Szanowni Państwo w Sanepiździe Łódź: Weterynarz Urszulo Jędrzejczyk i Inspektorze Adamie Lewandowski


Polacy to nie wyszczepialne bydło ani raby, żebyście w interesie okupanta i globalnej żydłackiej kliki

egzekwowali (“nakłada się”) nakładanie na twarz pieluch, zwanych też namordnikami.
Wymóg nie ma żadnego umocowania prawnego, gdyż opiera się na rozporządzeniach resortowych gabinetu wrogiego Polskiej Racji Stanu Moraw-icka i na ustawkach przegłosowanych przez (p)osłów i preżydęta Judę Obłudę — nie reprezentującyh Suwerena Ziemi i Państwa Polskiego. 
Nawet gdyby, to oszukańcza, zbrodnicza podstawa pseudo-naukowa szwindemii opartej na picu testów PCR (jak za granicą wg tegoż skryptu globalnych zbrodniarzy) na niezyidentykowanego dotąd śfirusa co najwyżej kwalifikuje “prawodawców”, (nie)rząd i chętnych jak Sanepizd wspólników w zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu i Ludzkości w ogóle, przed trybunał za zdradę stanu, współudział w zbrodniach przeciw ludzkości i w genocydzie na namierzonej grupie — Polakach. 
Rozporządzenia i ustawki te gwałcą też Prawo Naturalne od Boga. Na tej podstawie w Kanadzie, gdzie mieszkam, każdy kto z jakiejkolwiek przyczyny (fizyczna, pcychiczna, mentalna, behawioralna, światopoglądowa) odrzuca namordnik, ma do tego święte prawo i nie musi nawet pokazywać żadnego glejtu covidowemu gestapo/kgb/ub, bo samo to kłóciłoby się z Kartą praw,wolności i swobód Człowieka. 
Polin pogrążyło się w ciemnogród  w ogonie świata, A Sanepizd w tym pomaga,ku ostatecznemu celowi plandemii – zaszczepić gojów jak bydło niesprawdzonymi, szkodliwymi i nieskutecznymi (jak zwykle) specyfikami, podejrzanymi o zawartość zarazków wzbudzalnych bezprzewodowo, materiału RNA modyfikującego organizm człowieka z wynikiem zwłóknienia i niewydolności płuc, wszczepialnych neuro-nano-botów i -siateczek wrastalnych w sieci neuronowe w ciele…
Życzliwie radzę poczytać Konwencję ws. Ludobójstwa. Zdecydować, czy za marne srebrniki służycie diabłu, który i tak was zlikwiduje w pierwszej kolejności jako świadków zbrodni, czy staniecie z Narodem przeciw rakowi na Ludzkości.


dr inż. Piotr Bein

niezależny badacz ludobójstwa

bloger Grypa666 i Piotr Bein, oba na WordPress.com 

======================

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/