Co ma covidiotyzm do zaraz z Big Pharmy — żydłackie burzenie Boskiego Porządku

Piotr Bein 04/01/2021 @ 02:21 

Bardzo dziękuję, Pani Mario.

Tamten wpis w 2009 r. wkleił nieżyjący już, prawdopodobnie zamordowany przez żydłactfo, Marek Podlecki. Ja wybierałem i tłumaczyłem materiały, moderowałem forum, czasem popełniłem jakiś artykulik.

We wstępie do wywiadu jest bzdeta jakoby USA zmajstrowało tamtą grypę. USA nie jest suwerennym bytem, tylko trybem machiny podboju, zniewalania i odludniania gojów przez globalną klikę żydłacką:
https://piotrbein.net/2009/12/30/judeocentrics-and-mass-crimes/
https://piotrbein.net/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

Tego linku Marek nie pozwoliłby zamieścić na swym blogu Grypa666, gdyż miał wtedy żydłacki proces sądowy o antysemityzm czy cuś.

We wstępie i w samym wywiadzie występują niepoprawne tłumaczenia i polszczyzna, np. „soziologiem Krefeld” powinno być „socjologiem Krefeldem”, „światową organizację zdrowia FAO pod przewodnictwem UNO” powinno być „FAO, agendą ds. żywności i rolnictwa w ONZ”.

Z perspektywy 11 lat, Dr Lanka niedomówił w wywiadzie:

  • Nie nazywa po imieniu „medycyny” rockefellerowskiej wytrzepanej z zasranych żydłackich gaci dla utworzenia podstaw „leczenia” truciznami żydłackiej Big Pharmy, kontynuatora żydłackiego auschwitzkiego kompleksu IG Farben.
  • Przedtem mądrość lekarska opierała się na równowadze biomów, przebogatych w zróżnicowane mikroby w każdym organizmie i niespapranym środowisku. „Tajemnica” ta dociera do publiki, wywołując niemiłą żydłactfu rewolucję intelektualną i niepohamowany wzrost świadomości masowej, kto stoi za nieszczęściami Ludzkości w czasie wojny i rjewolljucyji jak i “pokoju” (niemilitarne niszczenie gojów), i kto zacz ta banksteria.
  • Wytknięcie Watykanu jest niejasne. Równie dobrze można obciążać związek lekarzy Polin, świadomych i chętnych wyrobników genocydu żydłackiej „medycyny” i Big Pharmy. Podwładni Bnai Brith w żydomasońskim Watykanie tak samo manipulują tam, jak w tysiącach in. instytucji, organizacji i (nie)rządów gojów na całym świecie.
  • …i inne, z perspektywy wzbogaconej giga-chucpami od 2009 r., stymulującymi do dalszych dociekań i list zbrodni dla ludowych trybunałów powstających na całym świecie i idącego za tym wymiaru NASZEJ sprawiedliwości.

Może napiszę więcej we wstępie do publikacji Pani komentu na blogu PiotrBein i zlinkuję na Grypa666, zapraszając Czytelników do refleksji, retrospektywnie i porównawczo do obecnej plandemii.

Srulowe reakcje tutaj wskazują, że jest racja w Pani twierdzeniach, filmikach Marka Podleckiego i w bież. wpisie, obnażającym żydłacką ludobójczą szwindemię covidiotyzmu. Dla dokumentacji zachowam te prymitywne komenty.

Jeszcze raz dziękuję Pani za stymulujący koment i zapraszam na przyszłość — bardzo ciekawą, ale nie dla żydłactfa chwytającego się brzytwy :).

Dosiego Roku!

Dodatek 6.1.2021: Z perspektywy teorii próżni fizycznej (znacznie rozszerzona teoria bezbożnego plagarysty nobilisty Alberta Einsteina), eksperymentator wpływa na doświadczenie swą obecnością i aparaturą. Tak się dzieje z powodu świadomości wszechobecnej w przestrzeni, mówiąc uproszczeniem. Człowiek wpływa na tę niematerialną Świadomość swoją własną świadomością, bezwiednie wpływając na byt fizyczny — materię.

Z tej perspektywy czytam cytat jaki Pani przytacza z nobilisty Andre Lwoffa. Czyli nawet gdy myślimy że wiemy szkiełkiem i okiem, to niewiele wiemy. A tu mamy do czynienia z niezwykle kompleksowymi strukturami i procesami życia całościowego (biomy + środowisko) i w organizmie Człowieka, niesamowitego dzieła Stwórcy.

Inny cytat z Lwoffa:  Organizm to społeczeństwo molekularne, a porządek biologiczny jest rodzajem porządku społecznego. Porządek społeczny jest przeciwny rewolucji, która jest gwałtowną zmianą porządku, i anarchii, która jest brakiem porządku.

Żydłactfo samo o sobie mówi jako burzycielu porządku, np. ich hejt to właśnie to w stosunkach polityczno-spolecznych. Czy to nie ciekawe, że weszli w biologię i medycynę, żeby burzyć Boski Porządek? Wleźli w politykę, historię z wojnami, rewolucyjami, jak i w przekaz informacji, zasoby naturalne, wytwarzanie energii, handel i pieniądz — w tymże celu. W jakiej by dziedzinie nie odwrócić kamienia, to robactwo zżera Porządek Boski na ściervo diabelskie, ich pożywkę, bez której żyć nie potrafią. Dlatego zażrą się swym guvnem na śmierć.

Maria 17/12/2020 @ 00:15 

Szanowny Panie,

Chyba się nie mylę, iż to Pan pierwszy ujawnił na swoim blogu informacje wirusologa Stefana Lanka na temat „chorób” wirusowych i szczepionkarskich Gescheftów.

Tematy związane z szeroko pojętą biologią (zdrowie, choroby, diety, ekologia, ziołolecznictwo, psychologia, rolnictwo) są przedmiotem moich wieloletnich zainteresowań poprzedzonych studiami i pracą związaną z wieloma działami biologii.

Ponieważ cenię Pański intelekt i dociekliwość w drążeniu do poznania PRAWDY, podsyłam Panu materiały źródłowe dotyczące tematu; WIRUS, TEORIA INFEKCYJNOŚCI.

Jestem przekonana, że gdyby DZIŚ w naszej cywilizacji (nad czym ubolewam, gdyż uważam, że jest to Cywilizacja Kłamstwa) wylądował średniowieczny bakalarus, to mając do dyspozycji współczesne środki weryfikacji (oraz oczywiście bystrość umysłu), to natychmiast zdemaskowałby KORONAWIRUSOWA HUCPĘ.
Od czego zacząłby ? Zgodnie z zasadami TRIVIUM, zacząłby od DEFINICJI.
Jak brzmi obowiązująca DEFINICJA WIRUSA, kto i kiedy, na jakiej podstawie sformułował definicję wirusa ?

Podaję link do materiału źródłowego. Jest to wykład noblowski autora definicji, Andre Lwoffa, wygłoszony 60 lat temu. Kiedy przeczytałam Kilka pierwszych zdań, do dziś nie mogę dojść do siebie. Musiałam kilkakrotnie wyniki swoich doświadczeń weryfikować statystyką matematyczną!

Dla filozofa porządek to całokształt powtórzeń manifestowanych w postaci typów lub praw przez postrzegane przedmioty. Porządek to zrozumiała relacja. Dla biologa porządek to sekwencja w czasie i przestrzeni. Jednak według Platona wszystkie rzeczy powstają z ich przeciwieństw. Porządek narodził się z pierwotnego zaburzenia, a długa ewolucja odpowiedzialna za obecny porządek biologiczny z konieczności musiała wywołać nieład. Organizm to społeczeństwo molekularne, a porządek biologiczny jest rodzajem porządku społecznego. Porządek społeczny jest przeciwny rewolucji, która jest gwałtowną zmianą porządku, i anarchii, która jest brakiem porządku. — tłum. PB

Czy na potwierdzenie właściwości nukleoproteiny (która została nazwana przez A. L. „jadem” czyli wirusem) naukowiec przedstawił jakieś dowody ? Nie.

Proszę przeczytać wykład. Jakie badania wykonał, ekstrapolując wyniki dotyczące komórek bakterii na wszystkie komórki ludzi i zwierząt.

To nie wszystko. Podsumowując swoją pracę w której nukleoproteiny zostały określone jako „bezwzględne pasożyty” powodujące raka i posunął koncepcję „walki” przy użyciu „antyefektorów” par metionina-guanidyna.

Doświadczenia zwykle wykonuje się w środowiskach, które mogą zawierać antyefaktory, jak to ma miejsce w przypadku pary metionina / guanidyna. Być może zmiana metodologii może opłacić się.

I rzeczywiście – trucie chemioterapią jest „profitable”.

Cytuję współczesną definicję medycyny:

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia (…) W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

Faktach – które są tworzone.

Medycyna współczesna oparta jest na niemożliwej do zweryfikowania i przekształcenia w PRAWO XIX wiecznej teorii infekcyjności (niemożliwej, bo fałszywej) oraz 5000 hipotez, wzajemnie sie wykluczających.

Jeśli rzeczywiście ma Pan geny „korzenne”, to wysłuchawszy 4 godzinnego filmu na temat GNM (o tym paradygmacie wspomina wirusolog S. Lanka), zrozumie Pan, jak bardzo tkwimy w Cywilizacji Kłamstwa. Czyli Lucyferycznej.

https://youtube.com/watch?v=d-nS_vEOliA%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dpl%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Profesjonalna strona Polska strona  

Nie jest łatwo porzucić. przekonanie o istnieniu „systemu odpornościowego”, mity o „zapobieganiu” chorobom przez odpowiednia dietę itp. U mnie,mimo wykształcenia kierunkowego i sporego doświadczenia życiowego, trwało to pół roku. Ponoć taki jest przeciętnie czas „dojrzewania” – zrozumienia. Wypełniony osobistą weryfikacją.

Czego serdecznie życzę.

Pozdrawiam

Maria.

PS. Mam nadzieję, że będzie Pan mógł użyć informacji przydatnych do zniszczenia tego straszliwego kovidowiskowego kołtuństwa, którego podstawy tkwią w XIX wiecznych kłamstwach Ludwika Pasteura, Roberta Kocha i „wynalazców” szczepionek.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/