Zapisujcie nazwiska zdrajców

Wystarczy do powywieszania tych zbrodniarzy fakt, przyznawany na specyfikacjach przez wszystkich producentów scypionek na “covida”, że są one niebezpieczne, nietestowane i nieefektywne.

Niech potulni Polacy żądają:

  • zaszczepienia się tych ciuli komisyjnie z całymi rodzinami
  • ujawnienia konfliktów interesu
  • zniszczenia bio-broni zakupionej bez uzasadnienia (nie ma pandemii, wirusa itd.)

najlepiej przez wbicie w dupy całego nierządu, ferajny medycyny rockefellerowskiej i Big Pharmy, presstytutek, (p)osłów, mundurowych wykonujących rozkazy zakazane Norymbergą, Konstytucją  itd.

Tak się gada do ludobójców:

Nie szczepić lekarzy; szczepić polityków i sędziów

Jacek Sokal: Kocha, lubi, nie dba… ukłuje — służba zdrowia odmawia szczepić siebie

[dyskusja publiczna] Scypienia na covidiotyzm

TURBO-ALARM „Histoeryczny moment” — Nie daj się zaszczepić

BOMBA Uwagi do projektu narodowego programu szczepień na covid-19

Piotr Bein: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Naczelna kapo od covida w Brytyjskiej Kolumbii musi odejść za szkody wyrządzone Suwerenowi

A tak z nimi czyni:

OBRONA KONIECZNA przed psychopatami

pw

=========================

http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/Apel-i-list-otwarty-ZG-PTEiLChZ.pdf

page1image4049074864page1image4049075088

Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Adres do korespondencji: Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 14

7 grudnia 2020

Apel i list otwarty
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych skierowany do:

Andrzeja Dudy – Prezydenta Rrzeczpospolitej Polskiej,
Mateusza Morawieckiego – 
Prezesa Rady Ministrów,
Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia,
Grzegorza Cessaka – 
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do wiadomości:

Sejmu RP, Senatu RP i środków masowego przekazu.

My, specjaliści chorób zakaźnych, którzy od blisko roku diagnozujemy i leczymy chorych z COVID-19, stykający się codziennie ze śmiercią powodowaną przez SARS-CoV-2, apelujemy o ignorowanie apeli osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2. Jako lekarze nie możemy pozwolić na dalsze przedłużanie paraliżu opieki zdrowotnej w sytuacji dostępności szczepionki pozwalającej na przerwanie pandemii. Każdy dzień zwłoki w udostępnieniu Polakom szczepień przeciw SARS-CoV-2 przyniesie kolejne kilkaset zgonów, czyli nawet 15 tysięcy przedczesnych śmierci miesięcznie spowodowanych tylko przez COVID-19, a przecież ludzie umierają także w wyniku utrudnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych związanych z innymi schorzeniami. Jako lekarze i naukowcy zajmujący się od wielu lat chorobami zakaźnymi pragniemy przypomnieć o milionach istnień ludzkich ocalonych dzięki wdrożonym w przeszłości programom szczepień przeciw ospie prawdziwej, polio, wirusowemu zapaleniu watroby typu B i wielu innym chorobom zakaźnym.

Jednocześnie apelujemy do Polaków, jeżeli nie macie Państwo swojego zdania i chcecie lub musicie słuchać głosów doradczych, nie słuchajcie tych, których doświadczenie i wiedza są odległe od chorób zakaźnych, immunologii i wakcynologii. Zanim posłuchacie ich opinii, sprawdźcie kompetencje, bo nie każdy kto tytułuje się doktorem, skończył studia medyczne, nie każdy lekarz posiada właściwą wiedzę i nie każdy profesor jest ekspertem w tej konkretnej dziedzinie. Wsłuchajcie się w głos lekarzy, którzy na co dzień zajmują się chorymi z COVID-19 i mają już dość żniwa śmierci na oddziałach zakaźnych i intensywnej terapii. Posłuchajcie głosu zakaźników, epidemiologów, immunologów i wakcynologów, którzy wiedzą, że szczepionka przeciw SARS-CoV-2 nie jest wymysłem ostatnich miesięcy, tylkowynikiem wielu lat pracy nad technologią, która teraz dopiero znalazła zastosowanie. Dzięki nowoczesnym technikom informatycznym i aktywnemu wsparciu wielu instytucji, badania kliniczne, które w przeszłości trwały latami, mogły zostać przeprowadzone szybko i sprawnie. Olbrzymia liczba zakażeń sprawiła, że w przeciwieństwie do badań nad lekami i szczepionkami w innych chorobach, rekrutacja przebiegła niezwykle szybko, ale bez naruszenia obowiązujących procedur. Czy szczepionki przeciw SARS-CoV-2 mają działania niepożądane? Oczywiście, że mają, ale są one takie same, jak w przypadku innych szczepień.

1

Podawanie każdego leku i szczepionki wiąże się z jakimś ryzykiem, dlatego zlecając każdy, nawet najprostszy preparat medyczny, lekarz musi rozważać za i przeciw, korzyści wobec ryzyka. W tym wypadku rachunek jest prosty, ryzyko krótkotrwałego bólu w miejscu podania czy nawet uczucie zmęczenia naprzeciwko ryzyka śmierci z powodu COVID-19, które wśród polskich pacjentów wymagających hospitalizacji przekracza 7%, a u chorych z koniecznością wsparcia wentylacją mechaniczną (zastosowanie respiratora) sięga 67%.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mogą się przyczynić do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia szczepień przeciw SARS-CoV-2, o zintensyfikowanie działań, które pozwolą na szybką rejestrację szczepionki i rozwiązanie problemów logistycznych związanych ze szczepieniami.

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:

Prof. dr hab. Robert Flisiak – prezes
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – wiceprezes Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz – wiceprezes Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk
Prof. dr hab. Michał Garlicki
Prof. dr hab. Waldemar Halota
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Dr med. Alicja Kalinowska
Dr hab. Dorota Kozielewicz
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Prof. dr hab. Anatol Panasiuk
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/