[lipiec 2019] “Dziwoląg” lobby żydłackich 5G i Ekonomii4.0 w Polin: walczyć z dezinformacją nt. szczepień

Edukacja i komunikacja społeczna:

 • […] System tematycznych programów komunikacji społecznej, które dadzą wiedzę i będą walczyć z dezinformacją:

  • wpływ systemu szczepień ochronnych na zachorowalność i śmiertelność,

Krótka Opowieść o Społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G – wnioski z publikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) opracowała wspólnie z Fundacją Digital Poland (FDP) publikację Krótka Opowieść o Społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G. Wnioski z niej zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej, która 1 lipca 2019 roku odbyła się w Warszawie. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej: wiceminister cyfryzacji Wanda BukPrezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfryzacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Rafał Sukiennik oraz dyrektor NASK Jecek Leśkow, a także przedstawiciele między innymi Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Związku Cyfrowa Polska, Instytutu Łączności oraz największych firm działających w sektorze ICT.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) opracowała w 2015 roku “Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu“, w którym zdefiniowała zakres i sposób monitorowania tempa innowacyjnego rozwoju gospodarki. W oparciu o ten program prowadzone są konsultacje oraz okresowe przeglądy dokonań i wyzwań, jakie niesie ze sobą cyfryzacja i postęp techniczny. Jednym z produktów programu jest publikacja “Krótka Opowieść o Społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G“, która wyraża niepokój spowodowany brakiem zdecydowanych działań wspierających cyfrowe innowacje. Szczególnie niepokojące są zjawiska blokowania postępu technicznego i cywilizacyjnego, które mają przyzwolenie społeczne. Coraz częściej lekceważona jest wartość praktyczna wiedzy naukowej. Dlatego KIGEiT wraz z FDP Poland przygotowały publikację o wyzwaniach współczesnej gospodarki, w której proponują czytelnikom zapoznanie się z obecnymi możliwościami poprawy jakości życia.

Zobacz: Politycy o potrzebie cyfrowej edukacji Polaków na spotkaniu w fundacji Digital Poland
Zobacz: Testowych rezerwacji sieci 5G w Polsce jest dużo. Ale do działającej usługi ciągle daleka droga
Zobacz: Ministerstwo Cyfryzacji walczy z mitami na temat sieci 5G

– Społeczeństwo, biznes, władze państwowe i samorządowe powinny dogłębnie rozumieć jak ważne jest to dla naszej przyszłości. Bez przekazania tej wiedzy obywatelom i bez uzyskania zainteresowania i wsparcia większości społeczeństwa Polska nie będzie mogła przejść sprawnie przez rozpoczynający się proces transformacji gospodarczej. Powinniśmy natychmiast przystąpić do działania i przyspieszyć budowę sieci 5G i przemysłu 4.0, by przejść do realizacji wizji społeczeństwa 5.0.

– powiedział Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT, współautor publikacji

Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacją Digital Poland, współautora publikacji, barierą, która może powstrzymać rozwój nowoczesnych technologii w Polsce, nie jest brak finansowania, lecz brak wiedzy.

– Zanim zaczniemy marzyć o polskiej potędze 5G czy AI, powinniśmy skupić się na edukacji. Już dziś, gdy stawiamy zaledwie pierwsze kroki na drodze wykorzystywania sztucznej inteligencji, pierwszą barierą, jaką muszą pokonać firmy, jest brak wykwalifikowanej kadry. Publikacja, którą prezentujemy stanowi ważny krok w kierunku poszerzania wiedzy i rozwoju każdego Polaka. W tym wszystkim nie możemy zapominać o umiejętności współpracy – wymiany myśli, tworzenia i rozwijania wspólnych projektów. Zależy nam na tym, aby dzięki łączeniu zasobów, wiedzy i kontaktów, Polska w pełni wykorzystała możliwości jakie daje cyfrowa transformacja i stała się jednym z wiodących centrów globalnego ekosystemu przedsiębiorczości oraz innowacji.

Zobacz: Play uruchamia sieć 5G w Toruniu
Zobacz: Powstała Biała Księga Ministerstwa Cyfryzacji – Pole Elektromagnetyczne a człowiek
Zobacz: Ericsson jest gotowy do uruchomienia 5G w Polsce. Reszta jest w rękach rządzących

Rekomendacje KIGEiT i FDP w pigułce

Edukacja i komunikacja społeczna:

 • Reforma systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej uwzględniająca potrzeby rynku pracy w roku 2050.
 • Powszechny system kształcenia ustawicznego, który umożliwi każdemu aktualizację swych umiejętności i wiedzy.
 • System tematycznych programów komunikacji społecznej, które dadzą wiedzę i będą walczyć z dezinformacją:
  • wpływ systemu szczepień ochronnych na zachorowalność i śmiertelność,
  • zasady korzystania z pola elektromagnetyczne go (PEM) dla celów telekomunikacyjnych,
  • istota działania i korzyści z inwestycji w sieci 5G,
  • popularyzacja wpływu rozwoju społeczeństwa 5.0, na jakość życia obywateli,
  • program rozwoju kadry menadżerskiej SSP,
  • promocja programów B+R i współpracy, w tym zaufania społecznego.

Rozwój sektora telekomunikacyjnego:

 • Aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego,
 • Postulaty zmian w prawie regulującym sposób gospodarowania przestrzenią radiową, a w szczególności gęstością PEM oraz przydziałem pasm częstotliwości,
 • Postulaty zmian w ustawach mających wpływ na tempo i koszty inwestycji w infrastrukturę̨ światłowodową i bezprzewodową,
 • Skrócenie procesu budowlanego, szczególnie dla tzw. small cells, które instalowane będą na latarniach czy w budynkach użyteczności publicznej.

Przemysł 4.0:

 • Aktywne włączenie się w procesy tworzenia ekosystemu prawnego I 4.0 UE,
 • Uruchomienie i rozwój Fundacji Polska Platforma Przyszłości.

Rozwój cyfryzacji:

Autorzy proponują reaktywować program Od papierowej do cyfrowej Polski, uruchamiając projekty z konkretnymi datami i budżetami w zakresie sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy, rejestrów rozproszonych oraz platformy usług i danych.

Cyberbezpieczeństwo:

 • Działania na rzecz wprowadzenia wspólnych dla całej UE, transparentnych i jawnych zestawów wymagań technicznych dla dostawców sprzętu i oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych niezależnie od kraju pochodzenia,
 • Potrzebne jest ustanowienie jasnych ram prawnych, które będą określały jednoznacznie odpowiedzialność karną i materialną operatorów, dostawców sprzętu, oprogramowania i użytkowników końcowych za cyberbezpieczeństwo europejskiej cyfrowej sieci produkcji i usług,
 • Powołanie jednostki organizacyjnej, która na bieżąco będzie identyfikowała profesjonalnie zorganizowane cyberataki informacyjne oraz będzie publikowała informacje na ten temat w powszechnie dostępnym biuletynie – wtedy podmioty gospodarcze będą mogły ograniczać straty związane z tego typu aktami dywersji gospodarczej.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/