Artur Szyk — Polityczna ocena artysty

 

Spis treści

Polityczna ocena artysty

Wnioski

Wprowadzenie

Artysta dla rządu USA

Sprzeczności żydowskiej świadomości Szyka

“Cudowne” przeobrażenia swastyk w Hagadzie

Dwóch dziwnych z Czterech Synów w Hagadzie

Stronniczość w I i II wś.

Czytaj także

Artur Szyk — Polityczna ocena artysty

Piotr Bein, 10.2.2020

Wnioski

Wychwalany jako wrażliwy na krzywdę społeczną bez wzgl. na grupę rasową, religijną czy kulturową, Arthur Szyk nie udowodnił tego wobec Polaków, którzy zapewnili mu bezpieczną przystań (hebr. Polin), w jakiej tworzył swe arcydzieła dla Żydostwa.

Szyk nie poświęcił jednej nawet kreski ołówkiem na najprostszej formie swej artystycznej propagandy — dwubarwnej kartce pocztowej, by zaprotestować sowieckiemu najazdowi na wsch. Polskę równolegle z napaścią III Rzeszy od zachodu w zmowie ze Stalinem.

Natomiast nie brak w jego twórczości gloryfikacji sowieckiej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Z tego punktu widzenia, tworzył jakby na zamówienie dzisiejszego przywódcy Federacji Rosyjskiej, W. W. Putina.

Stronniczość wykazał Szyk również w okresie międzywojennym, unikając arcyważnego dla Polaków i Europy Zach. tematu wojny polsko-bolszewickiej.

W pracach Szyka przebija wczesna demonizacja swastyki i Hitlera. wiele lat zanim wierchuszka III Rzeszy, przeważnie syjonistyczni Żydzi niemieccy, z planu  zawiadowcy II wś., żydobanksterii i z pomocą ich lokajów — międzynarodowych organizacji syjonistycznych , rozpoczęli od ok. półmetka wojny Holokaust i jego żydowską część, Szoa.

W obfitej twórczości na rzecz powstającego w Palestynie przyszłego państwa syjonistów, artysta podobnie jak w przedwczesnej demonizacji III Rzeszy zatuszował niewinność syjonistów w terrorystycznym podboju Ziemi Świętej, jednocześnie demonizując Arabów.

Wprowadzenie

Twórczość Szyka charakteryzuje się emocją przekazu aktualnych wydarzeń, które artysta głęboko przeżywa wewnętrznie. Walory estetyczne i emocjonalne jego dzieł wpływają na masy. Artysta, nie tylko ten, ma tą drogą szeroki wpływ na świadomość, a przez to na decyzje i czyny społeczeństwa. Emocjonalnym artystą łatwo manipulować. Niezwykle twórczego, utalentowanego Artura Szyka niewątpliwie wykorzystywały rozmaite rządy i grupy polityczne dla własnej propagandy. I nadal to robią.

Już w 1933 r. w szkicu do arcydzieła Hagada, nad którym Szyk pracował już w l. 1920. m.in. w Paryżu, artysta dorabia faraonowi twarz kanclerza Niemiec, Adolfa Hitlera, sugerując rolę antagonisty w biblijnej opowieści o Exodusie hebrajskich niewolników z Egiptu. Wg historyków,  nie ma dowodów na  obecność Izraelitów w Starożytnym Egipcie, Synaj był niezamieszkany przez całe drugie tysiąclecie p.n.e. i nie znaleziono oznak aktywności sprzed monarchii Izraelitów. Ponad 100 lat badań nie wykazało powiązań z egipską niewolą, ucieczką i późniejszą wędrówką. Podobne wnioski wysnuli badacze izraelscy, mimo intensywnego fundowania przez państwo syjonistyczne i Żydostwo światowe celem odkrycia dowodów na bilblijne przekazy o Izraelitach.[potrzebny nowszy odsyłacz]

Mimo to, w kulturze i religii żydowskiej Hagada jest popularną opowieścią o wyjściu Żydów z Egiptu, co roku odczytywaną wieczorem w święto Seder, pierwszy dzień Paschy. Wersja Szyka ma wzięcie z uwagi na jej powstanie w czasie narodzin i wzrostu III Rzeszy. Szyk wprowadził do swej Hagady elementy hitlerowskie, które budzą pytania o synchronizację z planem syjonistów likwidacji współplemieńców w Szoa i wtajemniczenie Szyka w powojenne ich plany (a może i banksterskie) w Europie i Palestynie.

Artysta urodził się w żydowskiej rodzinie zasymilowanej, częściowo spolszczonej i nie-ortodoksyjnej. Jego późniejsza sztuka pokazuje chęć przedstawiania zamierzchłych historii, trudnych do współczesnej oceny. Szyk sam wziął udział w “kształtowaniu” historii — współczesnej jemu i obecnej. Rozpowszechniana od początku władzy Hitlera przez syjonistów paranoja “antysemicka” udzieliła się Szykowi. W USA został bardzo aktywnym, propagandowym członkiem syjonizmu terroru, produktu rotszyldowskiego projektu kolonizacji Palestyny. Zacznę jednak bardziej seksownie.

 

Artysta dla rządu USA

Rząd USA podczas II wś. używał sztuki wielu artystów, by skłonić społeczeństwo do udziału w wojnie, reklamować rekrutację, sprzedawać obligacje na wydatki wojenne i budować morale wojsk amerykańskich biorących udział w zamorskich działaniach wojennych. Wg magazynu Esquire, plakaty ze sztuką Szyka były popularniejsze w bazach wojsk USA niż pin-up girls, co samo w sobie wygląda na propagandę. Szyk wykonał też grafikę do reklam obligacji wojennych rządu USA.

Współczesna pin-up girl stylizowana na okres II wś. Co chętniej oglądałby żołnierz?

2down12go

 

 

 

 

 

 

Aukcyjny egzemplarz broszury propagandowej departamentu wojny USA, opublikowanej 28.4.1945. Hitler, Mussolini (twarze wykreślone) i Hirohito, napis w luźnym tłumaczeniu: “Dwu z głowy, trzeci do zalatwienia”. Okładkę użyto na plakat agitacyjny dla wojsk USA. Broszura podpisana przez Arthura Szyka, dedykowana oficerowi A. E. Eisbergowi, Nowy Jork, maj 1945

Szyk dostał obywatelstwo USA po wojnie, w tymże roku co powstało państwo Izrael. Żyjąc już wygodnie na posiadłości w jednym z najbogatszych i najekskluzywniejszych miasteczek w USA, New Canaan, artysta spędził pół roku nad iluminowaną “Proklamacją Założenia Państwa Izrael” w języku hebrajskim. W tymże studio w New Canaan, artysta stworzył americanę: iluminowaną “Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych”.

Szyk kontynuował zaangażowanie polityczne, krytykując makkartyzm, który szukał sympatyków komunizmu wśród intelektualistów USA. Powojenną sielankę Szyka przerwało w 1949 r. dochodzenie przez Kongresowy Komitet ds. Działalności Nieamerykańskiej senatora Josepha McCarthy’ego. Komitet zarzucił Szykowi przynależność do Połączonego Antyfaszystowskiego Komitetu ds. Uchodźców (Joint Anti-Fascist Refugee Committee), który założyli kombatanci z Batalionu Lincolna, jednej z Brygad Międzynarodowych w wojnie domowej w Hiszpanii, by umożliwić emigrację lojalistom spod reżymu Franco. W złożonym oświadczeniu Szyk wyparł się sympatii do komunizmu oraz sześciu innych podejrzanych organizacji.

Joint Anti-Fascist Refugee Committee mógł być w kategorii organizacji anty-faszystkowskiej, totalitarnej, faszystowskiej, komunistycznej lub wywrotowej. Nie ma szczegółów odnośnie kategorii w stos. do 6 in. podejrzanych organizacji, których członkiem był Szyk. Niebawem dostał on kilku ataków serca i zmarł 13.9.1951 r. być może ze stresu od nadchodzącego śledztwa. Wg witryny promującej Szyka, podobno zarzutów nigdy mu nie udowodniono. Brak jednak dokumentacji tej sprawy. Syn Szyka  George posłał sądowi pismo broniące niewinności ojca.

Sprzeczności żydowskiej świadomości Szyka

Ratowanie Żydów europejskich było sprawą osobistą dla Szyka po śmierci matki, Eugenii Szyk (i prawdopodobnie jej katolickiego partnera z getta łódzkiego) w obozie zagłady Chełmno w 1942 r. Niemniej jednak o jego naiwności świadczy to, że od początku przedstawiał Hitlera jako zło, podczas gdy do czasu konferencji w Wansee zwołanej po Operacji Barbarossa, III Rzesza była pro-syjonistyczna wobec kolonizacji po myśli rewizjonistów typu Szyk.

Artysta musiał poznać prawdziwy charakter tej kolonizacji jako 20-latek z zaboru rosyjskiego, gdy z grupą żydowskich artystów i pisarzy z po-rozbiorowej Polski był na wycieczce w Palestynie. Miał tam okazję obserwować wysiłki osadników żydowskich, pracujących na rzecz przyszłego państwa Żydów.[7] Wizytę przerwał wybuch I wś. i Szyk musiał wracać walczyć w armii rosyjskiej, m.in. w bitwie o Łódź (XI – XII 1914).

Szyk był członkiem Grupy Bergsona, odłamu Irgunu w USA. Bergsonitów założył syjonista-rewizjonista Hillel Kook, współzałożyciel Irgunu w Palestynie, skąd Kook znał wielu czołowych żydowskich terrorystów i był bliski Żabotyńskiemu, ideologowi terroru syjonistycznego rewizjonizmu. Ten nurt, alternatywy dla  pokojowego współżycia z Arabami, przeważa do dziś w polityce okupanta Palestyny.  W ramach aktywizmu, który zatajał przed wymiarem sprawiedliwości Ameryki korzenie w Irgunie, w 1943 r. bergsonici utworzyli w USA Doraźny Komitet Ratowania Żydów Europy. Komitet wydał znaczki na tę intencję, ilustrowane sztuką Szyka:

Grupa syjonizmu terrorystycznego, Doraźny Komitet Ratowania Żydów Europy wydał znaczki intencyjne, ilustrowane sztuką Szyka

Artysta musiał być świadom krwawego syjonizmu, bo spłodził sporo plakatów agitacyjnych za syjonizmem terroru w Palestynie. W 1947 r. w Nowym Kananie (New Canaan w stanie Conneticut) ) narysował w charakterystycznym dla siebie formacie pocztówki reprezentantów grup terroru kolonizacji żydowskiej w Palestynie — Irgun, Hagana i Gang Sterna:

Grupy syjonistów takie jak ta Artura Szyka w USA, pracowały w Europie nad skłanianiem Żydów do emigracji — propagandowo i czasem terrorem fałszywej flagi “hitlerowskiej”, np. Noc Kryształowa. W tym świetle plakat Szyka “Apel o zjednoczoną Palestynę” nie odpowiada jego ideologii syjonisty-rewizjonisty, tylko tej syjonistów-socjalistów, wolących bezkonfliktową wobec Arabów kolonizację Palestyny,. Ten fakt jest plamą na reputacji Szyka, rzekomego obrońcy praw człowieka na całym świecie.  Rzeczywiście, oglądając jego prace pro-żydowskie, możnaby odnieść wrażenie cnoty, lecz “po owocach ich poznawaj”.

 

“Cudowne” przeobrażenia swastyk w Hagadzie

hagada, haggada, agada

[hebr., ‘opowieść’, ‘przypowieść’, ‘bajka’],

w judaizmie ta część ustnej tradycji interpretacji Tory, która nie jest halachąi nie niesie ze sobą treści ściśle prawnych, natomiast jest w niej zawarte przesłanie moralne, często o chrakterze homiletycznym;

opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu, czytana podczas święta Paschy.

Artystyczny wyraz Szyka w Hagadzie rzuca światło na jego ideologię i presje zewnętrznych wymogów propagandowych. Wg hagady () b. rabina i antykwariusza, Irvina Ungera, od 1975 r. kuratora, wydawcy i promotora dorobku Artura Szyka, podczas Bitwy o Anglię i postępu Wehrmachtu przez Europę  Times of London powitał I wydanie arcydzieła Hagady paschalnej Szyka (1940): warta umieszczenia wśród najpiękniejszych książek, jakie dokonała ręka człowieka. Artykuł Ungera zamieścił Jerusalem Post, lecz bez dowodów “zbrodni” — 

Opinię Timesamożna przyjąć ze wzgl. na kategorię języka — hebrajskiego, skoro w każdej kulturze istnieją arcydzieła. Np.  kolekcja Czartoryskich zawiera kilka iluminowanych polonik książkowych. Byłoby więcej, gdyby nie najazdy i rozbiory Polski, a później — rozkradanie majątku Polaków przez sowietów i hitlerowców, obu z planu żydobanksterii wojen światowych, a nie z winy Polski, Panie Putin.

 

My Journey With The Szyk Haggadah by the Forward
Swastikas on a Snake in the Szyk Haggadah by the Forward

Powyżej, fragment oryginału iluminacji Szyka w Hagadzie: wąż ze swastykami na grzbiecie “zagraża” freskowi “Wyjście Żydów z Egiptu”.

Obok — powiększony detal, zmienione kolory.

Jest parę możliwości czemu Szyk od ok. 1933 r. kojarzył Hitlera z eksterminatorem Żydów:

  • przypadek, wskutek propagandy strachu i terroru syjonistów dla wystraszania do emigracji do Palestyny, w czym reżim Hitlera współpracował gorliwiemimo brytyjskich kłód dla kolonizacji żydowskiej
  • współpraca z ww. propagandą syjonistów.

Opcja pierwsza jest nieprawdopodobna, gdyż Szyk znał terrorystyczny charakter kolonizacji Palestyny, będąc tam na wizycie. Co do opcji kolaboranckiej z syjonistami terroru, podpierają ją fakty:

  • Roboczy specjalistyczny charakter wycieczki Szyka, potencjalnego artysty-propagandysty do Palestyny w 1914 r.
  • Pobyt w Anglii między ukończeniem Hagadyw Polsce (1934-1936) a wyjazdem do USA (1940).
  • Członkostwo w bergsonitach w USA, odłamie terrorystów Irgunu.
  • Tajemniczy konflikt Arthura Szyka z prawem USA, prawdopodobnie dlatego, że bergsonici zatajali swe korzenie w Irgunie.
  • Artysta zmarł na atak serca prawdopodobnie wskutek stresu od ścigania przez prawo USA.

Do Londynu Artur Szyk wyjechał w 1937 r. wydać Hagadę. Podczas trzyletnich prac edytorskichmusiał iść na kompromisy — m.in. usunięto lub zamalowano wszystkie swastyki. Niewiadomo, czy przyczyną były naciski wydawców czy brytyjskich polityków. Można sobie wyobrazić, że ci ostatni  prowadząc politykę ustępstw Niemcom, nie chcieli ich zbytnio antagonizować, co mogłoby znaczyć jeszcze wścieklejszą Bitwę o Anglię. Hagada wyszła w Londynie w 1940 r. z dedykacją królowi Jerzemu VI:

hagadapl

Dedykacja Hagadyw jęz. angielskim dla Króla Jerzego VI: “U Stóp Jego Najłaskawszej Mości, ja Uniżenie składam pracę rąk mych, Nieszczęścia mego Narodu Izrael wkładając na półki. arthur szyk, iluminator z Polski.” W prawym dolnym rogu autoportret artysty przy godle Polski, większym niż brytyjskie na fladze w górnym rogu. Strona podpisana ręcznie: “Arthur Szyk, Łódź 1936”

 

W Londynie Szyk był pod ręką ośrodkom decyzyjnym rządu brytyjskiego (czołowy pod-wykonawca planów banksterskich II wś.)  i City of London (architekt II wś. i Holokaustu Żydów i ponad 20 in. grup). Była to konieczność a zarazem dyspozycyjna zaleta wobec zmiennej sytuacji geo-politycznej i wojennej w Europie. Stąd dość długi okres wydawniczy i konieczność zmian edytorskich?

Czyżby o to chodziło, gdy Unger wspomina znajomość od  l. 1990. córki Sztyka, Alexandry? Po latach często mówiła doń: Irvin, duch mego ojca jest w Tobie, przemawia przez Ciebie. judeocentrycznie i ahistorycznie Unger komentuje aplauz Timesapo publikacji Hagady: Times nie wiedział wtedy, a Żydostwo światowe do dziś nie jest świadome, jak całkowicie i blisko związała się Haggada Szyka z daniem ostrzeżenia Żydom w Europie o rosnącym zagrożeniu przez nazizm i planowanym genocydzie Hitlera oraz co Żydzi i narody świata powinni z tym zrobić. Szyk nie mógłby dać ostrzeżenia, nie będąc wśród spiskowców II wś. i Holokaustu na najwyższym poziomie planowania takiej masowej zbrodni. Gdyby wiedział o planie jako działacz syjonizmu terroru, to nie ujawniłby tajemnicy. A gdyby ujawnił, to nie zostałby członkiem bargsonitów w USA… itd.

Ponadto, Unger “zapomina”, że to nie wybrany przezeń “mesjasz” Szyk ostrzegał Zachód i organizacje żydowskie na świecie o hitlerowskich obozach zagłady na terenie Polski  okupowanej przez III Rzeszę, tylko czyniło to polskie Podziemie poprzez Rząd RP na Uchodźstwie. Działania te, z wykorzystaniem heroizmu Polaków jak Rotmistrz Witold Pilecki, nie odniosły skutku, gdyż światowe organizacje syjonistyczne za planem banksterskim miały zupełnie inny cel: zlikwidować zasymilowanych i ortodoksyjnych Żydów Europy, niechcianych w planowanym w Palestynie państwie Żydów. Czemu Szyk nie wykonał choćby pocztówki upamiętniającej Polskę Walczącą i o tę sprawę?

Dwóch dziwnych z Czterech Synów

Unger realizuje plan propagandowy pod agendę syjonistów-rewizjonistów, którzy w ostatnich latach zyskali polityczną i propagandową przewagę w Izraelu. Obwinianie Polaków przez Biznes Holokau za “współpracę z Hitlerem”, a ostatnio przez Putina — za “antysemityzm” i wywołanie II wś. akurat się z tym zbiegają. Unger zapowiada:

Następnie w planie mam rewizję i uaktualnioną popularną wersję “Iluminowana wolność: Zrozumienie Haggady Szyka”, zaadoptowaną z ograniczonego wydania w 2008 r. Jest więcej planów! Stół zastawiony jest dla całkiem nowej generacji, by doświadczyła “drugie przyjście” Haggady Arthura Szyka i jej narracji. Nie zdziw się, jeśli stanie się to 3. czerwca!

Wymieniona data urodzin Szyka przewija się w nawijaniu Ungera o “cudach” jakoby świadczących o boskiej misji artysty i podrychtowanego wskrzeszania jego prac na użytek propagandy syjonu.

Są jeszcze inne ślady pre-planowanej hasbary w pracach Szyka, np. dwóch z czterech synów. Współczesne znaczenie propagandowe przypowieści o czterech synach wyjaśniają przykładowe opinie:

  • (2018) David Weinberg, wiceprezydent Jerozolimskiego Instytutu Studiów Strategicznych: Wg Tory, jeden syn jest mądry, jeden niegodziwy, jeden prosty, a jeden nie wie nawet, jak dołączyć do rozmowy. Te archetypy zadziwiająco wiążą się z czterema modelami zaanagażowania politycznego w dzisiejszy Izrael.  Czwarty syn ma wybrać się do Izraela na wycieczkę Prawo Przysługujące z Urodzenia, zapisać się na seminarium NCSY [Narodowa Konferencja Młodzieży Synagogi], albo na obóz letni Młoda Judea. Potrzebuje wystawić się na dynamiczną scenę muzyki i bogaty świat akademicki Izraela, globalne wysiłki humanitarne, mądrą strukturę bezpieczeństwa i na odpowiedzialną, imponującą młodzież. Potrzebuje uczyć poczucia narodowej żydowskiej wartości, kluczowych elementów tożsamości żydowskiej/izraelskiej   oraz podstawowej znajomości żydowskiego wyznania. Dopiero i tylko wtedy mógłby “otrzymać błogosławieństwo Boga Syjonu  ujrzeć dobro Jerozolimy, całe swe życie.”
  • (2014) Ortodoksa Aharon Wexler, przeciwnik reformistów i doktorant żydowskiej filozofii, nauczyciel w pomaturalnych  jesziwach i seminariach: Jako Wieczny Lud nie potrzebujemy lękać się długiego łuku historii; niech Opatrzność rozstrzygnie, kto ma rację. Tymczasem skupmy się na tym, w czym się zgadzamy. […] spróbujmy dyskutować z braćmi Żydami piątą kwestię, niewymienioną w Hagadzie: “Skoro już wyszliśmy z Egiptu i mamy niesamowite suwerenne państwo z silną Diasporą, dokąd zmierzamy?”

Z tego wynikałoby, że jeśli ktoś chce “zabić w sobie Żyda” to nielzja, musi nauczyć się “rozmawiać”, albo nie daj syjonistyczny boże trafi w neo-Shoah. Nie wiemy, co uradza od tamtych lat opinia żydowska, lecz wiemy pod jakim wpływem. Tymczasem Netanjahu i syjoniści ustami niby Trumpa zadeklarowali “planem pokojowym na Bliskim Wschodzie” to, co anty-syjonistyczny katykaturzysta Vasco Gargalo zatweetował w ubr. — dokończenie genocydu na Palestyńczykach:

Loża potwierdziła tym, że zaczęta przez Szyka demonizacja mająca na celu odwrócenie uwagi od rzeczywistych sprawców Shoa i Holokaustu — żydowskiej wierchuszki syjonistycznej reżimu III Rzeszy i wspomagających: żydobanksterii i międzynarodowych syjonistów, przetrwała do dziś, kiedy syjoniści nie są dla odmiany oprawcami współplemieńców, lecz Palestyńczyków .

W Szyka przypowieści o czterech synach, ten niegodziwy nosi bawarski ubiór i ma wąsik Hitlera; który to miałby być syn — mądry, niegodziwy, prosty czy niekumaty?

Kuriozalnie, Jerusalem Postopublikował tylko górną połowę ilustracji. Cóż byłoby niekoszernego w dolnej? Otóż ze stylu ubioru, syn żydowski przypomina osadnika w Palestynie z okresu międzywojennego. Jest pozbawiony broni czy in. atrybutów terroru wobec Arabów, okradanych i wypieranych z ojcowizny. Porównajmy z wizerunkami Szyka takich postaci: przeważnie rysują uzbrojonych kolonizatorów. Nawet nieagresywni cywile żydowscy są uzbrojeni przeciw pozornemu agresorowi, jakim oni sami byli dla miejscowych Arabów.

File:Arthur Szyk (1894-1951). Palestine Restricted (reproduced 1946) (1944), New York.jpg

Ilustrowana przez Szyka okładka raportu kongresmana Josepha Clarka Baldwinadla Prezydenta USA i Komitetu Działań Politycznych dla Palestyny, Spółka Akcyjna. Brytyjski sęp i zamknięte na kłódkę wejście do Palestyny. Żydzi jako wyłącznie ofiary:  dzieci, kobiety, starcy. Przy kłódce Żyd w wieku wojskowym w kajdanach, w rzeczywistości typowy kolonizator w Palestynie.

W innej ilustracji Szyk gloryfikuje bohatera syjonistów, Josepha Trumpeldora. Od jego imienia nazwano grupę terroru młodzieży Betar. Trumpeldor zginął w obronie osady kolonizatorów żydowskisch w 1920 r. przed Arabami. Poległo wtedy po kilka osób z każdej strony. Badacze nie mogą się zgodzić, czy wydarzenie było częścią wojny franko-syryjskiej czy wybuchem przemocy w konflikcie arabsko-żydowskim podczas kolonizacji Palestyny. Obraz Szyka użyli bergsonici w USA podczas II wś. w kampanii  poparcia dla obrony i powstania państwa Izrael:

 

Arabowie są przez Szyka zdemonizowani. Poniżej rysunek z 1948, roku powstania państwa Izrael na ziemiach grabionych Palestyńczykom pośród masakr i czystek etnicznych tubylców. Znów opętanie artysty swastyką i hitlerowcami, którzy przecie do półmetka II wś. wspierali i popierali kolonizację Palestyny, rozpatrując wobec sprzeciwu brytyjskiego opcję zaludnienia Żydami francuskiego Madagaskaru, do czego przymierzał się także rząd sanacyjny. Artysta utrwalił tu elementy syjonistycznej strategii propagandowej trwającą do dziś: ukrywać/wybielać przemożną winę syjonistów w konflikcie w Palestynie, zakłamywać historię Holokaustu i Szoa,  wskazując na każdym kroku na Hitlera, III Rzeszę i hitlerowców (ostatnio także Polaków) jako winowajców.

Other, Arthur Szyk (American, 1894-1951). The Arabs, 1948. Inkwash on board. 7.25 x 11.75 in.. Signed, dated, and inscribed low...

Other, Arthur Szyk (American, 1894-1951). The Arabs, 1948. Inkwash on board. 7.25 x 11.75 in.. Signed, dated, and inscribed low...“Arabowie” — grafika Arthura Szyka na aukcji. Ujemna charakterystyka Arabów przeszkadzających kolonizacji i podbojowi Palestyny; powiązania z niemieckim nazizmem, brytyjską obroną Mandatu Palestyna przed rozbojem terroru syjonistów; nawet armia Andersa (postać na lewo od hitlerowca) podpadła Szykowi, a to w jej szeregach Żydzi z ZSRR transferowali się do Palestyny. Z prawej podpis: wykonanie w ekskluzywnym miasteczku USA, New Canaan w roku powstania państwa Izrael

 

Stronniczość w I i II wś.

.

tylkoNa początku 1915 r. Artur Szyk zbiegł z armii rosyjskiej do rodzinnej Łodzi. Po odzyskaniu niepodległości przez II RP, w 1919 r. Szyk uczestniczy w wojnie polsko-bolszewickiej, służąc jako oficer kawalerii i dyrektor artystyczny wydziału propagandowego armii polskiej w Łodzi.  Ówczesne prace artysty świadczyłyby o dezaprobacie  krwawemu bolszewizmowi. Plakat o wstępowanie do wojska ma w tłe agitacyjnego napisu scenę wiejską przemarszu bolszewików pośród śmierci i zniszczenia. Plakat werbujący do armii ochotniczej pokazuje krwawych bolszewików o demonicznych twarzach, z 5-ramienną gwiazdą na czapkach i w tle.

Co czul Szyk wobec sowietów? Wszak po wybuchu II wś. wskutek paktu Stalin – Hitler, artysta nie spłodził ostrej krytyki napadu sowietów na II RP od wschodu, mimo że kilka jego prac potępia równoczesny napad hitlerowski z zachodu. Czyżby praca propagandysty w Łodzi dla armii polskiej była po prostu dla zarobku, na zamówienie wojskowych przełożonych, bez zaangażowania emocjonalnego artysty?

Po ataku Hitlera na ZSRR w Operacji Barbarossa (22.6.1941), Szyk empatycznie i sympatycznie rysuje żołnierzy polskich w ZSRR u boku Krasnoarmiejców. Podobnie  “wyzwolenie” Polski przedstawia żołnierza ZSRR heroicznie i pozytywnie, choć w pracy “Wstań, Polsko” kobieta symbolizująca nasz naród patrzy z jakąś obawą, nieufnością na podnoszącego ją Krasnoarmiejca.

W okresie międzywojennym Artur Szyk przedstawił na kartce pocztowej filosemitę Piłsudskiego, który w wojnie z żydo-bolszewią nie odegrał pozytywnej dla nas roli, wbrew mitowi. Czemu Szyk nie pokazał ochotniczej Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera ani gen. Tadeusza Rozwadowskiego, Szefa Sztabu Generalnegow rozstrzygającej Bitwie Warszawskiej? Pokazał natomiast gen. Władysława Sikorskiego, uczestnika tamtej wojny. Czyżby dlatego, że Sikorski zostawszy premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych i adwokatem sprawy polskiej na scenie dyplomatycznej przywrócił (VII 1941) układem Sikorski-Majskizerwane po agresji ZSRR (1.9.1939) stosunki dyplomatyczne z ZSRR?

20 lat po wojnie polsko-bolszewickiej Szyk już nie boi się gwiazdy czerwonej. Tak jak przedtem pracował dla reżimu anty-sowieckiego, to teraz “nie zauważył” sowietów po wschodniej stronie linii Mołotow-Ribbentrop, siejących śmierć i zniszczenie jak hitlerowskie. Może dlatego, że mieszka bezpiecznie w Londynie, następnie w USA, więc nie ma naocznej możliwości doświadczyć Golgoty Polskiej ze strony sowieckiej? Raczej nie, gdyż stronniczo osmarował anty-bolszewicki Rząd RP na Uchodźstwie — patrz poniżej Poloniki — Okupacja hitlerowska.

Wskazywałoby to na dyspozycyjność czy chwiejność ideową artysty? Oburzony i alarmujący co krok o genocydalnym nastawieniu potwora-Hitlera, Szyk za mało walczył pędzlem, kredką i ołówkiem o Polaków, którzy daliśmy mu bezpieczną Przystań, w której tworzył Hagadę, arcydzieło jego życia dla Żydostwa.

 

Czytaj także

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/