie, że dziś opluwa się tą obelgą polskich narodowców, skrępowanych i prześladowanych wśród odnaradawianego polskiego narodu. Za to wolno ludobójczemu szowinizmowi narodowemu, syjonizmowi, rozkwitać i panoszyć się w docelowych granicach Wielkiego Izraela, zakłamywać historię i bałamucić Żydów globalnie do jedynej “słusznej” diabelskiej racji psychopatów Netanjahu i biznesmani Holokau, prawnych spadkobierców szkód i zniszczeń popełnionych przez psychopatów Stalin i Hitler.

Sugarman ubolewa, że brak jest danych o Żydach ochotnikach z W. Brytanii, gdyż wielu z nich nie zidentyfikowalo się jako Żydzi i ukryło pod aliasami, lecz rozpoznawali się wzajemnie w Hiszpanii.  A co byłoby przyczyną skrywania żydowskiej tożsamości — dzialalność nielegalna z punktu widzenia brytyjskiego prawa? W Hiszpanii byliby bezpieczni pod okiem politruków NKWD.

Z poloników, Sugarman przypomina, że w PRL po wojnie 6-dniowej na Bliskim Wsch. w 1967 r. i po anty-żydowskich czystkach, zniszczono wszystkie pomniki po botwinowcach. A kto rozpętał tamtą wojnę i użył jej jako pretekst “antysemicki” w PRL do transferu wybrańców do Izraela i na Zachód, gdzie utworzyli “front” przeciw Polakom dla Biznesu Holokau? 

Ciekawy jest też wątek przedwczesnej demonizacji pro-syjonistycznego reżimu Hitlera przed rozpoczęciem (1942) eksterminacji Żydów. Nawiązuję do tego wątku w artykule o propagandowym artyście Arturze Szyku, który znacznie przyczynił się do postrzegania Hitlera jako antagonisty Żydów, w analogii do ich antagonisty w Exodusie z Egiptu — faraona. Ilu Żydów zginęło za złudne idee? Sugarman zliczył ok. 670 Żydów poległych w Hiszpanii (patrz Załącznik).  Nieziściły się idee bojowników o lepszy świat w Izraelu, ani w pozostałym świecie. W okupowanej Palestynie, Żyd nie zna dnia ani godziny, bo jeśli nie ślepa rakietka made in Gaza, to walnie go potężny irański precyzyjny pocisk balistyczny. Wszędzie masy są ciemiężone na ołtarzu władzy globalnej — bankstersko-syjonistyczno-talmudycznej. Nadal Żydzi stanowią wysoki procent bojowników na “frontach” — dziś kulturowego neo-marksizmu, po “prawej” i po “lewej”. Nauczony doświadczeniami w zasięgu pamięci i zrozumienia mej generacji, powiedziałbym, że to choroba umysłowa, prowadząca Ludzkość w przepaść.

.

Zamiast konkluzji apel do rozsądku

Uwzględnienie manipulacji agitacyjno-rekrutacyjnej przemawiałoby za ostrożnością w ocenach postaw nie tylko dąbrowszczaków, polskich uczestników tamtej wojny przez i dla osobistych ambicji psychopatycznych dyktatorów, dlatego manipulowalnych przez banksterię.

Przy braku twardych dowodów na daną osobę, nie należy oceniać wszystkich hurtowo, wg jednego szablonu. Z uwagi na manipulacje propagandowe potępionej grupy, de facto w większości ofiar tyrańskiego reżimu, nie należy potępiać wszystkich hurtowo. Inaczej, większość współczesnych Polaków trzebaby potępić, gdyż poddają się nie nie patriotycznemu sumieniu, tylko systematycznym manipulacjom przez rozmaite agentury, działające tak przez media i polityków jak i “na miękko” — od konsumeryzmu i 500+, po podłechtiwania religijne i patriotyczne.

..

Załącznik: Komisarze żydowscy

Sugarmana lista odnotowuje 31 osób jako Comissar. Chodzi o komisarzy politycznych NKWD  przydzielanych poszczególnym jednostkom BM. Wymieniony w dokumentach NKWD “Emilio Kleber” wygląda u Sugarmana tak:  

Generał Emilio/Emile/Grigori Kleber CO International Bnigade aka Morris lub Manfred /Lazar/Stern/Feteke, ur. Czarnowce, Rosja [dziś Ukraina — PB] 1896/8 (?), gdzie dziś jest ulica nazwana po nim. Został schwytany jako oficer kawalerii austro-węgierskiej w 1916 r. podczas I wś. następnie walczył przeciw Białym w Armii Czerwonej  jako komisarz oddziału partyzanckiego (1921), ranny w akcji kilka razy. Następnie walczył z Japończykami i Czechami na Radzieckim Dalekim Wschodzie, doradzał rządowi Chin (1933), był Naczelnym radzieckim doradcą Wysokiego Dowództwa Hiszpańskiego. Później mieszkał w Kanadzie, charyzmatyczny obrońca i wybawca Madrytu dowodziwszy 11. BM a później 45. Dywizją (czerwiec 1937). Być może zamordowany w czystkach Stalina 1954/1938 (?). CZY MANFRED I GRIGORI STERN TO DWIE RÓŻNE OSOBY??

Pozostali:

Bill Alexander –  Komisarz Batalionu Attlee [Sugarman wymienia go w podziękowaniach weteranom i in. źródłom }

Major Komisarz Kagan – “B15B” – dowódca batalionu Dacovic – ranny w akcji Brunete 6/37

Roubene Avramov Levy – ur. Samokow 1900 – skazany na śmierć przez Bułgarów jako rewolucjonista, wyjechał do Rosji 1925. Naczelny Inspektor Komisarzy  w Hiszpanii, potem bułgarski deputowany.

Karl Kaspar aka Zimmermann – ur. 21.2.12 Bockhgasse 2/4/8 Wiedeń 12 – Komisarz zabity w akcji Teruel styczeń 1938

Leopold Knopp – ur. 14.2.07 Grunetorgasse 31 Wiedeń 9 – Komisarz, zbiegł do Francji i Anglii, poźniej wrócił do Austrii

Hermann Peczenik – pisarz ur. 27.1.10 Cjomikowka mieszkał Plenergasse 24 Wiedeń 18 – Komisarz – zamordowany w Auschwitz

Kurt Stern – ur. Berlin 18.9.1907 – Komisarz w Hiszpanii i mieszkał w NRD

Andre Broda – Komisarz

767 Benny/Bernard Goldman, 2 Brewery St., Strangeways, Manchester, tapicer, ranny w akcji (MML). Wyróżniony za “wykazywanie niezmęczonej pracy jako Komisarz Batalionu”.

Simmy/Simon Hirschman/Hirshman (Simanis Hirsmanis), ur. 14.2.12 w Auce, Łotwa, syn Wolfa i Lily z d. Weinberg. jego wspomnienia utrwalili Cyril Silvertown i Martin Sugarman PI. Simmy stracił całą rodzinę w Holocauście gdy Łotwa została najechana. Służył w artylerii łotewskiej 1932-3. W Hiszpanii służyl w błkanskiej grupie ciężkiej artylerii (Kolarot), ukończył szkolenie oficerów i komisarzy, następnie w niemieckiej 11. Brygadzie baterii przeciw-czołgowej. W końcu służył w polskim Batalionie Dombrowski i był świadkiem bitwy nad rzeką Ebro, gdzie większość Kompanii Botwina praktycznie zginęła; ranny 4 razy; przedostał się do Francji z wieloma uchodźcami 14.2.1939, w dzień jego urodzin! W l. 1940-47 w Brytyjskiej Marynarce Handlowej, gdyż wielu interbrygadzistom odmówiono służby w Silach Zbrojnych, lecz uważa się za brytyjskiego kombatanta. Osobna informacja i taśmy w archiwach AJEX, z fotografiami.

Leszek Eliasz Bastocki (“Czerwona Nić” [albo Czerwony Gwint”]) – Komisarz – TSD

Alex “Prom” Olek Bekier – Komisarz 5. Korpus – TSD

Ernest Blank aka “Karl” niemiecki Komisarz zabity w akcji Granollers 1938.

“Carlos” – z Argentyny, Komisarz – TSD

Ivan Nikiforovich aka Nesterenko – ukraiński Komisarz – TSD

Micha Reger aka Szyr Gerson aka Eugenisz Szyr (“Misza”) – Komisarz Batalionu Palafox

Philip Bard – 1. Komisarz formacji Lincolna – 46 Bank St NYC

Dave Doran/Dransky – Komisarz USA – Prago – skonstruował masowe poddanie się faszystów pod  Belchite, wiek 28 lat. Syn robotnika papierni z Albany, stan Nowy Jork, pracował z grupą Black TU’s w Alabamie w l. 1930. – B15B pp. 223,277. Ur. Albany NY 4.10.09, mieszkał 725 Lexington Ave, NYC/Pitts – zabity w akcji Gandesa 4/38

David Engels/Engelson – Komisarz kompanii nr 1 – wspomnienia B15B p.261 – 739 East 5th St NYC.

Johnny Gates – USA (znajomy Lou Kentona) aka Solomon Israel Regenstreif – ur. 144 South Forest St, Youngstown, Ohio/ mieszkał 1981 East 177th St, Manhattan, zmarł 23.5.92 w wieku 78 lat – w 86. Brygadzie pod Cordobą, organizator 20. batalionu i “politiczna i organizacyjna dusza anglojęzycznej kompanii […] która pokazała wielką odwagę bojową. […] później Komisarz Brygady” – list od Lt Col Moradi – B15B p226 – najwyższy rangą oficer USA – walczył w II wś.

Carl Frederick Geiser – Komisarz, kanadyjski batalion Mackenzie-Papineaun, jeniec wojenny Włochów w San Pedro de Cardenas i wymieniony – ranny w akcji Fuentes del Ebro, październik 1937. 222 W 23rd NYC

Harry E. Hynes aka Hall, Nowy Jork, Komisarz kompanii zabity w akcji Brunete

Fred Paul Keller Jr – Komisarz i sportowiec, ur. 1914 Nowy Jork, wyróżniony za bohaterstwo na Froncie Aragon – 1364 6th Ave Nowy Jork – możliwy udział w II wś.

Lt Fred George Lutz, Komisarz – 104 Winthrop Ave Morristown New Jersey

Ruby Ryant – Komisarz – Nowy Jork/Montreal zabity w akcji Belchite 3/38

Samuel Julian Stember – 1500 East 5th St, Brooklyn – 1. komisarz  formacji Lincolna.

George Watt aka Israel Kwiatkowsky/Kwatt – ostatni komisarz USA – Prago – ranny w akcji, później strzelec pokladowy na B17 w II wś., zestrzelony i uciekł do W. Brytanii. 115 Brightwater Ct, Brooklyn.

Saul Lawrence Wellman – Komisarz formacji Lincolna – 136 Pulaski St Brooklyn – w II wś. ranny w bitwie o Bulge 1944

Saul/Sol Wellman – USA – ostatni komisarz kanadyjskiego batalionu – Prago – ur. 1913 New Jersey, dowódca karabinu maszynowego, wyróżniony za odwagę pod Belchete.

Kapitan Misha/Michael Schwartz/Shvarc- aka Egon Schmit – ur. Mińsk 27.12.03 – inżynier z bogatej rodziny, przeprowadzka do Moskwy 1915 w grupie bardzo uprzywilejowanych żydowskich rodzin spoza strefy osiedlenia w zach części b.  Imperium Rosyjskiego. W 1921 rodzina przeprowadziła się do Daugaupils (Łotwa) i Misha pojechał na studia w  Pradze. Był bardzo aktywnym Rewolucjonistą i po skończeniu studiów inżynierskich  z żoną (Helen) pojechał do Rygi i został aresztowany bez oskarżenia 17.11.30, po zwolnieniu wezwany do armii, potem 2 razy aresztowany po służbie wojskowej, potem zezwolenie Partii Komunistycznej na wyjazd do Czechosłowacji, potem wyjazd do Hiszpanii w 1936. Przybył do Albacete 8.2.37, później dostał dowództwo 15, Brygady Saperów (“Zapadores”). Walczył pod Jarama, ranny 13.marca, z powrotem na Froncie 20. maja i walczył Brunete, Quinto, Belchite, Fuente del Ebro. Jego jednostka doznała ciężkich strat i awansował  na Kapitana i Komisarza w Szkole Oficerskiej Pozorubio, gdzie spotkał  Simona Hirshmana. Wykładał Pułkownik Klaus, jeden z małej grupy antynazistowskich ofcierów pruskich.

Simon i Misha zaprzyjaźnili się z ładną Czeszką, Werą Mircewą, obaj prześcigali się o jej względy – Wera wygrała!! Szkołę zamknięto w marcu 1938 i Misha wrócił na Front dla przejścia przez Ebro, ciągle naprawiając mosty i promy pod silnym obstrzałem. Zginął 18. sierpnia od wybuchu pocisku na wzgórzu 666 w drodze do kwatery Brygady. Schwartz był też utalentowanym pisarzem i poetą, publikował na Łotwie i za granicą, w tym jego bardziej znane Dzienniki Wojny o jego czynnej służbie w batalionach brytyjskim, amerykańskim, Dimitrova i in. Dzienniki opublikowano na Łotwie i w Moskwie po II wś. Betonowy pomnik nadal stoi na miejscu, gdzie poległ (foto)

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

34 comments

Comments are closed.