[en, pl] Mahatma Gandhi: On vaccines / O szczepieniach

Gandhi says that “vaccination is a barbarous practice, and it is one of the most fatal of all the delusions current in our time…,” and that “conscientious objectors to vaccination should, of course, have the courage to face all penalties or persecutions to which they may be subjected by law, and stand alone, if need be, against the whole world, in defence of their conviction,”

////////////////////

Wstępne tłumaczenie:
    …

Gandhi mówi, że „szczepienia to barbarzyńska praktyka i jest to jedno z najbardziej śmiertelnych urojeń obecnych w naszych czasach…” i że „świadomi sprzeciwu wobec szczepień powinni oczywiście mieć odwagę stawić czoła wszelkim karom i prześladowaniom któremu mogą podlegać przez prawo i stanąć samotnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, przeciwko całemu światu, w obronie swojego przekonania ”,…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/