[szkic] Postalinowska inkwizycja Rosyjskiej Akademii Nauk zaszkodziła badaniom pól torsyjnych

Spis treści

Klika postalinowców w inkwizycji Rosyjskiej Akademii Nauk 

Zniszczenie badań pól torsyjnych w Rosji

Skorumpowany noblista Ginzburg

Wnioski śledcze Żygałowa

Nauki jako odzwierciedlenia Prawdy nie da się rozstrzygać głosowaniem ani decyzjami komitetu. Kopernik i Galileo doświadczyli tego. A że o polityczny knebel  chodzi w post-sowieckiej Rosji, świadczą detale na Wiki nt. okoliczności zbanowania teorii i praktyki PT. Rozwijały się one dobrze w ZSRR jako “technologia nietradycyjna” pod kierunkem uczonych Akimowa i Szypowa.

Ruska inkwizycja naukowa zbiegła się z pierestrojką. W 1991 r.  grupę rozwiązano po rzekomym obnażeniu rzekomego oszustwa pt. Pola Torsyjne. Kremlowskie resorty nauki i obrony nie usłyszały demaskacji 🙂 i dalej marnowały ruble na badania PT przez Akimowa i Szypowa do 1997, po czym obaj “oszuści” przeszli na skryty tryb prywatny w swej firmie nazwanej potem UVITOR.

Klika postalinowców w inkwizycji Rosyjskiej Akademii Nauk

Wg Wiki, renomowani naukowcy skrytykowali PT. W stopce chodzi tylko o jednego: Бялко, А. В. “Торсионные мифы”. Природа 1998 (9). Język i rok publikacji są tu znamienne.

Marina Lobowa

Otóż wg  partnerki biznesowej Dra Szypowa, mgr Mariny Lobowej, utalentowanej organizatorki i dyrektorki projektów zastosowań fizyki zaawansowanej, kontrolę nad nauką rosyjską sprawowała wtedy ww. komisja RAN ds. pseudonauki:

Po rozpadzie ZSRR […] Akademia Nauk weszła w stagnację. Szukała projektu! […] założyła Komisję ds. Pseudonauki […aby] nękać nowe idee […] wbrew statutowi RAN, wymagającemu od członków “wzbogacania nauki nowymi osiągnięciami”.

Ilustracja

Witalij Ginzburg, w 1998 założył Komisję ds. Pseudonauki przy prezydium Rosyjskiej Akademii NaukЭдуард Кругляков фотография

Eduard Kruglakow

Najaktywniejsi w Komisji byłi m.in. Kruglakow przytaczany pozytywnie (!) przez Wiki i ww. noblista Ginzburg. Teoria Szypowa łączy materialistyczny pogląd z niezaprzeczalnymi zjawiskami zwanymi “paranormalnymi” przez pseudonaukowy beton. Prześladowcy Szypowa — na uniwersytecie i posowieccy w Komisji RAN ds. Pseudonauki, byli ateistami i nienawidzili chrześcijan.

W posowieckiej Rosji, gdy prawosławie silnie odradzało się, inicjator Komisji, Żyd Ginzburg krytykował  klerykalizm w prasie i popełnił kilka książek w kwestii religii i ateizmu. Grupy prawosławne  potępiły noblistę twierdząc że żadne nagrody naukowe nie upoważniają do tego.  Ginzburg podpisał list otwarty członków RAN do Putina przeciw klerykalizacji Rosji. Ginzburg, jak Einstein, był syjonistą.

Reporter śledczy Żygałow znalazł więcej:

Ginzburg jest też wojującym ateistą, organicznie odrzuca religię i ezoterykę, a wszystkie zjawiska paranormalne utożsamia z oszustwami. W połączeniu z uporczywą niechęcią do kierunku PT (spowodowaną długotrwałym konfliktem z Iwanenką), 73-letni Ginzburg miał w 1991 r. silną chęć „za jednym zamachem” „uderzyć” w oba kierunki – psychofizykę i fizykę PT, które w dziwny sposób nagle zaczęły się uzupełniać i wzmacniać. Ten zjednoczony kierunek może stać się flagą nowego paradygmatu bezpośrednio zaprzeczającego  fundamentalistycznemu materializmowi [wyznawanemu przez Ginzburga].

Lobowa zebrała kwiatki na Komisję. Sam będąc pseudnaukowcem,  Kruglakow dbał, by po pierestrojce Rosjanie nie odbudowali nauki zniszczonej w okresie żydobolszewizmu, stalinizmu, a rozkradzionej przez sorosowskie “reformy” pierestrojki:

W 2005 prezydium RAN nagrodziło Kruglakowa za najlepszą pracę w popularyzacji nauki. […] Nie widać żadnej książki na ten temat ani o pozytywnym rozwoju naukowym. Wręcz przeciwnie, tytuły jego książek wskazują, że jedynie nękał utalentowanych uczonych próbując “zabić ich moralnie”, potępiając ich koncepcje jako nieoficjalną naukę lub pseudonaukę, która jest całkowitą niewiedzą lub praniem mózgu. Niektórzy popełnili samobójstwa. Szkody poniesione przez Rosję były ogromne. 

Dr Genady Szypow    

Lobowa przypomina z historii Szypowa, że w 1982 b. rektor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, wiceprzewodniczący RAN i członek KC sowieckiej partii, Logunow zasugerował, by młody Szypow zaprzestał wykładać rozwój idei Einsteina. Każdy taki wykład przyciągał ponad 300 do 400 studentów. Szypow zaoponował: Niemożliwe!  Teorię Einsteina potwierdzili eksperymentalnie  inni uczeni! Na to Logunow, zaanagażowany krytyk Einsteina: Zatem tym gorzej dla Eksperymentu! I dla ciebie!

Szypowa, oddanego rozwojowi teorii Einsteina, zwolniono z uniwersytetu i umieszczono na czarnej liście RAN. Od  1983 r. odmówiono mu wydawania artykułów naukowych, mimo że wcześniej mial 5 doniosłych publikacji. Uczeni zagraniczni zbojkotowali Logunowa podczas międzynarodowej konferencji nt. antygrawitacji i kosmologii w Moskwie w 1983 r.  Stephen Hawking  na czele wszystkich zagranicznych gości ostentacyjnie opuścił w wózku inwalidzkim salę konferencyjną. Szypow pozostał na czarnej liście RAN.


Dr Anatoli Akimow

Na początku lat 1990. Akimow zaprosił Szypowa do współpracy. W 1997, roku publikacji Szypowa Teoria próżni fizycznej, Lobowa zaprosiła ich dołączyć do niej w Tajlandii. W 1999 r. rosyjska Międzyakademicka Najwyższa Komisja Atestacji uznała  teorię Szypowa i nadała mu doktorat nauk w fizyce i matematyce.

Kruglakow z przyjacielem Aleksandrowem (bratanek b. prezydenta RAN, który zrezygnował po katastrofie Czernobyla na znak osobistej porażki) założyli tajną organizację do tłumienia innowacyjnych idei w nauce. Założona przez ludzi z Instytutu Fizyki RAN takich jak Ginzburg, na e-forach fizyków zapanowała dyktatura dyskredytująca alternatywne nurty na szkodę rozwoju nauki rosyjskiej.

Odznaczony rosyjską rządową nagrodą, akademik i wynalazca Dr Leonow znalazł się w 2007 r. wśród 100  liderów nauki i technologii Wspólnoty Niepodległych Państw. Pisze 28.9.2011:

Ranking uczelni USA zależy od liczby patentów  otrzymanych od niej w ciągu roku. Na pierwszym miejscu jest Uiniwersytet Kalifornijski — ok. 500 patentów rocznie. Moskiewski Uniwersytet Państwowy produkuje ok.  25 patentów rocznie. […] Jaki przełom technologiczny może wiązać się z taką sytuacją z wynalazkami w Rosji? Komisja Kruglakowa próbuje eksterminować ostatnich wynalazców

Leonow przeanalizował prace naukowe Kruglakowa, nie znajdując w nich podstawowej pracy teoretycznej.

wszystkie jego działania fizyka doświadczalnego skupiały się na fuzji termojądrowej. Jednak przez kilkadziesiąt lat nie zdołał eksperymentalnie zademonstrować reakcji termonuklearnej fuzji. […] W wydaniu Cambridge mej monografii pokazuję, że koncepcja fuzji temperaturowej jest pseudonaukowa w swej istocie i nigdy nie da się zrealizować w laboratorium. Istnieją inne metody syntezy już działające. Więc kim jest  Kruglakow, żeby wytykać pseudonaukowie kierunki? Straty przez Komisję Kruglakowa przewyższają korzyści i powinna być zniesiona.

Leonow w 2015 r. powiedział przy okazji pomyślnej próby silnika antygrawitacyjnego:

głównym przeciwnikiem zimnej fuzji i badań w dziedzinie antygrawitacji było i pozostaje kierownictwo RAN, a dokładniej komisja RAN od pseudonauki, która ogłosiła zimną fuzję i antygrawitację pseudonauką. […Komisja] była specjalnym projektem z zewnątrz, do walki z czarownikami i pseudouzdrowicielami, w RAN niszczono wszystkie grupy uczonych-entuzjastów zimnej fuzji. Na szczęście specjaliści w tej dziedzinie nie poddali się i kontynuowali swoją pracę w „podziemiu” […] Ale łapy Komisji dosięgły wojskowych  Roskosmosu (Federalna Agencja Kosmiczna). Wstrzymano prace nad stworzeniem sztucznej grawitacji w Instytucie Systemów Kosmicznych (NIIKS), a jednego z pionierów nowego kierunku w kosmicznej inżynierii napędowej gen. Walerija Mienszykowa zdymisjonowano. W mediach uruchomiono maszynkę do dyskredytacji jego prac (czytajcie Wznowienie prób „Grawicapy” – to salwa armatnia ze strony Akademii Nauk). W rezultacie stracono cenny czas, i Roskosmos nie mógł brać udziału w modernizacji silnika kwantowego.

Skorumpowany noblista Ginzburg

Noblista Ginzburg z Komisji pisze w swym artykule pt. Ogólna teoria względności, że założenie o istnieniu pola skalarnego  (tj. PT) jest głównym kierunkiem współczesnej fizyki i kosmologii. Mimo to oświadczył na konferencji prasowej: Niektórzy oszuści wymyślili specjalne pola, aby wyłudzić pieniądze od głupców. Lobowa zauważa: Zamiar był oczywisty – ukraść i przedstawić jako własną teorię.

W liście otwartym 25.2.2005 do Kruglakowa, Ginsburga i “prof.Konkretnego”, anonima w manipulacjach uczonymi przez Komisję na internecie, Lobowa obnaża nieuczciwość noblisty, który nie znał przypadku, żeby istotnie cenna praca czy idea w dziedzinie fizyki nie została opublikowana w jego magazynie:

Starając się o opublikowanie w Pana [Ginzburga] magazynie, Dr G. Szypow posłał Panu swoją pierwszą pracę Ogólna relatywistyczna  elektrodynamika z potencjałem tensorowym (Izvestia VUZOV, Physics, 10, 1972, p 98-104) w sierpniu 1972/. Potem próbował w 1992 ze swą książką Problemy podstawowych współdziałań w fizyce (Moskwa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy, 1979, 146 p). Następnie z Prof. L. Keldyszem, swym opiekunem naukowym, wręczyli Panu kolejną monografię Dra Szypowa Program ogólnej względności a teoria próżni (VINITI, N 6948, v 88, Moskwa, 1988, 131 p). We wszystkich trzech przypadkach jego praca “zaginęła” na Pana biurku.

Lobowa przyrównuje działalność Komisji przeciw uczonym PT do kampanii wymierzonej w “pseudogenetykę” za czasów Chruszczowa. W rezultacie ZSRR cofnęło się w genetyce o wiele lat.  W przypadku prześladowań Szypowa, Komisja wysłała 90% e-poczt “Prof. Konkretnego” z adresu Państwowego Osrodka Badań Kosmicznych im. Kroniczewa, przyszłego partnera firmy Szypowa i Lobowej.

Ośrodek ten odtworzył w 2002 r. prototyp Szypowa żyroskopu 4-wymiarowego, a w 2003 r. wydał książkę o systemach napędowych, opartą o podstawowe badania Szypowa bez jego zgody ani podania jako współautora. W 2004 r. ośrodek ten ogłosił  zamiar budowy nowego typu napędu, oparty na zasadach pól nieznanej natury.

Ten epizod wspomina Szypow:

O moich pracach dowiedziano się w Państwowym Centrum Badań Kosmicznych im. Kroniczewa. Zostałem tam zaproszony. Okazało się, że w Centrum też od 1999 r. prowadzone są prace nad pojazdem antygrawitacyjnym. Skonstruowano tam model, który wykazuje utratę wagi. Podpisaliśmy memorandum o prowadzeniu wspólnych prac. Także inne państwowe przedsiębiorstwo, które wcześniej zajmowało się badaniami jądrowymi, zainteresowało się konstrukcją antygrawitacyjnego napędu. Wykorzystano tam moje doświadczenia z pracy w Tajlandii i zbudowano 60-kilogramowe urządzenie z nowego typu silnikiem. Pracują tam bardzo zdolni inżynierowie, którzy twierdzą, że są w stanie przeprowadzić próby pojazdu, który oderwie się od ziemi. No zobaczymy. Tak czy inaczej moja praca nad nowego typu silnikami otrzymała wsparcie dwóch ważnych państwowych instytucji, a to duży sukces. Firma, którą założyłem ma na celu szukanie inwestorów, zainteresowanych konstrukcją różnych modeli. Prace zatem idą równolegle dla różnych zainteresowanych, a my zdobywamy fundusze na nasze badania.

Lobowa dodaje poprzedni plagiaryzm przez dra  Popowa, który pracował z Szypowem od 1991 r. jako jego uczeń — pożyczał materiały, prototypy, rysunki. Popow skopiował w swej monografii z 1997 r. rozdział z Teorii próżni fizycznej Szypowa, a w książce z 2002 r. “pożyczył” idee i geometrię z tejże pracy. W końcu ogłosił się wynalazcą urządzenia pracującego na zasadzie pól nieznanej natury.

17.3.2009 Prof. Fedor Mende napisał do prezydenta RAN, kopia do prezydenta Władimira Putina: poważne metodologiczne i fizyczne błędy w pracy Landaua, Ginzburga, Achiezera, Tamma […] prowadzące do pseudonaukowych metafizycznych koncepcji, które  doprowadziły do ryzykownych prób atomowych w kosmosie.

Zniszczenie badań pól torsyjnych w Rosji

Komisja działała w okresie rabunkowej żydobanksterskiej pierestrojki ZSRR. Piszę w artykule Batiuszka Soros:

Skoro establiszment “USA” obawiał się konkurencji rosyjskiej, jak lepiej trzymać ją w ryzach niż przez dominację nad mediami, systemem nauczania, ośrodkami badawczymi i nauką? Wydawszy 250 mln USD na transformację nauczania humanistycznego i ekonomicznego w szkołach średnich i na uniwersytetach, Soros stworzył Międzynarodową Fundację Naukową za następne 100 mln USD. Rosyjski kontrwywiad  FSK oskarżył fundacje Sorosa o szpiegostwo. Soros działał z fundacjami Forda i Heritage, Uniwersytetami Harvard, Duke i Columbia oraz współpracował z Pentagonem i CIA. FSK skrytykował wypłaty Sorosa dla 50 tys. rosyjskich naukowców, przez co zebrał tysiące rosyjskich odkryć i wynalazków w nowych technologiach, objętych tajemnicą państwową i komercyjną.

Wg Lobowej w 2010 r reprezentant Liberalnej Partii Demokratycznej w Dumie nazwał Komisję przeszkodą w inowacjach, a przewodniczący Dumy i  jednocześnie rady najwyższej partii Jedna Rosja, Boris Gryzłow potępił Komisję za wstrzymywanie rozwoju Rosji i używanie nieprzyzwoitego języka poniżej poziomu naukowca w zastraszaniu oponentów..

Gryzłow otrzymał ponad  6 tys. skarg na Komisję. Wywiad, jakiego udzielił na ten temat 19.3.2010 on-line dla Gazeta.ru,  został potem skasowany:

Powinniśmy pamiętać przeszłe doświadczenia  z naszymi prześladowanymi wynalazcami, w wyniku czego ich wynalazki przejęły inne kraje. […] W in. przypadkach wynalazcy po prostu wyjechali za granicę i roszczenia pierwszeństwa np. w technologii śmigłowców należą do USA. […Uczony w genetyce] Dr Wavilow był zmuszony popełnić samobójstwo… a teraz pierwszeństwo należy do USA. […] Uważam, że dziś istnieją jakieś moce,  które nie chcą, by Federacja Rosyjska dała krajowi dostęp do zaawansowanych technologii i wdrożyła modernizacyjny plan naszego Prezydenta. Moce te działają na szkodę rozwojowi nowych idei. […] Obecnie wynalazcy nadal są nękani i zastraszani, gdyż Komisja chce żyć długo i dobrze, więc jakikolwiek nowy wynalazek oznacza dla niej cios. […] Komisja reprezentuje jedynie interesy  kilku akademików, którzy trzymają się w grupie. Mogę sądzić po „perełkach” ich „elokwencji”, że nie grają na poziomie najwyższej klasy profesjonalistów.

Wynalazki i idee wybyły za granicę ale i zostały w Rosji, u właścicieli wrogich narodowi. Lobowa pisze:

RAN deklaruje przywództwo postępu w nauce rosyjskiej, lecz pozwoliła zamknąć wiele instytucji i wielu utalentowanych uczonych wyjeżdża za granicę. Przeciwstawiła się wielu doniosłym patentom, a nawet doradzila zamknąć Department Patentów w Rosji. […] Pracowała nad przywróceniem kontroli nad swoją grupą, używając starych metod „pseudonauki” jako maski do ukrycia swoich szantaży, kłamstw, fałszowania faktów, dezinformacji, szukając wsparcia FSB itp. […] Ginzburg pisał w swym artykule pt. Ogólna teoria względności: “Założenie istnienia rzeczywistej czasoprzestrzeni obok pola grawitacyjnego, tj. skalarnego pola “psi”, to główny kierunek współczesnej fizyki i kosmologii”(pole ”psi” tzn. pole torsyjne). A na konferencji prasowej […] oświadczył: „Niektórzy oszuści wymyślili specjalne pola, aby wyłudzić pieniądze od głupców”. Zamiar był oczywisty – ukraść i przedstawić jako własną teorię.

Jeśli Lobowa mówi prawdę, to fama Ginzburga pryska: mógł swe prace splagiatować od in. uczonych, podobnie jak Einstein.

Wnioski śledcze Żygałowa

W 2009 r. reporter śledczy Żygałow podsumował dywersję Komisji — zniszczenie nauki o PT w Rosji od 1998 r.

1. Celem Komisji RAN ds. Pseudonauki było zapobiec wdrożeniu na dużą skalę badań nowych zjawisk uważanych przez zwolenników nowego paradygmatu za przejawy PT. Cel ten częściowo osiągnięto: badania kontynuowano, ale już skrycie. Dopiero niedawno  wyniki eksperymentów sprzed 10 do 20 lat zaczęły przenikać do Internetu.

2. Członkowie Komisji rażąco naruszyli normy moralne i ewentualnie kodeks karny. Pomówienia zaszkodziły reputacji wielu uczciwych, a dziedzina badania PT stała się „pseudonauką” i „oszustwem”.
3. Wyniki eksperymentów z PT nie są zafałszowane ani błędne. Wydają się wstępem w zupełnie nowy etap rozwoju fizyki. Wiele z nich ma niezależne potwierdzenie i zastosowanie w praktyce – w medycynie, geologii, metalurgii, rolnictwie.
4. Bezzasadne są oskarżenia Akimowa, Szypowa i in. badaczy PT przez członków Komisji o oszustwa oraz Akimowa i Szypowa o pseudonaukowe modele
Szkody poczynione przez Komisję ilustruje przypadek laboratorium PT przy uczelni ITMO w St. Petersburgu. Działało w l. 1990. aż zamknął je nowy rektor, uczeń b. rektora, G.N. Dulniewa. „Chce zostać akademikiem RAN” – wyjaśnił Dulniew. Wśród ofiar gospodarczo-strategicznych Rosji w wyniku nacisków administracyjnych  Żygałow wymienia firmę RSC Energia komercyjnych zastosowań PT, agencję kosmiczną Roskosmos założoną w 1992 r. i producentów wirowych generatorów ciepła.
W świecie nauki Komisja użyła metod totalitarnych. Napisała ponad 20 oszczerczych, obelżywych artykułów. Wydała zakaz  publikacji artykułów przez badaczy PT w czasopismach nt. fizyki. Zakazała Wyższej Komisji Atestacji rozważać prace nt. eksperymentów potwierdzenia PT. Utworzyła strony “Prof. Konkretnego” z oszczerstwami i obelgami na badaczy i zorganizowała kampanię dyskredytowania tematu PT na forach internetowych. Pisała obraźliwe listy do naukowców rosyjskich, a do zachodnich fizyków — listy oczerniające ich.

System patentowy Rosji uległ naciskom administracyjnym i zakazano patentowania technologii PT. Komisja spowodowała też nacisk administracyjny na kierownictwo instytucji akademickich i uniwersytety uczestniczące w badaniach PT.

Przeprowadziwszy śledztwo Żyigałow rozwiał swe złudzenia wobec nauki:

• Ludzie na czele wiedzy naukowej, którzy próbują przetestować pewne śmiałe hipotezy, znajdują się pod bardzo silną presją materialistycznych fundamentalistów, gotowyvh dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do udowodnienia tych nowych hipotez.
• Komisja, składająca się z ludzi, którzy celowo zniekształcają fakty, pomawiają i znieważają w metodycznej walce, nie jest już dla mnie przedmiotem zainteresowania ani autorytetu; ich biuletyny, artykuły i raporty po przeprowadzonej analizie mają dla mnie wartość zepsutego papieru. 
• Grupa ludzi spiskujących i korzystających z potężnych zasobów administracyjne w celu zorganizowania i przeprowadzenia kampanii prześladowania naukowców z całego obszaru badań, to rodzaj przestępczości zorganizowanej. 
• Współczesny, ogólnie akceptowany naukowy obraz świata może okazać się sztucznie zniekształcony i niekompletny z powodu przestępczej działalności takich grup ludzi obdarzonych władzą. To jest ich główna zbrodnia przeciwko nauce.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/