CZY ISKRA PRAWDY z obecnego TALMUDYCZNEGO FAŁSZU I OBŁUDY… OŚWIETLI ŚWIAT ???

pastedGraphic.png

CZY ISKRA PRAWDY z obecnego TALMUDYCZNEGO FAŁSZU I OBŁUDY… OŚWIETLI ŚWIAT ???

Sponiewierani, ogłupieni, zdemoralizowani i obdarci ze wszystkiego, bo dobre czasy zrodziły bardzo słabych mężczyzn dla tej bolesnej rzeczywistości w jakiej się wszyscy znaleźliśmy… z „katolicznymi synagogami” i „biesiadnymi ławami” za którymi przemawiają przebrani „tęczowi pajace” ze stajni II soboru „watykanszatanskiego”… w rytm lucyferiańskich harmonijek… i w piekielnym „zamaskowaniu” — obudzą się z tego lucyferiańskiego „matrixu???”…

W pożodze bankructw i „maseczkowej” niepewności dnia jutrzejszego przy akompaniamencie „judejskich sił porządkowych” słuszna większość naszej polskiej „gawiedzi”, która wciąż nie potrafi zrozumieć Nauki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Którego jednak Apostołowie nie wybrali…To On jednak wybrał Apostołów, by oni szli za NIM i Go naśladowali…

A więc jak stworzyć Rząd na wzór Nauk Pana Jezusa i iść Jego śladami  skoro hierarchiczni „klowni” nie mówili nic za swoimi „biesiadnymi stołami” jak naśladowac Syna Boga Najwyższego???…

 Ano bardzo prosto i to w sposób Naturalny: Cały Naród wybiera TYLKO Jednego spośród wielu (najmądrzejszego, najinteligentniejszego o wysokiej moralności i najwyższej etyce opartej o podstawę Prawa Naturalnego i Cywilizacji Łacińskiej), który na wzór Pana Jezusa sam dokonuje wyboru 12-tu współpracowników, a każdy z tych 12-tu dokonuje wyboru kolejnych 12-tu do współpracy i Tak właśnie powstaje w sposób Naturalny cały ZARZĄD do kierowania i przewodniczenia dla Całego Narodu, gdzie Wszyscy członkowie Zarządu Narodowego bezapelacyjnie składać będą Deklarację na wypadek korupcji czy zdrady skazujących bezwzględnie na 25 lat pozbawienia wolności i całkowitego przepadku mienia całej jego lub jej rodziny, która stanie się naturalnym jego lub jej Strażnikiem niedopuszczenia do jakiejkolwiek niegodziwości wobec Narodu Polskiego, którego stał się reprezentantem (Urzędnikiem Narodowym).

Podobnie, jak wybór Zarządu do zarządzania całym Narodem, będzie wybór Jednego Sędziego, Jednego Komisarza Policji itd., i ci Jedni będą wybierali po 12-tu do swojej współpracy do stanowienia całej Administracji publicznej mającej na celu w/g Prawa Naturalnego i Cywilizacji Łacińskiej chronić i służyć swoją wiedzą i talentami Wszystkim Obywatelom zamieszkałym na terenie Naszej Ojczyzny w formie Urzędnika Narodowego również podlegającego karze pozbawienia wolności 25 lat i całkowitego przepadku mienia całej jego lub jej rodzinie na wypadek korupcji lub złodziejstwa…

(czyli: wieś wybiera Jednego Wójta, Wójtowie wsi wybierają Jednego na Burmistrza Miasta, a Burmistrzowie miast wybierają Jednego na Prezydenta Narodu, a Ten Wybiera 12-tu na Zarząd Narodowy dla Całego Narodu Polskiego, a więc Cała Władza tworzona od samego dołu z hierarchii spłoecznej).

Tak więc, jeśli „głowa” ryby nie będzie zgniła i skorumpowana politycznie ani materialnie, to dla reszty jej „części” nie będzie się opłacać być skorumpowanym, gdyż w zasadzie całe nasze Narodowe życie stanie się jawne w sensie materialnym jak i w sensie politycznym, gdzie po całkowitej likwidacji złodziejskiego kartelu lichwiarskiego Narodowa Dywidenda z tytułu zysków surowców naturalnych stanie się dla każdego Obywatela Polski nie tylko dodatkowym źródłem dochodu, ale również zaszczytem bycia nim, bez względu na miejsce zamieszkania.

Do czego Nam Polakom potrzebne są banki czy inne instytucje spekulacyjne? Banki ze wszystkimi operacjami finansowymi, bez żadnego problemu możemy zastąpić naszą Narodową Pocztą, która bez żadnego problemu  sprosta naszym wymogom przesyłania środków finansowych nawet w formie „elektronicznej” jeśli Obywatel będzie tego sobie życzył zwłaszcza, że środki finansowe emitiowane przez Zarząd Narodowy będą w formie banknotów i monet, które nigdy nie ulegną „inflacji”, a ich siła nabywcza wzrastać będzie wprost proporcjonalnie do postępującej technologii i szybkości (czasu) dokonywanej produkcji. Czyli, każdy Obywatel Polski będzie mógł trzymac swoje ciężko zarobione pieniądze (gotówkę) „pod materacem”, lub w/g swojego życzenia zrobić ze swoimi pieniędzmi co będzie chciał...(zdeponować na Poczcie Polskiej, prywatnych Funduszach czy prywatnie inwestować we własne dzieci czy nieruchomości..itd. itd.).

Zarząd zarządzający Narodem Polskim wraz z Obywatelami NIGDY nie będzie komukolwiek „wkładał” swój polityczny „nos pod pierzynę”, ani kontrolował włącznie z elektroniczną „inwigilację” 5G, 6G itp…i wszystko inne co byłoby przeciwko komukolwiek, co byłoby niezgodne z Prawem Naturalnym i wbrew Prawu  Cywilizacji Łacińskiej, a  m.in., żaden Polak, ani Polka NIGDY nie będą obciążani JAKIMKOLWIEK podatkiem finansowym we własnej Ojczyźnie…(i wiele innych przywilejów zostanie przywróconych).

Gdzie dziś jesteśmy i dokąd próbują Nas zaprowadzić „kneSemitowe plemie żmijowe???” Ano zaprowadzają Nas wprost nad przepaść lucyferiańskiego piekła na ziemi: totalnej kontroli, totalnego bezprawia i całkowitego talmudycznego zamordyzmu w którym My „goje” staniemy się (i staliśmy się) dla żydów „bydłem podatkowym” nie mającego żadnego prawa do posiadania własności (domów i mieszkań), do zarządzania własną rodziną (włącznie z własnymi dziećmi), do korzystania z własnych bogactw naturalnych i nawet do posiadania własnej opinii czy własnych poglądów…, które są dzisiaj pod pręgieżem nakładanych kar finansowych i kar pozbawienia wolności przez „knesejmitowych” szubrawców politycznych w pełni zasługujących gniew Pana Jezusa Chrystusa w Domu Jego Ojca w Którym handlarze, lichwiarze i inni szubrawcy urządzili sobie „jaskinię” do uprawiania wszelkiego diabelskiego plugastwa…(„zgnilizny i pleśni”)…

I może powtórzę jeszcze raz:

: „Czy w świetle obecnej rzeczywistości do jakiej My Wszyscy Polacy swoim milczeniem i biernością nie zasłużyliśmy na los Sodomy i Gomory???…” (wystarczy otworzyć okno i „ zrzucić łuski z oczu”..(…)…

Jan Ogonowski („jasiek z toronto”).

P.S. Ze względów oczywistych, nie ujawniam wszystkiego publicznie na temat lichwiarskiego kartelu finansowego, głównie jego strukturalności i konstruktywności skierowanej ku całkowitemu zniewoleniu nie tylko Nas Polaków, ale słusznej większości świata…

PS.2 „Jeśli jakikolwiek polityk nic nie wspomina o LIKWIDACJI lichwiarskiego kartelu finansowego, to taki polityk jest zwykłym „karierowiczem” lub oszustem na lichwiarskiej smyczy jak i gorącym orędownikiem „życia na krechę” i pogrążania całego Narodu w niespłacalnych długach finansowych…

E-mail: [email protected]

http://polskawalczaca.com

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/